Долината на решението От Рик ДжойнърДата16.01.2023
Размер22.45 Kb.
#116271
ТипРешение
Долината на решението


Долината на решението

От Рик Джойнър


Януари 2013

Aхав беше един от най-злите царе в историята на Израел. Илия, който беше издигнат, за да се изправи срещу Ахав и неговата зла жена Езавел, беше един от най-великите пророци в историята. Във времена на най-голяма тъмнина е, когато Господ издига Своите най-велики светила.

В историята виждаме, че по време на управлението на най-злите лидери се издигат най-великите пророчески гласове. Ние сме точно в такова време и само в края на века това ще се увеличи. Така е, защото навлизаме във времената на жътвата, а жътвата е, когато всичко, което е било посято, и доброто и злото, узрява.

Едни от най-злите лидери в историята ще се появят в тези времена, които ще засенчат дори Хитлер, Сталин и Мао, понеже злото е повече узряло сега. Тези лидери ще се изправят пред едни от най-великите пророци в историята, понеже, „където се умножи грехът, благодатта се умножи още повече“ (вижте Римляни 5:20). Както сме увещавани чрез Писанието, светлината ще победи в тази конфронтация и народите ще дойдат при светлината. Въпреки това, ние навлизаме в последната битка между светлината и тъмнината.

Една притча, която Господ учеше, ни дава много важно разбиране за тези времена, притчата за житото и плевелите.
Тук виждаме, че във времето на жътвата, която е в края на века, плевелите ще бъдат събрани преди житото. Как ще изглежда това. Има няколко неща, които можем да извлечем оттук:

1. Плевелите са смесени с житото до края на века.


Не всеки, който претендира, че е християнин, е истински ученик на Христос. В Исая 8:20 ни се казва, че тези, които не говорят според Божието Слово, „нямат зазоряване“, което е началото на светлината. Ние не трябва да продължаваме да слушаме тези, които претендират, че са християни, но чието учение не е според Писаното Слово. Те са измамници.

Когато Исус беше попитан за края на века, първият Му отговор трябва да бъде взет като най-сериозния. Ние виждаме това в Матей 24:4-5:

„Внимавайте да не ви заблуди някой.
„Защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки, ‘Аз съм Христос’, и ще заблудят мнозина“.

В почти всяко библейско пророчество за края на века ние сме предупредени, че ще има голяма заблуда. Той не предупреждава езичниците за това, тъй като те вече са измамени, но предупреждава Своите хора. Както виждаме тук, тези, чрез които идва голяма част от тази заблуда, ще бъдат онези, които идват в името на Господ, претендирайки, че Той, Исус, наистина е Христос, но въпреки това те ще бъдат измамници. Ето защо ни се казва да съдим за хората според плода им, а не според думите им. Понастоящем много плевели са смесени с житото, претендирайки, че са християни, но не са.

Ние сме в по-голяма нужда от разпознаване сега отколкото някога преди, но въпреки това малцина я имат, защото не са пораснали достатъчно за своите сетива, за да различават между доброто и злото. Това беше заявено от автора на книгатаЕвреи, която е считана за най-дълбоката книга в Новозаветната теология, и въпреки това авторът нарича това „мляко“ (вижте Евреи 5:12), тъжейки, че не може да им послужи с месо поради тяхната незрялост.

2. Ние не можем да познаем разликата между житото и плевелите, докато не пораснат.


Незрелите християни могат да изглеждат и да се държат като плевели, а зрелите плевели могат да се държат като християни. Ние не можем да ги различим, докато не узреят. Плевелите изглеждат като житото, но те са вредни и отровни, което говори за горчивина.

Друг начин да се разпознае житото от плевелите е, че когато те узреят, житото се навежда, а плевелите остават изправени. Това говори как житото расте в смирение, когато узрее, а плевелите растат в гордост.

Ако четете писмата на Павел в последователността, в която са били написани, в едно от първите си писма той пише, че не е по-долен от най-именитите апостоли (вижте 2 Коринтяни 11:5). Това е все едно да каже, че се счита за един от великите. След около шест години той пише, че е „най-нищожният от апостолите“ (вижте 1 Коринтяни 15:9). Няколко години след това той написа, че е „най-нищожният от всички светии“ (вижте Ефесяни 3:8). В едно от последните си писма той написа, че е „най-големият грешник“ (вижте 1 Тимотей 1:15). Виждате ли прогресията? Колкото по-зрял ставаше Павел, толкова по-смирен ставаше. Така е с тези, които са наистина зрели в Христос. В Неговото присъствие дори 24-те стареи хвърлят короните си в нозете Му. Кой може да си позволи слава в Неговото присъствие? Тези, които се превъзнасят или мислят твърде високо за себе си, очевидно не следват и не принадлежат на Царя.

3. Плевелите ще бъдат събрани заедно, след като са отделени от житото.


Този, към когото се присъединяваме, е този, на когото сме предани. Време е да излезем от всяка група, клуб, политическа партия или църква, която не е съобразена с Христос.

Аз мога да поздравя всеки афроамерикански християнин, който гласува за Обама през 2008. Това беше голяма победа за Америка да има тъмнокож човек, избран за президент. Съжалявам, че аз не можах да гласувам за него, понеже не можех да гласувам за неговата платформа. Въпреки че мисля, че неговата администрация донесе големи неприятности за нашата нация, аз винаги ще бъда благодарен, че живея в страна, където това можеше да се случи. Благодарен съм за демократическата партия, че номинира първия президент от малцинство.

Казах, след като Обама показа истинския си облик, заедно с демократическата партия, че ми е трудно да се доверя на някого, който претендира, че е християнин, и остава поддръжник на Обама или на демократическата партия. В най-добрия случай такива хора са много заблудени. В най-лошия, те зачитат политическата целесъобразност или расата повече от Христос.

Имах разногласия и с републиканската партия. Нейният страх да отстоява принципите, зад които заявява, че застава, е по-лош грях и корен, причиняващ някои от кризите, които сега заплашват нашата република. Въпреки това, до днес републиканската партия все още не е свързала себе си с това, което Господ нарича в Своето Слово „грешно“, или с тези, които са заявили ясно, че дори не искат името на Господ да се споменава в тяхната платформа.

Също трябва да помним, че религиозните консерватори бяха тези, които разпънаха Исус и които бяха главната Му опозиция, когато Той ходеше по земята. Тези, които бяха считани за грешни в Неговите времена, бяха тези, които дойдоха при Него и станаха лидери на църквата. Така че ние никога не трябва да се отказваме от грешниците, а трябва да продължаваме да се протягаме към тях, но не можем да ги поддържаме, докато те са в грях, или да се свързваме с тях, и да оставаме свързани с Христос.

Аз никога няма да критикувам някого, който не е християнин, за това, че е гласувал за Обама или че е бил част от демократическата партия. Ако не познаваме Господ, тогава единствената ни надежда ще бъде правителството. Без библейски морален компас ние няма да видим греха в това, което Бог нарича “грях“. Ние никога не трябва да критикуваме езичниците, че действат като езичници, нито пък трябва да се доверяваме на тези, които претендират, че са християни, и се свързват с грях и беззаконие.

Господ определя „греха“ много ясно в Своето Слово. Това е единствената дефиниция, която има значение. Това, което Той нарича грях, е, което ще донесе съд на земята. Поради тази причина всеки християнин, който остава посветен на Обама, след като сега ясно можем да видим неговия плод, или на демократическата партия, най-малкото зачита своята човешка привързаност или раса повече от посвещението на Христос.

По време на последните избори в САЩ много тъмнокожи пастори започнаха да казват на своите хора, че е време да напуснат демократическата партия поради платформата й. Чух тъмнокожи пастори да казват, че глас за Обама означава да ценят своята раса над съобразяването си с Христос. Едно нещо е аз да кажа това, или някой друг бял пастор, но смелостта на тъмнокожите лидери да направят това, може да се умножи много пъти.

Знам, че някои от тези пастори загубиха много хора в своите църкви, а някои загубиха и църквите си. Мнозина бяха дори отлъчени от семействата си, но те ценят своето посвещение към Христос над всичко това. Те са истинските герои и истинските пастири. Те може да са платили скъпо за своето посвещение към Христос над всички други съглашения, но ще имат славна корона за вечността. Много от тях също така ще получат дори по-голяма власт тук и ще станат достойни за доверие лидери в бъдещето.

Тези, които правят компромис с истината, могат да поддържат предаността на повечето от своите хора, но скоро ще открият, че са загубили нещо много по-ценно. Както апостол Павел написа в Галатяни 1:10: „Ако все още искам да угаждам на хора, аз няма да съм слуга на Христос“. Стремежът да угаждаме на хората вместо на Христос ще ни струва много в онзи ден, когато всички ще трябва да застанем пред съдийския престол на Христос.

4. Разделението в църквата е необходимо, преди да може да дойде истинското единство.
Когато плевелите са отделени от житото, това вероятно ще бъде най-лошото разделение, което християнството някога е познавало. Когато това стане, църквата ще дойде в най-великото единство, което някога е имала, и съблазните ще бъдат премахнати. Това неизбежно голямо разделяне е съществено за крайното единство на тялото на Христос, което идва. Това е, което нашият Цар има да каже в Матей 10:32-39:

„И тъй, всеки, който изповяда Мене пред хората, ще го изповядам и Аз пред Баща Си, Който е на небесата.

„Но всеки, който се отрече от Мене пред хората, ще се отрека и Аз от него пред Баща Си, Който е на небесата.

„Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.

„Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й и снаха против свекърва й; и неприятели на човека ще бъдат домашните му.

„Който обича баща или майка повече от Мен, не е достоен за Мен; и който обича син или дъщеря повече от Мен, не е достоен за Мен;

и който не вземе кръста си и не върви след Мен, не е достоен за Мен.

„Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си заради Мен, ще го намери“.Целият свят сега навлиза в „Долината на решението“. Какво ще изберете да правите? Сега е времето да решите това, защото изпитът със сигурност ще дойде.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница