Държавата ще определи в националното си законодателство при кои условия ще възникне правосубектността за съответните лица и кои всъщност лица ще имат подобна правосубектност. Дстраница4/10
Дата04.03.2023
Размер53.17 Kb.
#116766
ТипЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ПЕС-6.л.-29.03.2021
Свързани:
pr
Свободно движение на капитал
Свободно движение на капитали е особено свобода, дотолкова, доколкото тя е единствената свобода, която изцяло е преучредена. Тоест ако говорим за свободно движение на работници, на стоки, на услуги, дори свободата на установяване, може да сме сигурни, че в конкретния случай, в нито един момент тези свободи не са пипани от текста, който е разписан през 1957 г. Не по същият начин обаче стои въпросът, когато изследваме другата наша основна свобода, а именно свободното движение на капитал. Свободното движение на капитал е една от свободите, която се разглежда в светлината на икономически и паричен съюз. Тя трябва да гарантира ефективността на възможността тази обща парична единица, чрез финансовите институции на Съюза, да може да постигне желания ефект и да хомогенизира още веднъж пазара в рамките на ЕС. Именно поради това, когато ревизията от Маастрихт 92 г. дава правната основа за изграждането на икономическия и паричен съюз, европейските лидери вземат решение да повдигнат завесата над тази свобода и да я преучредят. Казваме повдигане на завесата, защото до този момент тогава в разпоредбите на членове, днес 63 и следващите от ДФЕС, ние може да установим, че там фигурират думите плащания. Тоест първоначално свободата е била свободно движение на плащания. Капиталът обаче е различен като обхват от плащанията. Плащанията са една от формите на капитала. Дотолкова, доколкото тези свободи са били установени с оглед обслужването на определени цели, на нея не се е гледало с тази острота, както е било гледано върху свободното движение на стоки, свободата на предоставяне на услуги. Към днешна дата, в редакцията, която тази норма има след 1993 г., когато влиза в сила ревизията от Маастрихт, вече се говори за свободно движение на капитали, при това при изцяло либерализиран подход. Никой не бе могъл да се възползва от тези свободи, ако финансовите резултати от осъществяване на дейностите не могат да бъдат пренесени у дома. Именно заради това европейските лидери търсят ефективен механизъм, който да гарантира, че няма да съществуват ограничения във възможността от реализирането на твоята икономическа дейност. Ползите които ще си получил, да можеш да ги пренесеш в държавата, където си ти или в последствие да имаш възможността този ресурс да го инвестираш в която и да е друга държава членка, било чрез една от останалите свободи, било с чисто инвестиционна цел именно като капитал. Свободното движение на капитали също не е безгранична свобода, тя също има своите ограничения и някои от ограниченията са свързани със съхраняването и прилагането на данъчното законодателство, надзора на финансовите институции и процедурите за деклариране на движенията на капиталите, които обаче са за целите на администрацията или статистическата информация. Към тези специфични условия, които са разписани в чл. 65 от ДФЕС трябва да добавим и обществения ред и обществената сигурност.
Тези изключения, когато са предвидени от тази свобода, трябва да бъдат осъществявани по недискриминационен начин. Защо разглеждаме заедно свободата на установяване и свободното движение на капитал. Да допълним – при свободно движение на капитал става въпрос да няма ограничение във възможността вие, когато се намирате на вашата територия, с вашия ресурс, да можете да осъществявате финансови сделки на чужда територия. Например преди България да бъде член на ЕС имаше ограничение от 1000 лв. до 5 хил. лв. трябва да ги декларираш, и т.н. Идеята е да няма подобно нещо, да няма ограничение във възможността за трансфер и налагане на такси, но не от банките, а от държавите върху определени транзакции или изключително облагане. Например в рамките на ЕС действа основния принцип, че плащаш в държавата, където си реализирал приходи, данъка го дължиш там. Впоследствие получената печалба от тази дейност, след като тя е обложена, се движи свободно в ЕС при нулеви ставки, тоест тази сума, върху която ти си платил данъци, не трябва да бъде облагана в рамките на свободното движение на капитал, а за целта ще ползваш и данъчен кредит в държавата си по местоживеене, където трябва да попълваш съответните данъчни декларации за приходите от съответната дейност. Така че свободното движение на капитали има множество аспекти . Защо е важно да знаем разликата между свободата на установяване и свободното движение на капитал. Защото в някои случаи границата между тях е много много тънка. Имаш капитал, който да инвестираш с идеята да получиш възвращаемост. Обаче нека разгледаме следната ситуация: Аз притежавам разполагаем капитал от 1 млн евро. Виждам, че някъде се разработва хубава стартъп компания и искам да инвестирам. Инвестицията може да бъде с двойнствен характер. Тя може да бъде свобода на установяване и свободно движение на капитал. Как? В зависимост от това, какво ти получаваш като права срещу инвестицията си. Ако осъществяваш инвестиция, без това да води до промяна в контрола на дружеството или в субекта, в който ти инвестираш, това ще бъде свободно движение на капитал, т.е. ти инвестираш своите пари, даваш ги и друг ще ги раздвижи и на базата на тази инвестиция ще получиш някаква възвращаемост, т.е. ти няма да участваш директно в дейността на въпросния субект. Ако инвестицията ти е съпроводена с придобиване на права, които водят до промяна в контрола, то чрез тази инвестиция ти искаш да осъществиш не само инвестиционна цел, но желаеш да упражниш стопанската дейност, а това вече е форма на установяване – било дъщерно дружество, било в някаква друга форма.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница