Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Обосновка: ППБ се възстановява. =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-страница5/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Обосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0176
=== AGRI/5225===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 09 08

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 09 08 Национални програми за подпомагане за лозаро-винарския сектор

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 09 08

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити794 400 000

794 400 000

749 416 988

749 416 988

44 983 012

44 983 012

794 400 000

794 400 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0177
=== AGRI/5226===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 09 09

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 09 09 Схема за изкореняване на лозя

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 09 09

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити464 000 000

464 000 000

437 725 934

437 725 934

26 274 066

26 274 066

464 000 000

464 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0178
=== AGRI/5227===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 09 99

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 09 99 Други мерки (лозаро-винарски сектор)

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 09 99

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

p.m.

600 000

600 000

566 025

566 025

33 975

33 975

600 000

600 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0179
=== AGRI/5228===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 12 01

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 12 01 Възстановявания за мляко и млечни продукти

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 12 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

27 000 000

27 000 000

10 000 000

10 000 000

9 433 749

9 433 749

566 251

566 251

10 000 000

10 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0180
=== AGRI/5229===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 12 04

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 12 04 Интервенционно складиране на масло и сметана

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 12 04

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

19 000 000

19 000 000

18 000 000

18 000 000

16 980 747

16 980 747

1 019 253

1 019 253

18 000 000

18 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0181
=== AGRI/5230===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 12 05

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 12 05 Други мерки, свързани с млечни мазнини

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 12 05

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

29 000 000

29 000 000

20 000 000

20 000 000

18 867 497

18 867 497

1 132 503

1 132 503

20 000 000

20 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0182
=== AGRI/5231===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 12 06

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 12 06 Интервенционно складиране на сирене

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 12 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

22 640 997

22 640 997

1 359 003

1 359 003

24 000 000

24 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0183
=== AGRI/5283===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 12 08

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 12 08 Мляко за училища

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 12 08

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

67 000 000

67 000 000

67 000 000

67 000 000

67 000 000

67 000 000

13 000 000

13 000 000

80 000 000

80 000 000

РезервиОбосновка:

Новото предложение на Комисията от 10 юли 2008 г. относно млякото в училищата не само разширява набора от млечни продукти, но и разширява схемата, така че да се обхващат и средните училища, които сега също могат да се ползват от нея. Логично е това да доведе и до увеличено финансиране.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница