Докладна записка от инж. Иво кирилов андонов кмет на община силистра относноДата06.07.2017
Размер157.1 Kb.
ТипДоклад
ОБЩИНА СИЛИСТРА


 ул. “Симеон Велики” 33, Силистра 7500  (086) 824 243, (086) 816 240

факс: (086) 823 343 E-mail: ssmayor@infotel.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СИЛИСТРА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж. ИВО КИРИЛОВ АНДОНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОТНОСНО: Утвърждаване на променена общинска транспортна схема и

възлагане на превозите по линиите чрез конкурс

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ ,
На основание Наредба № 2 ( ДВ, бр. 32 от 29 март 2002 г., ) за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министъра на транспорта, общественият превоз на пътници с автобусен транспорт в страната се извършва по утвърдени транспортни схеми. С Решение № 420 взето на заседание с протокол № 13 от 25.11.2004г. на Общинския съвет беше утвърдена транспортната схема на Общината.

През този период постъпиха редица предложения за промени, които имат за цел по – ефективно задоволяване потребностите на населението от Общината с автобусен транспорт. Същите бяха обсъдени в Общинската комисия по транспортната схема. Това наложи да бъде съставена променена транспортна схема на Общината, включваща следните линии:
 1. По автобусна линия № 2 - "Оргтехника" – Татарица / по утвърдената транспортна схема /:Маршрут: Оргтехника – Механотехникум - Римска гробница – ДАП - Янко Тодоров - Сан Стефано – Полиция – Стара автогара – Болницата – Изворите – Аврора – Гарата – Хром - Нектар – Добруджа – Оранжерия – ССТ – Деленките - Петър Берон – Айдемир / ц / – Тиса – Байкал - Татарица и обратно по същият маршрут.

През зимния сезон линията да се изпълнява от/до сп.”Оргтехника”

Автобусни спирки "Полиция" и "Гарата" да не се изпълняват в права посока.

Автобусни спирки "Сан Стефано" и "Римска гробница" да не се изпълняват в обратна посока.

Престой на автобусна спирка 0,20 мин.

Курсовете в 06.30ч. , 07.00ч. , 17.00ч. и 18.00ч. се изпълняват ежедневно през летния сезон от / до следния маршрут: сп."Химснаб" – ЗК”ФАР” - Цветарника – Дръстър – Оргтехника – и т.н. по маршрута и обратно по същия маршрут


Разписание през делнични дни:

от Татарица – 05.30 06.30 07.00 07.30 08.00 09.15 11.10 12.00 13.10 15.10 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00

от Оргтехника – 06.00 07.00 07.35 08.05 08.35 09.45 11.40 12.30 13.40 15.40 17.00 17.35 18.35 19.30 20.30
Разписание през празнични и почивни дни НА ЗИМНИЯ СЕЗОН :

от Татарица – 05.30 07.00 17.00 18.00

от Оргтехника – 06.00 07.35 17.35 18.35
Разписание през ЛЕТНИЯ СЕЗОН - ЕЖЕДНЕВНО:

от Татарица – 05.30 07.00 17.00 18.00

от Химснаб – 06.00 07.35 17.35 18.35
Разписание през празнични и почивни дни - целогодишно:

от Татарица – 09.15 13.10 16.30 20.00

от Оргтехника – 09.55 13.40 17.10 20.30
Предлагаме ново маршрутно разписание:

Предлагаме маршрутът на линията да преминава в права и обратна посока по ул.”Кап.Кръстев” и да включва две нови спирки: сп. “Кап.Кръстев” – в двете посоки, и сп.”Оливия” ( по ул.”7-ми септември” ) – в двете посоки.


Маршрут:

Татарица - Байкал – Тиса – Айдемир / ц / – Петър Берон – Деленките – ССТ – Оранжерия – Помощно училище - Добруджа - Нектар – Хром – Гарата – Аврора – Изворите – Болницата – Стара автогара – Полиция - Сан Стефано – Капитан Кръстев – Оливия - Митница – ДАП - Римска гробница – Механотехникум - Оргтехника и обратно по същият маршрут

Дължина на линията: 14 400м.

Дължина на линията в регулацията на града: 10 000м.

Обща дължина на линията: 28 800м.

Общо време за пътуване: 3600 сек.

Общо време за движение: 2680 сек.

Средна техническа скорост: 36.8 км./ ч.

Средна съобщителна скорост: 27,4 км./ ч.

Брой на спирките по маршрута: 26

Контролни пунктове: сп.”Татарица”, сп.”Деленките”, сп.”Аврора”, сп.”Стара

автогара”, сп.”ДАП”, сп.”Оргтехника”

Първи курс: 05,30ч.

Последен курс: 21,30ч.

Интервал на движение: 20 мин.

Брой на автобусите: 3


Приложено е маршрутно разписание на линията.


 1. По автобусна линия № 2А - пл."СЪЕДИНЕНИЕ" – ТАТАРИЦА / по утвърдената транспортна схема /:

Маршрут: пл."Съединение" - Янко Тодоров - Митница - Хлебозавод - ДАП - Римска гробница - Механотехникум – Петър Бояджиев - Стара автогара – Болницата – Изворите – Аврора – Гарата – Хром - Нектар – Добруджа – Помощно училище - Оранжерия – ССТ – Деленките - Петър Берон – Айдемир / ц / – Тиса – Байкал – Чайка - Татарица и обратно по същият маршрут.
Разписание през делнични дни:

От Татарица – 06.00 06.35 07.15 07.45 08.30 10.00 11.30 12.30 14.00 16.00 16.45 17.30 18.30 19.30 20.45


От пл.”Съединение” – 06.30 07.05 07.50 08.20 09.00 10.30 12.00 13.00 14.30 16.30 17.15 18.00 19.00 20.00 21.15
Предлагаме ново маршрутно разписание:

Предлагаме нова спирка по маршрута – Валентина – изпълнява се в права посока.Маршрут:Татарица - Байкал – Тиса – Айдемир / ц / – Петър Берон – Деленките – ССТ – Оранжерия – Помощно училище - Добруджа - Нектар – Хром – Гарата – Аврора – Валентина - Изворите – Болницата – Стара автогара – Полиция - Сан Стефано - Янко Тодоров – ДАП - Римска гробница – Механотехникум - Оргтехника и обратно.

Дължина на линията в права посока: 13 900м.

Дължина на линията в обратна посока: 13 700м.

Дължина на линията в регулацията на града в права посока: 9 300м.

Дължина на линията в регулацията на града в обратна посока: 9 100м.

Обща дължина на линията: 27 600м.

Общо време за пътуване: 3600 сек.

Общо време за движение: 2680 сек.

Средна техническа скорост: 36.8 км./ ч.

Средна съобщителна скорост: 27,4 км./ ч.

Брой на спирките по маршрута: 25

Контролни пунктове: сп.”Татарица”, сп.”Деленките”, сп.”Аврора”, сп.”Стара

автогара”, сп.”ДАП”, сп.”Оргтехника”

Първи курс: 06,00ч.

Последен курс: 21,40ч. – през делнични дни

Последен курс: 19,40ч. – през празнични и почивни дни

Интервал на движение: 20 мин.

Брой на автобусите: 3


Приложено е маршрутно разписание на линията.
По автобусна линия № 5 ОРГТЕХНИКА – с.КАЛИПЕТРОВО / ж.п.гара /, / по утвърдената транспортна схема /:

Маршрут: Оргтехника – Механотехникум - Римска гробница – ДАП – Янко Тодоров - Сан Стефано – Полиция – Стара автогара – Болницата – Изворите – Аврора – Енерго – Автосервиз – Волга – Сладкарницата – Зидарска – ТКЗС – Кладенеца – Чешмата - Калипетрово /ц/ - Железарска – Калипетрово /ж.п.гара/ и обратно по същият маршрут.

Автобусна спирка "Полиция" не се изпълнява в права посока.

Автобусни спирки "Римска гробница"не се изпълнява в обратна посока.

Престой на автобусна спирка 0,20 мин.


Разписание през делнични дни:

Оргтехника – 05.20 06.10 07.20 08.30 09.30 10.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.15

от Калипетрово/ж.п.г./ - 06.05 06.50 08.00 09.10 10.10 11.10 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.50
Разписание през празнични и почивни дни :

Оргтехника – 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

от Калипетрово/ж.п.г./ - 06.40 08.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40
предлагаме ново маршрутно разписание:
по автобусна спирка № 5 ОРГТЕХНИКА – с.КАЛИПЕТРОВО / ж.п.гара /

Маршрут: Оргтехника – Механотехникум - Римска гробница – ДАП – Янко Тодоров - Сан Стефано – Полиция – Стара автогара – Болницата – Изворите – Аврора – Енерго – Автосервиз – Волга – Сладкарницата – Зидарска – ТКЗС – Кладенеца – Чешмата - Калипетрово /ц/ - Железарска – Калипетрово /ж.п.гара/ и обратно по същият маршрут.

Автобусна спирка "Полиция" не се изпълнява в права посока.

Автобусна спирка "Римска гробница" не се изпълнява в обратна посока.

Престой на автобусна спирка 0,20 мин.


Разписание:

от Оргтехника – 05.20 06.00 06.20 07.00 07.20 08.00 08.20 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.20 12.00 12.20 13.00 13.20 14.00 14.20 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.20 18.00 18.20 19.00 19.20 20.00 21.00 22.00


от Калипетрово /ж.п.г./ - 05.50 06.30 06.50 07.30 07.50 08.30 08.50 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 11.50 12.30 12.50 13.30 13.50 14.30 14.50 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 17.50 18.30 18.50 19.30 19.50 20.30 21.30 22.30
Приложено е маршрутно разписание на линията.
По автобусна линия № 5А пл."СЪЕДИНЕНИЕ" – с.КАЛИПЕТРОВО / ц /, / по утвърдената транспортна схема /:
Маршрут: пл."Съединение" - Янко Тодоров - Митница - Хлебозавод - ДАП - Римска гробница - Механотехникум – Петър Бояджиев – Стара автогара – Болницата – Изворите – Аврора – Енерго – Автосервиз – Волга – Сладкарницата – Зидарска – ТКЗС – Кладенеца – Чешмата - Калипетрово /ц/ и обратно по същият маршрут.

Автобусна спирка "Полиция" да не се изпълнява в права посока.

Автобусни спирки "Сан Стефано" и "Римска гробница" да не се изпълняват в обратна посока.

Престой на автобусна спирка 0,20 мин.


Разписание през делнични дни:

от пл."Съединение"– 05.50 06.30 07.00 08.00 09.00 10.00 11.15 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 22.10

от Калипетрово/ц./ - 06.30 07.10 07.30 08.30 09.30 10.40 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.40
Разписание през празнични и почивни дни :

от пл."Съединение"– 07.00 09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 22.10

от Калипетрово/ц./ - 07.40 09.40 11.40 13.40 15.40 17.40 19.40 22.40
Предлагаме ново маршрутно разписание:
5А пл."СЪЕДИНЕНИЕ" – с.КАЛИПЕТРОВО / ц /

Маршрут: пл."Съединение" – Сан Стефано - Полиция – Стара автогара – Болницата – Изворите – Аврора – Енерго – Автосервиз – Волга – Сладкарницата – Зидарска – ТКЗС – Кладенеца – Чешмата - Калипетрово /ц/ и обратно по същият маршрут.

Автобусна спирка "Полиция" не се изпълнява в права посока.

Престой на автобусна спирка 0,20 мин.

Разписание през делнични дни:

от пл."Съединение"– 05.40 06.40 07.40 08.40 11.40 12.40 13.40 14.40 17.40 18.40 19.40

от Калипетрово/ц./ - 06.10 07.10 08.10 09.10 12.10 13.10 14.10 15.10 18.10 19.10 20.10
Приложено е маршрутно разписание на линията.
Предлагаме:


 1. Да отпадне от утвърдената транспортната схема на Общината маршрутните разписания на автобусни линии № 2, 2А, 5 и 5а.

 2. Общинският съвет да утвърди новите маршрутни разписания.

 3. Общинският съвет да вземе решение до провеждането на конкурс да бъдат възложени за изпълнение новите разписания.


По автобусна линия № 9 - ЦЕНТЪРА – кв.”КАРО” / по утвърдената транспортна схема /:

Маршрут: Центъра / многофункц.сграда / - сп.”Института” - кв.”Карото” и обратно по същият маршрут
Разписание:

от кв."Каро" - 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.15 11.45 12.15 12.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15

от Центъра - 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.30 11.30 12.00 12.30 13.00 14.30 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.45
Автобусна линия № 9 Центъра - с.Калипетрово кв.”Каро” не се обслужва от 2004г. До сега не е проявяван интерес от фирма-превозвач.
Предлагаме :

Линия № 9 да отпадне от транспортната схема на Общината.


По автобусна линия № 20 кв.“ИЗТОК” – С.ИШИРКОВО / по утвърдената транспортна схема /:


Маршрут: кв.”Изток” сп.Рига – Явор – Прогрес – Гагарин – ДАП - Янко Тодоров - Сан Стефано – Полиция - Стара автогара - Болницата – Изворите – Аврора – Гарата – Хром – Нектар – Добруджа – Оранжерия – Екарисаж – Ламбриново 1 – Ламбриново / центъра / - Смилец 1 – Смилец / центъра / - Смилец 2 – Иширково 1 – Иширково 2 - Иширково / центъра / - с.Брадвари и обратно по същият маршрут

Автобусът за курса в 05.40ч. не преминава в права посока през с.Смилец и с.Ламбриново.

Автобусни спирки "Полиция" и "Гарата" не се изпълняват в права посока.

Автобусна спирка "Оранжерия" не се изпълнява през зимния сезон.


Разписание:

от кв.”Изток” – 05.40 / делник / 07.30 / делник / 07.30 / празник / 11.20 14.00 / делник / 17.30 19.20 сез.лято

от с.Иширково – 08.20 12.15 15.00 18.20 20.10 сез.лято

от с.Брадвари - 06.30 08.30


Предлагаме:

 1. Курсовете в 05,40ч. и 07,30ч. да не се изпълняват до с.Брадвари. Да се изпълняват до с.Иширково.

 2. Да има нов курс с час на тръгване от начална спирка 09,20ч. / 10,15ч. – да се изпълнява в събота.

 3. Курсът 14,00ч. / 15,00ч. да се изпълнява ежедневно, вкл. през празнични и почивни дни.

 1. Общинският съвет да утвърди новите маршрутни разписания.

 2. Общинският съвет да вземе решение до провеждането на конкурс да бъдат възложени за изпълнение новите разписания.


Приложено е маршрутно разписание на линията.

по автобусна линия № 23 сп.”АВТОГАРА СИЛИСТРА” – С.БЪЛГАРКА / по утвърдената транспортна схема /:Маршрут: сп.”Автогара Силистра” – Аврора – Изворите – Болницата – Стара автогара – Полиция – Сан Стефано – Янко Тодоров – ДАП пазара – кв.”Триъгълника” – Лозята 1,2 – Сметище – Язовира – р.Срацимир - с.Срацимир 1,2 - с.Българка 1,2,3 и обратно по същият маршрут

Автобусна спирка "Полиция" да не се изпълнява в обратна посока.

Курсът в 17.00ч. не се изпълнява през празнични и почивни дни през летния сезон.
РАЗПИСАНИЕ:

от сп."Автогара Силистра" – 06.50 09.00 12.30 15.00 17.00 19.00 / сез.лято /

от с.Българка – 07.30 10.00 13.30 16.00 18.00 20.00
Предлагаме:

Курсът в 15,00ч. / 16,00ч. да отпадне от транспортната схема на линията.


по автобусна линия №25 кв.”ИЗТОК” – с.БАБУК / по утвърдената транспортна схема /:

Маршрут: кв.”Изток” сп.Рига – Явор – Прогрес – Гагарин – ДАП - Янко Тодоров - Сан Стефано – Полиция - Стара автогара – Болницата – Изворите – Аврора – Енерго – Автосервиз – р.Орехова гора – Разсадника – р.Бабук - с.Бабук / център / - с.Бабук 2 – Казимир 1 – Казимир / център /– с.майор Ценович 1 - с.майор Ценович / център / - с.Бабук / центъра / - с.Бабук 1 и обратно по същият маршрут
РАЗПИСАНИЕ:

от кв.”Изток” – 06.00 07.30 / ДД ( ц. ) и ППД сез.лято / 07.30 / ППД сез.зима / 13.30 / сез.лято / 13.30/ сез.зима / 17.30 / ППД с.лято / 18.00 / сез.зима / 19.00 / ДД сез.лято / 19.00 / ППД сез.лято /

от с.Казимир - 06.50 08.15 14.15 18.45 18.45 19.45 19.45

от с.Майор Ценович - 08.15 08.50 14.35 18.15 20.05


Предлагаме:

 1. Курсът в 13,30ч. от кв.”Изток” и 14,15ч. от с.Казимир, който се изпълнява през летния сезон да отпадне от транспортната схема. Курсът в 13,30ч. от кв.”Изток”, който се изпълнява през зимния сезон и обслужва трите села – Бабук, Казимир и майор Ценович да се изпълнява целогодишно. Общинският съвет да утвърди новите маршрутни разписания. Да бъдат възложени за изпълнение.


Приложено е маршрутно разписание на линията.
Съгласно изискванията на чл.17, ал.1 от Наредба № 2 / 2002 г. на Министъра на транспорта превозите се възлагат с конкурс. В момента по-голямата част от превозите се осъществяват по изключение, с разрешение на Областния управител на основание чл.29 от същата наредба. Това налага ускоряването на провеждането на конкурс. За да бъде открит конкурс за разпределение и възлагане изпълнението на автобусни линии съгласно чл.17 ал.( 3 ) от същата наредба, Общинският съвет следва да вземе решение за неговото провеждане и да делегира изпълнението на своите функции на кмета, да утвърди критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите, да определи състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения.

Във връзка с утвърждаването на критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите предлагам да залегнат следните изисквания: 1. Резерв от превозни средства, с които превозвачът кандидатства.

 2. Минимална цена на билета до крайния пункт.

 3. Социални облекчения за пътниците.

 4. Място на данъчна регистрация на лицето по чл.2 ал.1 от Наредба №33 от 1999г.

 5. Възраст на МПС, считано от датата на първоначална регистрация.

 6. Собственост на автобусите.

 7. База за ремонт и проверка на техническото състояние на МПС, предпътен медицински преглед на водачите и гараж ( на територията на община Силистра ).

 8. Екологичност на превозните средства.

 9. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица.

 10. Допълнителни услуги в превозните средства.

 11. Деклариран оборот за предходната година.

Предложението обхваща задължителните изисквания за критерии, съдържащи се в условията съгласно чл.чл.18 и 19 от Наредба № 2 / 2002 година.

По отношение състава на комисията за провеждането на конкурса , който се определя от Общинския съвет, предлагам освен предвидените с чл.17, ал.7 от Наредбата, да бъдат включени и представители на Общинския съвет.

Изхождайки от съображенията ми, изложени по-горе, предлагам Общинският съвет като се позове на Наредба № 2 / 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта, да приеме следните


Р Е Ш Е Н И Я :


 1. На основание чл. 20 ал. 1 от Закона за автомобилните превози утвърждава три нови автобусни спирки: сп.“Капитан Кръстев” намираща се по ул.”Капитан Кръстев” ( в изградения джоб ) – в права и обратна посока ; сп.”Оливия” намираща се по ул.”7-ми септември” ( в близост до фирма “Оливия” ) – в права и обратна посока ; сп.”Валентина” – в права посока, намираща се по ул.”Симеон Велики” в близост до бившия магазин Валентина .

 2. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от МТ ( ДВ, бр. 32 от 29 март 2002 г., ) утвърждава променената транспортна схема на община Силистра за неопределен срок.

 1. Линиите и курсовете от променената транспортна схема да бъдат възложени за

изпълнение до провеждането на конкурс.

 1. На основание чл. 17, ал. ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № 2 за условията и реда за

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от МТ ( ДВ, бр. 32 от 29 март 2002 г. ), задължава Кмета на Общината да организира, издаде заповед за откриване и проведе конкурс за възлагане на превозите от утвърдените общинска, областна, квота община Силистра и републиканска транспортни схеми , квота община Силистра в срок до 31.08.2008г.

С П И С Ъ К

на автобусните линии за разпределение и възлагане


 1. Автобусни линии от общинската транспортна схема на община Силистра:
 1. № 2 "ОРГТЕХНИКА" – С.АЙДЕМИР КВ."ТАТАРИЦА"

 2. № 2А "ОРГТЕХНИКА" – С.АЙДЕМИР КВ."ТАТАРИЦА"

 3. № 5 “ОРГТЕХНИКА” – С.КАЛИПЕТРОВО / Ж.П.ГАРА /

 4. № 5А ПЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" – С.КАЛИПЕТРОВО / ЦЕНТЪРА /

 5. № 20 КВ.“ИЗТОК” – С.ИШИРКОВО

 6. № 23 СП.”АВТОГАРА СИЛИСТРА” – С.БЪЛГАРКА

 1. Автобусни линии от областната транспортна схема, квота на община Силистра:

 1. Силистра – Тутракан – 06,35 / 11,00ч.

 2. Силистра – Осен – 16,00 / 18,00ч.

 3. Силистра – Зарица – 11,20 / 13,00ч.

 4. Силистра – Чуковец – 07,10 / 08,10ч.

 5. Силистра – Алфатар – 14,10 / 15,10ч.

 6. Силистра – Чуковец – 17,20 / 18,20ч.

 7. Силистра – Добротица – 07,30 / 08,30ч.

 8. Силистра – Любен – 11,30 / 12,30ч.

 9. Силистра – Любен – 16,30 / 17,30ч.

 10. Силистра – Ситово – 17,30ч. / 06,30ч.

 11. Силистра – Гарван – 06,10 / 07,10ч.

 12. Силистра – Поп Русаново – 06,30 / 07,40ч.

 13. Силистра – Поп Русаново – 15,50 / 17,00ч.

 14. Силистра – Поп Русаново – 16,50 / 18,00ч.

 15. Силистра – Посев – 06,30 / 07,30ч.

 16. Силистра – Посев – 11,50 / 13,30ч.

 17. Силистра – Искра – 06,15 / 07,15ч.

 18. Силистра – Искра – 12,20 / 13,20ч.

 19. Силистра – Искра – 17,15 / 18,10ч.

 1. Автобусни линии от републиканската транспортна схема, квота на община Силистра:

 1. Варна – Силистра – 13,30 / 06,30ч.

 2. Варна – Силистра – 17,00 / 12,30ч.

 3. Варна - Силистра - 10,00 / 07,00ч. / експресна /

 4. Силистра – Каолиново – 07,10 / 09,10ч.

 5. Силистра – Каолиново – 13,50 / 15,55ч.

 6. Русе – Силистра – 10,30 / 06,30ч.

 7. Русе – Силистра – 17,00 / 13,30ч.

 8. Силистра – Шумен – 10,00 / 16,00ч.

 1. Определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на

постъпилите предложения в съотвествие с изискванията на чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 2002г. на МТ както следва:

 • правоспособен юрист;

 • представител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"-Силистра;

 • представител на “КАТ - Пътна полиция” - Силистра;

 • представител на Териториалната данъчна дирекция - Силистра;

 • представител на браншова организация в областта на автомобилния транспорт;

 • главен експерт “Обществени поръчки” – Община Силистра;

 • представители на Общински съвет - Силистра.

 1. На основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 на МТС ( ДВ,бр. 32 от 29 март 2002г. ) утвърждава критериите, показателите и начина за комплексна оценка и класиране на участниците в конкурса за възлагане на превозите по утвърдената транспортна схема на Общината както следва:


КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

на предложенията на участниците в конкурс за разпределение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема, квота община Силистра
 1. Резерв от превозни средства:

 • по-голям от задължителния – 15 т.

 • равен – 10 т.

коефициент на тежест – 10 %
 1. Цени – при трайна промяна цената на горивото с 5% се приема предложение за промяна на цената на билета:

най - ниска цена на билета до крайния пункт:

 • първо място / най-ниска цена / - 15 т.

 • второ място – 10 т.

 • трето място – 5 т.

 • четвърто и следващо – 0 т.

коефициент на тежест – 5 %
 1. Социални облекчения – по 1 точка за всяко прието от комисията предложение в полза на пътниците, но за не повече от пет предложения. Същите да бъдат вписани в договора.

коефициент на тежест – 10 %
 1. Място на данъчна регистрация на лицето по чл.2, ал.1 от Наредба №33 от 1999г.:

 • в Териториална данъчна дирекция – Силистра – до пет години - 10 т.

 • в Териториална данъчна дирекция – Силистра – над пет години – 15 т.

 • в друга община - 0т.

коефициент на тежест – 10 %
 1. Възраст на МПС, считано от датата на първоначална регистрация / по средна стойност /:

 • До 5 г. – 15 т.

 • От 5 г. до 10 г. - 10 т.

 • От 10 г. до 20 г. - 5 т.

коефициент на тежест – 20 %
 1. Собственост на автобусите / по средна стойност /:

 • Собствени – 15 т.


Забележка: за собствени се считат закупените с договор за финансов лизинг
коефициент на тежест – 5 %


 1. База за ремонт и проверка на техническото състояние на МПС, предпътен

медицински преглед на водачите и гараж ( на територията на община Силистра ):

 • Собствена база – 15 т.

коефициент на тежест – 5 %
 1. Екологичност на превозните средства/ по средна стойност /:

 • При наличие на евросертификат по свидетелство за регистрация – 15 т.

 • без евросертификат – 5 т.

коефициент на тежест – 5 %
 1. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица / по средна стойност /:

коефициент на тежест – 10 %
 1. Допълнителни услуги в превозните средства ( в експлоатация ) / по средна стойност /:

 • климатик – 10 т.

 • видеоапаратура – 2 т.

 • радиоуредба – 1 т.

 • WC – 1 т.

 • Други – х 1 т.

коефициент на тежест – 10 %
 1. Деклариран оборот за предходната година, заверен от НАП:

 • до 100 000 лв. – 5 т.

 • от 100 000 лв. До 500 000 лв. – 10 т.

 • над 500 000 лв. – 15 т.

коефициент на тежест – 10 %


Класирането на кандидатите да се извърши на база получения сбор точки по отделните критерии. При равен брой точки предимство да се даде на кандидата, който е направил допълнителни предложения за извършване на услуга в полза на Общината.


 1. Възлага на Кмета на Общината подготовката и провеждането на конкурса в съответствие с Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси издадена от МТ ( ДВ, бр. 32 от 29 март 2002 г., )

 2. Възлага на Кмета на Общината да назначи комисия за провеждане на конкурс съгласно чл.17, ал.6 от Наредба № 2 / 2002г. на МТ.

 3. Възлага на Кмета на Общината контрола по изпълнението на взетите решения.

ДК / ВК ЗА КМЕТ:/ инж. В. АНДРЕЕВ /

на основание заповед № 933 / 29.05.2008г.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница