“Доставка на консумативи за хемодиализа и на лекарствени продукти, предназначени за лечение на терминална бъбречна недостатъчност,и лекарствени продукти за онкохематологични заболявания за нуждите на мбал "Христо Ботев" ад враца”Дата04.07.2017
Размер37.37 Kb.
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА / /включително обособени позиции/ спецификация, технически изисквания
1. Предмет: “Доставка на консумативи за хемодиализа и на лекарствени продукти, предназначени за лечение на терминална бъбречна недостатъчност,и лекарствени продукти за онкохематологични заболявания за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД Враца”.
2. Спецификация и технически изисквания


Обект на уточнение

Изисквания и уточнения за процедурата

Предмет

Доставка на консумативи за хемодиализа, на лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност и лекарствени продукти за онкохематологични заболявания, за нуждите на МБАЛ “Хр. Ботев” АД град Враца по 34 обособени позиции.

Асортимента и приблизителните количества по съответните позиции са подробно описани в техническата спецификация към документацията. Участниците подават ценова оферта за една обособена позиция /партида/, за няколко обособени позиции /партиди/ или за всички обособени позиции /партиди/.Условия на доставка на стоките

Касае се за доставка на консумативи за хемодиализа, на лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност и лекарствени продукти за онкохематологични заболявания за лечебното заведение, описани в обособени позиции /партиди / от 1 до 34, определени по количество и артикули по предварителна заявка от възложителя, съгласно неговите нужди. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца от подписване на договора при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя по факс.Срок на доставка при спешност е до 4 часа.

Представяне в електронен вид на някое от предложенията или цялата оферта

Ценовото предложение задължително се представя и в електронен вид.


Технически изисквания за консумативите за хемодиализа
Фистулни игли - комплект

1. Да отговарят на изискванията на СЕ марка. 2. Минимално да травмира трайния съдов достъп- да има въртяща перка. 3. Всеки вид игла да бъде със съответен маркер. 4. Стерилизация, гарантираща минимални алергични реакции.


Кръвни линии за възрастни - комплекти

1. Да отговарят на изискванията на СЕ марка. 2. Да осигурява ефективно диализно лечение. 3. Вътрешният диаметър на помпения сегмент да бъде обозначен и съобразен с вида апарат. 4. Да са окомплектовани с необходимата за диализно лечение инфузионна помпа. 5. Стерилизация, гарантираща минимални алергични реакции.


Катетри за временен съдов достъп

1. Да отговарят на изискванията на СЕ марка. 2. Да осигурява ефективно диализно лечение. 3. Да не се пречупват и да са термосенсибилни. 4. Да са минимално травмиращи. 5. Стерилизация, гарантираща минимални алергични реакции. 6. Да са окомплектовани с необходимите за поставянето им материали - пункционна игла, водач, разширител и скалпел. 7. Да са рентген позитивни.


Катетри за постоянен съдов достъп

1. Да отговарят на изискванията на СЕ марка. 2. Да осигурява ефективно диализно лечение. 3. Да са минимално травмиращи. 4. Стерилизация, гарантираща минимални алергични реакции. 5. Да са окомплектовани с необходимите за поставянето им. 6. Да са рентген позитивни.


Диализатори за възрастни

1. Да отговарят на изискванията на СЕ марка. 2. Да осигуряват висока биосъвместимост и са изработени от полисулфон или полиетърсулфон. 3. Да осигуряват висок клиранс за ниско и средно молекулни субстанции. 4. Да имат адекватен коефициент на ултрафилтрация. 5. Стерилизация, гарантираща минимални алергични реакции. 6.Всяка крайна опаковка да бъде придружена от проспект, описващ: стерилизация, коефициент на ултрафилтрация, клиранс за ниско и средно молекулни субстанции.

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Условията, при които следва да бъде изпълнена поръчката по настоящата процедура, са подробно описани “Обявлението” и “Указанията към кандидатите”.

Предложените продукти да отговарят на всички изисквания по Техническата спецификация и при сключен договор ще бъдат доставени на възложителя, град Враца, бул. “Втори юни” № 66. Всички разходи по доставката да бъдат включени в крайната цена.


УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПРОВОЖДАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката задължително следва да се предоставят всички документи, свързани с доставяните продукти.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница