Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968страница6/9
Дата14.08.2018
Размер1.24 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Бюлетин за лица, заловени при опит за бягство, избягали зад граница

1977 г.

1021

Материали по линия на приготовление, опити за бягства зад граница

1977 г.

1022

Доклади, справки и други материали по линия на бягства от окръжни управления, т. 1

1977 г.

1023

Доклади, справки и други материали по линия на бягства от окръжни управления, т. 2

1977 г.

1024

Доклади, справки и други материали по линия на бягства от окръжни управления, т. 3

1977 г.

1025

Доклади, справки и други материали по линия на бягства от окръжни управления, т. 4

1977 г.

1026

Материали и обобщени справки по линия на анонимки

1977 г.

1027

Кореспонденция с поделенията на МВР по линия на анонимки

1977 г.

1028

Специални съобщения по линия на анонимки

1977 г.

1029

Справки, работи и протоколи по линия на експертизи, т. 1

1977 г.

1030

Справки, работи и протоколи по линия на експертизи, т. 2

1977 г.

1031

Справки, работи и протоколи по линия на експертизи, т. 3

1977 г.

1032

Обобщени справки и материали по линия на затворите

1977 г.

1033

Текущи бюлетини, т. 1

1977 г.

1034

Текущи бюлетини, т. 2

1977 г.

1035

Текущи бюлетини, т. 3

1977 г.

1036

Информация, справки и др. , изпратени до ПК, ЦК на БКП и др., т. 1

1977 г.

1037

Информация, справки и др. , изпратени до ПК, ЦК на БКП и др., т. 2

1977 г.

1038

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1039

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1040

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1041

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1042

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1043

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1044

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1045

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1046

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1047

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1048

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1049

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1050

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1051

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1052

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1053

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1054

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1055

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1056

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1057

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1058

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1059

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1060

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1061

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1062

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1063

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1064

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1065

Годишни периодични доклади, справки, планове на окръжни управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1977 г.

1066

Доклади, справки, планове и агентурно-оперативна работа по ПГУ и ВГУ

1977 г.

1067

Двустранни и многостранни договори с братските органи на СССР

1977 г.

1068

Взаимодействие с Полша, Унгария, Чехия, ГДР, Куба

1977 г.

1097

Заповеди на ръководството на МВР по личния състав на управлението

1978 г.

1098

Заповеди на ръководството на управлението

1978 г.

1099

Препис-извлечения от протоколи на Колегиума, докладни, справки за работата на управлението и други управления, внесени за разглеждане в Колегиума

1978 г.

1100

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението и протоколи от служебни съвещания

1978 г.

1101

Годишни обобщени доклади и протоколи за състоянието на работата по секретното деловодство и ръководните документи

1978 г.

1102

Актове, протоколи за унищожени ръководни документи, чернови от секретни бележници и др.

1978 г.

1104

Кореспонденция по материалния план, бюджетните заявки, статия 8, валута, по въоръжението и др. техника

1978 г.

1106

Материали, програми, планове, протоколи от изпити

1978 г.

1107

Статистически сведения, доклади и справки по състоянието на състава на управлението

1978 г.

1108

Кореспонденция със Секретариата

1978 г.

1109

Явна кореспонденция с ЦИОУ

1978 г.

1111

Кореспонденция от други управления

1978 г.

1112

Кореспонденция с тила и други поделения по тилови въпроси, средствата за масова информация и интелигенция

1978 г.

1113

Кореспонденция по линия на пропагандните институти

1978 г.

1114

Кореспонденция по линия на БАН

1978 г.

1115

Кореспонденция по линия на художественотворческата интелигенция

1978 г.

1116

Кореспонденция по линия на д.здравеопазването

1978 г.

1117

Материали, писма и др. по опазване и съхранение на паметници на културата

1978 г.

1118

Кореспонденция с МНП и студенти в чужбина

1978 г.

1119

Кореспонденция с Комитета за младежта и спорта и ДКМС

1978 г.

1120

Кореспонденция по линия на ВУЗ

1978 г.

1121

Кореспонденция по линия на чуждестранните студенти

1978 г.

1122

Кореспонденция по чуждестранни студенти

1978 г.

1123

Кореспонденция по центровете за идеологическа диверсия зад граница

1978 г.

1124

Кореспонденция по линия на арменски националистически организации

1978 г.

1125

Кореспонденция по линия на сектите

1978 г.

1126

Кореспонденция по линия на католическото духовенство

1978 г.

1127

Кореспонденция по линия на православното духовенство

1978 г.

1128

Кореспонденция за турски списания

1978 г.

1129

Студенти от турски произход

1978 г.

1130

Кореспонденция по националистически прояви сред турското население, изселническия въпрос и реакционното мюсюлманско духовенство

1978 г.

1131

Кореспонденция по македонска националистическа дейност

1978 г.

1132

Кореспонденция по линия на БФД, ЦО

1978 г.

1133

Кореспонденция по бивша земеделска опозиция

1978 г.

1134

Справки по линия на бягствата, т. 1

1978 г.

1135

Справки по линия на бягствата, т. 2

1978 г.

1136

Справки по линия на бягствата, т. 3

1978 г.

1137

Материали по линия на терор

1978 г.

1138

Съпроводителни писма, бюлетини от Секретариата и др. по линия на бягства

1978 г.

1139

Материали за лица по линия на опити за бягства, заловени при опит за бягство, избягали зад граница и върнати по официален път

1978 г.

1140

Материали за лица, минали в неизвестност и обявени за общодържавно издирване по ДС

1978 г.

1141

Доклади, справки и други материали по линия на бягства от окръжните управления

1978 г.

1142

Материали, доклади, обобщени справки и планове по линия на анонимки

1978 г.

1143

Кореспонденция по линия на анонимки

1978 г.

1144

Специални съобщения за разпространение на анонимки

1978 г.

1145

Кореспонденция с поделенията на МВР по експертизите, т. 1

1978 г.

1146

Кореспонденция с поделенията на МВР по експертизите, т. 2

1978 г.

1147

Справки по експертизи, т. 3

1978 г.

1148

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, Секретариат на ЦК и други ведомства т. 1

1978 г.

1149

Справки и информации, т. 2

1978 г.

1150

Отчети, обобщени справки, планове и други материали по линия на затворите

1978 г.

1151

Информации, справки и др., за дейността на вражеските емигрантски организации

1978 г.

1152

Текущи бюлетини, т. 1

1978 г.

1153

Текущи бюлетини, т. 2

1978 г.

1154

Справки на окръжно управление Бургас

1978 г.

1155

Справки на окръжно управление Варна

1978 г.

1156

Справки на окръжно управление Враца

1978 г.

1157

Справки на окръжно управление Габрово

1978 г.

1158

Справки на окръжно управление Кърджали

1978 г.

1159

Справки на окръжно управление Кюстендил

1978 г.

1160

Справки на окръжно управление Ловеч

1978 г.

1161

Справки на окръжно управление Михайловград

1978 г.

1162

Справки на окръжно управление Благоевград

1978 г.

1163

Справки на окръжно управление Пазарджик

1978 г.

1164

Справки на окръжно управление Перник

1978 г.

1165

Справки на окръжно управление Плевен

1978 г.

1166

Справки на окръжно управление Пловдив

1978 г.

1167

Справки на окръжно управление Разград

1978 г.

1168

Справки на окръжно управление Русе

1978 г.

1169

Справки на окръжно управление Силистра

1978 г.

1170

Справки на окръжно управление Сливен

1978 г.

1171

Справки на окръжно управление Видин

1978 г.

1172

Справки на окръжно управление Смолян


Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> MVR
MVR -> Опис на учебни филми /филмови ленти/ и видеокасети прехвърлени на електронен носител
MVR -> Архивен номер Дело № Наименование на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968
MVR -> Инвентарен № Екземплярен №
MVR -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница