Държавна агенция по горите гр. София регионална дирекция по горите гр. БургасДата25.01.2018
Размер11.59 Kb.
#51787ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР. СОФИЯ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР. БУРГАС

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО “ РОПОТАМО “М. АРКУТИНО

Гр. Приморско, п.к. 46, тел: 0550 32223; факс 0550 33197

ЗАПОВЕД
№ 315
30. 12. 2008 год., м. Аркутино

В изпълнение на чл. 70 ал.6 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 109 ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча , във връзка с основния предмет на дейност на Държавните ловни стопанства, определен в чл. 9 ал.2 от ЗЛОД

РАЗРЕШАВАМ

Движението на мототриколки, четириколки, мотоциклети и джипове по смисъла на Закона за движението по пътищата по следните горски пътища, намиращи се в териториалния обхват на дейност на ДЛС „ Ропотамо „ :
  • от резиденция „ Перла „ до местност „ Маслен нос „ , землище на гр. Приморско;

  • от местност „ Петкаки „ до местност „ Ходжа юрт „, землище на гр. Приморско;

  • от местност „ Кариерата „ до местност „ Силихляр „, землище на гр. Приморско;

  • от местност „ Петкови каби „ до местност „ Мурват „, землище на с. Равадиново ;

  • от местност „ Совати „ до местност „ Мурват „, землище на с. Равадиново.

Всички останали горски пътища, намиращи се на територията на ДЛС „ Ропотамо „ са забранени за посочените видове МПС поради тяхното специално предназначение. Същите да бъдат обозначени с указателни табели.


Директор :/ инж. Иван Костов /
Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница