Доклад за овос на инвестиционно предложение: „ Изграждане на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически, студентски спорт и екотуризма" П. И. 134016, общ. Якоруда, м. „Белмекен"страница2/33
Дата08.02.2017
Размер3.72 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

ВЪВЕДЕНИЕНеобходимост и основни цели на ДОВОС на инвестиционно предложение

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение Изграждане на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически, студентски спорт и екотуризма“ – П.И. 134016, общ. Якоруда, м. „Белмекен“ се извършва във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., посл. изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г.), Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр.25/2003г., посл. изм. изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ.3 от 11 Януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г.) и Указанията за изготвяне на ОВОС на инвестиционни предложения. Докладът за ОВОС е съобразен с действащите разпоредби и на останалите законови и подзаконови актове, които са свързани с опазването на околната среда в Република България.

На основание писмо с Изх. № 3390-1/16.11.2009г – Уведомление за инвестиционно предложение, РИОСВ-Благоевград, с писмо №3390/3/15.03.2010г., постановява като Компетентен орган, че инвестиционното предложение подлежи задължително на ОВОС. РИОСВ-Благоевград приема внесената документация и изисква от инвеститора, като следващо действие, изготвяне на Задание за обхват на ОВОС на инвестиционно предложение. Заданието за определяне на обхвата на Доклад за ОВОС е изготвено и внесено в РИОСВ-Благоевград след като са отчетени мненията, становищата и повдигнатите въпроси в резултат на проведените консултации.

Писма за консултации за определяне на обхвата на ДОВОС са изпратени до: • РИОСВ – Благоевград

 • Министерство на Околната среда и водите – Дирекция „Национален парк Рила” – гр. Благоевград

 • Община Якоруда

 • Министерство на земеделието - РУГ – гр. Благоевград

 • Общинска служба “Земеделие и гори”, гр. Якоруда

 • РИОКОЗ – Благоевград писмо №3390/2/02.03.2010

 • Проведени консултации между “Народен парк „Рила” и специализирани ведомства: РИОСВ- Благоевград

 • Община Якоруда

 • Заинтересованата от инвестиционно предложение общественост.

Докладът за ОВОС е възложен на екип независими регистрирани експерти по ОВОС с Ръководител.

Копия от дипломите на всички експерти и писмени декларации по чл. 11, ал. 3 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010 г., изм. ДВ. 3 от 11 Януари 2011 г.), подписани лично от експертите, са представени в Приложение 1.

Целта на оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение е да определи, опише и оцени преките и непреките въздействия върху човека и компонентите на околната среда, включително биологичното разнообразие и неговите елементи, почвата, водата, въздуха, атмосферата, ландшафта, земните недра, природните обекти, минералното разнообразие и взаимодействието между тях.

Настоящият доклад за ОВОС обхваща всички фази на реализация на инвестиционното предложение - строителство, експлоатация, закриване и рекултивация. Разгледани са и алтернативни възможности във връзка с технологията и местоположението, както и „нулевата алтернатива”, т.е. нереализиране на инвестиционното предложение. Предложени са препоръки и мерки за намаляване на въздействието и решаване на евентуалните екологични проблеми при реализацията на инвестиционното предложение и неговото закриване, гарантиращи опазване здравето на хората, околната среда и устойчивото развитие на общината.Информация за Възложителя:

 • Възложител : Христо Цанков Стояновфизическо лице

 • Седалище : гр.София ул.“Климент Охридски ” № 9 вх.А; ап.124

 • ЕГН : 6010313087

 • тел. : 0888450081

 • е-mail : skla.Akademik@abv.bg
 1. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО, ДЕЙНОСТИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ

  1. Обща информация за инвестиционното предложениеПлощадката, предвидена за реализиране на Инвестиционното предложение, се намира в местността “Белмекен”, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград. Отстои на около 28 km северозападно от курорта “Юндола” и 3 km южно от яз. “Белмекен” и в непосредствена близост южно от Националният високопланински спортен комплекс „Белмекен.

Инвестиционното предложение „Изграждане на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически, студентски спорт и екотуризма“ – П.И. 134016, общ. Якоруда, м. „Белмекен“ предвижда изграждането на хотел на три етажа с 10 стаи на етаж и 3 апартамента, ресторант, покрит басейн и спортнo-тренировъчна сграда, включваща лекоатлетическата писта - стандартна (осем коридора по 1,22 m ширина – 100 m дължина), залята с тартан. Разширението на залата, ще може да се използва многофункционално - за всички видове скокове (хоризонтални и вертикални), както и за баскетбол, волейбол, тенис и други игри. Под него ще има зали за вдигане на тежести, фитнес, борба, масаж, сауна и обслужващи помещения.

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде в полза както на Община Якоруда – за развитието й като туристическа дестинация, така и за развитието на спорта при младежта като здравословен начин на живот, дух и възпитание. Тук ще има възможност деца, младежи и възрастни да спортуват, да се запознаят с планината, да я обикнат, да обикнат българската гора и природа, да се научат да я пазят и уважават.

Инвестиционното предложение предвижда запазването на всички многогодишни дървесни видове, намиращи се на територията на площадката, предвидена за неговата реализация. Предвижда се, ИП да бъде разположено на обща площ 25,443 dka.Инвестиционното предложение е свързано с изграждане (проектиране, строителство, експлоатация, закриване и рекултивация) на спортна база (спортни зали за бокс, фитнес и др.), плувен басейн, обслужваща сграда с апартаменти за персонала (около 30 човека) и триетажен хотел за 100 човека, ресторант за 80 човека (включително и външни посетители) и паркинг за МПС или максимален брой хора 120 човека.

Реализацията на ИП ще допринесе за нови инвестиции и нови работни места в общината. Социалният ефект от реализирането на инвестиционното предложение ще се изрази в ангажиране на работници по време на строителството и по време на експлоатацията. Това ще повиши качеството на живот на много семейства в района. Ще се повишат и ангажиментите на фирмите в района, чийто дейности са свързани с проектантска дейност, производство на строителни материали, оборудване, фирми от обслужващата сфера и др.  1. Каталог: ovos


   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница