Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Добавя се: 05 02 12 09 — Фонд за преструктуриране на млечния сектор и за подготвителни и съпътстващи мерки за прекратяване на млечните квотистраница6/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Добавя се: 05 02 12 09 — Фонд за преструктуриране на млечния сектор и за подготвителни и съпътстващи мерки за прекратяване на млечните квоти.

Изменя се класификацията: ЗР

Изменя се типът: ЕБК

05 02 12 09

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

РезервиНаименование:

Фонд за преструктуриране на млечния сектор и за подготвителни и съпътстващи мерки за прекратяване на млечните квоти.

Забележки:

Добавя се следният текст:

Този бюджетен кредити е предназначен за:

  • подпомагане на процеса на преструктуриране при млекопроизводителите и млекопреработвателите, които са засегнати от растящата либерализация на пазара;

  • предоставяне на по-силна подкрепа за маркетингови дейности и мерки за съобщаване на хранителна информация в млечния сектор;

  • насърчаване поддръжката и модернизиране на производството на мляко при трудни условия в планински райони и други по-малко облагодетелствани райони;

  • оказване на подкрепа за мерки по диверсификация в региони, засегнати от либерализацията на пазара.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

В съответствие с мерките по диверсификация във връзка с преструктурирането на сектора на захарта, следва да се установи правно основание, което позволява определени мерки за селскостопанско развитие (подпомагане на инвестициите в селското стопанство, диверсификация, мерки съобразени с площта) да бъдат подпомагани от този фонд.

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Тези бюджетни кредити са предназначени за по-ефективни подготвителни и съпътстващи мерки във връзка с предвиденото прекратяване на млечните квоти. Засилването на подкрепата за селскостопанските инвестиции и компенсаторната надбавка за планински райони и други по-малко облагодетелствани райони, както и мерките за насърчаване на алтернативните източници на доходи, са особено подходящи способи в тази връзка.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0185
=== AGRI/5232===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 12 99

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 12 99 Други мерки (мляко и млечни продукти)

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 12 99

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

943 375

943 375

56 625

56 625

1 000 000

1 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0186
=== AGRI/5233===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 13 01

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 13 01 Възстановявания за говеждо и телешко месо

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 13 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

28 000 000

28 000 000

20 000 000

20 000 000

18 867 497

18 867 497

1 132 503

1 132 503

20 000 000

20 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0187
=== AGRI/5234===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 13 03

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 13 03 Извънредни мерки за подпомагане

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 13 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

24 000 000

24 000 000

7 000 000

7 000 000

6 603 624

6 603 624

396 376

396 376

7 000 000

7 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0188
=== AGRI/5235===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 13 04

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 13 04 Възстановявания за живи животни

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 13 04

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

8 490 374

8 490 374

509 626

509 626

9 000 000

9 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0189
=== AGRI/5236===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 13 99

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 13 99 Други мерки (говеждо и телешко месо)

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 13 99

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

p.m.

100 000

100 000

94 337

94 337

5 663

5 663

100 000

100 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0190
=== AGRI/5237===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 15 01

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 15 01 Възстановявания за свинско месо

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 15 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

18 867 497

18 867 497

1 132 503

1 132 503

20 000 000

20 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0191
=== AGRI/5238===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 15 02

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 15 02 Интервенции за свинско месо

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 15 02

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

p.m.

12 000 000

12 000 000

11 320 498

11 320 498

679 502

679 502

12 000 000

12 000 000

РезервиКаталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница