Докторантура Нова балканска история (изпитни въпроси) Част Социално развитие и обществени проблеми)Дата13.10.2018
Размер34.5 Kb.
#85306


Докторантура Нова балканска история

(изпитни въпроси)
Част 1. Социално развитие и обществени проблеми)
1. Османското общество и османските държавни институции, XV-XVIІ в.

2. Положението на християните в Османската империя, ХV-ХVIII в.

3. Опитите за промени в Османската империя, 1699-1789 г.

4. Епохата на Танзимата, 1839-1878 г.

5. Гърците в Османската империя – конфесионални и икономически особености на гръцките общности, ХV-ХVIII в.

6. Сърбите в Хабсбургската монархия през ХVIII в.

7. Социални проблеми и национални движения през ХIХ в. Сръбският и гръцкият случай.
Част 2. Международни отношения)
8. Европа срещу Османската империя. „Свещени коалиции“, ХV-ХVІІ в.

9. Източният въпрос (определение, периодизация и историографски проблеми).

10. Монархията на Хабсбургите и Балканите, 1683-1791 г.

11. Русия и Балканите, 1699-1774 г.

12. Европейските сили и Източният въпрос, 1774-1856 г.

13. Великите сили и въстанията на сърбите и гърците през ХIХ в. Сравнителен анализ.

14. Великите сили и Източната криза, 1875-1878 г.

София, юни 2018 г. проф. дин Иван ПървевВъвеждаща литература

Баръмова, М. Европа, Дунав и османците (1396-1541). София 2014

Восточный вопрос во внешней политике России‚ конец ХVIII - нач. ХХ в.

Генов‚ Г. П. Източният въпрос. Политическа и дипломатическа история. т.1-2. София 1925-1926

Грънчаров, Ст. Балканският свят. Идеи за държавност, национализми и развития от началото на ХIХ век до края на Първата световна война. София 2001

Данова‚ Н. Националният въпрос в гръцките политически програми през

Димитров‚ Стр.‚ Кр. Манчев. История на балканските народи ХV-ХIХ в./1/ София 1971; /2/ 1999

Еремеев, Д., М. Мейер. История на Турция в средните векове и ново време. София 1998

Имбър, К. Османската империя 1300-1481. София 2000

Иналджък, Х. Османската империя. Класическият период 1300-1600. София 2002

История на Османската империя. Под редакцията на Робер Мантран. София 1999

Йелавич, Б. История на Балканите. ХVІІІ-ХІХ век. София 2003

Лалков‚ М. Балканското националноосвободително движение през ХIХ в. София 1982

Манчев, Кр. История на Сърбия. София 1999

Матанов‚ Хр.‚ Р. Михнева. От Галиполи до Лепанто. Балканите‚ Европа и османското нашествие‚ 1354-1571 г./1/ София 1988‚ /2/1998

Петросян, Ю. Османская империя. Могущество и гибель. Исторические очерки. /1/Москва 1990, /2/ 2003

Първев, И. Балканите между две империи. Хабсбургската монархия и Османската държава (1683-1739). София 1997

Първев, И. Балканите и Източният въпрос (1688-1878). София 2017

Садулов, А. История на Османската империя (ХIV-ХХ в). В. Търново 2000

Тодоров‚ Н. Балканският град. София 1972

Тодорова‚ М. Англия‚ Русия и Танзиматът. София 1980

Формирование национальных независимых государств на Балканах. Конец ХVIII - 70-е годы ХIХ в. Москва 1986

Хьош‚ Е. История на балканските страни. От древността до наши дни. София 1998

Шугър, П. Югоизточна Европа под османско владичество 1354-1804 г. София 2003

Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница