Други цели (миене на коли, плочници и поливане на зелени площи)Дата27.10.2018
Размер22.59 Kb.
#101488

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на „Скания-България” ЕООД, с. Герман, община Столична, за водовземане на подземни води от тръбен кладенец ТК1 „Скания-Долно Езерово”
1. Цел на заявеното използване на водите:

Други цели (миене на коли, плочници и поливане на зелени площи)

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G000000N025

Неогенски водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ


Тръбен кладенец – ТК1„Скания - Долно Езерово”, намиращ се в ПИ № 07079.6.1411, по плана на гр. Бургас, кв. „Долно Езерово”, м. Герен бунар, община Бургас, обл. Бургас.

07079

4. Място на използване на водите, населено място

За „други цели” в автосервиз на „Скания -България” ЕООД с.Герман, община Столична, намиращ се гр. Бургас, кв. „Долно Езерово”, м. Герен бунар, община Бургас, обл. Бургас.

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Ср.денон. дебит: 0,125 л/сек;

Максимално водно количество: 0,764 л/сек;

Максимално експлоатационно понижение: 1,65м.


6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


ЗА ДИРЕКТОР

инж. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА

Съгласно Заповед за заместване № РД – 231/01.04.2011г

на Министъра на околната среда и водите

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница