Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968страница3/9
Дата14.08.2018
Размер1.24 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9
588

Кореспонденция по линия на затворите

1974 г.

589

Бюлетин на управлението

1974 г.

590

Бюлетин на управлението

1974 г.

591

Годишни доклади и планове

1974 г.

592

Кореспонденция с братските страни - СССР

1974 г.

592а

Кореспонденция с братските страни - ЧССР

1974 г.

593

Кореспонденция с братските страни - УНР

1974 г.

594

Кореспонденция с братските страни – ПНР и ГДР

1974 г.

595

Кореспонденция по националистическите прояви сред турското население, изселническия въпрос, реакционното мюсюлманско духовенство

1974 г.

639

Кореспонденция за опит и бягства през граница

1974 г.

640

Кореспонденция по подготовка и бягства през граница

1974 г.

641

Кореспонденция по подготовка и бягства през граница

1974 г.

642

Кореспонденция по подготовка и бягства през граница

1974 г.

643

Кореспонденция по подготовка и бягства през граница

1974 г.

644

Кореспонденция по подготовка и бягства през граница

1974 г.

645

Кореспонденция по подготовка и бягства през граница

1974 г.

646

Кореспонденция по подготовка и бягства през граница

1974 г.

647

Бюлетин на управлението

1974 г.

648

Бюлетин на управлението

1974 г.

649

Бюлетин на управлението

1974 г.

650

Заповеди на ръководството на МВР по линия състав на управлението

1975 г.

652

Заповеди на началника на управлението

1975 г.

653

Препис извлечение от протоколи и решения на Колегиума, доклади, справки за работата на управлението и др. управления, внесени за разглеждане от Колегиума

1975 г.

654

Доклади и справки за извънредни произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика

1975 г.

655

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлениетои протоколи от служебни съвещания

1975 г.

668

Кореспонденция по линия на пропагандните институти, средствата за масова информация

1975 г.

669

Кореспонденция по линия на БАН

1975 г.

670

Кореспонденция по линия на медицината

1975 г.

671

Кореспонденция по линия на художествено-творческа интелигенция

1975 г.

672

Кореспонденция по научния и културния обмен и международните прояви

1975 г.

673

Кореспонденция с МНП и студентите в чужбина

1975 г.

674

Кореспонденция с Комитет за младежта и спорта и ДКМС

1975 г.

675

Кореспонденция по линия на ВУЗ в гр. София

1975 г.

676

Кореспонденция по линия на чуждестранните студенти

1975 г.

677

Кореспонденция по линия на чуждестранните специализанти

1975 г.

678

Кореспонденция по центровете за идеологическа диверсия зад граница

1975 г.

679

Кореспонденция по линия на православното духовенство

1975 г.

680

Кореспонденция по линия на католическото духовенство

1975 г.

681

Кореспонденция по линия на сектите

1975 г.

682

Кореспонденция по националистическите прояви сред турското население, изселническите въпроси и мюсюлманското духовенство

1975 г.

683

Кореспонденция по редакциите на списание "Йени хаят", "Родопи", вестник "Йени ъшък" и др.

1975 г.

684

Кореспонденция по македонска националистическа дейност

1975 г.

685

Кореспонденция по линия на бившата земеделска опозиция

1975 г.

686

Кореспонденция по контрареволюционните елементи

1975 г.

687

Кореспонденция по линия на терора

1975 г.

688

Кореспонденция по подготовка и опити за бягства през граница

1975 г.

689

Кореспонденция по подготовка и опити за бягства през граница

1975 г.

690

Кореспонденция по подготовка и опити за бягства през граница

1975 г.

691

Кореспонденция по подготовка и опити за бягства през граница

1975 г.

692

Кореспонденция по подготовка и опити за бягства през граница

1975 г.

693

Кореспонденция по подготовка и опити за бягства през граница

1975 г.

694

Кореспонденция по подготовка и опити за бягства през граница

1975 г.

695

Кореспонденция по подготовка и опити за бягства през граница

1975 г.

696

Кореспонденция по линия на анонимки

1975 г.

697

Сигнални съобщения и справки от поделенията на МВР за разпространени анонимни материали

1975 г.

698

Протоколи от експертизи

1975 г.

699

Протоколи от експертизи

1975 г.

700

Протоколи от експертизи

1975 г.

701

Кореспонденция по линия на затворите

1975 г.

702

Текущ информационен бюлетин от № 1 до № 26

1975 г.

703

Текущ информационен бюлетин от № 27 до № 50

1975 г.

703а

Текущ информационен бюлетин от № 51 до № 80

1975 г.

703б

Текущ информационен бюлетин от № 81 до № 114

1975 г.

703в

Информации, съобщения

1975 г.

704

Годишни периодични доклади, справки и планове на окръжните управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1975 г.

705

Кореспонденция със СССР

1975 г.

706

Кореспонденция с ЧССР

1975 г.

707

Кореспонденция с УНР

1975 г.

708

Кореспонденция с ГДР

1975 г.

741

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Благоевград за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1969 г.


742

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Бургас за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1972 г.


743

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Варна за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

744

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Варна за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1969 г.


745

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Варна за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1969 г.

746

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Варна за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1969 г.

747

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Велико Търново за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1973 г.


748

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Варна за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1971 г.

1972 г.


749

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Враца за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1969 г.


750

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Габрово за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1969 г.

1971 г.


751

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Кюстендил за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1969 г.

1973 г.


752

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Кърджали за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1969 г.


753

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Пазарджик за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1969 г.

1972 г.


754

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Перник за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1967 г.

1970 г.


755

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Перник за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1971 г.

1972 г.


756

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Плевен за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1972 г.


757

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Пловдив за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

758

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Пловдив за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1969 г.


759

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Пловдив за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1969 г.

760

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Пловдив за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1970 г.

1972 г.


761

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Разград за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1969 г.

1970 г.


762

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Русе за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1970 г.


763

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Русе за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1971 г.

1972 г.


764

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Силистра за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1969 г.

1972 г.


765

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от СГУ на МВР за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1970 г.

766

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от СГУ на МВР за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1969 г.


767

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Стара Загора за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1969 г.


768

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Смолян за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1969 г.


769

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Хасково за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1969 г.


770

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Шумен и Търговище за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1972 г.


771

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Ямбол за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)

1968 г.

1970 г.


772

Доклади, информации, справки, сведения, анализи и др. от окръжно управление на МВР Ямбол за прояви на вражеския контингент (подготовка и опити за бягства, българомохамеданите, работата по сигналите и др.)
773

Справки и информации за вражески прояви и коментари

1970 г.

774

Доклади за работата на управление 06 през първото шестмесечие на 1968 г.

11.07.1968 г.


Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> MVR
MVR -> Опис на учебни филми /филмови ленти/ и видеокасети прехвърлени на електронен носител
MVR -> Архивен номер Дело № Наименование на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968
MVR -> Инвентарен № Екземплярен №
MVR -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница