Допълнителни обяснения и възраженияДата09.09.2016
Размер51.68 Kb.
#8592
До ....................................................


Допълнителни ОБЯСНЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ


от Кубер Славянов Сапарев

относно АКТ за установяване на административно нарушение

номер 215065 (серия М) от 02 март 2004г.

Уважаеми Г-не,Използвам правото си в 3-дневен срок от издаването на акт за установяване на административно нарушение с номер 215065 (серия М) от дата 02.03.2004г да направя следните обяснения и възражения, тъй като смятам, че в описанието на служителя на КАТ (ст.л-т. Иво Антонов Кирилов), има доста неточности. По-конкретно искам да обясня и възразя върху следното:


  1. В издадения акт е посочено, цитирам “...навлиза и преминава на червен сигнал на работещата на нормален режим светофарна уредба...”.

Тук държа да отбележа, че в момента на преминаването ми през линията, на която се намира светофарът (маркировка липсваше), сигналът на светофара беше жълт. Тук искам да цитирам и члена от закона, който е отбелязан в съставения ми акт и който оспорвам да съм нарушил:
Чл. 6. Участниците в движението:

1. съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица,

упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и

със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка;
В същото време, бих искал да цитирам и частта от правилника за прилагане на Закона за Движение по Пътищата, която касае означенията на светлинните сигнали:
чл.31 ал.7 т.4. жълта светлина - означава "Внимание, спри!". Това не се отнася само за онези от водачите, които в момента на подаването на този сигнал, след като им е било разрешено преминаването, са толкова близо до светофара, че не могат да спрат, без да създадат опасност за движението. При подаване на този сигнал на кръстовище водачите, които навлизат или се намират в кръстовището,са длъжни да го освободят.
Тук искам да отбележа, че сигналът на светофара се промени от зелен на жълт, един миг (по-малко от секунда) преди да премина през неравност на пътя, по-който се движех (ул.”Проф.Цветан Лазаров”), останала след прокарване на кабели под пътя и която се намира на 5 метра от самия светофар и която неравност усетих силно поради раздрусването. Освен това, бих искал да уточня и цялата дължина на кръстовището, която лично измерих на 18 метра: 10 от стълба на светофара до пресичащата моя път ул. “Илия Бешков” и 8 от единия до другия тротоар на въпросната улица. Предвид на моята скорост от около 50 км/ч, близостта ми до светофара (по-малко от 7-8 метра) както и на метеорологичните условия (обилен снеговалеж и силен вятър) и съответно на състоянието на пътната настилка, която прецених, че освен влажна е възможно и да е замръзнала заради отрицателните температури, прецених, че при евентуалния ми опит за рязко спиране е възможно да загубя контрол над автомобила и по този начин да създам опасност за останалите участници в движението и за пешеходците, които изчакваха зелен сигнал, за да пресекат ул. “Проф. Цв. Лазаров”. Тук бих искал отново да наблегна на фактите относно моята скорост (50 км/ч), разстоянието от мен до светофара в момента на смяната на сигнала (7-8 м.), както и на цялата дължина на кръстовището (18 м.). Трябва да направя и уточниението, че след съставянето на акта, аз измерих с личния си мобилен телефон с вграден хронометър времето, през което светлината на светофара е жълта (2.7 секунди). След елементарно изчисление и прилагайки закона за праволинейно равномерно движение, който гласи, че изминатият път е равен на скоростта умножена по времето (S = V.t) и преобразувайки скоростта от 50 км/ч в метри в секунда за скоростта ми получаваме:
50 км/ч = 50 x 1000 / 3600 = 13.89 м/с,
а за пътя:
V x t = 13.89 x 2.7 = 37.503 метра.
Очевидно е, че за времето, през което сигналът на светофара е бил жълт, аз съм изминал разстояние от 37.5 метра, което значително надвишава цялата дължина на кръстовището събрана с разстоянието ми до него (18+8 = 26 метра). С всичко това искам да заявя, че аз не само че съм навлязъл в кръстовището на жълт сигнал на светофара, което е напълно разрешено в конкретния случай и предвид на дадените обстоятелства, но и съм успял да напусна кръстовището преди сигналът да стане червен.


  1. Бих искал да направя и уточнение за мястото, което бяха заели служителите на КАТ, в момента, в който преминавах през кръстовището и където бях спрян от тях. Патрулният автомобил беше паркиран на тротоара от дясната страна на ул.”Проф. Цв. Лазаров” и беше обърнат с предната си част към светофара на кръстовището с ул. “Илия Бешков”, а служителите на КАТ се намираха вътре в него до момента на наближаването ми до тях. Около 5 минути след съставяне на акта ми, полицейският автомобил беше напуснал предишното си място, което аз бях запомнил – точно на това място започва ограда. След това направих двукратно измерване на разстоянието от тази точка до въпросния светофар (веднъж с километража на автомобила си и веднъж пеша със стъпките си) и получих резултат от 120 метра. Т.е. в момента на преминаването ми през кръстовището, патрулният автомобил на КАТ се е намирал на 120 метра от началото на кръстовището или сумарно на (120 + 18 = 138 м.) от края му – респективно мястото, в което съм навлязъл в него. Да сметнем и разстоянието от служителя на КАТ (ст.л-т Иво Антонов Кирилов), седнал в патрулния автомобил до правата на моето движение, което определям приблизително на 2.5 метра (1.5 метра от равнището на земята и 2 метра встрани от пътя и според Теоремата на Питагор за образувания правоъгълен триъгълник 1.52 + 22 = 2.52). Нека означим с точка М позицията ми в момента, в който сигналът на светофара е сменил цвета си от зелен на жълт, с точка N самият светофар, с точка A позицията на ст.л-т Иво Антонов Кирилов и с точка B ортогоналната проекция на точка A върху правата на моето движение – ул.”Проф. Цв. Лазаров” (фиг.1). Получават се два правоъгълни триъгълника, които имат общ катет (AB = 2.5 метра) и втори катет съответно NB = 138 метра и MB = 146 метра (138 + 8). Ъгълът MAN, сключен между моето положение в момента на светването на жълто M и позицията на светофара N представлява разликата между ъглите ANB и AMB. За тези два ъгъла намираме съответно:

ANB = arctg (AB/NB) = arctg (2.5/138) = arctg (0.0181) = 1.04°

AMB = arctg (AB/MB) = arctg (2.5/146) = arctg (0.0171) = 0.98°
Или за търсения ъгъл MAN получаваме:
MAN = ANB – AMB = 1.04° - 0.98° = 0.06°
С arctg съм означил тригонометричната функция “аркус тангенс”.

фиг.1
С всички тези изчисления искам да покажа, че видимото ми преместване в зрителното поле на ст. л-т Иво Кирилов от момента на светването на жълт сигнал на светофара до навлизането ми в кръстовището е 0.06° ! Това е равносилно на различаване на странично преместване на предмет на разстояние 15 cm от разстояние 146 метра! Предвид на факта, че в този момент служителят на КАТ се намираше вътре в патрулния автомобил, заради чието намокрено стъкло както и поради гореспоменатия обилен снеговалеж със силен вятър, смятам, че задачата за различването на това преместване, т.е. на различване момента на промяната на сигнала на светофара до момента на моето навлизане в кръстовището, става фактически абсолютно невъзможна от разстоянието и от позицията спрямо правата на моето движение, на което беше патрулният автомобил.

  1. Искам да отбележа още, че в момента на съставянето на акта, жълтата светлина на светофара в посока откъм патрулния автомобил не светваше при преминаването от червен към зелен и обратно сигнал на светофара – с което искам да отбележа, че светофарът макар и работещ, не се намираше в пълна изправност.

В заключение искам да ви уверя, че целта на настоящите възражения не е доказване вина или злоумишлени действия на служителя на КАТ – ст. л-т Иво Антонов Кирилов, а само снемане на моята вина по посочения чл. 6 т.1 от ЗДП и анулиране на съставения ми акт! Готов съм при необходимост да сътруднича допълнително за изясняване обстоятелствата и причините за възникналото недоразумение.София, С уважение: .........................................

04.03.2004г К.Сапарев
Каталог: kat
kat -> Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" Систематичен каталог на книгите в брайловата библиотека, издадени до 31 декември 2014 г
kat -> Данни катедра: Физика на полупроводниците
kat -> Данни катедра: Радиофизика и електроника (рфе)
kat -> Мичиган на 16 август
kat -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт”
kat -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри по “мениджмънт”
kat -> Каталог на здравни видеофилми
kat -> Инистерство на земеделието и продоволСтвието Ministry of Agriculture and food supply
kat -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р нели андреева бенчева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница