Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968страница5/9
Дата14.08.2018
Размер1.24 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

867

Справки за получени сигнали през първото до четвъртото тримесечие

1975 г.


868

Справки за вражеския контингент и работата по оперативния отчет за първото шестмесечие и за разследвани лица

1975 г.

869

План и доклад от извършена проверка в окръжно управление Габрово

1975 г.

870

Справки за еврейски конгрес, проведен в Ерусалим и дейността на радиостанция "Свободна Европа"

1975 г.

871

Кореспонденция по националистическите прояви сред турското население, изселническия въпрос, по реакционното мюсюлманско духовенство

1971 г.

1972 г.


872

Кореспонденция по националистическите прояви сред турското население, изселническия въпрос, по реакционното мюсюлманско духовенство и българомохамедани

1973 г.

873

Кореспонденция по националистическите прояви сред турското население, изселническия въпрос, по реакционното мюсюлманско духовенство

1975 г.

874

Кореспонденция по националистическите прояви сред турското население, изселническия въпрос, реакционното мюсюлманско духовенство, информации от I отдел – IV управление, за сигнали по М „Вихрен"

1975 г.

875

Справки, информации и др. от окръжни управления за вражески прояви и настроения сред българомохамеданското и турско население

1975 г.

876

Справки от окръжните управления за получени и изяснени сигнали за вражеска дейност

1975 г.

877

Справки от окръжните управления за получени и изяснени сигнали за вражеска дейност

1975 г.

878

Справки от окръжните управления за получени и изяснени сигнали за вражеска дейност

1975 г.

879

Справки от окръжните управления за получени и изяснени сигнали за вражеска дейност

1975 г.

880

Справки от окръжни управления и списъци на лица по линия на подготовка и опити за бягство

1971 г.

881

Кореспонденция по линия на Комитета за младежта, спорта и ДКМС, т. 1

1974 г.

882

Кореспонденция по линия на Комитета за младежта, спорта и ДКМС, т. 2
883

Кореспонденция по линия на Комитета за младежта, спорта и ДКМС, т. 3

1973 г.

884

Кореспонденция по линия на Комитета за младежта, спорта и ДКМС

1975 г.

885

Кореспонденция по контрареволюционни елементи

1975 г.

886

Заповеди на ръководството на МВР по личния състав на управлението

1976 г.

887

Заповеди на началника на управление 06 ДС

1976 г.

888

Преписи-извлечения от протоколи и решения на Колегиума, доклади и справки за работата на управлението и другите управления, внесени за разглеждане в Колегиума

1976 г.

889

Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплинарната практика и дисциплината

1976 г.

890

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението и протоколи от служебни съвещания

1976 г.

891

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението и протоколи от служебни съвещания

1976 г.

892

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението и протоколи от служебни съвещания

1976 г.

893

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението и протоколи от служебни съвещания

1976 г.

894

Годишни обобщени доклади и протоколи за състоянието на работата по оперативното деловодство и ръководните документи

1976 г.

895

Актове и протоколи за унищожени ръководни документи, чернови от секретни бележници и др.

1976 г.

898

Кореспонденция с кадри по щата, щатната разстановка, предложения за повишаване, награждаване и др.

1976 г.

900

По изучени кандидати, проучвания по различни въпроси

1976 г.

905

Кореспонденция по линия на пропагандните институти и средства за масова информация

1976 г.

907

Кореспонденция по линия на медицината

1976 г.

908

Кореспонденция по линия на художественотворческата интелигенция

1976 г.

909

Кореспонденция по научния и културен обмен и международни прояви

1976 г.

910

Кореспонденция по МНП и студенти в чужбина

1976 г.

911

Кореспонденция с Комитета за младежта и спорта и ДКМС

1976 г.

913

Кореспонденция по линия на ВУЗ в София

1976 г.

914

Кореспонденция по линия на чуждестранните студенти

1976 г.

915

Кореспонденция по чуждестранните специалисти

1976 г.

916

Кореспонденция по центровете за идеологическа диверсия зад граница

1976 г.

917

Кореспонденция по ционизма

1976 г.

919

Кореспонденция по линия на православното духовенство

1976 г.

920

Кореспонденция по линия на католическото духовенство

1976 г.

921

Кореспонденция по линия на сектите

1976 г.

922

Кореспонденция по националистически прояви сред турското население, изселнически въпроси, реакционно мюсюлманско духовенство

1976 г.

923

Кореспонденция по турски национализъм

1976 г.

924

Кореспонденция по турски национализъм

1976 г.

925

Кореспонденция по линия на българи с мохамеданска вяра

1976 г.

926

Кореспонденция по линия на българи с мохамеданска вяра

1976 г.

927

Кореспонденция по линия на редакциите на списания "Йени Хаят", "Родопи", вестник "Йени ъшък" и "Нов път", Главно мюфтийство

1976 г.

928

Кореспонденция по македонска националистическа дейност

1976 г.

929

Кореспонденция по линия на Б30

1976 г.

930

Кореспонденция по линия на контрареволюционни елементи

1976 г.

931

Кореспонденция по линия на терора

1976 г.

932

Кореспонденция по линия на подготовка и опити за бягства зад граница, т. 1

1976 г.

933

Кореспонденция по линия на подготовка и опити за бягства зад граница, т. 2

1976 г.

934

Кореспонденция по линия на подготовка и опити за бягства зад граница, т. 3

1976 г.

935

Кореспонденция по линия на подготовка и опити за бягства зад граница, т. 4

1976 г.

936

Кореспонденция по линия на подготовка и опити за бягства зад граница, т. 5

1976 г.

937

Кореспонденция по линия на подготовка и опити за бягства зад граница, т. 6

1976 г.

938

Кореспонденция по линия на подготовка и опити за бягства зад граница, т. 7

1976 г.

939

Кореспонденция по линия на подготовка и опити за бягства зад граница, т. 8

1976 г.

940

Кореспонденция по линия на подготовка и опити за бягства зад граница, т. 9

1976 г.

941

Кореспонденция по линия на анонимки

1976 г.

942

Специални съобщения и справки от поделенията на МВР за разпространени анонимки

1976 г.

943

Протоколи от експертизи, т. 1

1976 г.

944

Протоколи от експертизи, т. 2

1976 г.

945

Протоколи от експертизи, т. 3

1976 г.

946

Кореспонденция по линия на затворите

1976 г.

947

Текущ информационен бюлетин, т. 1

1976 г.

948

Текущ информационен бюлетин, т. 2

1976 г.

949

Информация, справки и др., изпратени от ПБ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

1976 г.

950

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа, т. 1

1976 г.

951

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа, т. 2

1976 г.

952

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа, т. 3

1976 г.

953

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа, т. 4

1976 г.

954

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа, т. 5

1976 г.

955

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа, т. 6

1976 г.

956

Кореспонденция с братските органи - СССР

1976 г.

957

Кореспонденция с братските органи - ЧССР

1976 г.

958

Кореспонденция с братските органи - УНР

1976 г.

959

Кореспонденция с братските органи – ПНР и ГДР

1976 г.

960

Кореспонденция с братските органи – Румъния и Куба

1976 г.

975

Заповеди на ръководството на МВР по личния състав на управлението

1977 г.

976

Заповеди на началника на управлението

1977 г.

977

Препис-извлечения от протоколи, решения на Колегиума на МВР

1977 г.

978

Доклади и справки за извършените произшествия, дисциплинарната практика и дисциплина

1977 г.

979

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението и протоколи от служебни съобщения, т. 1

1977 г.

980

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението и протоколи от служебни съобщения, т. 2

1977 г.

981

Планове, доклади, справки, протоколи и др.

1977 г.

982

Годишни обобщени доклади и протоколи за състоянието на работата по секретното деловодство и ръководните документи

1977 г.

983

Актове, протоколи за унищожени документи

1977 г.

985

Кореспонденция по материалния план, бюджетните заявки, статия 8, валута по въоръжението и друга техника

1977 г.

986

Щат и щатни разстановки

1977 г.

996

Пропагандни институти, средства за масова информация и интелигенция

1977 г.

997

Кореспонденция по линия на БАН

1977 г.

998

Кореспонденция по линия на художественотворческата интелигенция

1977 г.

999

Кореспонденция, планове и материали, свързани с работата на МВР по научния и културен обмен и международни прояви

1977 г.

1000

Кореспонденция с МНП и студенти в чужбина

1977 г.

1001

Кореспонденция с КМС и ДКМС

1977 г.

1002

Кореспонденция по линия на ВУЗ в страната

1977 г.

1003

Кореспонденция по линия на чуждестранни студенти

1977 г.

1004

Кореспонденция по чуждестранни специализанти

1977 г.

1005

Кореспонденция по центровете за идеологическа диверсия зад граница

1977 г.

1006

Кореспонденция по линия на ционизма

1977 г.

1007

Кореспонденция по линия на арменските националистически организации

1977 г.

1008

Кореспонденция по линия на православното духовенство

1977 г.

1009

Кореспонденция по националистически прояви сред турското население

1977 г.

1010

Кореспонденция по българи с мохамеданска вяра

1977 г.

1011

Кореспонденция по редакциите на "Йени Хаят", "Йени ъшък", "Нов път", Главно мюфтийство

1977 г.

1012

Кореспонденция по студенти от турски произход, българомохамедани, цигани

1977 г.

1013

Кореспонденция по македонска националистическа дейност

1977 г.

1014

Кореспонденция, справки и други материали по линия на бивша земеделска опозиция

1977 г.

1015

Справки и други материали по линия на БФД, СО, БХ, анархисти и полицаи

1977 г.

1016

Справки и отчети от окръжните управления по линия на контрареволюционните елементи

1977 г.

1017

Справки, планове по линия на бягствата и терора

1977 г.

1018

Кореспонденция по линия на подготовка и опит за бягство зад граница

1977 г.

1019

Материали по линия на терор

1977 г.

1020


Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> MVR
MVR -> Опис на учебни филми /филмови ленти/ и видеокасети прехвърлени на електронен носител
MVR -> Архивен номер Дело № Наименование на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968
MVR -> Инвентарен № Екземплярен №
MVR -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница