Доклад за състоянието на околната среда през 2009 година регионална инспекция по околната среда и водите софиястраница9/11
Дата03.09.2016
Размер1.65 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Отпадъци от хуманната медицинаОбщина

Брой лечебни заведения на територията на общината

Лечебни заведения с въведена система за разделно събиране на отпадъци

(изброяват се поименно)

Наличие на изградено помещение за вр. съхранение на ОО

да/не

Лечебни заведения в които липсва система за разделно събиране на отпадъци (изброяват се поименно)

Метод на третиране

1

2

3

4

5

6

7Столична


Общ брой 5053, от които до края на 2009г. са проверени и издадени разрешение за ДО на 99 бр. лечебни заведенияБолници

1“УМБАЛ “Царица Йоанна - Исул” ЕАД, район “Оборище”,

№ 12 - ДО -1005 - 00/ 15.03.2009 г.Да
Временно съхранение

обезвреждане чрез физико- химично третиране2“СБДПЛРОДА-БУЛ-ПРО” ЕАД, район Овча купел,

№ 12 - ДО -1001 - 00/ 18.05.2009 г.Да
Временно съхранение

3“СБДПЛРОДА-БУЛ-ПРО” ЕАД, район Овча купел,

№ 12 - ДО -1001 - 01/ 26.09.2009 г.Да
Временно съхранение

4„УСБАЛЕ Акад Иван Генчев” ЕАД, р-н „Триадица”,

№ 12 - ДО -1011 - 00/ 25.05.2009 г.Да
Временно съхранение

5„САГБАЛ Д-р Щерев" ЕООД, р-н Красна поляна,

№ 12 - ДО -1014 - 00/ 12.06.2009 г.Да
Временно съхранение

6“ІV МБАЛ София” ООД, гр. София, район „Красно село”,

№ 12 - ДО -1023 - 00/ 08.07.2009 г.Да
Временно съхранение

7„МБАЛ Елин Пелин” АД, гр. Елин Пелин”,

№ 12 - ДО -1020 - 00/ 24.06.2009 г.Да
Временно съхранение

8„ІІ МБАЛ София” АД, гр. София, Столична община, район „Сердика”,

№ 12 - ДО -1026 - 00/ 13.07.2009г.Да
Временно съхранение

9СБАХЛ „Др. Малинов” ООД, гр. София, р-н Красно село,

№ 12 - ДО -1028 - 00/ 20.07.2009 г.Да
Временно съхранение

10„СЛБАЛ -Елин Пелин” ООД, гр. Елин Пелин,

№ 12 - ДО -1030 - 00/ 27.07.2009 г.Да
Временно съхранение

11Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум” ЕАД

№ 12 -ДО-1054 - 00/13.10.2009г.Да
Временно съхранение

12СБАЛ „Полимед” ЕООД

№12-ДО-1069 -00/16.12.2009г.Да
Временно съхранение

13УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София,

№ 12 - ДО - 302 - 04 от 20.01.2009г.Да
Временно съхранение

14МБАЛ „Доверие” АД, ГР. София, р-н Овча купел,

№ 12- ДО - 423 - 01/16.02.2009г.Да
Временно съхранение

15„НСБФТР” ЕАД, гр. София, район „Овча купел”,

№ 12 - ДО - 628 - 01 от 20.01.2009г.Да
Временно съхранение

16„МБАЛ Света Анна София” АД, гр. София, район „Младост”,

№ 12 - ДО - 272 - 03 от 30.03.2009г.Да
Временно съхранение

17„МБАЛ Света Анна София” АД, гр. София, район „Младост”,

№ 12 - ДО - 272 - 04 от 03.04.2009г.Да
Временно съхранение

18„Втора САГБАЛ Шейново” АД, гр. София, Столична община, район „Средец”,

№ 12 - ДО - 423 - 01 от 10.03.2009г.Да
Временно съхранение

19„Втора САГБАЛ Шейново” АД, гр. София, Столична община, район „Средец”,

№ 12 - ДО - 423 - 02 от 10.03.2009г.Да
Временно съхранение

20„Първа МБАЛ София” АД, гр. София, район „Средец”"

№ 12 - ДО - 402 - 02 от 10.03.2009г.Да
Временно съхранение

21ОЗПЗС- София град ООД, ГР. София,

№ 12 - ДО - 652 - 01 от 22.04.2009г.Да
Временно съхранение

22ОДОЗС- София град ООД, гр.. София,

№ 12 - ДО - 458 - 01 от 11.08.2009г.,Да
Временно съхранение

23ОДОЗС- София град ООД, гр.. София,

№ 12 - ДО - 458 - 02 от 11.08.2009г.Да
Временно съхранение

24„МБАЛ Св. София” ЕООД, гр. София, район „Витоша”

№ 12 - ДО - 721 - 01 от 28.08.2009г.Да
Временно съхранение

25СБДПЛР Костенец ЕООД, гр. Костенец, ”,

№ 12 - ДО - 467 - 02 от 16.07.2009г.,Да
Временно съхранение

26СБДПЛР Костенец ЕООД, гр. Костенец, ”,

№ 12 - ДО - 467 - 03 от 24.07.2009г.
27„ОДПЗС София област” ЕООД, гр. София, район “Сердика”,

№ 12 - ДО - 427 - 01 от 03.04.2009г.Да
Временно съхранение

28СБАЛТОСМ ЕАД, гр. София, р-н Изгрев,

№ 12-ДО-456- 01/12.08.2009г.Да
Временно съхранение

29СБАЛТОСМ ЕАД, гр. София, р-н Изгрев,

№ 12-ДО-456- 02/12.08.2009г.Да
Временно съхранение

30МБАЛ Ихтиман ЕООД, гр. Ихтиман, № 12-ДО-475- 01/24.09.2009г.

Да
Временно съхранение

31МБАЛ Ихтиман ЕООД, гр. Ихтиман, № 12-ДО-475- 02/24.09.2009г.


32„СБАЛОЗ ДЪГА " ООД, гр. София, р-н Надежда,

№ 12-ДО-973-00/ 10.01.2009г.Да
Временно съхранение

33Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести „Света София” ЕАД

№ 12-ДО-468- 02/21.10.2009г.Да
Временно съхранение

34Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести „Света София” ЕАД

№ 12 -ДО-468-03/ 22.10.2009г.Да
Временно съхранение

35„Специализиранаболница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия” ЕООД

№ 12-ДО-659-01/23.10.2009г.Да
Временно съхранение

36„Специализиранаболница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия” ЕООД

№ 12-ДО-659-02 от 23.10.2009г.Да
Временно съхранение

37Специализирана хирургическа болница “Света Богородица” ООД

№ 12-ДО-753-01/ 11.11.2009г.Да
Временно съхранение

38Специализирана хирургическа болница “Света Богородица” ООД

№ 12-ДО-753-02 от 12.11.2009г.Да
Временно съхранение

39„Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД

№ 12-ДО-402-03/17.12.2009Да
Временно съхранениеДКЦ

40ДКЦ ХVІІ - София" ООД, гр. София, район "Оборище",

№ 12 - ДО -992 - 00/ 24.03.2009 г.Да
Временно съхранение

41ДКЦ „Св. Св. Лука” ООД, гр. София, район "Оборище"№

12 - ДО -994 - 00/ 06.03.2009 г.Да
Временно съхранение

42“ДКЦ ХІV- София”ООД, , гр. София, р-н Триадица",

№ 12 - ДО -997 - 00/ 28.04.2009 г.Да
Временно съхранение

43„ДКЦ ХІV - София" ООД, гр. София, район, "Триадица"

№ 12 - ДО -997 - 00/ 28.04.2009 г.Да
Временно съхранение

44ДКЦ „Александровска” ЕООД, гр. София, р-н Триадица,

№ 12 - ДО -1047 - 00/ 10.09.2009 г.Да
Временно съхранение

45ДКЦ Х – София ЕООД, гр. София, № 12 - ДО -1049 - 00/ 25.09.2009 г.

Да
Временно съхранение

46„Диагностично-консултативен център-Д-р И. С. Грийнберг” ООД

№ 12 - ДО -1053-00/07.10.2009г.Да
Временно съхранение

47“ДКЦ ХІІІ София” ООД, гр. София, район „Лозенец”

№ 12 - ДО - 638 - 01 от 16.02.2009г.Да
Временно съхранение

48„ДКЦ Св. Иван Рилски” ЕООД,

№ 12 - ДО -553 – 05/ 09.11.2009 г.Да
Временно съхранениеМедицински центрове

49“Амбулатория за специализирана извънболнична помощ-Медицински център-Панацея” ЕООД

№ 12 -ДО-1056 - 00/23.10.2009г.Да
Временно съхранение

50“МЦ Н. И. Пирогов” ЕООД

№ 12-ДО- 1059 - 00/21.10.2009г.Да
Временно съхранение

51Дентален Център „П.Н. Трейтинг” ЕООД

№ 12-ДО- 1061 - 00/06.11.2009г.Да
Временно съхранение

52МДЦ „Орион” ООД, гр. София, р-н Люлин

№12 - ДО - 1070-00/16.12.2009г.Да
Временно съхранение

53“Ин Витро - АГ Медицински Център Димитров” ЕООД

№12 – ДО-1072 - 00/22.12.2009г.Да
Временно съхранение

54АСМП-МЦ „Авицена” ЕООД

№ 12 - ДО-1073- 00/28.12.2009г.Да
Временно съхранение

55МЦ АСМП „Сент Тома” ООД, ГР. София,

№ 12 - ДО - 658 - 01 от 09.01.2009г.Да
Временно съхранение

56“Ин Витро - Медицински Център Братя Тодорови, ” ООД, р-н Красно село,

№12 – ДО-773 - 01/14.08.2009г.Да
Временно съхранение

57„ДКЦ V - София" ООД, гр. София,

№ 12 - ДО -669 - 01/ 26.03.2009 г.Да
Временно съхранение

58МЦ „ Св. Врач и Св. Св. Кузма и Дамян” ООД, гр. София, р-н Триадица,

№ 12-ДО-839-01 от 19.08.2009г.Да
Временно съхранение

59МЦ „Александровска” ЕООД, гр. София, р-н Триадица,

№ 12 - ДО -555 - 01/ 10.09.2009 г.Да
Временно съхранение

60Медицински център „Доверие” АД

№ 12- ДО - 587 - 02/30.10.2009г.Да
Временно съхранение

61Медицински център „Доверие” АД

№ 12-ДО-587-03 от 30.10.2009г.Да
Временно съхранение

62“МЦЕПХ Галатея” ЕООД, гр.София, 12-ДО-973-00/ 10.01.2009г.

Да
Временно съхранение

63“МДЦ ІХ София ЕООД, гр.София , р-н Оборище,

№ 12 - ДО -705 - 01/ 19.07.2009 г.Да
Временно съхранение

64МЦ "Виа Медика" ООД, гр.София, р-н Красно село,

№ 12 - ДО -977 - 00/ 23.01.2009 г.Да
Временно съхранение

65МДЦ „Оримед” ООД, гр. София, р-н Триадица,

№ 12 - ДО -979 - 00/ 02.02.2009 г.Да
Временно съхранение

66МЦ „Хармония” ООД, гр. София, район „Младост”,

№ 12 - ДО -980 - 00/ 03.02.2009 г.Да
Временно съхранение

67“Дентален център -1 София” ЕООД, гр. София, р-н Триадица,

№ 12 - ДО -981 - 00/ 03.02.2009 г.Да
Временно съхранение

68“МЦСИПББ” ЕООД, гр.София, р-н Триадица,

№ 12 - ДО -986 - 00/ 09.03.2009 г.Да
Временно съхранение

69МЦ „Лактус Глобал Медикал ” ООД, гр.София, р-н Красно село,

№ 12 - ДО -988 - 00/ 20.03.2009г.Да
Временно съхранение

70„Дженерали Закрила МДЦ” ЕООД, гр. София, район "Оборище",

№ 12 - ДО -993 - 00/ 01.03.2009 г.Да
Временно съхранение

71“МЦ Авицена” ЕООД, гр.София,

№ 12 - ДО -1004 - 00/ 18.05.2009 г.Да
Временно съхранение

72“МДКЦ Биочек” АД, гр.София , р-н Оборище,

№ 12 - ДО -1003 - 00/ 15.05.2009 г.Да
Временно съхранение

73МЦ “Ортомед” ЕООД, гр.София, р-Овча купел,

№ 12 - ДО -1009 - 00/ 07.07.2009 г.Да
Временно съхранение

74МЦ „Технобоис”, ЕООД, гр.София, р-н Красна поляна

№ 12 - ДО -1012 - 00/ 29.05.2009 г.Да
Временно съхранение

75„МЦ Репродуктивно здраве”, р-н Красна поляна,

№ 12 - ДО -1015 - 00/ 12.06.2009 г.Да
Временно съхранение

76МЦ „Медик” ООД, гр. София, р-н Красна поляна,

№ 12 - ДО -1010 - 00/ 22.05.2009 г.Да
Временно съхранение

77“МДЦ Виталис” ЕООД, гр.София, р-н Красна поляна,

№ 12 - ДО -1013 - 00/ 04.06.2009 г.Да
Временно съхранение

78“МЦ Ес енд Джи” ООД, гр.София, р-н Витоша,

№ 12 - ДО -1016 - 00/ 12.06.2009 г.Да
Временно съхранение

79МДЦ „Артес ” ООД, гр.София, р-н Искър,

№ 12 - ДО -1017 - 00/ 15.06.2009 г.Да
Временно съхранение

80„Център за спешна медицинска помощ София”, р-н Оборище,

№ 12 - ДО -1019 - 00/ 23.06.2009 г.Да
Временно съхранение

81НЦСУ Горна баня” АД, гр.София, р-н Овча купел,

№ 12 - ДО -1025 - 00/ 10.07.2009 г.Да
Временно съхранение

82“Национален център за социални услуги – НЦСУ – Горна Баня” АД

№ 12-ДО- 1025 - 01/14.10.2009г.Да
Временно съхранение

83МЦ „Акад. Ив. Пенчев” ЕООД, гр. София, р-н Триадица,

№ 12 - ДО -1129 - 00/ 23.07.2009 г.Да
Временно съхранение

84МЦ „Евроздраве” АД, гр. София, р-н Красно село,

№ 12 - ДО -1031 - 00/ 30.07.2009 г.Да
Временно съхранение

85„НОМЦ” ООД, гр. София, р-н Студентски,

№ 12 - ДО -1035 - 00/ 30.07.2009 г.Да
Временно съхранение

86„Дентален клиник и рейки – Лазерен дентален център” ООД, гр. София,

№ 12 - ДО -1037 - 00/ 10.08.2009 г.Да
Временно съхранение

87МЦ „ Д-р Пожарлиев”, гр. Елин Пелин,

№ 12 - ДО -1043 - 00/ 31.08.2009 г.Да
Временно съхранениеМедиценски Лаборатории

88МДЛ „Мед Диа” ООД, ГР. София, р-н Триадица,

№ 12 - ДО -1041 - 00/ 13.08.2009 г.Да
Временно съхранение

89„ГМДЛ Геника” ООД, р-н Средец,

№ 12 - ДО - 905 - 01/08.05.2009г.Да
Временно съхранение

90„МЦ АСМП Сент Тома”ООД, гр. София, р-н Красно село,

№ 12 - ДО - 640 - 02 от 23.01.2009г.Да
Временно съхранениеТРАНСПОРТИРАЩИ

91ЕТ "Тончев и син - Дарина Павлова", район "Надежда ",

№ 12 - ДО -975 - 00/ 14.01.2009 г.ПУДООС
Транспортиране


92"НИ- 9" ЕООД, София, р-н "Красно село",

№ 12 - ДО -983 - 00/ 24.02.2009г.ПУДООС
Транспортиране

93"АРАМИС ЦС" ЕООД, Варна, р-н "Приморски", ул. "Васил Петлешков"

№ 12 - ДО -984 - 00/ 04.03.2009 г.ПУДООС
Транспортиране

94"ТРАК- ТОП Рецикъл" ЕООД, София, р-н "Красно село",

№ 12 - ДО -987 - 00/ 16.03.2009 г.ПУДООС
Транспортиране

95"ДА транс" ООД, гр.София, р-н Красно село,

№ 12 - ДО -266 - 01/ 23.03.2009 г.,ПУДООС
Транспортиране

96"ДА транс" ООД, гр.София, р-н Красно село,

№ 12 - ДО -266 - 02/ 04.06.2009 г.ПУДООС
Транспортиране

97ПУДООС-МОСВ

№ 12-ДО-492-02/ 09.12.2009г.ПУДООС
Транспортиране Инсинерация

98ПУДООС-МОСВ

№ 12-ДО-492 - 03/10. 12. 2009гПУДООС
Транспортиране Инсинерация

99„Дитокс Систем ” ООД,

№ 12-ДО-1038 - 00/06.08.2009гПУДООС

Медиком

Транспортиране

Общо 99 брояПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница