Дп “ръководство на въздушното движение” техническо задание за изпълнение на обществена поръчка с предмет


IV._ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТОстраница3/4
Дата27.09.2016
Размер494.85 Kb.
1   2   3   4

IV._ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО4.1._Приложими стандарти и препоръки
Предлаганото оборудване трябва да е произведено и изпитано в съответствие със следните (или еквивалентни) стандарти и препоръки (където е приложимо):

4.1.1._БДС.EN.302.217-1:.Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 1: Преглед на независими от системата общи характеристики.

4.1.2._БДС.EN.302.217-2-1:.Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2-1: Зависими от системата изисквания за цифрови системи, работещи в честотни обхвати, където е приложено честотно съгласуване.

4.1.3._БДС.EN.302.217-2-2:.Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2-2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) за цифрови системи, работещи в честотни обхвати, където е приложено честотно съгласуване.

4.1.4._БДС.EN.302 217-3:.Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) за съоръжения, работещи в честотни обхвати, където е приложено честотното съгласуване.

4.1.5._БДС.EN.302.217-4-1:.Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-1: Зависими от системата изисквания за антени.

4.1.6._БДС.EN.302.217-4-2:.Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания за антени на чл. 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED).

4.1.7._EN.301.489-1 (Ver. 1.9.2, 2011): Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services. Part 1: Common technical requirements.

4.1.8._EN.301.489-4 (Ver. V1.4.1, 2009): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links, Broadband Data Transmission System Base stations, ancillary equipment and services.

4.1.9._EN.55022 (2010): Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.

4.1.10._EN 60950: Information technology equipment – Safety.

4.1.11._ECC RECOMMENDATION (02)06 (revised June 2007 and May 2011): Channel arrangements for digital fixed service systems operating in the frequency range 7125-8500 MHz.

4.1.12._CEPT/ERC/REC 12-02: Harmonized radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 12.75 GHz to 13.25 GHz.

4.2._Формиране на информационните потоци
4.2.1._Предлаганото оборудване трябва да осигури пренасяне на цифрова информация, съставена от Е1 потоци и Ethernet пакетен трафик (рамки). Пренасянето на Е1 потоците трябва да бъде независимо от пакетите данни. За целите на тази поръчка независимост на Е1 потоците означава смесването и разделянето на елементарните информационни единици (рамки) на Е1 и Ethernet трафика да бъде реализирано на етапа на формиране на специфичните за оборудването предавателни единици (рамки) непосредствено преди синтезирането на модулиращия сигнал. В множество източници за такъв тип радиорелейни станции се използва наименованието „хибридни“, осигуряващи „Native TDM” пренос.

4.2.1.1._Допуска се Ethernet трафикът да бъде предаван върху вътрешно обединени Е1 потоци с помощта на подходящ вграден преобразувател.

4.2.1.2._Не е допустимо пренасянето на Е1 потоците да бъде осигурено посредством емулиране върху Ethernet или пакетни технологии.

4.2.2._Предлаганото оборудване трябва да позволява изменение на първоначално зададеното разпределение на капацитета на радиоканала между Е1 и Ethernet трафика посредством средствата за управление.

4.2.2.1._Възможността оборудването да осигурява стъпка на изменение на разпределението на капацитета на радиоканала, най-близка до необходимата за пренос на един Е1 поток, ще бъде оценявано като предимство.

4.2.3._Изискванията по т.4.2. не са задължителни за оборудването, използвано за изграждане на РРУ по т.2.1.1.7. ÷ т.2.1.1.8.


4.3. Радиочестотни параметри и лицензиране
4.3.1._Работен честотен диапазон (без РРУ по т.2.1.1.6.): 7.9 ÷ 8.5 GHz, съгласно ECC/REC(02)06 (rev. 07.2007 и rev. 05.2011), Annex 2, 3rd frequency band. Дуплексно отстояние 310 MHz.

4.3.2._Работен честотен диапазон за РРУ по т.2.1.1.6.: 12.75 ÷ 13.25 GHz, съгласно CEPT/ERC/REC 12-02.

4.3.3._Работни честоти – оборудването трябва да осигурява нормална работа в посочените в т.4.3.1. и т.4.3.2. честотни диапазони, включително на указаните по-долу (4.3.3.1 ÷ 4.3.3.8) честоти. Конкретните работни честоти ще бъдат посочени при сключването на договора. Честотата на приемане на всяка РРС е равна на честотата на предаване на насрещната РРС от същия РРУ.
4.3.3.1._РРУ „РЦ за ОВД София – Черни връх”:

4.3.3.1.1._Предавател на РРС „РЦ за ОВД София“ – 8481 MHz;

4.3.3.1.2._Предавател на РРС „Черни връх” – 8171 MHz;

4.3.3.1.3._Поляризация: – вертикална;


4.3.3.2._РРУ „Черни връх – Вакарел”:

4.3.3.2.1._Предавател на РРС „Черни връх” – 8143 MHz;

4.3.3.2.2._Предавател на РРС „Вакарел” – 8453 MHz;

4.3.3.2.3._Поляризация: – вертикална;


4.3.3.3._РРУ „Аксаковска панорама – Ортото“:

4.3.3.3.1._Предавател на РРС „Аксаковска панорама“ – 8453 MHz;

4.3.3.3.2._Предавател на РРС „Ортото“ – 8143 MHz;

4.3.3.3.3._Поляризация: – вертикална;


4.3.3.4._РРУ „Ортото – ЛЦ за ОВД Бургас”:

4.3.3.4.1._Предавател на РРС „Ортото“ – 8171 MHz;

4.3.3.4.2._Предавател на РРС „ЛЦ за ОВД Бургас“ – 8481 MHz;

4.3.3.4.3._Поляризация: – вертикална;


4.3.3.5._РРУ „ЛЦ за ОВД Варна – Девня”:

4.3.3.5.1._Предавател на РРС „ЛЦ за ОВД Варна“ – 8171 MHz;

4.3.3.5.2._Предавател на РРС „Девня“ – 8481 MHz;

4.3.3.5.3._Поляризация: – вертикална;


4.3.3.6._РРУ „ЛЦ за ОВД Варна – Аксаковска панорама”:

4.3.3.6.1._Предавател на РРС „ЛЦ за ОВД Варна“ – 13227 MHz;

4.3.3.6.2._Предавател на РРС „Аксаковска панорама“ – 12961 MHz;

4.3.3.6.3._Поляризация: – вертикална;


4.3.3.7._РРУ „РЦ за ОВД София – Понор”:

4.3.3.7.1._Предавател на РРС „РЦ за ОВД София“ – 8442,5 MHz;

4.3.3.7.2._Предавател на РРС „Понор” – 8132,5 MHz;

4.3.3.7.3._Поляризация: – вертикална;


4.3.3.8._РРУ „РЦ за ОВД София – Байлово”:

4.3.3.8.1._Предавател на РРС „РЦ за ОВД София“ – 8449,5 MHz;

4.3.3.8.2._Предавател на РРС „Байлово” – 8139,5 MHz;

4.3.3.8.3._Поляризация: – вертикална;


4.3.4._Оборудването трябва да осигурява нормална работа на канали с ширина 28MHz, 14MHz и 7MHz в указаните диапазони и разпределения.

4.3.4.1._Оборудването за РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.6. трябва да бъде конфигурирано да ползва работен канал с ширина 28 MHz.

4.3.4.2._Оборудването за РРУ по т.2.1.1.7. ÷ т.2.1.1.8. трябва да бъде конфигурирано да ползва работен канал с ширина 7 MHz.

4.3.5._Изпълнението на изискванията по т.4.3.1. ÷ т.4.3.4. трябва да бъде потвърдено с документ от производителя.

4.3.6._Модулация: Оборудването трябва да поддържа работа с всички модулационни техники в диапазона 16 QAM ÷ 256 QAM.

4.3.6.1._Поддържането на допълнителни модулационни техники ще бъде оценявано като предимство.

4.3.6.2._Оборудването трябва да е в състояние да променя автоматично модулацията на работния сигнал съобразно с условията на разпространение на радиовълните.

4.3.6.3._На етап проектиране трябва да бъде предложена оптималната за изискваните услуги модулация.

4.3.7._Поляризация: Оборудването трябва да бъде конфигурирано за работа с указаната в т.4.3.3. поляризация на работния сигнал и да позволява промяна към ортогоналната поляризация без демонтиране на антената от работната позиция.

4.3.7.1._Ще бъде оценено като предимство възможността оборудването за РРЛ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.6. да е комплектувано по начин, които позволява бъдещо използване и на ортогонално поляризиран радиоканал в режим CCDP с XPIC със запазване на основната част от доставените по този проект модули и компоненти.

4.3.8._Изходна мощност на предавателите: оборудването трябва да осигурява възможност за работа в режим на автоматично регулиране на излъчваната мощност (ATPC) съобразно с условията на разпространение на радиовълните.

4.3.9._РРУ „Аксаковска панорама – Ортото“ трябва да бъде проектиран да работи с пространствено разнесени антени, освен ако в проекта не бъде доказано изпълнението на изискванията с единични антени. За всички останали РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.6. тази техника може да се прилага само ако в процеса на проектиране няма друг способ за постигане на изискванията и ако площадките за инсталиране го позволяват. За РРУ по т.2.1.1.7. ÷ т.2.1.1.8. е задължително ползването на единични антени.

4.3.10._Ако използването на пропускателната способност на РРУ се ограничава със софтуерен ключ (лиценз), оборудването за РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.6. трябва да бъде доставено с разрешение за ползване на най-малко 150 Мбит/с, a оборудването за РРУ по т.2.1.1.7. ÷ т.2.1.1.8. трябва да бъде доставено с разрешение за ползване на най-малко 10 Мбит/с.

4.3.10.1._Оборудването трябва да бъде доставено с такива ключове и/или лицензи, които позволяват 100% използване на капацитетите на РРУ, посочени в т.4.3.10, за предоставяне на комуникационни услуги.


4.4._Комуникационни услуги и интерфейси, синхронизиране
4.4.1._PDH комуникационни услуги:
4.4.1.1._В капацитета на всеки РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.6. трябва да бъде включен пренос на минимум 16 Е1 потока. За РРУ по т.2.1.1.7. ÷ т.2.1.1.8. не се изисква пренос на Е1 потоци.

4.4.1.2._Всяка радиорелейна станция от РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.6. трябва да бъде оборудвана да предоставя минимум 16 Е1 физически порта.

4.4.1.3._Е1 портовете трябва да отговарят на следните изисквания:

4.4.1.3.1._Всеки порт трябва да е достъпен на панел с BNC съединители, с импеданс 75 ома и на панел с RJ45 съединители, с импеданс 120 ома. Изборът на работния съединител трябва да се осъществява в експлоатационни условия с ръчно превключване. Необходимото количество съгласуващи устройства (в комплект със съединителни кабели), трябва да бъдат от тип, предназначен за монтаж в 19“ шкаф и да бъдат включени в доставката.

4.4.1.3.2._Осигуряват съвместимост с електрическите характеристики и формата на сигнала, описани в G.703.

4.4.1.3.3._Допускат толеранс ± 50ppm на тактовата честота 2048 kHz на потребителските потоци.

4.4.1.3.4._Осигуряват прозрачно пренасяне на всеки Е1 поток.

4.4.1.3.5._Осигуряват прозрачно пренасяне на синхронизацията на всеки Е1 поток.

4.4.1.4._Закъснението на данните във всеки Е1 поток в РРУ, измерено еднопосочно, трябва да бъде по-малко от 1 ms.

4.4.1.4.1._Възможността на оборудването да осигури по-малко закъснение ще бъде оценявано като предимство.

4.4.1.5._ Възможността на оборудването (от типа, използван за изграждане на РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.6.) да поддържа функция за автоматично резервиране на Е1 потоците в рамките на радиорелейни участъци, формиращи затворени (кръгови) структури ще бъде оценявана като предимство.

4.4.1.6._ Възможността на оборудването (от типа, използван за изграждане на РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.6.) да осигурява вградена комутация и разпределение (вмъкване и отделяне) на Е1 потоци от различни РРУ ще бъде оценявана като предимство.


4.4.2._Ethernet комуникационни услуги
4.4.2.1._В капацитета на всеки РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.6. трябва да бъде включен пренос на Ethernet трафик, чиято скорост във всяка посока не трябва да бъде по-ниска от 50 Mbit/s.

4.4.2.2._В капацитета на всеки РРУ по т.2.1.1.7. ÷ т.2.1.1.8. трябва да бъде включен пренос на Ethernet трафик, чиято скорост във всяка посока не трябва да бъде по-ниска от 10 Mbit/s.

4.4.2.3._Всяка радиорелейна станция трябва да бъде оборудвана да предоставя минимум два Ethernet порта.

4.4.2.4._Комуникационната услуга, предоставяна посредством Ethernet, трябва:

4.4.2.4.1._Да отговаря на изискванията за „Carrier Ethernet” на Metro Ethernet Forum (MEF).

4.4.2.4.2._Да осигурява като минимум услугата “E-line” съгласно MEF.

4.4.2.4.3._Да осигурява пренос на синхронизация.

4.4.2.4.4._Да осигурява организиране на VLAN.

4.4.2.4.5._Възможността на оборудването да осигури разширен набор от функционалности при предоставяне на услугите по т. 4.4.2.4. ще бъде оценявана като предимство

4.4.2.6._ Възможността на оборудването (от типа, използван за изграждане на РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.6.) да поддържа функция за автоматично резервиране Ethernet трафика в рамките на радиорелейни участъци, формиращи затворени (кръгови) структури ще бъде оценявана като предимство.


4.4.3._Синхронизиране
4.4.3.1._Ще бъде оценявана като предимство възможността за синхронизиране на оборудването от различни входни сигнали – Е1, 2048 Mbps, Ethernet и/или други, ако е наличен повече от един вариант.

4.4.3.2._Ще бъде оценявана като предимство възможността за предаване на синхронизация към друго оборудване чрез различни изходи – Е1, 2048 Mbps, Ethernet и/или други, ако е наличен повече от един вариант.4.5._Модулност, антени и фидери
4.5.1._Оборудването трябва да е реализирано на модулен принцип и с минимален брой фиксирани по честота компоненти.

4.5.1.1._Замяната на функционален модул не трябва да изисква спиране на захранването на цялата радиорелейна станция, нито да нарушава комуникационни услуги, които не са в непосредствена завиимост от него.

4.5.2._Оборудването, използвано в РРУ по т.2.1.1.1. ÷ т.2.1.1.6. трябва да е реализирано с разделени вътрешна (IDU) и външни части (ODU), свързани помежду си с фидер, пренасящ междинна честота, захранване и управление. Оборудването, използвано в РРУ по т.2.1.1.7. ÷ т.2.1.1.8. може да бъде реализирано и само като ODU. При изчисляване на офертата, всички фидерни дължини между външната и вътрешната част да се приемат за равни на 50 метра.

4.5.3._Предлаганите фидери за връзка между външната и вътрешната част на оборудването да бъдат с физически и радиочестотни параметри, еквивалентни или по-добри от параметрите на фидер EC4-50-HF-FR и да позволяват нормална работа на оборудването при монтажни дължини от 99 метра или по-големи. Всеки фидер трябва да бъде изпълнен без прекъсвания и съединения на използвания кабел.

4.5.3.1._В късите участъци между защитите от пренапрежение и IDU/ODU може да бъдат използвани гъвкави съединителни кабели.

4.5.3.2._Всички съединения трябва да бъдат хидроизолирани. Хидроизолациите трябва да бъде защитени от механични повреди и UV стареене.

4.5.4._IDU частта на оборудването трябва да бъде предназначена за монтиране в 19” апаратни шкафове. Монтажът на оборудването трябва да е реализиран по начин, осигуряващ лесен достъп на техническия персонал до обслужваемите части на оборудването и безпрепятствено преминаване на охлаждащия въздушен поток през топлоотделящите елементи.

4.5.5._Антени:

4.5.5.1._За диапазон 7.9 ÷ 8.5 GHz: Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от 3 (съгласно стандарт БДС EN 302 217-4-1 и БДС EN 302 217-4-2), странично екранирани, с високо защитно отношение за страничните листа - за ъгъл 35° да бъде по-голямо от 40 dB, с диаметър не по-малък от 1.2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3dB < 2.3o и отношение фронт-тил не по-малко от 63 dB.

4.5.5.2._За диапазон 12.75 ÷ 13.25 GHz: Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък 3, диаметър не по-малък от 1.2 м

4.5.5.3._Всички антени трябва да бъдат защитени с радом. Предложеният радом трябва да е устойчив на продължителна работа в условията на силен вятър и снеговалеж, да не задържа сняг и лед и да е надеждно закрепен за антената в повече от 12 точки.

4.5.5.4._Не е допустимо да бъдат предлагани антени, в описанието на които производителят акцентира върху ценовите предимства на продукта, например използва думите „бюджетни“, “value” или такива с аналогично значение.


4.6._Наличност, надеждност и ремонтопригодност
4.6.1._Всеки един радиорелеен участък трябва да бъде проектиран и изпълнен по начин, гарантиращ наличност на комуникационните услуги по-голяма от 99.999%, изчислена на годишна база при режим на експлоатация 24/7. Това означава сумата от секундите с влошено качество (BER>10e-6) и на недостъпните секунди да не превишава стойността от 5,26 минути за период от една година.

4.6.1.1._Предлагането на оборудване, позволяващо по-висока наличност на комуникационните услуги от изискваната в т.4.6.1. ще бъде оценявано като предимство.

4.6.1.2._При изчисляване на наличността да не се отчитат вероятностите за отказ на оборудването и на външното електрозахранване.

4.6.2._Оборудването трябва да бъде доставено в конфигурация, осигуряваща автоматично резервиране на критичните модули. Като минимум трябва да бъде осигурено дублиране на захранващите модули и на радиочестотната част (модулите и връзките за междинна и висока честота).

4.6.2.1._Предлагането на оборудване в конфигурация, предоставяща по висока степен на резервиране от посочената в т.4.6.2. ще бъде оценявано като предимство.

4.6.3._Всеки един радиорелеен участък трябва да бъде проектиран и изпълнен по начин, при който дефект на един резервиран елемент в комуникационния тракт няма да предизвика отказ за период, по-голям от 10 секунди.

4.6.3.1._Превключването от основен на резервиращ модул в приемна посока, автоматично или след команда на оператор, не трябва да води до грешки и прекъсвания на комуникационните услуги.

4.6.4._Участникът трябва да опише детайлно начините за постигане на декларираните показатели за наличност на РРУ и приложените изчислителни методи. Наличността на предоставеното от ДП РВД електрозахранване не трябва да бъде включвана в изчисленията.

4.6.5._Участникът трябва да предостави данни за MTBF на всички използвани модули, както и изчислена интензивност на отказите за всеки един от изградените РРУ (за целия РРУ).

4.6.5.1._При изчисляване на интензивността на отказите да се вземат под внимание само спецификациите на доставеното оборудване, без да се отчита влиянието на външното електрозахранване.

4.6.5.2._Ще бъдат оценявани с предимство тези технически решения, които осигуряват по-ниска стойност на сумата от интензивността на отказите на всички РРУ.

4.6.5.3._Данни за MTBF и интензивност на отказите, получени в процеса на експлоатацията на предлаганото оборудване в други инсталации, ще бъдат приемани за достоверни. Данни, получени по изчислителни методи, ще бъдат използвани при изчисленията като 10% по-лоши.

4.6.6._За първата година от гаранционния период са допустими до 2 дефекта в цялото доставено оборудване, отстраняването на които налага ремонт, настройка или подмяна на елемент. За всяка следваща година допустимите дефекти са до 1. При всеки случай на недопустим дефект, изпълнителят трябва да достави за своя сметка един допълнителен резервен модул от тип и модел, идентичен с повредения.

4.6.7._Ремонтопригодност. Оборудването трябва да е конструирано по начин, улесняващ откриването, локализирането и отстраняването на откази. Оборудването трябва да разполага с вградена система за самодиагностика, която в процеса на работа да контролира изправността на съставните компоненти и наличието на комуникационните услуги и да осигурява информация за текущото им състояние.4.7._Електрозахранване, заземяване и експлоатационни условия
4.7.1._Електрозахранване
4.7.1.1._Радиорелейните станции трябва да са снабдени с най-малко два вторични (вътрешни) токозахранващи модула с независими входове, които да позволят резервирано захранване на всяка станция от два източника на постоянно напрежение -48V (нерегулирано), предоставени от ДП РВД.

4.7.1.2._Вторичните токозахранващи модули трябва да са предвидени за захранване с напрежение, вариращо в границите от -42V ÷ -54V и със заземен положителен полюс.

4.7.1.3._Всеки вторичен токозахранващ модул трябва да е способен самостоятелно да осигурява захранване на апаратурата (да работи при отсъствие на другия захранващ модул) за неограничен период от време.
4.7.2._Заземяване и защита от индуктирани напрежения
4.7.2.1._ДП РВД ще укаже точките за свързване към заземителната инсталация на всеки РРВ.

4.7.2.2._Изпълнителят трябва осигури заземяване на оборудването за вътрешен монтаж. За целта трябва да достави и монтира обща заземителна планка в апаратния шкаф и да я свърже с указаната точка за заземяване на РРВ, както и да достави и монтира подходящо оразмерени кабели от всяка точка на апаратурата за вътрешен монтаж, подлежаща на заземяване, до заземителната планка в апаратния шкаф.

4.7.2.3._Изпълнителят трябва да проектира и изпълни подходящо заземяване на оборудването за външен монтаж и на всички електропроводими механични конструкции, монтирани извън помещения.

4.7.2.4._Всички фидери, излизащи извън помещения, трябва да бъдат защитени от индуктирани напрежения с препоръчан от производителя тип разрядници. Организацията на защитата трябва да бъде детайлно описана в проекта.


4.7.3._Експлоатационни условия
4.7.3.1._Работни температури

4.7.3.1.1._На оборудването за монтаж в помещения: 0o ÷ 40oC.

4.7.3.1.2._На оборудването за външен монтаж: - 25o ÷ 50oC.
4.7.3.2._Работа на височина

4.7.3.2.1._Оборудването трябва да е разчетено да работи нормално и да запазва номиналните си експлоатационни характеристики при продължителна експлоатация на надморска височина до 3000 метра.


4.8._Материали и монтаж
4.8.1._Всички използвани конструкции и материали трябва да имат проектен ресурс, не по-малък от двадесет години.

4.8.2._Използваните синтетични материали, включително в изолациите на кабелите, трябва да бъдат трудно горими, а при силно нагряване и запалване да отделят възможно най-малки количества дим и газове с вредно влияние върху хората и оборудването.

4.8.3._Носещите тръби, към които са закрепени антените, болтовите съединения, както и всички елементи, които посредством силата на триене са фиксирани към други елементи и техните позиции подлежат на промяна в процеса на насочване на антените, трябва да бъдат изпълнени от неръждаема стомана и/или неръждаеми сплави. Всички други елементи трябва да бъдат трайно защитени от корозия.

4.8.3.1._Антикорозионната защита трябва да осигури липса на видими прояви на ръжда по конструкцията за период най-малко 10 години.

4.8.4._Всички заварки трябва да бъдат добре почистени и защитени от корозия.

4.8.5._Конструкцията трябва да бъде оцветена по начин, осигуряваш нейното естетично вписване в приемащите структури.

4.8.6._Всички болтови съединения трябва да бъдат защитени от саморазвиване и да бъдат разположени по начин, удобен за визуална проверка.

4.8.7._Предложените антени и носещите ги конструкции, включително връзките към приемащите структури, трябва да бъдат оразмерени за натоварвания от сняг и вятър в съответствие с Наредба №3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.

4.8.7.1._Изпълнението на това изискване трябва да бъде доказано в работния проект от инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност.

4.8.7.2._Антените на радиорелеен възел „Черни връх” ще бъдат разположени в закрито помещение с радиопрозрачни стени.

4.8.8._Предложените антени и носещата ги конструкция, включително връзките към приемащата структура, трябва да бъдат оразмерени против земетръс в съответствие с Наредба №2 от 23 юни 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, съобразно посочените в настоящото задание данни. Изпълнението на това изискване трябва да бъде доказано в работния проект от инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност.

4.8.9._Предложените антени и носещите ги конструкции трябва да бъдат инсталирани по начин, гарантиращ безопасността на оборудването и на персонала от атмосферни разряди, като осигурят надеждно отвеждане на опасните разряди към указаните точки за заземяване.

4.8.10._Проектното решение трябва да осигурява безопасен достъп до ODU и до всички елементи на антенно-фидерната система, които подлежат на техническо обслужване или настройки.

4.8.11._Проектното решение трябва да бъде съобразено с особеностите на всеки РРВ и да гарантира защита на конструкцията, оборудването и помещенията от проникване на вода, опасно обледеняване, падащ лед или предмети, нарушаване на изискваните температурни режими, както и да не възпрепятства нормалната работа на съществуващи съоръжения.

4.8.12._Изтеглянето/полагането на всички фидери трябва да бъде предвидено по начин, предпазващ ги от механични въздействия – падащ лед или предмети, настъпване, прищипване и др. В участъците с повишен риск от повреда трябва да бъдат предвидени защитни капаци.

4.8.13._Привързването на фидерите по продължение на кабелното трасе трябва да бъде реализирано с метални и метално-полимерни крепежни елементи, предназначени за тази цел.

4.8.14._За всеки радиорелеен възел трябва да бъде предложено в ценовата оферта инсталиране на нова хоризонтална кабелна скара (не плътна) с ширина минимум 10 см. и с дължина 25 м.

4.8.15._За всички фидери трябва да бъде предвидена ясна и еднозначна система от идентификационни маркери.

4.8.15.1._Маркерите трябва да бъдат поставени в двата края на всеки фидер и при всички преходи, при които идентификацията на отделните фидери е затруднена.

4.8.15.2._Разположението на маркерите трябва да позволява лесно разчитане от експлоатационния персонал, без да се налага изкачване по конструкцията на мачтите.

4.8.15.3._Всички маркери трябва да бъдат устойчиви на атмосферни въздействия.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница