Държавата ще определи в националното си законодателство при кои условия ще възникне правосубектността за съответните лица и кои всъщност лица ще имат подобна правосубектност. Д


в материята на Икономическия и париченстраница6/10
Дата04.03.2023
Размер53.17 Kb.
#116766
ТипЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ПЕС-6.л.-29.03.2021
Свързани:
pr
в материята на Икономическия и паричен съюз. Отново виждаме друга институция, която също има законодателна власт. За сметка на това обаче нито една от двете институции не може да приеме нормативен акт. Приемането на нормативният акт е поверено от една страна на Съвета на министрите, а от друга страна на Европейския парламент. Тоест дори по отношение на този елемент на законодателния процес, имаме още 2 институции. Така в определена хипотеза ние можем да видим 4 от 7-те институции на Съюза, между които са разпределени властническите правомощия по упражняване на законодателна власт. Подобна е ситуацията по отношение на изпълнителните правомощия. Въпреки че титуляр на изпълнителните правомощия, внимателно четейки разпоредбите на договора, ще установим, че би следвало да бъде Съвета на министрите, ние можем да установим, че в определени хипотези изпълнителни правомощия на собствно основание или по делегация от страна на Съвета могат да имат Европейската комисия, ЕЦБ. Така че и там отново наблюдаваме че и тази властническа функция, свързана с изпълнителната власт не е поверена на една институция, а е разпределена между няколко институции. Тогава възниква въпросът какъв модел е залегнал в изграждането на тази институционна система. Защо имаме седем институции. Дори ако не гледаме развитието през годините - появата на на Сметната палата, след това на Европейския съвет и на ЕЦБ - да се върнем във времето на генезиса на тези институции - Защо са четири институции - отговорът е относително прагматичен. Всяка една институция е отражение на определен интерес, тоест принципа върху, който почива институционната система е принципа на представителство на интересите - на различните интереси, които могат да бъдат засегнати от упражняването на властта от един наднационален орган или наднационална структура, каквато е Съюза. Европейския парламент представлява интереса на гражданите. Дори по начина му на формиране ние можем да установим, че именно в него се формира волята на гражданите. Той защитава техните интереси. Съвета на министрите е изразител на интересите на държавите членки. Внимателно когато анализираме начина на формиране на съвета като институция, ще видим, че всъщност че тази институция се формира от представители с ранг министър на национално ниво, тоест държавите участват с представители, които са част от изпълнителната власт на съответната държава.
Европейската Централна банка - тя изразява интереса на Съюза в една много специфична материя - еврото и финансовата дисциплина на държавите – нещо, което е наистина специфично от гледна точка на регулация. Европейската комисия - Тя е пазителка на договорите. Тя е пазителка на наднационалността на общия интерес. Тя представлява интереса на самия Съюз. И всъщност в намирането на една равновесна точка между тези интереси ще се осъществява цялостното управление на Съюза. Тук оставям настрана двете контролни институции - Сметната палата и Съда, но те са контролни. Съдът осъществява контрол за законосъобразност на начина, по който ще се упражнява съответната власт, докато Сметната палата ще упражнява контрол върху фискалната стабилност, тоест върху фиска на ЕС. И това са класически институции, които съществуват и в националните държави. Изхождайки от тази обща постановка, можем да видим в представителството на тези...., че

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница