Доковска, атанасов и съдружници адвокатско дружествоДата05.02.2018
Размер30.72 Kb.
#55308
ДОКОВСКА, АТАНАСОВ И СЪДРУЖНИЦИ
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
със съдружници - ВАСИЛ Т. ВАСИЛЕВ, ВЯРА МУКОВА, ГЕОРГИ Н. АТАНАСОВ, ГЕОРГИ В.СЛАНЧЕВ, ДАНИЕЛА ДОКОВСКА, ДИМИТРИНА АТАНАСОВА, ЗЛАТКА СТЕФАНОВА, ИНА ЛУЛЧЕВА, ЙОРДАНКА ВАНДОВА, МИХАИЛ БОЯДЖИЕВ, ПЕТЪР АНТОНОВ, ЦВЕТАНА ЧУКЛЕВА
София, район „Възраждане”, ул.”Марко Балабанов” №4А , ет.3-5, тел. 02 923 87 10(20); факс 02 923 87 46(47)

www.lawdap.com

THE REGISTAR

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUNCIL OF EUROPE

F – 67075 STRASBOURG CEDEX

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Приложено ви изпращам жалбата на Величка Асенова Цанова-Гечева срещу България с оплаквания за допуснати нарушения по чл. 6 от ЕКПЧ, като ви моля съобразно чл. 413 от Правилника за работа на Съда ЖАЛБАТА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА ПРИОРИТЕТНО с оглед особената важност на въпросите, които се поставят с нея и които засягат независимостта на съдебната власт в България като цяло.
Жалбата се отнася до нарушения във връзка с провеждането на избора и съдебния контрол върху решението на административния орган за избор на председател на най-големия окръжен съд в България – Софийски градски съд (СГС). Неговата правораздавателна дейност е структуроопределяща за държавата – както за икономиката, така и за свободата на обществения живот и политическата система. На СГС са подсъдни най-големите търговски дела и делата за несъстоятелност. СГС е първа инстанция по най-тежките престъпления и има изключителна компетентност да разглежда дела по обвинения срещу лица с имунитет – народни представители и магистрати, както и висши представители на изпълнителната власт
Засегнатото основно право на справедлив процес в случая е свързано с тревожна продължителна тенденция на накърняване на независимостта на съдебната власт в Република България чрез непрозрачни и непредсказуеми назначения на съдии и председатели на съдилища. А изборът на председатели на съдилища е въпрос от съществено значение за цялостното функциониране на системата.
В няколко поредни доклада на Европейската комисия по отношение на България се поставя остро проблемът със съмнителните и неубедителни за обществото назначавания и повишавания в съдебната система, като един от примерите за това е случаят с назначаването на председател на СГС.
Значимостта на проблема се извежда и от Становище № 10 (2007) на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), посветено на ролята на съдебните съвети в служба на обществото, в което изрично се подчертава, че по отношение на председателите на съдилища, заради административната власт, която им е възложена, изискванията към съветите на съдебната власт са завишени. Посочено е, че за да се осигури прозрачност и отчетност на избора им, е необходимо „назначаващият орган официално да разпространи общ профил, съдържащ характерните особености на съответната длъжност и качествата, които кандидатът трябва да притежава”. Този избор трябва да бъде направен изключително на основата на качествата на кандидата, а не на субективни причини, като лични, политически интереси или други.

В изявлението си от 20.03.2012 г., публикувано в неговия сайт, комисарят по човешките права Т. Хамерберг изразява своята загриженост за състоянието на независимост в някои страни от Източна Европа. Изтъква се опасността от засягане на независимостта на съда чрез създаване на условия и обществена среда, при които съдиите, без изрични указания, „да знаят как се очаква да действат в определени ситуации и какви последствия за професионалното им израстване ще има пренебрегването на определени „очаквания”. И затова според комисаря по човешките права независимостта на съдиите трябва да бъде провъзгласена за върховна ценност, а „процедурите за назначаване и повишаване на съдии” са определени като „ключов фактор в защита на независимостта на съдебната система”.

Пради това приоритетното разглеждането на настоящата жалба е от съществено значение за утвърждаването на ясни стандарти за назначаването и повишаването на съдиите в България, за изискванията при избора на административни ръководители, за съдържанието на оперативната самостоятелност на кадровия орган на съдиите при осъществяване на подбора в конкурсите за повишаване, както и за обхвата и качеството на упражнявания съдебен контрол, а също така и от независим и безпристрастен съд. А тези въпроси са част от ефективната защита на независимостта на цялата съдебна система.

Прилагам пълномощно.

София, 28 юни 2012 г.

С уважение:


Ина Лулчева, адвокат,

представител на жалбоподателя


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница