Допълнителна информация относно “Инвестмънт Пропъртис” адсиц за периода 01. 01. 2009 – 31. 03. 2009 годинаДата05.08.2018
Размер32.36 Kb.
Допълнителна информация относно

Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ за периода 01.01.2009 – 31.03.2009 година

  1. Информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба 2

По точка a)няма;

По точка б)няма;

По точка в) Няма


По точка г)

няма;
По точка д)

Имена на акционерите (съдружниците)

Брой акции

% от капитала


“Ви Веста Холдинг“ ЕАД

90 670

56.56

ЗОК “НАДЕЖДА” АД

47 530

29.66

„Перла” АД

19 800

12.35

Виолета Петрова Петкова

2 300

1.43

По точка е) Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на ІV-то тримесечие 2008 г.:

“Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521 – притежава 90670 бр. акции, представляващи 56,56 % от капитала на дружеството.

“Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, ЕИК 131282730 – притежава 47530 бр. акции, представляващи 29,66 % от капитала.


По точка ж)

няма;
По точка з)

няма.


  1. Информацията по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба 2


По буква а):

Няма
По буква б):
Няма.
По буква в):

1. Инвестиционен имот „Делови и търговски център „Виктория” - Зона Б-19

Обект „Делови и търговски център „Виктория”, находящ се в Зона Б-19, в непосредствена близост до пазара „Дим. Петков”, състоящ се от офиси, магазини и гаражи, с РЗП 9705 кв.м. Има сключен договор за строителство до етап груб строеж, с опция за изпълнение на довършителните работи. Обектът е на етап Акт 14. Строителството се изпълнява в срок, съгласно подписания линеен график.


2. Инвестиционен имот „Борово”

Обект – жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи, находящ се в кв. Борово, г. София, между ул. Топли дол и ул. Подуево, с обща РЗП 17472 кв.м. Има сключен договор със строителна фирма за изграждане на обекта до ниво довършителни работи. Обектът се състои от три свързани секции, като строителството е на етап груб строеж, както следва:  • секция „А” – готова е на кота „било” и се изпълняват довършителни работи

  • секция „Б” – изпълнена е кота „било”;

  • секция „В” – изпълнена кота „било”.


3. Инвестиционен имот „Павлово-Бъкстон”

Имотът представлява незастроено място, съставляващо УПИ VІІІ-96 (урегулиран поземлен имот № осем, отреден за поземлен имот № деветдесет и шест) с площ по графични данни 1030 кв.м. (хиляда и тридесет кв.м.) от кв. 258 (двеста петдесет и осем) по плана на гр. София, местност “Павлово-Бъкстон”, при граници: улица с о.т. 18-21 (бул. “Цар Борис ІІІ”), УПИ ІХ-577, УПИ ІІ-97, УПИ VІІ-107.

За имота има сключен договор и се отдава под наем.

Етап: проектиране във фаза технически проект.


4. Инвестиционен имот „Околовръстен път - Горна Баня”.

Имотът представлява незастроено място, съставляващо УПИ ІХ-485 (урегулиран поземлен имот № девет, отреден за поземлен имот № четиристотин осемдесет и пет) с площ по графични данни 1 820 кв.м. (хиляда осемстотин и двадесет кв.м.) от кв. 117а (сто и седемнадесет, буква “А”) по плана на гр. София, местност “Горна баня”, по регулация, при граници: Околовръстен път, бул. “Никола Петков”, УПИ (парцел) VІІІ-485.

Етап: изработване на ПУП с цел издаване на виза за проектиране.
5. Инвестиционни имоти „Овча Купел”:

- имот – незастроено място, съставляващо УПИ І от кв.511 с площ по графични данни от 3154 кв.м. по плана на гр. София, местност „Овча Купел” кв.50, с отреждане за жилищно строителство, с лице на бул. „Монтевидео”.

Етап – нанасяне в кадастралния план.

- имот – незастроено място, съставляващо УПИ ІІІ от кв.511, с площ по графични данни от 2398 кв.мв., по плана на гр. София, местност „Овча Купел” кв.50, с отреждане за жилищно строителство и трафопост, с лице на бул. „Монтевидео”.

Етап – нанасяне в кадастралния план.


По буква г): няма такива

Председател на СД: ............................(Виктор Серов)
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница