Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968страница8/9
Дата14.08.2018
Размер1.24 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1980 г.

1365

Кореспонденция с ДКМС

1980 г.

1366

Кореспонденция с БСФС, БТС и БЛРС

1980 г.

1367

Кореспонденция по линия на ВУЗ в страната

1980 г.

1368

Кореспонденция по линия на чуждестранни студенти

1980 г.

1369

Кореспонденция по чуждестранни аспиранти

1980 г.

1370

Кореспонденция по центровете за идеологическа диверсия зад граница

1980 г.

1371

Кореспонденция по линия на арменски националистически организации

1980 г.

1372

Кореспонденция по линия на православно духовенство

1980 г.

1373

Кореспонденция по линия на сектите

1980 г.

1374

Съхранение на материали за исторически паметници

1980 г.

1375

Кореспонденция по националистически прояви сред турското население, изселнически въпроси, реакционно мюсюлманство и духовенство

1980 г.

1376

Кореспонденция по редакциите на списания "Йени Хаят", "Родопи", "Йени Ъшък" и "Нов път", Главно мюфтийство

1980 г.

1377

Студенти от турски произход, българи с мохамеданска вяра и цигани

1980 г.

1378

Кореспонденция по македонска националистическа дейност

1980 г.

1379

Кореспонденция, справки и други материали по бивша земеделска опозиция

1980 г.

1380

Материали, отчети, планове, обобщени справки по линия на контрареволюционните елементи

1980 г.

1381

Вражеска емиграция

1980 г.

1382

Материали по линия на затвори

1980 г.

1383

Доклади, обобщени справки, планове и цифрови таблици по линия на бягства

1980 г.

1384

Материали по линия на терор

1980 г.

1385

Материали за лица по линия на опити за бягства, заловени при опит за бягство, избягали зад граница и върнати по официален път

1980 г.

1386

Доклади, справки и други материали по линия на бягствата от окръжни управления, т. 1

1980 г.

1387

Доклади, справки и други материали по линия на бягствата от окръжни управления, т. 2

1980 г.

1388

Доклади, справки и други материали по линия на бягствата от окръжни управления, т. 3

1980 г.

1389

Материали, доклади, обобщени справки и планове по линия на анонимки, т. 1

1980 г.

1390

Материали, доклади, обобщени справки и планове по линия на анонимки, т. 2

1980 г.

1391

Кореспонденция с поделенията на МВР по линия на анонимки, т. 1

1980 г.

1392

Кореспонденция с поделенията на МВР по линия на анонимки, т. 2

1980 г.

1393

Специални съобщения и справки от поделенията на МВР за разпространени анонимки

1980 г.

1394

Материали по линия на анонимки

1980 г.

1395

Справки, преписки и протоколи по линия на експертите, т. 1

1980 г.

1396

Справки, преписки и протоколи по линия на експертите, т. 2

1980 г.

1397

Кореспонденция с поделенията на МВР по експертизите

1980 г.

1398

Кореспонденция с поделенията на МВР по експертизите

1980 г.

1399

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници – отдел 08, т. 1

1980 г.

1400

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници – отдел 08, т. 2

1980 г.

1401

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

1980 г.

1402

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

1980 г.

1403

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

1980 г.

1404

Информации, справки и други, изпратени до ПБ, Секретариат на ЦК и други ведомства

1980 г.

1405

Информации, съобщения и справки

1980 г.

1406

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи - Благоевград

1980 г.

1407

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Бургас

1980 г.

1408

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Варна

1980 г.

1409

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Враца

1980 г.

1410

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Габрово

1980 г.

1411

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Кърджали

1980 г.

1412

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Кюстендил

1980 г.

1413

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Ловеч

1980 г.

1414

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Михайловград

1980 г.

1415

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Пазарджик

1980 г.

1416

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Перник

1980 г.

1417

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Плевен

1980 г.

1418

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Пловдив

1980 г.

1419

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Разград

1980 г.

1420

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Русе

1980 г.

1421

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Силистра

1980 г.

1422

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Сливен

1980 г.

1423

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Видин

1980 г.

1424

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Смолян

1980 г.

1425

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Стара Загора

1980 г.

1426

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Търговище

1980 г.

1427

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – В. Търново

1980 г.

1428

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Хасково

1980 г.

1429

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Шумен

1980 г.

1430

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Ямбол

1980 г.

1431

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа – СГУ, т. 1

1980 г.

1432

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа – СГУ, т. 2

1980 г.

1433

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа – СОкрУ

1980 г.

1434

Доклади, справки, планове за състоянието на агентурно-оперативната работа по окръзи – Толбухин

1980 г.

1435

Справки по КГБ

1980 г.

1436

Справки - Варшава

1980 г.

1471

Кореспонденция по националистическите прояви сред турското население, изселнически въпроси, реакционно мюсюлманство и духовенство

07.01.1981 г.

29.06.1981 г.1472

Кореспонденция по националистическите прояви сред турското население, изселнически въпроси, реакционно мюсюлманство и духовенство

28.07.1981 г.

08.04.1981 г.1473

Кореспонденция по линия на терора

18.12.1980 г.

29.07.1981 г.1474

Материали по линия на терор

26.01.1981 г.

07.05.1981 г.1475

Съпроводителни писма, бюлетини от Секретариат-МВР и други по линия на бягствата

13.01.1981 г.

19.06.1981 г.1476

Материали, доклади, обобщени справки и планове по линия на анонимки

14.11.1979 г.

25.03.1981 г.1477

Кореспонденция с поделенията по линия на анонимки

08.06.1981 г.

28.09.1981 г.1478

Специални съобщения и справки от поделенията за разпространени анонимки

10.03.1981 г.

19.03.1981 г.1479

Справки, преписки, рапорти и протоколи по линия на експертите

30.12.1980 г.

07.05.1981 г.1480

Справки, преписки, рапорти и протоколи по линия на експертите

30.05.1981 г.

15.12.1981 г.1481

Кореспонденция с поделенията на МВР по експертизите

05.01.1981 г.

12.09.1981 г.1482

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

10.06.1981 г.

28.07.1981 г.1483

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници – за Полша

29.07.1981 г.

05.10.1981 г.1484

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

06.10.1981 г.

10.12.1981 г.1485

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

23.07.1981 г.

13.10.1981 г.1486

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

02.01.1981 г.

27.02.1981 г.1487

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

13.05.1981 г.

22.07.1981 г.1488

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

16.10.1981 г.

30.12.1981 г.1489

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, Секретариат на ЦК и други ведомства

29.01.1981 г.

17.12.1981 г.1490

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, Секретариат на ЦК на БКП и др.

14.01.1981 г.

05.06.1981 г.1491

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и други ведомства

14.12.1981 г.

03.06.1981 г.1492

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

03.03.1981 г.

12.05.1981 г.1493

Информации, специални съобщения на управление 06 ДС, справки, изпратени от ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. за настроения сред български граждани "Т", за интелигенцията

26.02.1981 г.

29.09.1981 г.1494

Кореспонденция по взаимодействието и сътрудничеството с органите на КГБ-СССР

29.01.1981 г.

24.12.1981 г.1495

Кореспонденция по взаимодействието и сътрудничеството с органите на КГБ-СССР

26.01.1981 г.

16.12.1981 г.1531

Материали-програми, планове, протоколи от изпит по повишаване служебната квалификация, провеждане на занятия по стрелби, физкултурна дейност

20.01.1982 г.

21.10.1982 г.1532

Материали-молби, заявления, проучвания, писма и др.- за кандидати за работа в МВР (неназначени)

09.02.1982 г.

25.11.1982 г.1533

Кореспонденция по НТС

13.11.1982 г.

1534

Кореспонденция по линия на православно духовенство

15.05.1982 г.

18.02.1983 г.1535

Кореспонденция по националистическите прояви сред малцинствата (цигани)

08.01.1982 г.

10.12.1982 г.1536

Кореспонденция, справки и др.материали по бивша земеделска опозиция

23.03.1982 г.

12.03.1982 г.1537

Материали по линия на терор

21.01.1982 г.

23.12.1982 г.1538

Материали – планове за мероприятия, справки, докладни записки и др.

17.11.1982 г.

13.07.1982 г.1539

Кореспонденция с поделения на МВР по линия на анонимки

06.08.1982 г.

04.10.1982 г.1540

Специални съобщения и справки от поделенията на МВР за разпространени анонимки

02.03.1982 г.

29.09.1982 г.1541

Справки, преписки, рапорти и протоколи по линия на експертите

11.01..1982 г.

22.07.1982 г.1542

Кореспонденция с поделенията на МВР по експертизите

15.06.1982 г.

28.12.1982 г.1543

Информации, специални съобщения и справки

10.02.1982 г.

05.01.1982 г.1544

Кореспонденция по взаимодействието и сътрудничеството с органите КГБ-СССР

29.03.1982 г.

09.11.1983 г.
Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> MVR
MVR -> Опис на учебни филми /филмови ленти/ и видеокасети прехвърлени на електронен носител
MVR -> Архивен номер Дело № Наименование на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968
MVR -> Инвентарен № Екземплярен №
MVR -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница