Допълнителна информация относно “Инвестмънт Пропъртис” адсиц за периода 01. 01. 20Дата08.06.2018
Размер36.39 Kb.
Допълнителна информация относно

Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ за периода 01.01.2010 – 30.09.2010 година

  1. Информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба 2

По точка a)няма;

По точка б)няма;

По точка в) Няма


По точка г)

няма;
По точка д)
През трето тримесечие на 2010 г. няма настъпили промени в акционерния състав на дружеството и няма промени в притежаваните от долу-посочените лица гласове за периода от края на отчетния тримесечен период. Акционерната структура на Дружеството е следната:Притежатели на акции в „Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ са:

Разпределение на акциите в капитала в проценти:

„Ви Веста Холдинг” ЕАД

57.99%

„Здравно осигурителна компания Надежда” АД

29.65%

„Перла” АД

12.35%

Андрей Петров Лазаров

0.01%

Общо

100.00%

По точка е) Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на IІІ-то тримесечие 2010 г. Няма настъпили промени:

“Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521 – притежава 92870 бр. акции, представляващи 57,99 % от капитала на дружеството.

“Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, ЕИК 131282730 – притежава 47530 бр. акции, представляващи 29,66 % от капитала.


По точка ж)

няма;
По точка з)

няма.


  1. Информацията по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба 2


По буква а):

Няма
По буква б):

Няма.
По буква в):

Данни за инвестиционните проекти на дружеството към 30.09.2010 г.

1. Инвестиционен имот „Делови и търговски център „Виктория” - Зона Б-19

Обект „Делови и търговски център „Виктория”, находящ се в Зона Б-19, в непосредствена близост до пазара „Дим. Петков”, състоящ се от офиси, магазини и гаражи, с РЗП 9705 кв.м. Строителството е завършено до етап груб строеж, с опция за изпълнение на довършителните работи. Обектът е на етап издадени Акт 14 и Констативен протокол от район „Възраждане” за етап – изпълнен груб строеж.


2.Инвестиционен проект „Борово”
Жилищна сграда с офиси, търговски площи и гаражи на обект „Борово”, находящ се в гр.София, ж.к. „Борово” с обща РЗП 17 472 кв. м. Сградата е с Разрешение за ползване от 02.12.2009 г. Към 30.09.2010г., всички обекти собственост на Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ са прехвърлени.
3. Инвестиционен имот „Павлово-Бъкстон”

Имотът представлява незастроено място, съставляващо УПИ VІІІ-96 (урегулиран поземлен имот № осем, отреден за поземлен имот № деветдесет и шест) с площ по графични данни 1030 кв.м. (хиляда и тридесет кв.м.) от кв. 258 (двеста петдесет и осем) по плана на гр. София, местност “Павлово-Бъкстон”, при граници: улица с о.т. 18-21 (бул. “Цар Борис ІІІ”), УПИ ІХ-577, УПИ ІІ-97, УПИ VІІ-107. .С нотариален акт 141/ 22.07.2010г. имотът е продаден на „Ви Веста Холдинг“ ЕАД на цена 1 124 925 лв. без ДДС.


4. Инвестиционен имот „Околовръстен път - Горна Баня”.

Имотът представлява незастроено място, съставляващо УПИ ІХ-485 (урегулиран поземлен имот № девет, отреден за поземлен имот № четиристотин осемдесет и пет) с площ по графични данни 1 820 кв.м. (хиляда осемстотин и двадесет кв.м.) от кв. 117а (сто и седемнадесет, буква “А”) по плана на гр. София, местност “Горна баня”, по регулация, при граници: Околовръстен път, бул. “Никола Петков”, УПИ (парцел) VІІІ-485.

Обектът се намира на етап искане на разрешение от главния архитект на гр.София за изработване на ПУП и смяна на предназначението (офиси и търговски площи) на имота.

.С нотариален акт 144/22.07.2010г. е продадено правото на строеж на 70% от правоимането на „ЗОК Надежда“ АД за сумата от 539691.60 лв., а останалите 30% с нотариален акт 145/22.07.2010г.на „Перла“АД за сумата от 231269.40лв.


5. Инвестиционни имоти „Овча Купел”:

- имот – незастроено място, съставляващо УПИ І от кв.511 с площ по графични данни от 3154 кв.м. по плана на гр. София, местност „Овча Купел” кв.50, с отреждане за жилищно строителство, с лице на бул. „Монтевидео”.

Етап – нанасяне в кадастралния план.

- имот – незастроено място, съставляващо УПИ ІІІ от кв.511, с площ по графични данни от 2398 кв.м., по плана на гр. София, местност „Овча Купел” кв.50, с отреждане за жилищно строителство и трафопост, с лице на бул. „Монтевидео”.

Етап – нанесен в кадастралния план и издадени нови скици.

По буква г): няма такива

Председател на СД: ............................(Виктор Серов)
Каталог: documents -> 2010 3
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
2010 3 -> Доклад за дейността 30Септември 2010г. Доклад за дейността
2010 3 -> Счетоводна политика на „инвестмънт пропъртис” адсиц


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница