Драгостинова Цецилия КолеваДата22.10.2017
Размер80.49 Kb.

Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
Драгостинова Цецилия Колева

Адрес
бул.Цариградско шосе , София 1113, България

Телефон
+359 2 9711395 / 228

ФаксE-mail
cdragostinova@gmail.com
Националност
българkaДата на раждане
20.12.1955
Трудов стаж• Дати (от-до)
Май 1988 –

• Име и адрес на работодателя
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад.К.Братанов”, Българска академия на науките, бул. Цариградско шосе № 73, София 1113, България

• Вид на дейността или сферата на работа
Завеждащ библиотека към института

• Заемана длъжност
Главен библиотекар

• Основни дейности и отговорности
Преглед на наши и чужди каталози с научна литература; комплектуване, обработка, каталогизиране и съхранение на библиотечния фонд съобразно профила на института; съставяне на годишните абонаменти за периодичните издания; поддръжка на библиотечната документация; библиотечно, библиографско и информационно обслужване; въвеждане в online каталога на библиотеката; сканиране и ксерокопиране на документи.


• Дати (от-до)
Март 1979 – Май 1988


• Име и адрес на работодателя
Централна библиотека при Българска академия на науките, ул.15 Ноември 1, София 1040, България

• Вид на дейността или сферата на работа
 Отдел „Комплектуване на книги и други непериодични издания”

• Заемана длъжност
Библиотекар, специалист

• Основни дейности и отговорности
Централизирано комплектуване на книги, специални издания и дисертации за фонда на Централна библиотека и филиалните библиотеки на БАН
• Дати (от-до)
Юни 1978 - Март 1979

• Име и адрес на работодателя
ВТО”Агромашинаимпекс”,

• Вид на дейността или сферата на работа
превод

• Заемана длъжност
преводач-кореспондент на руски език

• Основни дейности и отговорности
Устен и писмен превод от и на руски език 

Образование и обучение
• Дати (от-до)
1983-1984

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ ”Св.Кл.Охридски”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Библиотекознание

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър библиотекар (библиограф)


• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


• Дати (от-до)
1974-1977

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ ”Св.Кл.Охридски”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Руска филология, българска филология

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър филолог

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


• Дати (от-до)
1969-1971; 1971-1974

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Руска гимназия в Прага, Чешка република, Руска гимназия в София, България

• Основни предмети/застъпени професионални умения• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


• Дати (от-до)
1962-1969

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Чешко училище в Острава, Чешка република

• Основни предмети/застъпени професионални умения• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

Руски

• Четене
Отлично

• Писане
Отлично

Разговор
Отлично


Чешки

• Четене
Отлично

• Писане
Отлично

• Разговор
Отлично

Английски

• Четене
Много добро

• Писане
Добр0

• Разговор
Добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Колегиалност, толерантност, отзивчивост и отговорност в отношенията с колеги при решаването на ежедневни и предстоящи задачи, комуникативност в общуването, компетентност при изпълнение на поетите задължения, отвореност и готовност към нови знания и умения
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Добра организация на работния процес и работното пространство и оттам и бързо изпълнение на поставените задачи
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Познаване и работа с различни компютърни програми и приложения: MS Office, procite, aleph 500, adobe acrobat, adobe photoshop et и др.
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Фотография, дизайн
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.Свидетелство за управление на МПС
Да
Допълнителна информация
[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]Приложения
Стр. - Автобиография
Цецилия Драгостинова


Каталог: uploads -> org person
org person -> Европейски формат на автобиография
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Europass curriculum vitae
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница