Дс-стратегията за опростачване на нациятаДата08.10.2017
Размер52.48 Kb.
#31879
ДС-СТРАТЕГИЯТА ЗА ОПРОСТАЧВАНЕ НА НАЦИЯТА

В историята на европейската цивилизация обикновено се цитират два класически примера за властови авторитаризъм – управлението на Октавиан Август /30 г. пр.н.е – 14 г. от н.е./ и периодът на царуването на Луи ХІV /Кралят – Слънце/ 1658 – 1715/. И двамата са сочени като първосъздатели на Секретните сътрудници /ченгетата/ - Октавиан ги разполага в основата на неговата управленческа пирамида и ги обявява за Наблюдатели на приливите на река Тибър, а Кралят-Слънце освен дневния Кралски съвет си има един вечерен Таен съвет, който присъства на разсъбличането му от слугите в спалнята му, във Версай, преди лягане и решава участта на непокорните министри и на кралството.

По време на авторитарния комунистически режим в България на БКП-диктатора Тодор Живков такава роля за увековечаване на режима му, но далеч по-детайлизирана, играе комунистическата Държавна сигурност. Нейните подделения пускат задушаващите си пипала в икономиката, в политиката, в частния живот на хората и, най-пагубно, в трите стадия на образованието им, т.е. на духовното им възпитание – начално, средно и висше.

От 43 години съм свидетел на опустошителната стратегия за опростачване на младото поколение в един от извънстоличните университети, „произведен” в този престижен статут от Живков през 1971 г. Нито за миг от 1971 година досега /2012 г./ Държавна сигурност не е изпускала репресивната си хватка в ръководството на стопанския и академичен живот на великотърновската Алма матер. Особено нагли и безскруполни бяха последните двама офицери, „отговарящи” от комунистическата ДС за Университета преди българската Промяна /1989 г./ – полковник Николай Димитров и майор Георги Георгиев.

В архива на местната организация на СДС във Велико Търново, още през периода 1991 – 1992 г., се появиха снимки от сарданапалските трапезни угощения на полк. Николай Димитров с близкия му антураж от „верни” другари – университетски преподаватели, които, заради избирателния подход на националната Комисия по разкриване на досиетата на гражданите сътрудничили на ДС, все още не са огласени, но по дейността им, „наградите” им и щедрата толерантност към тях във вуза са много лесно разпознаваеми.

По-голямата беда от тази, че са продали гражданската си съвест, е, че са съдействали, най-вече чрез престъпно бездействие, на организираното подмолно от ДС опростачване на поколения студенти. Няма да изпадам в подробности относно стратегията на трима последователни ректори-агенти на ДС, ”ръководили” съдбините на Великотърновския университет от 1990 г. до ден днешен – доц. Владимир Попов /агентурен псевдоним Петров/, проф. Иван Харалампиев /агентурен псевдоним Благовест/ и настоящия ректор проф. Пламен Анатолиевич /агентурен псевдоним Оазис/. Най-красноречивият индикатор относно загрижеността за учебната работа във ВТУ е честотата на пътуванията ДС-ректорите в чужбина /без деклариран работен западен език/. ДС-агент Петров стигна, без никакви реални последствия за авторитета на ВТУ, до САЩ; агент Благовест, стигна до Лондон и комуникира с английските ни партньори „с ръце и крака”; а агент Оазис беше наскоро в Китай, но за академичната общност на ВТУ тази му разходка си остана неразгадаем йероглиф. Знайно е, обаче, че раболепният Академичен съвет на ВТУ е одобрил сума над 700 000 бълг. лева, с която са били обезпечени пътуванията на Ректора с освежаващ ДС-псевдоним през 2011 година.

Натрапва се печалната констатация, че „плеядата” ДС-ректори на ВТУ е далеч по-активна и заинтересувана от работата на западноевропейските и далекоизточни вузове, отколкото загрижена от главоломния срив на нивото както на постъпващите студенти във ВТУ, така и от реперкусията на това занижено входно ниво на обучаемите върху оценъчните критерии на обучаващите ги преподаватели. Оттук насетне свивам периметъра на наблюдентията си до „процеса на опростачване на студентите” във Филологическия факултет /ФФ/на Великотърновския университет /ВТУ/.

От 1995 до 2003 година Декан на ФФ е проф. Николай Даскалов, най-верния приятел на ДС-полковника Димитров, неизменен негов ревностен следовник в трапезните угощения и в откраднатите любовни радости. Макар че наистина името му не излезе в списъците на Комисията по досиетата, то „либералната” му стратегия на ръководство „со кротце со благо”на Факултета фактически обрече тази важна за ВТУ академична общност на самотек. Денят на този „Декан” завършваше с обилен запой в кабинета му с отдавна огласеното ченге Кръстьо Марков, дългогодишен коридорен елтехник във ВТУ - „дясната ръка” на ДС-полковника Димитров. Учебни планове в пълен безпорядък, никакви методически срещи или дискусии в катедрите или колегиумите, оценъчна преподавателска стратегия – поддържане на „арабийската харизма” пред студентите! Нарочно натрапван, престъпно сбъркан, баланс между чисто репрудуктивните езиковедски дисциплини и аналитичните, с много важни културулогични обобщения, литературоведски дисциплини. По-ясно казано, на студентите-филолози се натрапват зазубрени граматични формули, а провокиращите творческата интерпретационна активност литературно-исторически дисциплини са свряни в смешно-тъжни годишни хорариуми.

Занизва се след това монотонния двусъставен мандат /2003 – 2011/ на декана доц. Събчева /ДС-псевдоним Олга/ - период на пълен институционален маразъм за ФФ. През втория мандат /2007 – 2011/ на безценната ДС-агент Олга, заради слугинажните й /коридорни/ услуги към ДС-ректора проф. Анатолиев /агент Оазис/, е парашутирана на Заместник-ректорския пост по Евроинтеграцията, за която тя страстно, всеки месец, ЛИЧНО ратуваше с двуседмични „туристически излети с научна цел” във Фландрия.

Във Филологическия факултет насъпи период на пълна автопилотна АНАРХИЯ. Вместо да назначи авторитетна деканска комисия за организиране на прехода на Факултета към Европейската кредитна система за оценяване агент Олга организира „вътрешни” Комисии-своеобразни факултетни борси за наддаване. Начело на Литературоведската комисия, например, бе издигнат Първият извънстоличен академик, който, тъй като извънмерно бе увеличил кадровия състав на „своята” катедра ”Българска литература”, юнашки „изсмука” хорариуми и кредити от другата престижна литературоведска катедра във ФФ ”Обща и сравнителна литературна история” . Този пиратски рейд дава по-сетне куцо основание на ДС – агент Олга да РАЗФОРМИРОВА катедра ”Обща и сравнителна литературна история”. Всъщност агент Олга е може би обезпокоена от бързо разширяващите се връзки и контакти на тази фундаментална литературоведска катедра със сродни катедри по литературна компаративистика в Западна Европа /Италия, Белгия и Франция/.

Какво последва за студентите-филолози от пълното безхаберие на един ДС-декан за солидната им подготовка. По Западноевропейска литература във ФФ на ВТУ им преподават 2 /двама/ преподаватели / в СУ са 6, в ПУ – 5/, по Литературознание във ФФ на ВТУ и преподава 1 /един/ преподавател / в СУ са 5, в ПУ – 4/. Студентите-българисти във ВТУ слушат курс от 90 учебни часа по Западноевропейска литература в един семестър / в СУ – 165 часа, три семестъра; в ПУ – 150 часа, два семестъра/. Във Велико Търново студентите – българисти, след успешно полагане на изпита им по тази дисциплина, получават 6 кредита, в София – 11, в Пловдив – 10 кредита. За сметка на ЗЕЛ преподавателката по Български синтаксис, съпруга на Академика, разполага с хорариум 135 часа, т.е. 9 кредита.

Ето затова при „мъдрото ръководство” на ДС-декан Събчева имаше студент, който на изпит обяви Шекспир за немец, негов „по-подготвен” колега твърдеше, че Гьоте е англичанин, а друг лансира тезата, че Балзак е италианец. Рекетът, с който ДС-агент Олга измъчваше пишещия тези редове, беше да одобрява с подпис 7-кратни явявания на зациклили, т.е. интоксикирани с ДС-леност и опростачване студенти - неуспех, за който те всъщност ИМАТ МАЛКА ВИНА. ВИНАТА Е НА ДС – тенорите в българското висше образование, които с ПРОГРАМИРАНОТО им безхаберие и безотговорно „флиртуване” с посредствеността на ниския пласт от мързеливи студенти, РАЗВРАЩАВАТ ФОРМИРАЩИ СЕ В НАШИТЕ ВУЗОВЕ ИНТЕЛЕКТИ .Зная, че лесно няма да възприемете лансираната в това кратко експозе моята основна теза, която може би най-пълно резюмира ЦЕЛТА НА ПОДМОЛНОТО ОПРОСТАЧВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ. Червената вузовска ДС-партокрация вече използва подмолно във висшето образование видоизменените като локални мафиозни мрежи групи от „бивши” агенти на комунистическата Държавна сигурност, за да подготвя почвата за РЕСТАВРАЦИЯ НА НОВ АВТОРИТАРИЗЪМ, в който водаческата харизма вероятно ще се култивира по много по-перфиден начин.
Доц. д - р Гено Генов
Каталог: 214 -> pub
pub -> Оазис = азис ? Компаративно есе
pub -> Св. Св. Кирил и Методий
214 -> Подходи за постигане на конкурентни предимства от управлението на продажбите гл ас д-р Надежда Димова
pub -> Към студентите-българисти във фф на вту
pub -> Последният мохикан на дс във фф портрет на един незаконен наследник
pub -> До печатните и електронните медии в република българия велико търново д е к л а р а ц и я
pub -> Разплитането на дс-корсета във в т у след излизането на Решение №2-16/14. 06. 2012 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница