Докладчик: г-н Morkisстраница1/8
Дата24.07.2016
Размер274.59 Kb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8BG


Европейски икономически и социален комитетREX/323

Източно партньорство

Брюксел, 16 юни 2011 г.СТАНОВИЩЕ
на
Европейския икономически и социален комитет
относно
„Приносът на гражданското общество към Източното партньорство“

_____________
Докладчик: г-н Morkis

_____________
Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu

С писмо от 15 ноември 2010 г. Съветът на Европейския съюз се обърна към Европейския икономически и социален комитет, в съответствие с член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с искане за изготвяне на проучвателно становище относно:


Приносът на гражданското общество към Източното партньорство“.
Специализирана секция „Външни отношения“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие становището си на 25 май 2011 г.
На 472-ата си пленарна сесия (заседание от 16 юни), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 133 гласа „за, 1 глас „против и 1 глас „въздържал се.
*
*……..*

1.Заключения и препоръки
1.1Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) придава голямо значение на Източното партньорство (ИП) като стратегическа необходимост и политическа инвестиция от страна на ЕС, която в бъдеще ще бъде от полза за гражданите на Европейския съюз и на страните партньорки. Събитията в Средиземноморския регион доказаха, че гражданското общество продължава да играе ключова роля в прехода към демокрация, в процеса на конституционни реформи и изграждане на институции. Ето защо, за да се гарантира успехът на този процес, приносът на гражданското общество към Източното партньорство следва да бъде подкрепен и отчетен в подобаваща степен.
1.2ЕИСК приветства напредъка, постигнат в осъществяването на инициативата „Източно партньорство“, която стартира официално през май 2009 г. Чрез диалога във връзка със споразуменията за асоцииране, зоните за свободна търговия, облекчаването на визовия режим и сътрудничеството в областта на сигурността на енергийните доставки и по други въпроси всички страни от Източното партньорство подобриха и задълбочиха своите отношения с ЕС. (За съжаление, след събитията, последвали президентските избори през декември 2010 г., Беларус направи голяма стъпка назад в своите отношения с ЕС).

1.3 Принос на гражданското общество към многостранната основа на Източното партньорство


1.3.1 Участие в междуправителствените тематични платформи на ИП
1.3.1.1 ЕИСК беше поканен да участва в три от четирите създадени междуправителствени тематични платформи на ИП и по този начин има възможност да изрази, в рамките на тези платформи, позициите на гражданското общество. ЕИСК призовава обаче Комисията да го покани да участва и да сътрудничи в рамките на тематична платформа 3 „Енергийна сигурност“, с оглед на експертния опит, с който той разполага в тази област.
1.3.1.2 Комитетът счита, че представителите на съответните работни групи в рамките на Форума на гражданското общество към Източното партньорство (ФГО към ИП) следва да получат възможност да участват в заседанията на междуправителствените тематични платформи.
1.3.2 Форумът на гражданското общество към ИП
1.3.2.1 Комитетът приветства също създаването на Форума на гражданското общество към ИП през ноември 2009 г. Той счита националните платформи на Форума на гражданското общество към ИП за особено подходящ инструмент за прилагане на Източното партньорство в страните партньорки по начин, който позволява включване на гражданското общество, но изразява съжаление, че работодателите, профсъюзите и другите социално-икономически организации (на селскостопанските производители и на потребителите) на национално равнище участват в твърде малка степен (ако изобщо участват) в дейността на националните платформи.
1.3.2.2 Тъй като понастоящем социалните партньори не са адекватно представени във ФГО към ИП, Комитетът призовава за преразглеждане на правилника за дейността на Форума, по-специално на разпоредбите, свързани с процедурата за подбор, за да се засили в значително по-голяма степен участието във Форума на представителите на работодателите и работниците, както и на другите групи, представляващи различни интереси от ЕС и страните партньорки.
1.3.2.3 Комитетът призовава да бъде преразгледана организацията на Форума с оглед на по ефикасната му дейност, като едновременно с това се използват ефективно наличните средства. Акцентът следва да се премести в посока на постоянни и насочени към проекти действия (в контекста на работните групи и националните платформи на форума).
1.3.2.4 Комитетът предлага да се увеличи броят на представителите от ЕС, за да се стимулира обменът на опит и за да се насърчава сближаването с европейските ценности. Със своите 344 членове, представляващи организираното гражданско общество в ЕС, Европейският икономически и социален комитет разполага с необходимите умения, за да играе активна роля в осъществяването на целите на ИП в рамките на ФГО, при условие че разпоредбите на ФГО разрешават неговото по-активно и постоянно участие както в самия ФГО, така и в Координационния комитет.

1.3.2.5 С оглед на все по-широкия обхват на въздействието на Форума на гражданското общество и по-специално на правомощията на националните платформи, Комитетът е готов да допринесе за по-доброто функциониране на Форума. ЕИСК счита също, че е необходимо да се създаде секретариат, не на последно място и във връзка с работата на Координационния комитет.

1.3.2.6 В случай, че не бъде преодоляна структурната неадекватност в дейността на Форума, Комитетът би обмислил други варианти за мобилизиране на социално-икономическите участници в страните от Източното партньорство с оглед на осъществяването на целите на ИП.
Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница