Други библейски доказателстваДата23.10.2018
Размер44.5 Kb.
#94671
ТипГлава
Глава 7

Други библейски доказателства

Една от обичайните теми в Стария завет е е Божията намеса в полза на людете Му, когато нечестивите ги нападат. Подобна тема е наказанието на нечестивите заради злината им. Тези теми са особено често срещани в псалмите и пророците. Намираме ги и в няколко старозаветни истории. Една от най-удивителните особености на тези текстове е начинът, по който Бог използва природните сили. Бог каза на Йов: “Влизал ли си в съкровищниците на света или виждал ли си съкровищниците за градушката, които пазя за време на скръб, за ден на бой и на война?” (Йов 38:22, 23).

Забележка: Бог заяви, че използва природните сили като оръжия в битки. Това е записано и на много места в псалмите: “Тогава се поклати и потресе земята; основите на планините се разлюляха и се поклатиха, защото Той се разгневи… Положи за Свое скривалище тъмнината, за покров около Си – тъмните води, гъстите въздушни облаци. От святкането пред Него преминаха през облаците Му град и огнени въглени. И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си, град и огнени въглени. И прати стрелите Си и ги разпръсна. Да! Светкавици в изобилие – и ги смути. Тогава се разкриха коритата на водите, откриха се основите на вселената от Твоето изобличение, Господи, от духането на дъха на ноздрите Ти” (Пс. 18:7, 11-15).

Подобно описание има и в Ис. 20:5-7. Забележете как Бог използва използва природните сили срещу нечестивите, които атакуват Ариил, т.е. Ерусалим: “А множеството на неприятелите ти ще бъде като ситен прах и множеството на враговете ти – като дребна плява, която се отвява. Да! Това ще стане внезапно, в един миг. Ще има посещение от Господа на Силите с гръм, трус и голям шум, с буря, вихрушка и поглъщащ огнен пламък. И множеството на всички народи, които воюват против Ариил – да!, - всички, които воюват против нещо и против крепостите му, и онези, които го притесняват, ще бъдат като сън, като нощно видение.”

След като в наше време не виждаме Бог да използва стихиите по този начин, лесно е да предположим, че текстовете в псалмите и пророците са само метафори. Един бегъл поглед към библейската история обаче би ни помогнал да разберем, че в миговете, когато се е намесвал най-видимо и мощно в човешките дела, Бог го е правил чрез природните сили.

Потопът е най-ранният пример. Как постигна целта Си? С дъжд, вероятно земетресения1, а може би и по други начини, които днешните учени могат да обяснят като природни сили. Следващият важен случай е унищожаването на Содом и Гомор. Както и при потопа, причината за унищожението бе греховността на хората, но използваното от Бога средство бе много по-различно. Библията казва, че “Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън” (Битие 19:24). Елън Уайт прави интересен коментар върху това събитие:

Докато слънцето изгряваше за последен път над градовете в равнината, хората си мислеха, че започва още един ден на безбожно нечестие. Всички усърдно правеха планове за работата или удоволствие, а Божият вестител бе осмян заради неговете страхове и предупреждения. Внезапно подобно на гръм от ясно небе падна огнена топка върху обречената столица.2

Изходът на евреите е класически библейски пример за избавление на Божия народ от потисничеството на нечестивите. Тук Божиите оръжия са гръмотевици, светкавици и градушка. Той използва също така жаби, въшки, комари и болести, които също са природни сили, под Негово ръководство.

Дотук видяхме, че Господ е използвал следните природи сили, за да накаже нечестивите или да отблъсне атаките срещу народа Му:

Дъжд

Огън


Гръмове

Светкавици

Градушка

Земетресение

Животни и насекоми

Изключително важни за нашето изследване за два текста от книгата на Исая, в които Бог казва, че ще използва слънцето, луната и звездите, за да постигне намеренията Си срещу нечестивите. За да предам цялостния контекст, цитирам нещо повече от текста, в който се споменава за небесните тела. Откъсите, свързани с наказанието на нечестивите, са в курсив, а пасажите, поясняващи как Бог използва небесните тела като оръжие са както в курсив, така и в получерен шрифт:

“Ридайте, защотот денят Господен наближи, ще дойде като унищожение от Всемогъщия. Затова всички ръце ще отслабват и сърцето на всеки човек ще се стопи. Те ще се смутят; болки и скърби ще ги обземат; ще бъдат в болки, както жена, която ражда; удивени ще гледат един към друг, лицата – лица на пламък. Ето, денят Господен иде – лют, с негодувание и пламенен гняв, за да опустоши земята и да изтреби от нея грешните й; защото небесните звезди и съзвездия няма да дадат светлината си; слънцето ще потъмнее при изгрева си и луната няма да сияе със светлината си. Ще накажа света за злината им и нечестивите – за беззаконието им; ще направя да престане надмеността на гордите и ще смиря високоумието на страшните…Затова ще разклатя небето и земята от разтърсване ще се премести при гнева на Господа на Силите, в деня на пламенната Му ярост” (Ис. 13:6-11, 13).

“Защото Господ негодува спрямо всички народи и пламенно се гневи на всичките им можества; обрекъл ги е на изтребление, предал ги е на клане. Също и убитите им ще бъдат разхвърляни и вонята от труповете им ще се вдигне, и планините ще се разтопят в кръвта им. Цялото небесно множество ще се разложи и небето ще се свие като свитък; и цялото му можество ще падне, както пада лист от лоза и като паднал лист от смокиня” (Ис. 34:2-4).


Падането на звезди в Новия завет


От 150 години адвентстите твърдят, че знаменията в слънцето, луната и звездите – точно като описаните от Исая – ще бъдат знаци за близостта на Христовото идване. Нашите пионери видяха тъмния ден от 19 май 1780 г. и звездопада на 13 ноември 1833 г. като изпълнения на пророчествата, изречени от Исус и Йоан. Ние обаче сме повярвали, че нещо подобно на хубава заря над Ню Йорк за Деня на независимостта е достатъчно за изпълнение на Исусовото предсказание за падащите звезди. Това се е случило на 13 ноември 1833 г. и цитатът от Матей не подсказва нищо повече:

“А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят” (Матей 24:29).

На пръв поглед авторът на Откровението не е изрекъл нещо по-смущаващо от онова, което знаем от Исус:

“… слънцето почерня като вретище от козина и цялата луна стана като кръв; небесните звезди паднаха на земята, както смокинено дърво, разклащано от силен вятър” (Откр. 6:12, 13).

Повечето от нас едва ли се досещат, че Исус и Йоан поросто цитират Исая. Тъй като не сме разбирали това, ние не сме успявали да осъзнаем и пълното значение на предсказаните от Исус и Йоан знамения. Исая включи небесните тела като природни сили, които Бог щеше да използва против нечестивите. Описанието му обхваща нещо повече от хубавите фойерверки над Ню Йорк. Според него тези небесни знамения са унищожителни бедствия, които ще ужасят хората.

Възниква един въпрос. Защо Исус не ни казва нищо за страшните бедствия, породени от знаменията в небесните тела? За съжаление ние сме склонни да пренебрегваме цялостното значение на Неговите думи. Подозирам, че това донякъде се дължи на факта, че най-често използваме думите на Матей. На пръв поглед той не ни казва, че тези знамения ще са опустошителни наказания. Лука го заявява съвсем ясно:

“И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят” (Лука 21:25, 26).

Забележете, че народите ще бъдат “в недоумение”* при тези знамения в небесните тела. “Мъка” означава, че болката ще е голяма, а недоумение – “Какво ще правим сега?” Ще има нещо ужасно и необичайно в този свят, за да стане така, че народите (множествено число) да изпитват мъка и недоумение. Как биха могли небеснитет знамения да причинят такава световна травма? Очевидно е, че природните явление от 19 май 1780 и 13 ноември 1833 г. не биха могли да предизвикат такава реакция. Ако обаче връхлетят комети, астероиди или поток от големи метеорити, със сигурност това би се случило. Прочетете още веднъж описанието на Йоан на първите четири тръби и си спомнете, че ако бъдат разбрани буквално, това ще бъде съвършено описание на опустошението, предизвикано от астероид:

Една трета от земните гори изгаря.

Всички посеви по света изгарят.

Една трета от световния океан се превръща в кръв и една трета от морските обитатели измират.

Една трета от корабите биват унищожени от приливни вълни.

Огромни части от крайбрежните райони, включително и някои от най-големите градове, биват отнесени от огромни приливни вълни (Йоан не го споменава, но ние знаем, че ще се случи).

Водата в общирни райони е отровена.

Покривало от прах и пушек по цялата земя филтрира една трета от слънчевата светлина и светът е застрашен от ледникова епоха.

Да разгледаме по-внимателно Исусовите думи, записани от Лука. Исус заяви, че народите ще бъдат в мъка и недоумение “поради бученето на морето и вълните”. Намирам за особено важно обстоятелството, че един от най-значителните ефекти на падналия в океан астероид е приливната вълна, която поражда бучене на “морето и вълните”. Исус продължава с обяснението, че хората “ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят” (ст. 26). С небесните сили ще се случи нещо, което ще предизвика ужас в човечеството. В светлината на всичко това цитираните от Матей думи на Исус са още по-многозначителни отколкото предполагаме. В допълнение на падащите звезди Матей казва, че Исус предсказал затъмняване на слънцето и луната – точно това, което би предизвикал сблъсъка с голям астероид. Няма съмнение, че когато предсказва знамения в небесните сили, Исус има предвид цялостния контекст на описанието на Исая на небесните тела, включително и ужаса и страшното опустошение. Нищо подобно не се е случило през 1780 и 1833 г. Очевидно най-страшната част от Исусовото предсказание все още предстои да се изпълни.

Бих желал да насоча вниманието към още едно изявление на Исус, този път в Матей 24:21, 22:

“Защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света досега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните тези дни ще се съкратят.”

Когато изрича тези думи, Исус очевидно е имал предвид предсказанието на Даниил, че в края на дните “ще стане време на страдание, каквото никога не е имало, откакто народ съществува до онова време” (Дан. 12:1). Исус добавя още нещо към казаното от Даниил. Според Него “ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек”. Помислете за тези думи в буквален смисъл. Той заявява, че ако Бог допусне бедствието на последните дни да продължи, човешката раса би изчезнала. Точно това означава изразът “не би се избавил нито един човек”. Съвременните учени твърдят, че сблъсъкът с голям астероид или с множество малки астероиди може много лесно да изтрие човечеството от лицето на земята. Чудно ли е тогава, че народите ще бъдат в мъка и недоумение и всички хора ще бъдат ужасени от знаменията в небесните тела?

Като се има предвид факта, че първите четири тръби са точно описание на последиците от сблъсъка на земята с комети, астероиди и метеорити, не се притеснявам да повярвам, че те са просто едно по-прецизно обрисуване от това, което Исус е направил за падането на звездите. Само комети, астероиди и метеорити могат да причинят предсказаните от Исус приливни вълни и ужас. Само тези бедствия, свързани с небесните тела, могат да застрашат човечеството според Исусовото предсказание. Описаните от Елън Уайт бедствия в последното време, които разгледахме преди две глави, са съвсем очевидно с мащаб съпоставим единствено с предизвиканите от комети, астероити и големи метеорити поражения.Няма съмнение, че в близко бъдеще светът ще преживее природни бедствия, много по-страшни от всичко, което светската история някога е отбелязвала.

1 Виж Адвентен библейски коментар, т. 4, стр. 214, коментара върху Ис. 29:1.

2 Библията заявява, че “всички извори на голямата бездна се разпукнаха” (Бит. 7:11), което подсказва, че може би земетресение е пропукало големи подземни пещери и водни пътища (виж също Бит. 2:6).

* В много английски преводи се казва, че народите ще бъдат в “мъка и недоумение”. – Б.пр.недоумениеСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница