Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968страница4/9
Дата14.08.2018
Размер1.24 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9
775

Анализ и справка за поведението и дейността на бивши хора и буржоазни партии, фашистки организации, царски офицери, полицаи и анархисти през 1968 г.

03.12.1968 г.

776

Доклад "Борбата на органите на ДС против буржоазнофашистките и други контрареволюционни елементи от 09.09.1944 г. до 1968 г.

13.05.1968 г.

777

Справки за бягства на граждани и за членове на БКП, изменили на Родината през 1967/ 1968 г.

17.2.1968 г.

31.10.1968 г.778

Справка за контрареволючеонна дейност и други вражески прояви сред интелигенцията, младежта, турското население, духовенството и др. през 1967 г.

1967 г.

779

Информации за положението в ЧССР

12.06.1968 г.

23.12.1968 г.780

Окръжно за изпращане на информация в информационно-аналитичния отдел

21.03.1968 г.

781

Справка за някои аспекти в политиката на западноевропейската социалдемокрация по отношение на социалистическите страни и международното комунистическо движение

02.11.1968 г.

782

Справка за участие на български учени в работата на VI международен конгрес на славистите и антибългарското поведение на учени от Скопие

25.08.1968 г.

783

План, доклад и справка за работата на управлението през 1969 г.

1969 г.

25.02.1970 г.784

Справки за политическата и оперативна обстановка в страната по линиите на управлението през първото шестмесечие и през 1969 г.

07.1969 г.

1970 г.


785

Доклад – антикомунистическа и антибългарска пропаганда през 1969 г.

05.10.1970 г.

785а

Доклад и справка за идеологическата диверсия на противника и борбата срещу нея

10.05.1969 г.

19.05.1969 г.786

Доклад и справка за състоянието на работата на отдел 02 при управлението за борба с контрареволюционни елементи, измяна на Родината, терор и анонимки

07.02.1969 г.

14.01.1970 г.787

Справки за работата по емигранти и бегълци

26.09.1969 г.

16.12.1969 г.787а

Доклад за работата на отдел 03 през 1969 г. по малцинствата и духовенството

09.01.1970 г.

788

Информации и справки за вражески изказвания, коментари, прояви и др.

27.02.1969 г.

30.12.1969 г.789

Справка за работата на информационно-аналитичния отдел за първото тримесечие на 1969 г.

16.07.1969 г.

789а

Справки за получени сигнали през третото и четвъртото тримесечие и първото шестмесечие

03.09.1969 г.

10.02.1970 г.790

Доклад за състоянието на работата по установяване и наблюдение на контрареволюционния контингент по линиите на управление 06 и мерки за нейното подобряване, разгледан в Съвета по ДС (Ф1, оп. 10, а.е. 613 /два варианта/)

27.05.1970 г.

03.06.1970 г.791

Доклад за работата на управлението през първото шестмесечие на 1970 г. и справка

30.06.1970 г.

24.11.1970 г.792

Справка за профилактичната работа

09.04.1970 г.

793

Доклад за насоките на идеологическата диверсия на противника през 1970 г.

01.03.1971 г.

794

Доклад за работата на отдел 01 при управлението за борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност по линия на интелигенция през 1970 г.

14.02.1970 г.

09.01.1972 г.795

Доклади и справки за работата на отдел 02 и отделенията – борба с контрареволюционни елементи, измяна на Родината, терор и анонимки

08.05.1970 г.

15.02.1971 г.796

Информации от № 1 до № 11 за придобити данни по мероприятие "Орфей"

30.12.1969 г-

05.03.1970 г.797

Доклад за работата на органите на МВР по VII световен конгрес по социология, проведен в гр. Варна

1970 г.


798

Справки за вражески прояви, изказвания, настроения и др.

30.01.1970 г.

26.12.1970 г.799

Справки за дейността на анархистите

04.10.1969 г.

14.09.1970 г.799а

Планове и доклади за работата на отдел 02, 01 отделение по линия на бивша земеделска опозиция за 1970 г.-1973 г.

21.01.1970 г.

28.12.1973 г.800

Докладни записки за извършени проверки и оказана помощ в окръжни управления Ловеч и София

24.08.1970 г.

801

Информация за състоянието на политическата и криминална престъпност и други нелоялни прояви на младежта през първото шестмесечие на 1970 г.

24.07.1970 г.

802

Справки за получени сигнали по линията на управлението през първо до четвърто тримесечие на 1970 г.

05.05.1970 г.

13.02.1971 г.803

Справка-анализ за получените сигнали по линия на управлението през 1970 г.

11.02.1971 г.

804

Информации за вражески прояви, изказвания и коментари

29.05.1971 г.

15.12.1971 г.805

Справки от Софийско окръжно управление за работата по линия на младежи през второ шестмесечие на 1970 г. И през първото и второто шестмесечие на 1971 г.

09.01.1971 г.

21.01.1972 г.806

Информации от окръжни управления за прояви по линия на идеологическата диверсия

09.01.1970 г.

02.11.1971 г.807

Справки от окръжно управление В. Търново за работата по бивши фашистки организации и от отдел "Следствен" за антисъветски прояви по следствени данни

03.06.1971 г.

16.09.1971 г.808

Справки за дейността на белоемигрантите и НТС на територията на НРБ

07.11.1968 г.

30.12.1972 г.809

Доклад за задачите и ролята на МВР на идеологическия фронт, изнесен от началника на управлението на служебен курс, проведен от 23.02. до 05.03.1971 г.

02.1971 г.

30.06.1971 г.810

Справка за вражески прояви, настроения, сигнали за терор и др.

03.01.1971 г.

30.09.1971 г.811

Доклад за работата на управлението през 1971 г.

04.02.1972 г.

07.08.1972 г.812

Доклади и справки за работата на отдел 01 по интелигенция

28.06.1971 г.

02.11.1971 г.813

Доклади и справки за работата на отдел 01 и отделенията към него по линия на интелигенция

13.04.1971 г.

29.10.1971 г.814

Доклади, справки и др. за работата на отдел 02 при ухправлението – борба с контрареволюционни елементи, измяна на Родината, терор и анонимки

16.03.1971 г.

06.01.1972 г.815

План, доклад, справки за работата на отдел 06 при управлението по младежи и висши учебни заведения

28.12.1970 г.

02.1972 г.816

Доклад за задачите на отдел 07 (информационно-аналитичен) в светлината на решенията на Х конгрес на БКП

23.06.1971 г.

817

Справка-анализ за постъпилите сигнали по линия на управлението

29.04.1971 г.

818

Справки за постъпили сигнали през третото и четвъртото тримесечие

11.11.1971 г.

14.02.1971 г.819

Обобщени данни за работата на управлението за у972 г.

26.01.1973 г.

820

Справка за работата по линиите на управлението през второто шестмесечие на 1972 г.

22.12.1972 г.

821

Справки за състоянието на работата по линия на интелигенция и младежи в отдел 06

01.06.1972 г.

04.12.1972 г.822

Справки за състоянието на работата по линия на контрареволюционни елементи, бягства, терор, анонимна дейност на отдел 02

21.11.1972 г.

13.02.1973 г.823

Справки за състоянието на работата на отдели 04 и 05 с окръжните управления

13.10.1972 г.

14.10.1972 г.824

Доклад за работата на отдел 05 през 1972 г. по линия на задгранични центрове и чужди специализанти в България

29.12.1972 г.

825

Справки за получени сигнали през първото до четвъртото тримесечие на 1972 г.

29.05.1972 г.

12.03.1973 г.826

Справки за работата по сигналите и за проведени оперативни мероприятия

31.08.1972 г.

12.03.1973 г.827

Инструкция за взаимоотношенията и взаимодействието между ПГУ, ВГУ и управление 06 (проект)

20.05.1972 г.

828

Отчетни доклади на отдел 05 и отделение 02 за работата през 1973 г.

1972 г.

828а

Справка за дейността на враждебните емигрантски организации (БНК, БНФ и др.)

23.04.1973 г.

28.02.1974 г.829

Доклад за работата по разкриване и пресичане подривната дейност на противника в средите на художественотворческата интелигенция и мероприятия за нейното подобряване, разгледан в заседание на ръководството на министерството на 23.04.1973 г., доклади и справки по същия въпрос

20.04.1973 г.

22.11.1973 г.830

Справки за обектите на отдел 01, за оперативния състав на отдела, предложение за създаване на отделение за контраразузнавателната работа по линия на медицина

17.02.1972 г.

03.10.1974 г.831

Справки за получени и изяснени сигнали за бягства от окръжно управление Русе

05.01.1973 г.

05.12.1973 г.832

Мнения на отдел 01 по подработване на ръководни документи

06.05.1971 г.

27.12.1974 г.833

Справки и информации за вражески прояви и изказвания

02.02.1973 г.

20.11.1973 г.834

Доклад и справки за работата на управлението през 1973 г.; доклад за състоянието на работата с агентурата

05.05.1973 г.

19.01.1974 г.835

Доклади за състоянието на работата по подготовка и опити за бягства през границата и терор през 1973 г. – отдел 02

05.04.1973 г.

06.11.1974 г.836

Справки за работата по линия на бягства и терор (шестмесечни и по отделни случаи)

1973 г.

837

Доклади за състоянието на работата по линия на национализъм

10.05.1973 г.

10.07.1973 г.837а

Справка за дейността на органите на ДС за пресичане на идеологическата диверсия

03.08.1973 г.

838

Шестмесечни и тримесечни справки за получени сигнали

10.05.1973 г.

21.01.1974 г.839

Справка за вражеския контингент и работата по оперативния отчет през първото шестмесечие

12.07.1973 г.

04.08.1973 г.840

Справки от ПГУ за насоките на идеологическата диверсия в ЧССР и проблемите на пропагандата във ФРГ

15.05.1973 г.

10.10.1973 г.841

Доклади и справки за работата на управлението през 1974 г.

07.09.1974 г.

19.02.1975 г.842

Справки и информации за състоянието на работата по линия на протурски национализъм

14.04.1974 г.

14.10.1974 г.843

Отчет и справка за работата на отделение 01 при отдел 02 през 1974 г. по линия на ВУЗ

18.12.1974 г.

31.12.1974 г.844

Доклад и справка за дейността на задгранични центрове срещу НРБ – отдел 03

09.10.1974 г.

06.12.1974 г.845

Доклад за борбата на органите на ДС против идеологическата диверсия (един вариант, подготвен за среща на братските органи в Хавана през март 1974 г.) – отдел 03

31.10.1974 г.

06.12.1974 г.846

Материали (мнения, бележки и др.) по подработване на инструкцията за работата и взаимодействието на органите на МВР за предотвратяване на бягства по легален и нелегален път – отдел 05

1974 г.

846а

Планове и доклади за работата на отделение 01 при отдел 05 по линия на бивши контрареволюционни остатъци за 1974/ 1975 г.

08.01.1974 г.

27.02.1976 г.847

Доклади и справки за работата на отдел 05, отделение 02 по линия на бягства и терор

1974 г.

847а

Докладна записка за усъвършенстване работата на отдел 07

14.12.1974 г.

848

Справки за състоянието на оперативния отчет и проведени оперативни мероприятия

04.05.1974 г.

01.11.1974 г.849

Справки за получени и изяснени сигнали

07.05.1974 г.

21.04.1975 г.850

Информации и справки за вражески прояви и изказвания

04.01.1974 г.

30.12.1974 г.851

Справка за проведено съвещание с ръководния състав на управлението на 03.09.1974 г.

16.09.1974 г.

852

Справка за сътрудничество между управление 05 на КГБ и управление 06 на ДС

15.10.1974 г.

853

Планове и доклад за проведена комплексна проверка в окръжно управление на МВР гр. Кърджали

26.09.1974 г.

15.11.1974 г.854

Справка за работата на отделите с окръжните управления

06.12.1974 г.

855

Справки от отдел "Задгранични паспорти", управление 07 и др. за бягства и прояви на български граждани, пребиваващи зад граница

1974 г.

856

Доклади за работата на управлението през 1975 г.

18.03.1975 г.

04.02.1976 г.857

Стенограма от служебен семинар, проведен от 17 до 19.03.1975 г.

1975 г.

858

Доклад за изпълнение решенията на Секретариата на ЦК на БКП за националното осъзнаване и патриотично възпитание на българите с мохамеданска вяра (два варианта)

05.07.1975 г.

26.07.1975 г.859

Докладни записки, справки и др. за проведени съвещания в Пловдив, Разград и Шумен по линия на турски национализъм по решение на Координационния съвет по турска линия

1975 г.

860

Доклади за работата на отдел 01

27.02.1975 г.

06.01.1976 г.861

Доклад за работата на отдел 02 и отделенията

22.04.1975 г.

12.01.1976 г.862

Доклад за работата на отдел 03 през 1975 г. и 1976 г.

27.12.1975 г.

29.12.1976 г.863

Справка и доклад за работата на отдел 05 и отделенията

18.02.1975 г.

25.09.1976 г.864

Доклад за идеологическата диверсия, изнесен на сбор на комсомолските секретари

27.05.1975 г.

865

Справки за изпълнение на по-важни мероприятия от плановете на отделите през първото шестмесечие на 1975 г.

11.07.1975 г.

866

Тримесечни отчети на отделите

1975 г.

Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> MVR
MVR -> Опис на учебни филми /филмови ленти/ и видеокасети прехвърлени на електронен носител
MVR -> Архивен номер Дело № Наименование на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968
MVR -> Инвентарен № Екземплярен №
MVR -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница