Докладна от д-р Теменужка Любенова Председател на Общинския съвет по наркотични вещества Относностраница1/5
Дата24.07.2016
Размер0.64 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5


ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАДИзх. № ……………………………………………....

……………………………………………............................ДО

КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БЛАГОЕВГРАД


ДОКЛАДНА

от д-р Теменужка Любенова

Председател на Общинския съвет по наркотични вещества


Относно: Представяне на информация за дейностите на Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград за 2012 г.

УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,
Представяме Ви информация за дейностите на Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград за 2012 г., част от които са извършени с гласуваните от Общинския съвет средства. Нашият отчет за 2012 г. ще Ви представим след изготвянето му, както всяка година и изпращането му в Националния съвет по наркотични вещества за обобщаване от всички структури в страната и докладване в Мониторинговия център в Лисабон. Данните се включват в Годишния доклад на Европейския съюз, който ние получаваме от Националния фокусен център ежегодно.
ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕНА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД
Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград е създаден по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите през 2 000 година. Дейностите на ОбСНВ са в четири основни направления:

- превенция на наркоманиите;

- консултиране на наркозависими и семействата им за възможностите за провеждане на лечение в страната и извън нея, подпомагане връзката на родителите с институциите, свързани с ограничаване разпространението и употребата на наркотици;

- информиране на населението за проблемите, свързани с разпространението и употребата на наркотици /поддържане на сайт в интернет, провеждане на атрактивни дейности в общността, периодично изпращане на новини за медиите, изработване и разпространяване на информационни материали, съобразени с различните възрастови групи, изработване и разпространение на бюлетин на Младежкия общински съвет по наркотични вещества Благоевград /;

- предложения за промяна в законите, свързани с ограничаване употребата на наркотици и разрешаване на ситуации, свързани с лечението и социалното състояние на зависимите и семействата им във връзка с динамичността на проблемите, свързани с психоактивните вещества.
В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА:
Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград проведе следните дейности по превенция на наркоманиите :

А – за ученици:

1. Срещи и дискусии с мото: „В употребата на наркотици всички сме слепи – Рей Чарлс“ по наша инициатива или по покана на педагогически съветници или класни ръководители с ученици от училищата в Благоевград /ЕГ; СОУИЧЕ; Второ ОУ; Трето ОУ; Четвърто ОУ; Пето ОУ, Осмо ОУ, Девето ОУ, ПМГ, ПГ по САГ, ПГИ, общежития на ПГ по САГ и ПГТО, ПГМ „Ичко Бойчев“/.

За целта бяха използвани:

- филмът “Пропуснат живот” / създаден от фондация “Спасение” с подкрепата на ОбСНВ Благоевград, Община Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, по проект към ДАМС /;

- мултимедийни презентации изработени от нас за възрастни и ученици над 10 години - „Целувка от марихуана”, “Между илюзиите и страданието”, „Животът – зависим и независим“, „Вероника Герин – Сърце и слово срещу наркотиците”, „Джовани Фалконе - Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж”; „Анаболните стероиди – надежди и разочарования”, „Енергийните напитки - сила или удоволствие за съвременните приятели на Пинокио в Страната на глупаците “ и атрактивните информационни материали, съобразени със съответната възрастова група – „Целувка от марихуана“, „Капан за наивници“;

- тетрадките „Моят неинтернет блог”, изработени от нас, които по оригинален начин показват влиянието на психоактивните вещества върху човешкия организъм и провокират активно отношение на подрастващите към представената информация.Най-често задавани въпроси от учениците по време на дискусиите:

- наличието на много видове, лесно достъпна дрога;

- марихуаната и другите канабисови производни – за видовете, има ли вредни влияния; създава ли зависимост; информациите в интернет, пресата и телевизионни предавания за медицинска марихуана, която лекува рак, очни болести, силни болки и е полезна за човека; документални филми в популярни медии, показващи полезното влияние на марихуаната и необходимостта от нейното легализиране;

- синтетичната дрога – амфетамини, екстази създават ли зависимост и може ли да се спре употребата им лесно, има ли опасност за здравето при употребата им, защото информации в интернет отричат да се създава зависимост;

- липсата на адекватно лечение на наркозависимите, споделени преживявания за близки и познати, починали или все още употребяващи дрога;

- поведението на полицаите при ситуации на продажба на наркотици на улицата, на каквато са били свидетели;

- употребата на наркотици от зависими лица – в градинки, паркове, във входовете на кооперациите, където живеят, дискотеки, училища;

- законите ни и реалното им приложение по отношение нелегалната търговия на дрога;

- незаинтересоваността на учителите от проблемите на учащите се включително и употребата на наркотици;

-възможността за отстраняване от час на неадекватни или агресивни ученици;

- неадекватни и невпечатляващи информационни материали, получавани по различни поводи от НПО, което не се отнася за тези, изработени от ОбСНВ Благоевград;

- възможностите за личен контакт със специалистите от ОбСНВ.2. Ежегоден традиционен конкурс за ученици в две теми за есе, рисунка, постер, стихотворение, мултимедийна презентация и снимка за втората:„Моето разследване за наркотиците“ и „Родовата памет разказва – предания и легенди“. Получени бяха над 650 творби. В различните направления / есе, рисунка, постер, стихотворение, мултимедийна презентация и снимка или разказ/ бяха дадени награди, както за 1,2 и 3 място, така и поощрения – общо 200 деца получиха отличия. Трите комисии за оценка на творбите се определят със заповед от Кмета на община Благоевград и не получават възнаграждение за работата си. Поради намалените средства за дейности не бе изработен сборник с наградените есе, рисунка, постер, стихотворение и разказ. Прилагаме изпратените указания до училищата.

3. След организирано и проведено семинарно обучение на тема: „Необходимо ли е младите хора да защитават общественозначими каузи”, на 24.02.2011г. в зала 5 на Община Благоевград под надслов „Хората, които смятат, че нищо не може да бъде направено, не бива да пречат на тези, които го правят” бе направено и прието предложение от участващите ученици за ежегодно провеждане на „Ден на търпението“ като превенция на рисковото поведение, агресията и нетолерантността в училище на 25 март или най-близкия учебен ден и подкрепено от Инспектората на МОМН Благоевград. През 2012 г. за втори път много училища и ученици се включиха в инициативата. Част от училищата са я включили в годишните си календари.

Представяме част от участниците и програмите им:

ПРОГРАМА

/Училища и дейности/


II ОУ „Димитър Благоев”, Благоевград

1. Табла и други нагледни материали – мисли, пословици, поговорки в коридора и фоайето на училището.

2. Презентация във фоайето на втори етаж.

3. Час на класа – дебат на търпението върху изготвените материали.

4. Радиопредаване за Деня на търпението.

Тел.: 073/83-11-92


VIII СОУ „Арсени Костенцев”, Благоевград

1. В началото на учебните занятия на входа на училището ще се раздават специално изработени за Деня на търпението знаци.

2. Радиопредаване, посветено на Деня на търпението.

3. Ще бъдат поставени табла „25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО”

Тел.: 073/ 84-14-90

XI ОУ „Христо Ботев”, Благоевград

• Всички ще носят знаци, изработени специално за Деня на търпението.

• Ще бъде представена презентация, посветена на търпението.

Тел.: 073/88-54-22СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски”, Благоевград

1. Представители от ученическия съвет на училището изработиха емблеми, които ще бъдат раздадени на техни съученици на 25 март;

2. При ученици от V ”в” клас ще бъде проведена дискусия на тема: „Как да се научим на търпение”.

3. Ще бъдат проведени спортни игри под надслов: „Търпението е знак на силните”

Тел.: 073/ 83-19-84

ПГЕЕ „Никола Й. Вапцаров”, гр. Благоевград

• Изработване на знак и мото.

• Състезание по повод Деня на търпението, което ще се проведе в училище под наслов "Мога и зная как", с което ще се потопим в реалния свят на електрониката и електротехниката.

• На видеостена във фоайето на училището ще се излъчват клипове.

Каним Ви най-учтиво на 25.03.2011г. от 10:00ч.в сградата на ПГЕЕ-Благоевград!

Тел.: 073/ 83-10-22
ПТГ „Ичко Бойчев” гр. Благоевград

1. "Направи добро и го разкажи" - инициатива на всеки клас от гимназията, която ще се представи пред всички в самия ден;

2. Презентация на тема "Прекрасна тема на деня - ДЕН на търпението";

3. Ще се отправи послание към всички по повод Деня на търпението

4. Ще се създаде информационно табло в училище по същата тема;

5. Инициативата ще се публикува и в нашия сайт.

Тел.:073/88-52-83

ПМГ „Акад. С. Корольов”, гр. Благоевград

1. На дъските в класните стаи ще бъде написано „Ден на търпението – 25 март”.

2. Радиопредаване, посветено на търпението, в началото на първия учебен час.

3. Презентация, посветена на Деня на търпението.

Тел.:073/83-13-42

СОУ“Св.св.Кирил и Методий“, с.Крупник, общ.Симитли

№ Дейност

Клас


1. Спектакъл“Пролетна чуднотека“ и изложба – базар, посветени на обичта, приятелството, търпението и толерантността помежду ни. ІІ

2. Стихотворение за търпението ІІІ

3. Радиопредаване по повод 25 март-Ден на търпението V

4. Изработване на знак, с послание за Денят на търпението. VІ

5. Изготвяне на табло по повод 25 март

Ден на търпението VІІ

6. Презентация на тема“Търпението

като добродетел“, дискусия

ІVб

Тел.: 0748/7-52-35


СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица, общ. Хаджидимово

Училищната общност при СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица ще отбележи този ден с туристически поход, съгласно Годишния план на училището и дейности, приети на заседанието на ученическия съвет по идея на клуб „Към Европа без тютюнев дим и наркотици. Децата на Абланица с признателност към Вероника Герин”. Денят ще протече, както следва:

7:30 - 8:00 часа - закачване на символичните значки на всички членове на

училищната общност;

8:00-8:30 часа-

1. Среща на училищния ученически съвет с ръководството па училището и

връчване на Признв-обещание за взаимно разбирателство в съвместната

дейност;


2. Дейности по етапи за отбелязване на деня:

- начален етап - игри е балони - символи па детството;

- прогимназиален етап - ЩРИХИ НА АСФАЛТА - символи на търпението;

- гимназиален етан — слушане на музика - в подкрепа па търпимостта към

живота.

8:30 - Биене на звънеца и проверка за присъствието на учениците;8:40 - Инструктаж за туристическия пролетен поход, организиран под надслов

ПРИРОДАТА НА АБЛАНИЦА И БЪЛГАРИЯ - НАША ГОРДОСТ И

ЗАДЪЛЖЕНИЕ в подкрепа на идеята "Необходимостта младите хора да

защитават общественозначими каузи"

Пролетият поход ще се проведе в 3 лъча:

1 лъч - начален етап с маршрут: училище - местност "Янковица" - училище

2 лъч - прогимназиален етап с маршрут - училище - местност "Чавдар дере" -

училище;


3 лъч - гимназиален етап с маршрут - училище - местност "Градището"-

училище
ОТГОВОРНИЦИ:

1. Ръководството на училището;

2. Училищният ученически съвет;

3. Асим Имамов;

4. Екрем Имам;

5. Джейхан Узунов.

Тел.: 07524/432


ОУ „Васил Левски”, с.Юруково, общ. Якоруда

1. На 24. 03. 2011 г. на информационното табло в училището да се постави изработено от ученици и учители табло.

2. Да се размножи изготвения знак, който учениците ще носят в Деня на търпението.

3. На 25. 03. 2011 г. да се проведе радиочас.

4. Във втория час на класа да се попълни анкета от учениците, а обобщените резултати да се поставят да видно място в училище.

Тел.:074495/324


СОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево, общ. Струмяни

1. На дъските в класните стаи ще бъде написано с едър шрифт 25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО.

2. В началото на всеки час в рамките на 3 минути учителите от СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево ще запознаят учениците с необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия.

3. Представяне на презентации, подготвени от учениците от V - ІХ клас пред всички ученици от училището на 25.03.2011г. на тема: „ Търпението – сила и разум”.

4. Прочитане на есета подготвени от учениците от VІІ „б” клас, подходящи за целта.

5. Обръщение на г- жа Душка Станковска – кл. ръководител на ІХ клас към нейните възпитаници.

6. Популяризиране на инициативата чрез раздаване на изработения училищен знак „На търпението” от избраните посланици по време на презентацията. Публикуване на идеята във вестник „ Струмяни”.

7. Засаждане на дърво на търпението и продължаване на традицията в бъдеще.

Тел.: 07434/3005
Професионална гимназия по машиностроене

Петко Р. Славейков”, гр. Якоруда

1. Обявяване конкурс за написване есе за търпението.

Срок:16.03.2011г.

Отг.: Т.Карааризанова

2. Изработване знак, символизиращ търпението.

Срок: 21.03.2011г.

Отг.: Т.Карааризанова,

А.Мускова, Ф.Осман

3. Провеждане дебат на тема: „Търпението- слабост или сила”.

Срок:23.03.2011г.

Отг.: Т.Караризанова,

А.Шаламанова

4. Провеждане радиочас с наградените есета.

Срок:25.03.2011г.

Отг.: А.Шаламанова,

Т.Карааризанова, Г.Чопев

5. Изработване символ на търпението /за награди/.

Срок:21.03..2011г.

Отг.: А.Шаламанова,

Е.Бучкова

6. Определяне на най-търпелив ученик от всеки клас.

Срок: 24.03.2011г.

Отг.: кл.р-ли

7. Определяне на най-търпелив учител.

Срок:24.03.2011г.

Отг.: В.Златева,

Милка Гръкова

8. Прочитане доклад за колегиалната търпимост.

Срок: 25.03.2011г.

Отг.: Ани Шаламанова

9. Осигуряване на снимков материал за сайта на училището.

Срок: 16 – 25.03.2011г.

Отг.: Р.Кунгю

10. Популяризиране на проведените мероприятия.

Срок: 16- 25.03.2011г.

Отг.: Р.Кунгю и Милка Гръкова

Тел.: 07442/2327


НУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Банско

1. Радиопредаване, посветено на Деня на търпението.

2. Учениците ще носят знаци, изработени от тях по повод на Деня на търпението.

Тел.: 0749/883-17


ПГССТ „Алеко Константинов”, гр. Банско

От месец януари учениците от ПГССТ „Алеко Константинов”, които са членове на СНЦ „Тайните на баба”, работят по проект „Доброволчеството в полза на Дневни центрове за деца и младежи с интелектуални и физически затруднения „Здравец”. Проектът се финансира от НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ", по Програма за младежки дейности 2008-2010 г.

Проектът е разработен във връзка с Европейската година на доброволчеството и дава възможност на младите хора от сдружението да общуват с връстниците си от Дневните центрове „Здравец”, като участват и подпомагат трудовата им терапия, посещават заедно музеи и библиотеката в град Банско или просто прекарат един ден заедно, без обичайните ограничения. За съвременните млади хора доброволчеството е възможност – да се срещнат с връстници, да пътуват, да овладяват нови умения, да се чувстват полезни.

Като част от проектните дейности учениците от ПГССТ „Алеко Константинов” посрещнаха заедно със своите приятели от Дневните центрове Нова година, изработиха мартенички, красиви пролетни картички и украса за Великден.

А за Коледа СНЦ „Тайните на баба” и ПГССТ „Алеко Константинов” организираха благотворителен кулинарен търг и с получените средства закупиха готварска печка. Идеята е сътрудничеството с младежите с увреждания да продължи и след края на проектните дейности.

Във връзка с обявения от ОбСНВ – Благоевград Ден на търпението сме поканили нашите приятели от Дневните центрове да посетят училището ни, да се опитат да приготвят нещо вкусно заедно с учениците от специалност „Организация на хотелиерството”. Смятаме тези посещения да се превърнат в традиция. За нас е важно младежите да бъдат възпитавани в дух на толерантност, търпение и разбиране на другия. А самите ученици се включват с желание във всички инициативи, разбирайки значението на тези общественозначими каузи.

Тел.: 0749/ 882-90
СОУ „Неофит Рилски”, гр. Банско

1. На дъските в класните стаи ще бъде написано с едър шрифт 25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО.

2. В началото на всеки час в рамките на 3 минути учителите ще обяснят необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия.

Тел.:0749/8-83-15ОУ" Гоце Делчев", село Беслен, общ. Хаджидимово

• Програмата е с надслов " Бъди смел и търпелив".

• Всеки ученик ще изработи дадения символ от училището /по повод Деня на търпението/ саморъчно.

• Учениците ще участват в спортния час след тържеството.

Тел.: 0887378747
ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Петрич

1. На дъските в класните стаи ще бъде изписано 25 март-Ден на търпението.

2 Радиопредаване на тема „Силата на търпението"

3. Листовки със знака за деня, изработени от училищен ученически съвет и

игра „Открий своя път в лабиринта"

4. Мултимедийна презентация „Човек с търпение е като кораб с котва. Човек

без търпение е като кораб без кормило." /в два класа/

5. Ролеви игри „Пустинен остров" и „Групова картина", /в два класа/

Тел.:0745/2-29-29
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда

По случай 25 март – Деня на търпението ученици от VII клас при СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда изработиха знак и написаха послание до своите учители, съученици и приятели.

Апелът за разбирателство и търпение, умението да се изслушва и уважава събеседника ще бъде отправен на 25 март /петък/ под формата на малък театрален етюд.

Посланието има свое заглавие – „Думата човешка”, а мотото на текста е – „Думата не е врабец, но ако излети – няма да я хванеш”

Думата – тя е звънка, преливаща в багри и цветове, както и природата, огласяна от птича песен. Но тя може да стане остра стрела, забита в сърцето или застанала между хората като ледена планина. Единствено топлината на душата може да стопи леда образуван от една само дума.

Все се питаме каква е точната дефиниция за търпението. И разбираме, че прекрасните човешки ценности, породени от разбирателството, от умението да изслушваме другия, не могат да се дефинират. Те се изживяват, доказват се с добри дела, но не могат да се формулират.

Думата не е врабец, но ако излети, няма да я върнеш обратно. Тъй както сезоните се сменят: след бяла зима идва китна пролет, след нея – златното лято, сменено от плодовита есен. Казаните думи, неволно или със злоба, трудно се забравят.

На нас ни се иска светът да стане по-друг, по-добър. Такъв, какъвто сме го сънували. Но тази мечта зависи не само от нас, а от целия свят, от милиони люде, от бленуваното съзвучие между тях и чудесата на Вселената.

Копнеем думата човешка да обединява хората чрез духовни мостове помежду им, както природата и човекът са свързани като звездите и небето, като делфина и морето.

Ученици от VII клас при СОУ „Св. Св.

Кирил и Методий”,гр. Якоруда

Тел.:07442/23-37


СУПЦ, гр. Банско

1. Изработено и поставено е в пансиона табло, посветено

на Деня на търпението.

2. Всеки курс си е определил послание за Деня на търпението, които вече са написани на черните дъски в класните стаи.

3. Определен е символ за Деня на търпението в Центъра.

4. Подготвен е подходящ текст за търпението и толерантността, с който да се запознаят всички курсисти.

Тел.:0749/88440
ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

1. На всяка бяла дъска ще бъде записано - Ден на търпението.

По възможност всеки учител ще запази надписа до края на учебните часове /отговорници: СИП „Художествено слово”, клуб „Млад актьор” и клуб „Артклуб”/.

2. Ще бъде изработено табло, отбелязващо Деня на търпението.

3. Ще бъде създаден знак и послание за Деня на търпението.

4. По училищното радио в началото на първия учебен час ще бъде съобщена кратка информация за Деня на търпението /2-3 мин/ и ще бъде изречен призив /послание към всички / отговорници: СИП „Художествено слово”/.

5. След като приключи краткото послание по радиото, всеки класен ръководител или учител ще прочете кратката информация, която ще му бъде дадена допълнително и в рамките на 2-3 мин всеки учител и класен ръководител ще обясни необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме другия.

6. В сайта на училището ще бъде поместена информационна лента, отбелязваща Деня на търпението.

7. По време на учебния ден ще се събира снимков материал, чиято цел е да се покаже отбелязването на Деня на търпението в ПМГ „Яне Сандански”.

8. Ще бъде дадена информация на местните медии за отбелязването на Деня на търпението в училището.

9. Изготвяне на призив и лого за Деня на търпението.

Нашият призив е:

„Нека да съумеем да бъдем по-търпеливи и

по - толерантни към другия;

да съумеем да бъдем съпричастни към радостта и болката на ближния;

да засвидетелстваме загриженост и уважение.

Всичко зависи от нас!”

Тел.:0751/6-03-06


ОУ „ Гоце Делчев” с. Смолево, общ. Якоруда

• Ученици от VІІ клас изработиха специални знаци с посланието „ ПРЕТЪРПЕН- СПАСЕН”, които ще бъдат раздадени в началото на учебните занятия на всички ученици, учители и приятели.

• Учениците от V клас изработиха табло и ДЪРВО НА ТЪРПЕНИЕТО под надслов ” СПРИ И ПОМИСЛИ ПРЕДИ ДА ГО НАПРАВИШ”.

• В началото на деня на всяка черна дъска, ще бъде изписано- 25 март- ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО- ПРЕТЪРПЕН- СПАСЕН и ще бъде избран най- търпеливия ученик от клас.

• Поставяне „Маска на търпението” на най- невъздържаните ученици от всеки клас.

• Изнасяне на презентация от ученичка - VІІІ клас- „ Търпението- толерантност, приятелство, уважение, милосърдие”.

• Провеждане на спектакъл- конкурс- „ Красиви в търпението”.

Tел.:048786277


СОУ "Никола Вапцаров", гр. Хаджидимово

• Мероприятия по паралелки.

Тел.: 07528/22-89

ПГИ "Иван Илиев", Благоевград

1. На дъските в класните стаи ще бъде написано „Ден на търпението – 25 март".

2. Презентация, посветена на Деня на търпението - "НЕКА ДА БЪДЕМ ТЪРПЕЛИВИ И ТОЛЕРАНТНИ''.

3.Послание към всички по повод Деня на търпението.

Тел.:073/ 88-52-88
ЗПГ „Климент Тимирязев”, гр. Сандански

1. Раздаване на знаци, изработени специални за Деня на търпението.

2. Две презентации, посветени на Деня на търпението, които се излъчват до края на учебния ден на екрани във фоайето на училището.

Тел.:0746/3-24-48


ОУ „Христо Ботев”, с. Катунци, общ. Сандански

1. Изработване на знаци, посветени на Деня на търпението, които да се носят от учениците на 25 март.

2. Изработване на табла по повод Деня на търпението – 25 март.

Тел.:0746/20-37Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница