Дренажи:,,Беш бунар”;,Войнишки кладенец” – в имот №000091, разположени в землището на гр. Вълчи дол екатте 12574;,Саръ баир” и,,Снежанка”, разположени в поземлени имоти, съответно с №№000025 и 000006, в землището на сДата22.10.2018
Размер23.11 Kb.
#92832

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Варна за водовземане на подземни води от Дренажи: „Беш бунар”, „Войнишки кладенец”, „Саръ баир”, „Снежанка”.1. Цел на заявеното използване на водите:

Питейно - битово водоснабдяване

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G000000N018

Неогенски водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

Дренажи: ,,Беш бунар”; ,,Войнишки кладенец” – в имот № 000091, разположени в землището на гр. Вълчи дол ЕКАТТЕ 12574; ,,Саръ баир” и ,,Снежанка”, разположени в поземлени имоти, съответно с №№ 000025 и 000006, в землището на с. Войводино ЕКАТТЕ 11836, от вододобивна система ,,Вълчи дол”

4. Място на използване на водите, населено място

За питейно - битово водоснабдяване на гр. Вълчи дол -ЕКАТТЕ 12574, с. Брестак – ЕКАТТЕ 06416 и с. Воеводино - ЕКАТТЕ 12574, общ. Вълчи дол.

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен дебит:

,,Беш бунар” – 2,92л/с; ,,Войнишки кладенец”- 2,01л/с; ,,Саръ баир”- 5,98л/с; ,,Снежанка”- 2,0л/с

Конструктивно определено

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА

За Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

съгл. Заповед №РД-626 от 13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите

Директор „ПР”: инж. Д. Консулова............................. Изготвил: инж. Р. Несторова, гл. експерт ,,Р”.................Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница