Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968страница1/9
Дата24.07.2017
Размер1.24 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ФОНД 22, ОПИС 1 А

архивна единица

Съдържание, анотация на архивната единица

Период

1

Заповеди на ръководството на КДС по личния състав на управлението

1968 г.

2

Заповеди на началника на управлението

1968 г.

3

Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика

1968 г.

4

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението и протоколи от служебни съвещания

1968 г.

5

Годишни обобщени доклади за състоянието на работата по секретното деловодство

1968 г.

25

Кореспонденция по линия на контрареволюционни остатъци (бивши партии и хора)

1968 г.

26

Кореспонденция по линия на контрареволюционни остатъци (бивши партии и хора), т. 2

1968 г.

27

Кореспонденция по линия на терора

1968 г.

28

Кореспонденция по подготовката и опити за бягство през граница

1968 г.

29

Кореспонденция по подготовката и опити за бягство през граница, т. 2

1968 г.

30

Кореспонденция по подготовката и опити за бягство през граница, т. 3

1968 г.

31

Кореспонденция по подготовката и опити за бягство през граница, т. 4

1968 г.

32

Кореспонденция по подготовката и опити за бягство през граница, т. 5

1968 г.

33

Кореспонденция по подготовката и опити за бягство през граница, т. 6

1968 г.

34

Кореспонденция по подготовката и опити за бягство през граница, т. 7

1968 г.

35

Кореспонденция по подготовката и опити за бягство през граница, т. 8

1968 г.

36

Кореспонденция по подготовката и опити за бягство през граница, т. 9

1968 г.

37

Кореспонденция по линия на анонимки

1968 г.

38

Кореспонденция по линия на анонимки, т. 2

1968 г.

39

Кореспонденция по линия на анонимки, т. 3

1968 г.

40

Специални съобщения от поделенията на КДС за разпространени анонимни материали

1968 г.

44

Кореспонденция по националистическите прояви сред турското население, изселническия въпрос и по реакционното мюсюлманско духовенство

1968 г.

45

Кореспонденция по националистическите прояви сред турското население, изселническия въпрос и по реакционното мюсюлманско духовенство, т. 2

1968 г.

46

Кореспонденция по македонската националистическа дейност

1968 г.

50

Кореспонденция по контраразузнавателната работа по българските граждани, пътуващи в капиталистически страни групово

1968 г.

51

Кореспонденция по контраразузнавателната работа по българските граждани, пътуващи в чужбина по частен и служебен път

1968 г.

53

Годишни доклади и статистически сведения по жалбите на гражданите по повод отказа за отиване в чужбина

1967 г.

1968 г.


55

Справки, информации, бюлетини и кореспонденции във връзка с пропагандата

1967 г.

1968 г.


56

Справки, информации, бюлетини и кореспонденции във връзка с контрапропагандата

1968 г.

57

Текущ информационен бюлетин (от № 1 до № 34)

1967 г.

1968 г.


58

Текущ информационен бюлетин, т. 2(от № 35 до № 76)

1968 г.

59

Текущ информационен бюлетин, т. 3(от № 77 до № 100)

1968 г.

60

Информации

1968 г.

62

Годишни и периодични доклади, справки и планове на окръжните управления на КДС по агентурно-оперативната работа на отдел VII при управлението

1968 г.

88

Заповеди на началник управление 06 ДС

1969 г.

89

Доклади и справки за извънредни произшествия, дисциплината и др.

1969 г.

90

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението и протоколи от служебни съвещания

1969 г.

98а

Щат за личния състав на управление ДС

1969 г.

107

Кореспонденция по линия на контрареволюционни остатъци – БЗО

1969 г.

108

Кореспонденция по линия на контрареволюционни остатъци – бивши хора

1969 г.

109

Кореспонденция по линия на контрареволюционните остатъци – бивши хора

1969 г.

110

Кореспонденция по линия на контрареволюционните остатъци – бивши хора

1969 г.

111

Кореспонденция по линия на терор

1969 г.

112

Кореспонденция по линия на подготовка и опит за бягства зад граница

1969 г.

113

Кореспонденция по линия на подготовка и опит за бягства зад граница

1969 г.

114

Кореспонденция по линия на подготовка и опит за бягства през граница

1969 г.

115

Кореспонденция по линия на подготовка и опит за бягства през граница

1969 г.

116

Кореспонденция по линия на подготовка и опит за бягства през граница

1969 г.

117

Кореспонденция по линия на подготовка и опит за бягства през граница

1969 г.

118

Кореспонденция по линия на подготовка и опит за бягства през граница

1969 г.

119

Кореспонденция по линия на подготовка и опит за бягства през граница

1969 г.

120

Кореспонденция по линия на анонимки

1969 г.

121

Кореспонденция по линия на анонимки

1969 г.

122

Специални съобщения от поделенията на МВР за разпространени анонимни материали

1969 г.

126

Кореспонденция по линия на националистическите прояви сред турското население и др.

1969 г.

127

Българомохамедани

1969 г.

128

Кореспонденция по линия на македонската националистическа дейност

1969 г.

129

Кореспонденция по националистически прояви сред малцинствата

1969 г.

136

Годишни и периодични доклади, справки и планове на окръжните управления на МВР.

1969 г.

167

Бюлетини от № 1 до № 41

06.01.1969 г.

25.06.1969 г.168

Бюлетини от № 42 до № 91. Специални съобщения, докладна записка за извеждането и работата на агент „Борисов” зад граница

20.02.1969 г.

31.12.1969 г.169

Заповеди на ръководството на МВР по личния състав на управлението

1970 г.

171

Заповеди на началника на управлението

1970 г.

172

Препис-извлечение от протоколи от решения на Колегиума

1970 г.

173

Доклади и справки за извънредните произшествия

1970 г.

174

Доклади и планове, протоколи от служебни съвещания

1970 г.

175

Актове и протоколи за унищожени протоколи

1970 г.

191

Кореспонденция по задгранични центрове, за ционизъм, НТС центрове и масонски ложи

1970 г.

193

Кореспонденция по линия на бивша земеделска опозиция

1970 г.

194

Кореспонденция по линия на контрареволюционните елементи

1970 г.

195

Кореспонденция по линия на терор

1970 г.

196

Кореспонденция по линия на терор

1970 г.

197

Кореспонденция по линия на подготовката и опитите за бягства през границата

1970 г.

198

Кореспонденция по линия на подготовката и опитите за бягства през границата

1970 г.

199

Кореспонденция по линия на подготовката и опитите за бягства през границата

1970 г.

200

Кореспонденция по линия на подготовката и опитите за бягства през границата

1970 г.

201

Кореспонденция по линия на подготовката и опитите за бягства през границата

1970 г.

202

Кореспонденция по линия на подготовката и опитите за бягства през границата

1970 г.

203

Кореспонденция по линия на анонимки

1970 г.

204

Специални съобщения за разпространени анонимни материали

1970 г.

208

Кореспонденция по националистически прояви

1970 г.

209

Кореспонденция по националистически прояви сред малцинствата

1970 г.

210

Кореспонденция по линия на белоемигрантите

1970 г.

211

Кореспонденция по линия на православното духовенство

1970 г.

221

Годишни и периодични доклади, справки и планове на окръжни управления на МВР

1970 г.

225

Планове за организиране и провеждане на оперативни мероприятия по подготовката и провеждането на VII Световен конгрес по социология.

1970 г.

226

Доклади, докладни записки, справки и др. за VII конгрес по социология

1970 г.

227

Бюлетин на оперативното бюро по VII световен конгрес по социология от № 1 до № 10

1970 г.

229

Информации, справки и докладни записки по работата на VII световен конгрес по социология

1970 г.

230

Кореспонденция с поделенията на МВР по оперативната работа за VII конгрес по социология

1970 г.

231

Докладни записки, сведения и др. за прояви на лица по време на VII световен конгрес по социология

1970 г.

232

Кореспонденция по македонската националистическа дейност

1970 г.

270

Списъци на служителите на БОК – на преводачи, снимачна група и др. за VII конгрес по социология

1970 г.

271

Структура на българската делегация по научната част за VII конгрес по социология

1970 г.

272

Мнения и оценки за VII конгрес по социология

1970 г.

273

Договор между МСА и БОК – за VII конгрес по социология

1970 г.

274

Списъци на българската делегация на VII конгрес по социология

1970 г.

275

Списък на службите по време на VII конгрес по социология

1970 г.

276

Списък на делегатите на VII конгрес по социология

1970 г.

277

Информационен бюлетин

1970 г.

278

Заповеди на ръководството на МВР по личния състав на управлението

1971 г.

279

Заповеди на началника на началника на управлението

1971 г.

281

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението и протоколи от служебни съвещания

1971 г.

297

Кореспонденция по линия на бившата земеделска опозиция

1971 г.

298

Кореспонденция по линия на контрареволюционни елементи

1971 г.

299

Кореспонденция по линия на терора

1969 г.

1971 г.


300

Кореспонденция по линия на терора

1971 г.

301

Проектоинструкция за работата на органите на ДС по издирване на укриващи се държавни престъпници, прехвърлени на наша територия изменници на Родината и др. агенти на капиталистическите разузнавания и мнения по проектоинструкцията

1970 г.

302

Проектоинструкция за работата на органите на ДС по издирване на укриващи се държавни престъпници, прехвърляне на наша територия изменници на Родината и др. агенти на капиталистическите разузнавания

1970 г.

303

Доклади, справки, списъци, статистически данни за измяна и опити за бягства и измяна през периода 1963-1968 г.

1963 г.

1968 г.


304

Подготовка и опити за бягства през граница

1971 г.

305

Подготовка и опити за бягства през граница

1971 г.

306

Подготовка и опити за бягства през граница

1971 г.

307

Подготовка и опити за бягства през граница

1971 г.

308

Подготовка и опити за бягства през граница

1971 г.

309

Кореспонденция по линия на терора

1971 г.

310

Кореспонденция, подготовка и опити за бягство през граница (Справки, доклади, планове и др. за работата по линия на изменници и бягства за 1962-1968 г.)

1962 г.

1968 г.


311

Кореспонденция, подготовка и опити за бягство през граница

1971 г.

312

Кореспонденция, подготовка и опити за бягство през граница

1971 г.

Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> MVR
MVR -> Опис на учебни филми /филмови ленти/ и видеокасети прехвърлени на електронен носител
MVR -> Архивен номер Дело № Наименование на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Инвентарен № Екземплярен №
MVR -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница