Доклад за постигане на „Целите на хилядолетието за развитие набор от цели и показатели, които страната трябва да изпълни до 2015 гДата10.04.2018
Размер70.58 Kb.
ТипДоклад
Национална кръгла маса на тема

„Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството

и на пазара на труда”
хотел „Радисън”, София, 16 март 2012 г.
инж. Радка Стаменова

БТПП, BPW International – София, БАЖП

Уважаеми дами и господа,
Политиката на ръководството на БТПП винаги е била в подкрепа развитието на женското предприемачество в България и за равни права на жените и мъжете на пазара на труда.
Като председател на Българската асоциация на жените предприемачи и президент на BPW International, Sofia мога да ви уверя, че БТПП винаги е участвала като съорганизатор на международните форуми, конференции и други изяви, организирани от тези две неправителствени женски организации.
Ръководството на БТПП бе инициатор и на основаването на Съвет по женско предприемачество към Асоциацията на Балканските палати.
Равнопоставеността между половете е приоритет на Европейския съюз, основна цел в Европейската стратегия по заетостта, необходимо условие за доближаване на целите за растеж и заетост, заложени от Европейския съвет в Лисабон.
Националната стратегия на България за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 – 2015 г. е приета в изпълнение препоръките на Съвета на Европа, стратегическите документи на Европейския съвет: Европейската пътна карта за равенство на жените и мъжете (2006 – 2010 г.), Европейския пакет за равнопоставеността на половете, принципи от конвенциите на ООН за правата на човека и правата на жените и др.

Република България е заложила в първия доклад за постигане на „Целите на хилядолетието за развитие” набор от цели и показатели, които страната трябва да изпълни до 2015 г.


Тревожни са обаче резултатите на България в годишния доклад на Световния икономически форум – юни 2011 г. „Индекс за различията между половете 2010 г.”. Докато България е имала лидерска позиция сред Балканските страни и през 2007 г. е била на 25 – та позиция от 134 страни, 2008 година става на 36-та позиция, 2009 г. – на 38 позиция, а 2010 вече е на 50 – то място. В същото време други Балкански страни - Гърция, Турция, Македония, Хърватия и Словения преминават в по – предни позиции от тези, на които са били до тогава. Това поставя сериозни задачи пред българското правителство и неправителствените организации.
Профил на жената предприемач в България

Сектори


търговия – 40%, промишленост - 10%, услуги – 49%, занаяти - 1%.
Големина на бизнеса

- предимно малки фирми – 1-9 служители

- 13 % големи компании – над 250 служители.
Бизнесът в БТПП


 • 35% от фирмите, преки членове на БТПП са собственост на жени

 • 46% от фирмите, преки членове на БТПП са управлявани от жени

 • 6 % са бизнес дамите в УС на БТПП

 • 13% са бизнес дамите в ИС на БТПП

Трудностите пред женското предприемачество са:
 • между фирмена задлъжнялост и достъп до финансиране

 • качество на работната ръка

 • дефицит на мениджърски знания и умения

 • ниска степен на информираност за промените

 • трудности в участието по програми, финансирани от Европейските фондове

Жените в българските институции
 • 23% народни представители

 • 6,7% жени-кметове

 • 26 % общински съветници

 • 19% в ръководството на различни институцииБТПП в подкрепа на женското предприемачество
Участие в европейски, регионални и национални проекти за насърчаване широкото участие на жените в бизнеса

 • Проект Women ON BOARD of local development - Eurochambers - www.eurochambreswomennetwork.eu

 • Проект Break GENDER STEREOTYPE – give talent a chance - www.businessandgender.eu

 • Съвет на жените предприемачи при Асоциацията на Балканските палати /ABC WEC/ - http://rcci.bcci.bg/abc-wec/51

 • Съорганизатор на Българската асоциация на жените предприемачи в Национални и международни изяви http://www.bawe-bg.com

 • Съорганизатор на BPW International, Sofia

http://bpwsofia.org
Резолюцията на ЕП приета на 13 март 2012 в Страсбург относно равенството между жените и мъжете в ЕС призовава държавите членки да инвестират средства от настоящите структурни фондове за периода 2007 – 2013 година в развитието на услуги за полагане на грижи даващи възможност на жените да съчетаят професионалния и личния си живот. ЕП призовава държавите членки да разработят план за действие с конкретни цели за намаляване разликата в заплащането между мъжете и жените, повишаване квалификацията и осигуряване достъп до образование и обучение, създаване на по-добри условия за наемане на работа на жени майки, подкрепяне на жените в усилията им за развитие на тяхната кариера и заемане на ръководни длъжности както в компании, така и в държавни правителствени и политически институции, да се приемат действия за насърчаване на предприемаческия дух у жените чрез обучение, професионално и правно консултиране и улесняване достъпа до публично и частно финансиране.

Премахване различието в заплащането между двата пола ще доведе до:

 • създаване на по-равноправно и по - равнопоставено общество

 • подобряване на бизнеса по - печеливша икономика

 • обективното оценяване на женския труд ще мотивира жените в тяхната работа и ще подобри икономическата им независимост

 • намаляване на риска от бедност в нетрудоспособната им възраст

Решения на Втория международен форум на женското предприемачество

на БАЖП – 02. и 03.12.2011 г. , Шератон София Хотел Балкан:


 1. Организационно израстване и развитие на Асоциацията на жените предприемачи в България:
 • създаване на бизнес-мрежа във вид на интернет базирана платформа за осъществяване на по-тесни контакти и сътрудничество между членовете на Асоциацията и други заинтересовани партньори;

 • разкриване на профили на Асоциацията на жените предприемачи в социалните мрежи;

 • създаване на група в Асоциацията на жените предприемачи, която да съдейства при подготовката и изпълнението на проекти, както и за организиране на обучения и семинари, свързани с повишаване капацитета на членовете на Асоциацията за кандидатстване за финансиране по различни европейски фондове и програми;

 • разработване на съвместни проекти на членовете на Асоциацията с финансиране от европейски фондове и програми;

 • разширяване на работата на Асоциацията, както и на организациите на жените в бизнеса и на други заинтересовани партньори по места, където да се организират форуми на местно ниво, с оглед развитието на потенциала за

насърчаване на женското предприемачество, както и за разпространение на информация, идеи и знания по темата "женско предприемачество" - т. нар. "пътуващ образователен/информационен форум". Съдействие в тази насока ще се търси с местните ТПП; • установяване на по-тясно сътрудничество с държавните институции и НПО, като бъдат ангажирани с конкретни искания или предложения от страна на Асоциацията и сродни организации;

 • разработване на комуникационна стратегия на Асоциацията, с която да информира обществото и потенциални членове и партньори дейността си, като дискусиите по определени искания, да бъдат изнесени на по-широка основа;

 • организиране на следващия форум на жените предприемачи в Република България с международно участие през втората половина на м. ноември 2012 г.
 1. Международно сътрудничество със сродни организации в чужбина:
 • организиране на двустранни и многостранни бизнес срещи за членовете на Асоциацията;

 • сътрудничество за създаване на интернет страницата на Съвета по женско предприемачество към Асоциацията на балканските палати с линкове към уеб-страниците на асоциациите на различните държави.
 1. Сътрудничество в държавните институции, ангажирани с проблемите

на бизнеса и предприемачеството в Република България:


 • организиране най-малко два пъти в годината целеви срещи на Асоциацията

и други заинтересовани сродни организации с ИАНМСП и МИЕТ, МТСП,

МРРБ, относно политиката на държавата и на съответните отговорни и компетентни държавни структури и мерките, които те предприемат за развитие на женско предприемачество и бизнеса, ръководен от жени; • изготвяне на предложение до компетентните държавни органи относно стимулирането на работодателите, които обучават и впоследствие наемат работници от различни целеви групи (младежи,

 • жени над 45-годишна възраст, възрастни пред пенсиониране и др.), като това не са задължително безработни;

 • провеждане на необходимата проучвателна и застъпническа дейност за подпомагане създаването на целеви държавен гаранционен фонд за подкрепа на женското предприемачество, който да се ползва при определени условия за съфинансиране на проекти и програми, получили външно и не-държавно финансиране.

Изпълнението на взетите решения на Втория международен форум на женското предприемачество от БТПП и БАЖП може да бъде успешно само с подкрепата на законодателната и изпълнителната власт на Република България. Така също България ще изпълни и препоръките на ЕП за развитие на женското предприемачество и равнопоставеност на половете на пазара на труда.


Бих искала да поздравя участниците на кръглата маса с клип на световната организация BPW International.
Благодаря за вниманието!Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница