Допълнения в периода 06. 05. 2010 – 04. 06. 2010 Версия 24 Модул справкиДата15.05.2017
Размер26.35 Kb.
Допълнения в периода 06.05.2010 – 04.06.2010

Версия 1.0.24

Модул справки

В настроките на елемент Табличен резултат е добавено поле Уникален номер за визуални настройки. По подразбиране полето се инициализира с 1. Предназначено е да диференцира съхранените визуални настройки при наличие на повече от един елемента Табличен резултат в една справка.

В настройките на елемент Меню за избор е добавена отметка Циклично повторение. По подразбираране отметката е маркирана като избрана. При действието на елемента, ако е маркирана отметката, списъкът от възможни избори се допълва служебно с Изход от “<Името на меню за избор>”. До избирането на служебно допълнената точка, менюто циклично се повтаря.

Модул ДДС


Коригирани са процедурите по изчисляване на % оборот с 0 ставка. В числителя на формулата са добавени сумите от колона ДО по чл.21 ал.2.

Прехвърляне на данни между пакети


В текущата версия се слага начало на система за прехвърляне на данни от един пакет в друг. Идеята е прехвърлянето да действа както при начално създаване на пакети, така и при вече съществуващи данни. Като начало е предоставена възможност за прехвърляне на повечето номенклатури и описаните справки.

В прозорец Пакети, към контекстното меню е добавена точка Прехвърляне от друг пакет. Чрез нея се активира нов прозорец Прехвърляне на данни към <Име на текущ пакет>. В горната част има поле Пакет източник на данни, чрез което се избира пакет, от който ще се прехвърлят данните. В основната част на прозореца, в дървовидна структура, са разположени възможните информационни елементи за прехвърляне. Пред всеки елемент има поле за маркиране на елемента. Полето за маркиране има следните възможни състояния:  • Прозрачен квадрат, без отметка – елементът НЕ Е избран;

  • Прозрачен квадрат с отметка – елементът е избран ръчно;

  • Плътен квадрат без отметка – елементът не е избран, но има избрани елементи, които му се явяват дъщерни спрямо дървовидната структура;

  • Плътен квадрат с отметка – елементът е избран служебно, т.е. заради избор на друг елемент, който изисква наличието и на текущия. Отметката не може да се премахне докато не се отмаркира елементът, предизвикал служебния избор.

При маркиране или отмаркиране на даден елемент се маркират, съответно отмаркирват, всички негови наследници (освен ако не са служебно маркирани). При маркиране на елемент, се маркират служебно и всички изискуеми от него елементи. При отмаркиране на такъв елемент само се премахва служебността на изискуемите елементи, но те не се отмаркират (все едно са ръчно маркирани).

Пример за изискуемост на елементи е между елемент Контрагенти и Населени места, между Шаблони и Стоки.


Връзки с OpenOffice Calc


Добавен е импорт от OpenOffice Calc. Добавен е експорт в OpenOffice Calc от Табличен резултат на модул Справки и от стандартния компонент за обработка на таблична информация (Shift+Ctrl+F7).

Филтри по позиции


Номенклатурата е трансформирана в йерархична. Добавено е и поле Допълнителна информация. Добавена и е функционалност за изследване на местата на ползване на даден филтър. Активира се чрез нова точка в контекстното меню Къде се използва?. Добавен е и контрол за ползване при изтриване на филтър. При настройките на справки и документи е дадена възможност за активиране на номенклатурата Филтри по позиции с цел добавяне и редакция.

Изгледи по документи


Дадена е възможност към изгледите да се добавят и Мемо полета (Бележки например).

Дадена е възможност да се добавят и полета от стоков компонент. Трябва обаче да се внимава и такива полета да се добавят само от компоненти, в които е гарантирано НЕДОПУСКАНЕТО на повече от един ред. В противен случай, ще се получи повторение в изгледа на един и същи документ, толкова пъти колкото реда има в стоковия компонент. Ако се появи такъв проблем при оглед на документи се изписва предупредително съобщение и дублираните редове се оцветяват.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница