Доклад за периода октомври декември 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шумаДата15.06.2017
Размер198.88 Kb.
ТипДоклад

Тримесечен доклад за

периода октомври – декември 2010 година
Резултати

от собствените непрекъснати измервания на шума,

даващи представа за акустичното състояние

на райони, разположени в близост до летище София

Настоящата информация е изготвена в съответствие с чл. 25, ал. 1 от Наредба №2 от 05.04.2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.


1. Собственик или ползвател, име и адрес на летището – източник на шум:

Ползвател: „Летище София” ЕАД, публична държавна собственост

Адрес: София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1
2. Лице за контакти – телефон, факс и др.:

Асен Михайлов Танчев, Изпълнителен директор на „Летище София” ЕАД

Тел. 937 2001, факс: 937 2010, e-mail: public@sofia-airport.bg

3. Типове въздухоплавателни средства, опериращи на летище София

В Таблица 1 към настоящия доклад „Справка за броя на изпълнените самолетодвижения от/до летище София по редовни линии и сезонни чартърни вериги за периода октомври – декември 2010 год.” са дадени типа и модификацията на въздухоплавателните средства (ВС), изпълняващи редовни полети по разписание и сезонни чартърни вериги от/до летище София.


Таблица 1

С п р а в к а

за броя на изпълнените самолетодвижения от/до летище София

по редовни линии и сезонни чартърни вериги

за периода октомври – декември 2010 г.

Тип ВС

Модификация

Самолетодвижения /бр./

Общо

 

 

октомври

ноември

декември

за трим.

A318

Airbus Industrie A318

93

2

 

95

A319

Airbus Industrie A319

773

724

675

2172

A320

Airbus Industrie A320-100/200

880

846

820

2546

A321

Airbus Industrie A321

11

2

57

70

B733

Boeing 737-300

128

26

171

325

B734

Boeing 737-400

4

6

8

18

B735

Boeing 737-500

201

139

160

500

B736

Boeing 737-600

64

40

34

138

B73G

Boeing 737-700

38

20

24

82

B738

Boeing 737-800

79

37

66

182

B752

Boeing 757-200

9

2

14

25

B762

Boeing 767 -200

6

 

 

6

B763

Boeing 767 -300

 

 

4

4

B75F

Boeing 757 Freighter

36

40

26

102

B73Y

Boeing 737 -300 Freighter

 

12

 

12

M82

McDonnell Dougles MD82

8

4

17

29

M83

McDonnell Dougles MD83

 

 

2

2

CR2

Canadair Regional Jet 200

12

20

12

44

CR7

Canadair Regional Jet 700

2

20

18

40

CR9

Canadair Regional Jet 900

50

30

28

108

E170

Embraer 170

30

16

22

68

E75

Embraer 175

46

40

30

116

E90

Embraer 190

94

100

78

272

E95

Embraer 195

65

193

68

326

SF3

Saab 340

46

29

 

75

DH4

De Havillaпd Canada DH8-Dash 8-400

122

62

88

272

ER4

Embraer RJ145

54

56

54

164

F70

Fokker 70

2

16

22

40

F100

Fokker 100

96

130

110

336

IL76

Ilyushin IL76

2

2

 

4

IL9

Ilyushin IL96-300

 

2

 

2

ANF

Antonov AN12

 

8
8

L4T

LET 410

83

134

125

342

TU5

Tupolev TU154

 

8

 

8

YK4

Yakovlev Yak 40

 

 

4

4

AN6

Antonov AN26

 

2

 

2

Тип ВС

Модификация

Самолетодвижения /бр./

Общо
 

 

октомври

ноември

декември

за трим.
AR1

Avro RJ100

46

4

20

70
AR7

Avro RJ70

3

4

4

11
AT4

Aerospatiale/Alenia ATR 42

87

94

64

245
AT7

Aerospatiale/Alenia ATR 72

62

56

56

174
BA142

Britih Aerospace 146-200

221

234

214

669
BA143

Britih Aerospace 146-300

253

201

227

681
14Y

Britih Aerospace 146-200 Freighter

42

38

20

100
14Z

Britih Aerospace 146-300 Freighter

2

4

8

14
Общо ВС по редовни и сезонни чартърни линии:

3750

3403

3350

10503
Други:

500

429

326

1255
Всички ВС за месеца:

4250

3832

3676

11758

* Самолетодвиженията включват излитания и кацания на ВС на летище София.


4. Денонощни нива на шума, разпределени по дни от месеците
Системата за мониторинг на шума бе въведена в експлоатация в края на 2004 г. Тя се състои от шест стационарни и един мобилен терминал, чието разположение е съобразено с прогнозния шумов контур LАeq 60 dB (A) на летище София за 2007/2008 г. Системата работи на принципа на разпределеното управление, като всеки един от терминалите функционира самостоятелно, а централен компютър-сървър събира и обработва допълнително данните от всички терминали.

Терминалите на системата са инсталирани на местата за мониторинг на шума, определени от „Проект на система за мониторинг на авиационния шум”, възложен и приет от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерство на транспорта. Местоположенията на терминалите са както следва:

Терминал W1 – западен край на летище София на около 920 m западно от праг 09 на пистата за излитане и кацане (ПИК);

Терминал W2 – кв. В. Левски, ул. „Гр. Цамблак” №18, покрив на 106 ОУ “Гр. Цамблак”;

Терминал W3 – кв. Подуяне, ул. „Плакалница” №51, покрив на сградата на общината;

Терминал W4 – кв. Подуяне, ул. „Ст. Чумаков” №1, покрив на 74 ОДЗ;

Терминал E1 – източен край на летище София на около 960 m източно от праг 27 на пистата за излитане и кацане;

Терминал E2 – „Далечна приводна станция – Изток”, територия на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), с. Кривина;

Мобилен терминал Е3 – терминалът е предвиден за краткосрочни контролни измервания.
Регистрирането на шума в западно направление на хигиенно-защитната зона (ХЗЗ), което обхваща гъсто населена градска част, се осъществява посредством терминалите W1, W2, W3 и W4, а в източно направление от терминалите Е1 и Е2.

Акустично състояние на райони,

разположени в близост до летище София
Акустичното състояние за последното тримесечие на 2010 г. за районите, разположени в близост до летище София, където са инсталирани и стационарните терминали за мониторинг на шума е представено в графичен и табличен вид.

Групите графики дават разпределението на еквивалентните денонощни нива на шума за 24 часов непрекъснат период на измерване за разглежданите три месеца. Направена е връзката между регистрираните еквивалентни нива на шум при наличието на шумови събития (регистриран полет) и регистрираните еквивалентни нива на шум без наличието на авиационен шум (фонов шум, т.е. какво би било състоянието на околната среда без прелитащи въздухоплавателни средства над наблюдавания район). Допълнително е представен и дневния брой на регистрираните шумови събития от всеки един терминал за съответния период.

В Приложения №№ 1, 2 и 3 в табличен вид са представени денонощните еквивалентни нива на шума, денонощните фонови нива, дневните, вечерните и нощните еквивалентни нива на шума, разпределени по дни от месеците на разглеждания период.

4.1. Състояние на околната среда – район летище София:
Западно направление, терминал W1

Терминалът за мониторинг на шума, обслужващ западния район на летище София е разположен в охраняемата територия на летището, приблизително на около километър от западния край на пистата за излитане и кацане.Фиг. 4.1.А
Фиг. 4.1.Б


Фиг. 4.1.В4.2. Състояние на околната среда – кв. Левски, терминал W2


Терминалът за мониторинг на шума, обслужващ кв. „Левски” е разположен върху покрива на 106 ОУ „Гр. Цамблак”, намиращо се на ул. „Гр. Цамблак” №18.

Фиг. 4.2.АРегистрираното високо ниво на шума от терминал W2 за 01.10.2010 г. се дължи на две събития, различни от прелитане на въздухоплавателно средство.

Данните за събитията са:

13:04:02 ч. - момент на регистрирано макс. ниво, LAmax=114.3 dB(A), продължителност 172 sec;

13:09:19 ч. - момент на регистрирано макс. ниво, LAmax=113.6 dB(A), продължителност 103 sec.

Фиг. 4.2.Б
Фиг. 4.2.В31.12.2010 г.: LDEN (Total) е 67.4 dB и е почти равно на фоновия шум LDEN (Background) = 66.6 dB при 20 регистрирани полета – високото ниво на LDEN се дължи на празнични фойерверки.

4.3. Състояние на околната среда – кв. Подуяне, терминал W3


Терминалът за мониторинг на шума, обслужващ кв. „Подуяне” е разположен върху покрива на сградата на общината на район „Подуяне”, намираща се на
ул. „Плакалница” №51.
Фиг. 4.3.АРегистрираното високо ниво на шума от терминал W3 за 01.10.2010 г. се дължи на две събития, различни от прелитане на въздухоплавателно средство.

Данните за събитията са:

13:04:11 ч. - момент на регистрирано макс. ниво, LAmax= 97.0 dB(A), продължителност 173 sec; 13:09:28 ч. - момент на регистрирано макс. ниво, LAmax= 95.2 dB(A), продължителност 103 sec.

Фиг. 4.3.Б


Фиг. 4.3.В31.12.2010 г.: LDEN (Total) е 69.0 dB и е почти равно на фоновия шум LDEN (Background) = 68.0 dB при 21 регистрирани полета – високото ниво на LDEN се дължи на празнични фойерверки.

4.4. Състояние на околната среда – кв. Подуяне, терминал W4

Терминалът за мониторинг на шума W4, обслужващ кв. „Подуяне”, е разположен върху покрива на 74 ОДЗ, намиращо се на ул. „Ст. Чумаков” №1.


Фиг. 4.4.АРегистрираното високо ниво на шума от терминали W4 за 01.10.2010 г. се дължи на две събития, различни от прелитане на въздухоплавателно средство.

Данните за събитията са:

13:04:04 ч. - момент на регистрирано макс. ниво, LAmax=102.2 dB(A), продължителност 173 sec;

13:09:20 ч. - момент на регистрирано макс. ниво, LAmax=100.2 dB(A), продължителност 103 sec.

Фиг. 4.4.БФиг. 4.4.В31.12.2010 г.: LDEN (Total) е 70.5 dB и е почти равно на фоновия шум LDEN (Background) = 70.0 dB при 16 регистрирани полета – високото ниво на LDEN се дължи на празнични фойерверки.

4.5. Състояние на околната среда – район летище София:
Западно направление, терминал Е1

Терминал Е1 е разположен в източния край на летище София на около 960 m източно от праг 27 на пистата за излитане и кацане и е в непосредствена близост до околовръстното шосе на гр. София. Терминалът регистрира едновременно автомобилен и самолетен шум. Данните за трите месеца, регистрирани и обработени от терминал Е1 са дадени в Приложения №№ 1, 2 и 3. Броят на регистрираните шумови събития включва не само излитащи и кацащи ВС, но и преминаващи моторни превозни средства. Поради това не е коректно да се дава броя на регистрираните събития, тъй като той включва не само събития дължащи се на прелитащи ВС, а и на пътния трафик. Регистрираните нива на общия шум LDENТotal и на фоновия шум LDENBackgroung за 24-часов период са много високи, от порядъка на 70 dB, което основно се дължи на леко и тежкотоварния трафик по околовръстния път.

В приложение 3А е дадена липсващата информация в предходния тримесечен доклад за периода юли-септември 2010, регистрирана от терминал Е1.
4.6. Състояние на околната среда – с. Кривина, терминал Е2

Терминалът за мониторинг на шума Е2 e разположен в обект на ДП „РВД” „Далечна прививодна станция – Изток”, с. Кривина.Фиг. 4.6.А


На 27.10.2010 г. е преустановено захранването на обект „Далечна приводна станция – Изток”, с. Кривина, собственост на ДП РВД, където се намира и терминал Е2. По тази причина липсват данни от терминал Е2 за периода след 27.10.2010 г.

В таблица 2 са дадени разпределени по терминали месечните средноденонощни еквивалентни нива на шума (LDEN общ) и нивата на фоновия шум (LDEN фон) за последното тримесечие на 2010 година.Таблица 2

Терминал за мониторинг на шума

Еквивалентно ниво на шума LDEN, dB(A)

октомври 2010 г.

ноември 2010 г.

декември 2010 г.

LDEN общ

LDEN фон

LDEN общ

LDEN фон

LDEN общ

LDEN фон

W1

66.6

61.6

65.8

61.2

64.8

61.7

W2

72.4

60.2

63.8

60.5

64.6

62.7

W3

63.4

60.6

62.5

60.4

63.2

61.9

W4

64.4

59.6

63.0

60.4

64.1

63.0

Е1

70.3

67.9

71.0

68.1

70.5

67.1

Нивата на шума за м. октомври 2010 г., регистрирани от терминали W2, W3 и W4 са повлияни от две събития, различни от прелитане на въздухоплавателно средство, регистрирани на 01.10.2010 г. около 13 часа с максимални нива на шума над 95 dB(A) и с продължителност над 100 секунди.

Нивата на шума за м. декември 2010 г., регистрирани от терминали W2, W3 и W4 са повлияни от празнични фойерверки, регистрирани на 31.12.2010 г., около 24 часа с максимални нива на шума около 100 dB(A) и с продължителност над 800 секунди.

5. Брой въздухоплавателни средства по направления за отлитане и долитане над пунктовете за мониторинг

Месечният брой на всички шумови събития, основно предизвикани от отлитащи и долитащи въздухоплавателни средства, регистрирани от стационарните терминали за мониторинг на шума е даден в таблица 3.


Таблица 3

Терминал за
мониторинг на шума


Брой регистрирани шумови събития

октомври

2010 г.

ноември

2010 г.

декември

2010 г.

W1

1474

1385

1320

W2

1466

1298

1267

W3

1306

1103

982

W4

1441

993

8416. Брой превишения на граничните стойности на показателите за шум и тип на въздухоплавателното средство, предизвикало превишението

В Приложения 4, 5 и 6 са показани най-шумните 25 корелирани шумови събития, регистрирани от терминали W1, W2, W3 и W4 за месеците октомври, ноември и декември. За всяко едно събитие са дадени датата и часа на регистрацията му, отчетеното ниво на максималния шум Lmax в dB(A) и типа на въздухоплавателното средство, причинило този шум. Всяка една от месечните графики включва първите 25 най-шумни събития, за които може да се идентифицира съответния им причинител.

Изготвил:

Е. Лаковаотдел „ОВОС”, дирекция „ЛОП”


Каталог: output -> threemonth
threemonth -> Доклад за периода януари март 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Доклад за периода януари-март 2008 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Доклад за периода октомври декември 2013 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Корелирани шумови събития Aircraft – Lmax Терминал за мониторинг на шума W1
threemonth -> Доклад за периода юли септември 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Специфични атмосферни замърсители за второ тримесечие на 2013 год
threemonth -> Код на пвт име на пвт № на пункт
threemonth -> № пвт име на пвт
threemonth -> Състояние на качеството на подземните води


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница