Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Обосновка: ППБ се възстановява. =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-страница4/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Обосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0168
=== AGRI/5218===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 08 11

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 08 11 Помощи за предварително признати групи производители

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 08 11

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

30 000 000

30 000 000

40 000 000

40 000 000

37 734 994

37 734 994

2 265 006

2 265 006

40 000 000

40 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0169
=== AGRI/5310===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 08 12

AGRI/5310 Компромисно изменение между AGRI/5276<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------Volume 4 (section 3) — Commission

Добавя се: 05 02 08 12 —

Изменя се класификацията: ЗР

Изменя се типът: ЕБК

05 02 08 12

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредитиРезерви181 300 000

181 300 000

181 300 000

181 300 000

Наименование:

Плодове и зеленчуци в училищата

Забележки:

Добавя се следният текст:

- Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за помощи на Общността, отпуснати за доставка на плодове и зеленчуци за ученици в учебни заведения. Този бюджетен ред може също така да се използва за някои свързани разходи за образование, комуникация, разпространение, наблюдение и оценка.

Добавя се следният текст:

- Всички бюджетни кредити ще бъдат поставени в резерв, в очакване приемането на Регламента на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/ 2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) с цел да се създаде схема за предлагане на плодове в училищата COM 2008(442), който ще послужи за правно основание за оправдаване на разходите.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Предвид драматичното нарастване на затлъстяването сред учениците, което се подчертава в Бялата книга на Комисията относно „Стратегия за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването”, Съветът, след консултация с Парламента, следва да приеме въпросния регламент възможно най-скоро. Това отговаря на препоръката на комисията по земеделие и развитие на селските райони до ЕП във връзка с бюджета за 2008 г.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0170
=== AGRI/5219===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 08 99

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 08 99 Други мерки (плодове и зеленчуци)

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 08 99

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

p.m.

300 000

300 000

283 012

283 012

16 988

16 988

300 000

300 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0171
=== AGRI/5220===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 09 02

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 09 02 Складиране на вино и гроздова мъст

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 09 02

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

87 000 000

87 000 000

52 000 000

52 000 000

49 055 493

49 055 493

2 944 507

2 944 507

52 000 000

52 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0172
=== AGRI/5221===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 09 03

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 09 03 Дестилация на вино

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 09 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

391 000 000

391 000 000

30 000 000

30 000 000

28 301 246

28 301 246

1 698 754

1 698 754

30 000 000

30 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0173
=== AGRI/5222===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 09 04

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 09 04 Мерки за складиране на алкохол

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 09 04

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

135 000 000

135 000 000

7 000 000

7 000 000

6 603 624

6 603 624

396 376

396 376

7 000 000

7 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0174
=== AGRI/5223===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 09 05

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 09 05 Помощ за използването на гроздова мъст

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 09 05

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

184 000 000

184 000 000

15 000 000

15 000 000

14 150 623

14 150 623

849 377

849 377

15 000 000

15 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0175
=== AGRI/5224===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 09 06

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 09 06 Премии за трайно изоставяне на лозарска дейност на дадена площ

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 09 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

88 000 000

88 000 000

43 000 000

43 000 000

40 565 119

40 565 119

2 434 881

2 434 881

43 000 000

43 000 000

РезервиКаталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница