Допълнителна информацияДата22.12.2018
Размер25.58 Kb.
#108697
Допълнителна информация
04.11.2003 г.
Проектът за изграждане на железопътната линия между София и Скопие е най-големият обект на двустранното сътрудничество между Република България и Република Македония. Неговото значение се подсилва от факта, че същият е част от Общоевропейския транспортен коридор VIII.

В периода 1992 - 1994 г. са извършени технико-икономически проучвания-варианти за железопътно трасе за 100/80/, 130 и 160 км/час.

Решението, свързването на двете мрежи да се осъществи по направлението Кюстендил - Гюешево - Жидилово - Куманово като се използва съществуващия /недовършен/ граничен тунел "Деве баир", е взето на Съвместен /на двете транспортни министерства/ експертен съвет, провел се в хотел "Паничище" на 30.03.1994 г.

На 12.03.1999 г. външните министри на Република България и Република Македония подписаха Междуправителствена Спогодба за свързване на железопътните мрежи. С подписването на Спогодбата двете страни изразяват готовността си да ускорят прилагането на декларациите от Втората общоевропейска транспортна конференция в Крит през 1994 г. и подобрят инфраструктурата по приоритетните транспортни коридори, подкрепени на конференцията, както и тези, приети на Третата общоевропейска конференция на министрите на транспорта в Хелзинки през 1997 г.

В отговор на тези договорености в Национална компания "Железопътна инфраструктура" е в ход изпълнението на редица инфраструктурни проекти по трасето на Коридор 8, целящи подобряването на параметрите и модернизацията на железопътната мрежа по европейските стандарти.

Основен приоритет е проектът за свързване на железопътните мрежи на България и Македония.

По проекта са извършени значителни проектни, съгласувателни и строителни дейности. Същият е разделен на три ЛОТ-а и може да се каже, че 1/3 от него е реализирана. В периода 1997 - 1999 г. със съфинансиране на Програма PHARE по финансовия меморандум от 1995 година в размер на 872 хил. ЕВРО и на републиканския бюджет в размер на 1149 хил. ЕВРО беше изпълнено строителството на сградите на общата гранична гара Гюешево - т.н. ЛОТ 2 на проекта. Изпълнена е и част от инфраструктурата по ЛОТ 1. Предстои изграждане на реконструкцията на коловозното развитие на жп гара Гюешево, както и строителството по ЛОТ 3 - българската част от граничния тунел "Деве баир" - 1194 метра: 550 м. рехабилитация на тунелния профил и допрокопаване на останалата част /644 м./ до границата с Република Македония. /Общата дължина на тунела е 2362 м./

Със заповед № РД - 08- 412 от 26.ІV.1999 г., в изпълнение на чл.5 от Спогодбата, както и т.3.2 "Транспорт" от Протокола на Първата сесия на Смесената междуправителствена българско-македонска комисия за търговско-икономическо сътрудничество/Скопие, 29-30 април 1999 г./ е създаден Ръководен съвет за съгласуване и координация на работите по свързване на железопътните линии на двете страни.

На 12.05.1999 г. в хотел "Паничище" се състоя първото заседание на ръководните съвети на Република България и Република Македония, на което беше съгласуван и приет Статут за работата на Съвета.

Подписан е и Меморандум за разбирателство за развитието на Общоевропейския транспортен коридор VІІІ - в сила от 09.09.2002 г.


Възложено беше и е финализирано проучване на американската фирма "Аркадис" по VІІІ транспортен коридор, което е разгледано съвместно с представители на Македонските железници.

В рамките на Ръководния съвет със заповед на Министъра на транспорта от 20.05.1999 г. беше създадена Работна група, която изготви "Графици" за изпълнение на строителните и други дейности по изграждането на железопътната линия. Според "Графиците" до 2004 г. железопътната връзка трябваше да бъде реализирана. По една или друга причина второ заседание на Ръководния съвет не е било проведено и "ГРАФИЦИТЕ" не са разглеждани и приети.На Третата сесия на Смесената междуправителствена българско-македонска комисия за търговско-икономическо сътрудничество, проведена в Охрид в периода 3-6 септември 2003 г. двете страни се договориха да се активизират дейностите на Ръководните съвети и Работни групи по Общоевропейския транспортен коридор VІІІ.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница