Доставка за нуждите на „ВиКДата11.01.2018
Размер121.3 Kb.
#44053

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по следните обособени позиции: А) Тест набори и консумативи за работа със спектрофотометри NOVA 400, NOVA 60 и PHARO 100; Б) Сертифицирани сравнителни материали за проверка на методи; В) Сертифицирани сравнителни материали за рН и електропроводимост, точни разтвори, реактиви и химикали; Г) Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за анализ на водни проби чрез спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP); Д) Сертифицирани сравнителни материали за газхроматографски анализ; Е) Тест набори и Стандарти Адиста за работа с фотометър DR 2800”
Позиция А) Тест набори и консумативи за работа със спектрофотометри NOVA 400, NOVA 60 и PHARO 100

  1. Тест набори за за работа със спектрофотометри NOVA 400,NOVA 60 и PHARO 100


Тест метод

Обхват на метода

Бр. тестове в опаковка

Ед. Цена, лв., без ДДС

1

Тест метод за определяне на азот (общ)

0.5 –15.0 mg/l N

25
2

Тест метод за определяне на общ азот

0.5 –15.0 mg/l N

25
3

Тест метод за определяне на общ азот

10.0 – 150.0 mg/l N

25
4

Тест метод за определяне на алуминий

0.02 – 1.20 mg/l Al

350
5

Тест метод за определяне на амоний

0.01 – 2.58 mg/l NH4

25
6

Тест метод за определяне на амоний

0.013 – 3.86 mg/l NH4

250
7

Тест метод за определяне на амоний

0.013 – 3.86 mg/l NH4

500
8

Тест метод за определяне на амоний

0.26 – 10.30 mg/l NH4

25
9

Тест метод за определяне на амоний

0.6 – 20.6 mg/l NH4

25
10

Тест метод за определяне на амоний

5.2 – 103.0 mg/l NH4

25
11

Тест метод за определяне на амоний

2.6 – 193.0 mg/l NH4

100
12

Тест метод за определяне на амоний

0.05 – 0.800 mg/l NH4

100
13

Тест метод за определяне на анионни ПАВ

0.05 – 2.00 mg/l MBAS

25
14

Тест метод за определяне на бор

0.05 – 2.00 mg/l B

25
15

Тест метод за определяне на желязо

0.01 – 5.00 mg/l Fe

150
16

Тест метод за определяне на желязо

0.05 – 1.00 mg/l Fe

50
17

Тест метод за определяне на желязо

1.0 – 50.0 mg/l Fe

25
18

Тест метод за определяне на кадмий

0.025 – 1.000 mg/l Cd

25
19

Тест метод за определяне на кадмий

0.002 – 0.5 mg/l Cd

55
20

Тест метод за определяне на манган

0.1 – 5.00 mg/l Mn

25
21

Тест метод за определяне на манган

0.01 – 10.00 mg/l Mn

250
22

Тест метод за определяне на манган

0.01 – 10.00 mg/l Mn

500
23

Тест метод за определяне на мед

0.02 – 6.00 mg/l Cu

250
24

Тест метод за определяне на мед

0.05 – 8.00 mg/l Cu

25
25

Тест метод за определяне на никел

0.02 – 5.00 mg/l Ni

250
26

Тест метод за определяне на никел

0.10 – 6.00 mg/l Ni

25
27

Тест метод за определяне на нитрати

2.2 – 79.7 mg/l NO3

25
28

Тест метод за определяне на нитрати

2.2 – 110.7 mg/l NO3

25
29

Тест метод за определяне на нитрати

0.9 – 88.5 mg/l NO3

100
30

Тест метод за определяне на нитрати

0.4 – 110.7 mg/l NO3

250
31

Тест метод за определяне на нитрити

0.007 – 3.28 mg/l NO2

335
32

Тест метод за определяне на нитрити

0.007 – 3.28 mg/l NO2

1000
33

Тест метод за определяне на нитрити

0.03 – 2.30 mg/l NO2

25
34

Тест метод за определяне на общ органичен въглерод

5.0 – 80.0 mg/l TOC

25
35

Тест метод за определяне на олово

0.10 – 5.00 mg/l Pb

25
36

Тест метод за определяне на олово

0.01 – 5.00 mg/l Pb

50
37

Тест метод за определяне на сулфати

5 – 250 mg/l SO4

25
38

Тест метод за определяне на сулфати

50 – 500 mg/l SO4

25
39

Тест метод за определяне на сулфиди

0.02 – 1.50 mg/l S

220
40

Тест метод за определяне на фенол

0.002– 5.00 mg/l феноли (10 mm)

50
41

Тест метод за определяне на фенол

0.002– 5.00 mg/l феноли (10 mm)

250
42

Тест метод за определяне на фенол

0.1 – 2.50 mg/l феноли

25
43

Тест метод за определяне на фенол

0.025 – 5.00 mg/l феноли

(50 mm)


50
44

Тест метод за определяне на фенол

0.025 – 5.00 mg/l феноли

50 mm)


250
45

Тест метод за определяне на флуор

0.1 – 20.00 mg/l F

100
46

Тест метод за определяне на флуор

0.1 – 20.00 mg/l F

250
47

Тест метод за определяне на флуор

0.1 – 1.80 mg/l F

25
48

Тест метод за определяне на флуор

0.025 – 0.500 mg/l F

25
49

Тест метод за определяне на фосфати

1.5 – 76.7 mg/l PO4

0.5 – 25.0 mg/l P25
50

Тест метод за определяне на фосфати

1.5 – 92.0 mg/l PO4

0.5 – 30.0 mg/l P400
51

Тест метод за определяне на фосфати

0.2 – 15.3 mg/l PO4

0.05 – 5.00 mg/l P25
52

Тест метод за определяне на фосфор

0.03 – 15.3 mg/l PO4

0.01 – 5.00 mg/l P220
53

Тест метод за определяне на фосфор

0.03 – 15.3 mg/l PO4

0.01 – 5.00 mg/l P420
54

Тест метод за определяне на ХПК

10 – 150 mg/l ХПК

25
55

Тест метод за определяне на ХПК

25 – 1500 mg/l ХПК

25
56

Тест метод за определяне на ХПК

4.0 – 40.0 mg/l ХПК

25
57

Тест метод за определяне на ХПК

500 – 10000 mg/l ХПК

25
58

Тест метод за определяне на хромати

0.05 – 2.00 mg/l Cr

25
59

Тест метод за определяне на цианиди

0.01 – 0.500 mg/l CN

25
60

Тест метод за определяне на цианиди

0.002 – 0.500 mg/l CN

100
61

Тест метод за определяне на цинк

0.2 – 5 mg/l Zn

25
62

Тест метод за определяне на цинк

0.025 – 1.000 mg/l Zn

25
63

Реактив за разлагане на водни проби Crack Set 10
100
64

4 цветни разтвора в кръгли кювети PhotoCheck за контрол


ОБЩА СТОЙНОСТ, лв., без ДДС (ОС1.1)
СРЕДНА ЦЕНА, лв., без ДДС (Кср.1.1)

Кср.1.1 = ОС1.1/64  1. Консумативи за апарати


Наименование

Бр.

Ед. Цена, лв., без ДДС

1

Халогенна лампа за NOVA 60

1
2

Халогенна лампа за NOVA 400

1
3

Халогенна лампа за PHARO 100

1
4

Кювети 50 mm за NOVA 60

1
5

Кювети 50 mm за NOVA 400

1
6

Кювети 50 mm за PHARO 100

1
7

Кювети 20 mm за NOVA 60

1
8

Кювети 20 mm за NOVA 400

1
9

Кювети 20 mm за PHARO 100

1
10

Кювети 10 mm за NOVA 60

1
11

Кювети 10 mm за NOVA 400

1
12

Кювети 10 mm за PHARO 100

1
ОБЩА СТОЙНОСТ, лв., без ДДС (ОС1.2)
СРЕДНА ЦЕНА, лв., без ДДС (Кср.1.2)

Кср.1.2 = ОС1.2/12

К1 = К1ср. = Кср.1.1 + Кср.1.2
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница