Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на цсмп-варнаДата24.10.2018
Размер283.27 Kb.
#96453
Техническа специфика за обществена поръчка с предмет”Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП-Варна”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Лекарствени продукти Приложение №1
АТС

Международно

непатентно

наименования

/INN /


Лекарствена форма

Колич.

активно в-ство


мярка


Количество за 1год.

/брой/


Гаранция в лв.

1

А02ВА02

Ranitidine

sol.inj.

25 mg/ml - 2 ml
5

0.05

2

A02BA03

Famotidine

sol.inj.

20 mg
5

0.05

3

A03AD01

Papaverine

sol.inj.

20 mg/ ml
2400

7.80

4

A03AD02

Drotaverine

sol.inj.

40 mg/2ml
3000

5.55

5

A03BA01

Atropine

sol.inj.

1 mg/ml
600

2.82

6

A03BB01

Butylscopolamine

sol.inj.

20 mg/ml
3600

23.04

7

A03FA01

Metoclopramide

sol.inj.

10 mg/ml
4500

22.50

8

A05BA00

L-Ornitine-L-Aspartate

sol.inj.

5000 mg/ 10 ml
1

0.11

9

A07BA01

Medicinal Charcoal

powder

 
120

1.26

10

A10AB01

Insulin Human

sol.inj.

300 IU
1

0.24

11

A11DA01

Thiamine

sol.inj.

40 mg
5

0.04

12

A12AA03

Calcium gluconate,

sol.inj.

8,94 mg/ml - 10 ml
720

7.56

13

A12CC02

Magnesium sulphate

sol.inj.

403,8 mg/ 10 ml
5

0.04

14

A12CC02

Magnesium sulphate

sol.inj.

201,9 mg/ 10 ml
5

0.04

15

B01AB01

Heparin

sol.inj.

5000 IU/ml - 5 ml
60

2.40

16

B01AD02

Alteplase

Fl.

50 mg
1

4.00

17

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

70/50/10

мм

стандартен 
10

0.40

18

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

70/10/1/

мм

специа-лен


 
10

0.40

19

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

80/30мм

анален


 
10

0.40

20

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

10/10/10

мм

дентален 
10

0.40

21

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

1гр.пудра

 
10

0.40

22

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

200/70/0,5 мм

тънък


 
10

0.40

23

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

30/30/10

мм

/dial/
 
10

0.40

24

B02BC

Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген и човешки тромбин

Лечебна гъба обвита с човешки фибриноген 5,5мг

на кв.см и човешки тромбин 2 IU на кв.см- 9,5/4,8 см 
1

0.04

25

B02BC

Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген и човешки тромбин

Лечебна гъба обвита с човешки фибриноген 5,5мг

на кв.см и човешки тромбин 2 IU на кв.см- 4,8/4,8 см 
1

0.04

26

B02BC

Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген и човешки тромбин

Лечебна гъба обвита с човешки фибриноген 5,5мг

на кв.см и човешки тромбин 2 IU на кв.см- 3,0/2,5 см

1

0.04

27

B05AA07

Potassium chloride

sol.inj.

150 mg/ml - 10 ml
5

0.02

28

B05BB01

Calcium chloride/ Potassium chloride/ Sodium chloride

банка

/сак/


0,33 g/ 0,3 g/ 8,6 g/l - 250 ml
60

0.45

29

B05BB01

Calcium chloride/ Potassium chloride/ Sodium chloride

банка

/сак/


0,33 g/ 0,3 g/ 8,6 g/l - 500 ml
120

0.82

30

B05BB01

Calcium chloride/ Potassium chloride/ Sodium chloride

банка

/сак/


0,33 g/ 0,3 g/ 8,6 g/l - 1000 ml
12

0.18

31

B05BB01

Sodium Chloride, Sodium Lactate solution, Potassium Chloride, Calcium Chloride dihydrate

банка

/сак/


Sodium Chloride 6 g/l, Sodium Lactate solution 50 % 6,34 g/l Potassium Chloride 0,4 g/l, Calcium Chloride dihydrate 0,27 g/l - 500 ml
120

0.86

32

B05BB01

Sodium Chloride, Sodium Lactate solution, Potassium Chloride, Calcium Chloride dihydrate

банка

/сак/


Sodium Chloride 6 g/l, Sodium Lactate solution 50 % 6,34 g/l Potassium Chloride 0,4 g/l, Calci-um Chloride dihydrate 0,27 g/l - 1000 ml
12

0.18

33

B05BB03

Sodium chloride

банка

/сак/


0,9 % - 500 ml
2400

13.20

34

B05BB03

Sodium chloride

банка

/сак/


0,9 % - 1000 ml
120

1.12

35

B05BC01

Mannitol

банка

/сак/


10 % - 500 ml
240

3.45

36

B05CX01

Glucose

sol.inj.

25 % - 10 ml
120

0.45

37

B05CX01

Glucose

sol.inj.

40 % - 10 ml
1800

7.20

38

B05XA03

Sodium chloride

банка

/сак/


9 g/I - 250 ml
100

0.75

39

B05DB00

Sodium hydrogen carbonate

sol.inj.

8,4 %/ 20ml
20

0.15

40

C01AA05

Digoxin

sol.inj.

0,5 mg/ 2 ml
720

3.74

41

C01BB01

Lidocaine

sol.inj.

10 mg/ml - 10 ml
360

3.22

42

C01BB01

Lidocaine

sol.inj.

20 mg/ml - 10 ml
360

3.52

43

C01BB01

Lidocaine

spray

10 % - 38 g
12

0.67

44

C01BD01

Amiodarone

sol.inj.

50 mg/ml - 3 ml
20

0.07

45

C01CA04

Dopamine Hydrochloride

sol.inj.

40 mg/ml - 5 ml
240

2.47

46

C01CA07

Dobutamine

sol.inj.

5 mg/ml - 50 ml
12

0.68

47

C01CA24

Epinephrine

sol.inj.

1 mg/ml - 1 ml
720

3.96

48

C01DA02

Glyceril trinitrate

sol.inf.

1 mg/ml - 50 ml
10

0.79

49

C01DA02

Glyceril trinitrate

spray

0,4 mg/dose
48

3.12

50

C01DA08

Isosorbide dinitrate

spray

1,25 mg/dose
48

3.10

51

C02AC01

Clonidine

sol.inj.

0,15 mg/ml
4800

22.80

52

C03CA01

Furosemide

sol.inj.

10 mg/ml - 2 ml
9000

44.10

53

C07AB02

Metoprolol tartrate

sol.inj.

1 mg/ml - 5 ml
10

0.20

54

C07AB03

Atenolol

tabl.

50 mg
10 оп.

0.12

55

C08CA01

Amlodipine

tabl.

10 mg
10 оп.

0.24

56

C08DA01

Verapamil

sol.inj.

2,5 mg/ml - 2 ml
720

3.02

57

D03AX

Salicylic acid.Benzoic acid.Malic acid

oinment

0,133 g/100 g, 0,5 mg/100 g, 4,5 mg
10

0.49

58

D03AX

Salicylic acid.Benzoic acid.Malic acid

cut.sol.

80 ml
1

0.06

59

D04AA32

Diphenhydramine hydrochloride

oinment

20 mg/g
10

0.35

60

D04AA33

Diphenhydramine hydrochloride

gel

1 %
10

0.35

61

G02AB01

Methylergomtrine hydrogen maleate

sol.inj.

0,2 mg/ml - 1 ml
20

0.09

62

H01BB02

Oxytocin

sol.inj.

5 IU/1 ml
20

0.06

63

H02AB02

Dexamethasone

sol.inj.

8 mg
20

0.09

64

H02AB02

Dexamethasone

sol.inj.

4 mg
300

0.66

65

H02AB04

Methylprednisolone

sol.inj.

15,78 mg
2400

31.20

66

H02AB04

Methylprednisolone

sol.inj.

40 mg
5000

70.00

67

H02AB04

Methylprednisolone

sol.inj.

125 mg
240

5.28

68

H02AB04

Methylprednisolone

sol.inj.

250 mg
10

0.82

69

H02AB04

Methylprednisolone

sol.inj.

500 mg
5

0.45

70

H04AA01

Glucagon

powder and solvent for solution for inj.

1 mg
50

7.45

71

J06AA02

Tetanus antitoxin

sol.inj.

1500 IU
1

0.01

72

J06AA03

Viper venom antiserum

sol.inj.

100 AE/amp.
2

0.61

73

J07AM01

Tetanus toxoid

sol.inj.

tetanus toxoid > 40 IU
2400

13.44

74

M03AB01

Suxamethonium

sol.inj.

20 mg/ml - 5 ml
1

0.02

75

M03AB01

Suxamethonium

sol.inj.

10 mg/ml - 5 ml
1

0.02

76

M03AC04

Atracurium

sol.inj.

25 mg
1

0.09

77

M03AC06

Pipecuronium bromide

powder and solvent for solution for inj.

4 mg
1

0.02

78

N01AH01

Fentanyl

sol.inj.

0,1 mg/ 2 ml
480

1.17

79

N01AX03

Ketamine

sol.inj.

500 mg/ 10 ml
1

0.05

80

N01AX10

Propofol

emuls. for inj.

10 mg/ml - 50 ml
1

0.05

81

N01BB52

Lidocaine/ Chlohexidine

urethral gel

12,5 g
10

0.15

82

N01BB52

Lidocaine/ Chlohexidine

urethral gel

8,5 g
10

0.15

83

N02AA01

Morphine

sol.inj.

10 mg
120

0.86

84

N02AA01

Morphine

sol.inj.

20 mg
5

0.04

85

N02AA55

Naloxone Hydrochloride

sol.inj.

0,4 mg/ml
360

1.84

86

N02BB02

Metamizole sodium

sol.inj.

500 mg/ml - 2 ml
3600

14.40

87

N03AA02

Phenobarbital

sol.inj.

200 mg
600

3.90

88

N05AA01

Chlorpromazine

sol.inj.

50 mg
600

3.12

89

N05AD01

Haloperidol

sol.inj.

5 mg/ml - 1 ml
1

0.01

90

N05BA01

Diazepam

sol.inj.

10 mg
4800

17.40

91

N05CD08

Midazolam

sol.inj.

5 mg/ml - 3 ml
10

0.26

92

N05CD08

Midazolam

sol.inj.

1 mg/ml - 5 ml
10

0.27

93

V03AB25

Flumazenil

sol.inj.

0,5 mg/ 5 ml
5

5.61

94

R03AC02

Salbutamol

Inh.susp.

0,1 mg/dose - 200 doses
12

0.28

95

R03DA05

Aminophylline

sol.inj.

24 mg/ml - 10 ml
2100

25.93

96

R06AD02

Promethazine

sol.inj.

25 mg/ml - 1 ml
10

0.06

97

A03DA02

Pitofenone and analgesics

sol.inj.

 2 ml
2400

11.40

98

B02BX1

Etamsylat

sol.inj.

250mg/2ml
250

3.02

99

N02BE01

Paracetamol supp.

supp.

150 mg
120

2.24

100

N02BA01

Acidum acetylsalicycum

Tabl.

500mg
120

0.86

101

B05CX01

Sodium chloride and glucosae

Банка­/сак/

500ml
720

4.89

102

B05XA03

Sodium chloride

sol.inj.

0,9%-10ml
5400

19.17

103

B05AA07

HAES steril-6%

банка

500ml
12

0.75

104

R06AC03

Chloropyramine

sol.inj.

2ml
600

4.08

105

C03CA04

Torasemid

sol.inj.

20mg/4ml
600

3.45

106

C01BC03

Propafenone

sol.inj.

35mg/ml-10ml
720

5.83

107

C02AC01

Clonidine

Tabl.

15 mg
25

0.18

108

C08DA01

Verapamil

Tabl.

40mg
25

0.31

119

N05CM11

Natrii bromidum

sol.inj.

100mg/ml-5ml
600

3.75

110

N05CA19

Thiopental

sol.inj.60

0.98

111

C01DA02

Glyceryli trinitrat

Tabl.

0,5 mg
100

1.10

112

D03AA

Retinol palmitad

oinment120

1.99

113

D08AX08

Etanol- 95%

Sol.

1000ml
180

4.95

114

D08AX01

Водороден пероксид

Sol.

1000ml
24

0.42

115

D08AA01

Ethacridine 0,1%

Sol.

1000ml
85

1.56

116

D08AG03

Tinctura Jodi 5%

Sol.

1000ml
24

2.38

117

D08AG02

Povidone -jod

sol

100ml
48

0.68

118

D08AG02

Povidone -jod

sol

1000ml
12

0.96

119

D08AG02

Povidone -jod

oinment48

1.39

120

V03AK

Тъканно лепило

tube40

0.63

121

N02AB02

Pethidine

sol.inj.

50mg/ml-2ml
100

0.85

Обща сума на гаранцията по обособена позиция №1 - 490.00леваИзготвил:В.Мутафчиева /гл.мед.сестра/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница