Доклад за прилагането на регламентите и европейските директиви за убежище, като напримерстраница1/7
Дата31.03.2018
Размер406.13 Kb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

{LIBE}Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Доклад на делегацията на комисията LIBE
при посещението на центрове за задържане на търсещи убежище и имигранти в Белгия


ТРЕТА ВЕРСИЯ - ОКОНЧАТЕЛНА
Докладчик: Giusto CATANIA


I. Въведение – Протичане на посещениетоДелегация от четирима членове на ЕП (вж. приложения списък с участници – Приложение 1) посети на 11 октомври 2007 г. центрове за търсещи убежище и незаконни имигранти с ограничен достъп в Белгия (вж. приложената програма – Приложение 2).
Посещението имаше за цел да бъде събрана информация за начина, по който търсещите убежище и мигрантите са настанени в центровете с ограничен достъп в Белгия и да се изготви доклад за прилагането на регламентите и европейските директиви за убежище, като например:

  • Директива 2003/9/EО на Съвета от 27 януари 2003 г. за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище1 (директива относно приемането),

  • Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 г. относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите-членки2 (директива относно процедурата),

  • Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна3 (регламент „Дъблин II“).

Освен това, мисията беше повод за размяна на гледни точки с представители на гражданското общество и среща с представители на компетентните органи.


Това посещение е осъществено след други подобни посещения на комисията LIBE в Италия, Испания, Франция, Малта и Гърция.
Преди да посети центровете делегацията получи доста информация от редица организации и НПО, на които делегацията иска да изкаже своите най-големи благодарности, а именно КИБЧ (Координация и инициативи в полза и с участието на бежанците и чужденците), Центъра за равни възможности и борбата срещу расизма, Лекари без граници, Асоциация „Помощ на разселени лица“ и ВКБООН (Върховния комисариат на ООН за бежанците).

Делегацията също така проведе заседание на 10 октомври 2007 г. с участието на представители на редица организации и НПО, работещи активно в областта на имиграцията и предоставянето на убежище в Белгия (вж. приложения списък – Приложение 3), на които делегацията изказва своите благодарности за оказаното сътрудничество и тяхната добронамереност.


Делегацията посети три центъра за задържане на имигранти и лица, търсещи убежище, а именно центровете „INAD”, „127” и „127 bis”, които са три от шестте центрове с ограничен достъп в Белгия4.
Посещението на членовете на ЕП беше отразено в белгийската преса. Белгийски журналисти и информационният канал Euronews изразиха желание да придружат делегацията в центровете. Достъпът на журналистите, както и снимането вътре в центровете, обаче, не бе разрешено от Службата за чужденци, която е отговорна за управлението на трите центъра. Съображенията за този избор бяха свързани със зачитането на личния живот на задържаните.
Поради това бе договорено с журналистите от печатните и електронните медии (и по-конкретно от информационната агенция Belga, Euronews и RTBF Radio), че могат да изчакат делегацията на изхода на център „127”.
На 18 октомври 2007 г. в Европейския парламент се състоя пресконференция.
След посещението делегацията отправи искане за среща с министъра на вътрешните работи, отговарящ по въпросите на политиката на убежище и имиграцията, г-н Patrick Dewael. Министърът прецени, че с оглед временното заемане на длъжността от негова страна, е по-добре тази среща да се проведе с неговия приемник.

II. Контекст

A. Категории лица, които могат да бъдат задържани в белгийските центрове за задържане

Белгийските центрове с ограничен достъп приемат няколко категории лица:
  • лица, поискали убежище в Белгия (вж. подробностите по-долу)
  • лица, поискали убежище в друга държава-членка на ЕС – когато едно лице поиска убежище в страна извън ЕС или навлезе на белгийска територия през тази страна, органите изискват от тази страна да поеме отговорността за въпросното лице. Докато чака да бъде върнато в тази страна, лицето остава в центъра с ограничен достъп в Белгия.
  • граждани на Общността – от годишните доклади за центровете, както и от обясненията, получени от делегацията, става ясно, че граждани на Общността са задържани в белгийски центрове с ограничен достъп с цел експулсирането им. Според изявленията на отговорното лице от Службата за чужденци по време на посещението, такива граждани могат да бъдат арестувани от полицията по подозрение, че са участвали в „дребни престъпления”или че са работили „на черно”; по-късно те биват отвеждани в центрове с ограничен достъп с цел експулсирането им.5
  • лица, пребивавали незаконно на белгийска територия – може да се издаде заповед за напускане на територията с решение за предаване на границата и за лишаване от свобода на лица, задържани на белгийски територия, когато не притежават необходимите документи; лица, чийто срок за престой в кралството е изтекъл; лица, за които се счита, че могат да застрашат обществения ред или националната сигурност или лица, които упражняват самостоятелно или в подчинено отношение спрямо други лица професионална дейност, без да притежават необходимото разрешително за това.
  • т.нар. „недопустими”лица: при пристигането им на границата, те подлежат на мярка за извеждане извън граница. По правило те биват задържани в център „INAD”.
Каталог: RegData -> commissions -> libe -> proces verbal
commissions -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
proces verbal -> Доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
libe -> Докладчик: Улрике Луначек pr ini съдържание страница предложение за резолюция на европейския парламент 3
proces verbal -> Доклад на делегацията на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно посещението в Гърция


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница