Допълваща целева субсидия за народните читалища – 2014 проектен фиш направление „Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд”Дата04.01.2017
Размер86.83 Kb.
#11787

Образец № 2

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ДОПЪЛВАЩА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА – 2014

ПРОЕКТЕН ФИШ
Направление „Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд”

Кандидатстващо читалище:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОДУДА-1928“
Населено място:

Град КАСПИЧАН
Община:

КАСПИЧАН
Област:

ШУМЕН
№ в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения:

ХХХХХХХОбща стойност на проекта:

12800
Искана подкрепа:

12000
Председател на читалището (име и фамилия)

СТЕФАН ТОДОРОВ ПЕТКОВ

подпис и печат

Попълва се служебно


Протокол от заседанието на експертната комисияОтпусната сумаПодпис


І. Информация за кандидата


Наименование на читалището

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОДУДА-1928“
град/село

КАСПИЧАН

п.к.

9

9

3

0
ж.к./ул.

„МАДАРСКИ КОННИК“46
телефон

05327 6047
факсЕИК по булстат

ІІ. ПОЛУЧЕНА ДОПЪЛВАЩА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ


Година

Вид дейност

Размер на отпуснатите средства

2011
0

2010
0

2009
0


ІІІ. обща информация за кандидатстващия проект


ВИД ДЕЙНОСТ

СТОЙНОСТ (лева)

обща стойност

финансиране със собствени средства и други източници

искана подкрепа от Министерство на културата

Закупуване и ремонт на музикални инструменти


Закупуване на носии и сценично облекло

10 800
10 800

Организиране на културни прояви, юбилейни чествания и други

2 620
2 620

Попълване на библиотечния фонд 1

ххххАбонамент на периодични издания 2


Създаване и съхраняване на колекции с културни ценности


Дейности по Националната система "Живи човешки съкровища"


Създаване и реализация на нови творчески проектиІV. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА


КОЛОРИТ И ТРАДИЦИИ НА ЕТНО-КУЛТУРНОТО НЕМАТЕРИАЛНО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНА“

Народно читалище „Пробуда-1928“ град Каспичан е основният и значим културен институт в Община Каспичан, разгърнал широка про-активна дейност по изнамиране, документиране, възраждане и подкрепа на редица форми на художественото творчество и автентични носители на етно-културна информация. През 2013 година Народно читалище „Пробуда-1928“ участва в реализацията на мащабен проект, съфинансиран по програма за развитие на ООН по създаването на Каталог на традициите, чиито резултати достигнаха и до ЮНЕСКО и получиха висока оценка/Шест късометражни филма със субтитрирани английски версии, УЕБ реализация на Каталога на традициите, документирани единадесет обичая, характерни за региона, 180 луксозни печатни издания на Каталога на традициите, 180 оптични дискове с електронния вариант на Каталога на традициите и др./.


ОБЩА ЦЕЛ:

На основата на етно-културните и исторически обособили се дадености на региона разширяване капацитета на организаторите за реализация на художественотворческата дейност и подкрепа при създаването етно-културен нематериален продукт.

Настоящият проект „Колорит и традиции на етно-културното нематериално наследство в региона“ обхваща следните дейности.
ДЕЙНОСТИ:


 1. Закупуване на носии и сценично облекло – 10 800 лв.

 2. Организиране на културни прояви и юбилейни чествания – 2 620 лв.

Библиотечна дейност на Народно читалище „Пробуда-1928“:

 1. Попълване на библиотечния фонд – хххх лв.


ОБОСНОВКА:
Дейност 1

Настоящата дейност обезпечава подготовката и реализацията на основните художественотворчески дейности на Регионалния събор „Кирека пее и танцува“ и участията на фолклорния читалищен ансамбъл в тържествата по случай 50-та годишнина от обявяването на Каспичан за град. • Закупуване на сценични костюми, облекла и сценичен реквизит: 10 800 лв.

  • 20 костюма за певческа група

  • 16 костюма за танцова трупа


Дейност 2

Поставили си високата цел да опазим, съхраним и развием родното културно богатство екипът, доброволните сътрудници и членове на Народно читалище „Пробуда-1928“ вече повече четири десетилетия предоставят сцена на художествени колективи, автори, народни певци и състави на Регионалния събор „Кирека пее и танцува“. Като един от основните културни елементи на живото сценично художествено творчество Регионалният събор „Кирека пее и танцува“ ще придобие необходимия му визуален и идеен облик, чрез обогатяване и създаване на екстериорни сценични модули и елементи, сценичен реквизит и популяризиращи рекламни материали. Регионалният събор е част от тържествата по случай юбилейната 50 годишнина от обявяването на Каспичан за град.
 • Изготвяне на екстериорна модулна конструкция – 1200 лв.

 • Изготвяне на перманентна сценография – 1000 лв.

 • Изработка на рекламни материали - 400 лв.

 • Доставка - 20 лв.


V. ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ (проверете и отбележете със знак Х наличието на всички изисквани документи)
Документ

Проверка

1

Попълнен проектен фиш (Образец № 2)
2

Списък на книгите, които се предвижда да бъдат закупени за библиотеката при читалището (Приложение № 1)
3

Списък на предвидените за абонамент периодични издания (Приложение № 2)
4

Ценова оферта за изпълнение на дейности по проекта (при кандидатстване за книги и абонамент не се изисква оферта)
5

Придружително писмо с подпис и печат на кандидатстващото лице (Образец № 1)
6

Придружително писмо от кмета на съответната община
7

Подкрепящо писмо от регионалната библиотека

VІ. ИЗИСКВАНИЯ

 • Проектният фиш се попълва на компютър или пишеща машина.

 • Проектният фиш трябва да бъде подписан и подпечатан от страна на председателя на читалището.

 • Проектният фиш се подава в деловодството на Министерството на културата, съобразно указаните срокове. За подадени по пощата – важи пощенското клеймо.

 • Проектният фиш се подава на хартиен носител – в един екземпляр, с писмо до министъра на културата (Образец № 1).
1 Необходимо е да бъде представен списък на книгите, които се предвижда да бъдат закупени (Приложение № 1)

2 Необходимо е да бъде представен списък на изданията (Приложение № 2)


Каталог: media -> docs
docs -> Пътешествие до Мароко (27 септември – 09 октомври 2013)
docs -> „Доставка на компютърна техника за нуждите на бта и гаранционно обслужване по обособени позиции, както следва
docs -> За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп
docs -> Семинар в Македония с посещение на две предприятия на тема „ Разработване на нов продукт
docs -> Срок на годност на храните
docs -> Семинар за Вътрешни одитори на Системи за управление качеството и безопасността на хранителните продукти в съотвeтствие с: ifs ver. 5 и brc ve
docs -> До Директора на тд на нап варна Офис Шумен госпожа Светла Върбева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница