Духовен център за католическо богословие и духовност „БЛ. Папа ронкали”страница18/18
Дата22.07.2016
Размер2.71 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

8. Йеромонах Висарион: Ванга е нещастна жена, жертва на тъмните сили 83


9. Православна ли беше Ванга? В. Ю. Питанов 85

10. Капанът на хомеопатията 91

11. Хомеопатията - истина или лъжа? Православни богослов

архим. доц. Павел Стефанов 93

12. Рейки: кратко описание 96

13. Рейки: окултният капан за болни хора 97

14. Отношението на Църквата към рейки 99


Top of Form

15. Рейки - Златина Иванова 100

16. Магия 103

17. За магиите 105

18. Магия и чародейство (магьосничество) 106

19. Киприянови молитви (Молитва на св. Киприян) 108


20. Кратък разбор на някои от най-разпространените в наше време греховни увлечения: Рок музиката 111

21. Антропософия 114

22. Тeософия 116

Различни МОЛИТВИ 117

МОЛИТВА СРЕЩУ САТАНА И ПАДНАЛИТЕ АНГЕЛИ, ПУБЛИКУВАНА ПО НАРЕЖДАНЕ НА Н.СВ. ПАПА ЛЪВ XIII 117

МОЛИТВА КЪМ СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ 117

ЕКЗОРСИЗЪМ 118

Акт на посвещение на Архангел Михаил 119

Молитва на Предрагоценна Кръв Исусова за закрила 119

Сърце Христово 120

Молитва срещу всяка злина 120

Молитва за вътрешно изцеление 120

Втора молитва за вътрешно изцеление 121

Молитва за освобождение 122

От гръцкия ритуал Киприянови молитви 122

Молитви срещу магия 123

Молитва за отблъсване гибелното влияние на лукавия 124

Молитва за дом, обезпокояван от злИ духове 124

Заклинателни молитви от св. Василий Велики и св. Йоан Златоуст над страдащи от демони 125

Съдръжание 130


1 Откъс, с малки промени, взет от книгата Архимандрит Алипий и Архимандрит Поликарп, Догматическо богословие, Курс от лекции., Манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”, Атон 2003., стр. 229 – 250.

2 Св. Григорий Богослов. Слово 38.

3 Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение... Кн. 2. Гл. III.

4 Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение...Кн. 2. Гл. III.

5 Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение...Кн. 2. Гл. III.

6 Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение...Кн. 2. Гл. III.

7 Еп. Силвестър. Цит. съч. Т.3

8 Св. Атанасий Велики. Беседи върху псалмите.

9 Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение...Кн. 2. Гл. III.

10 Настольная книга священнослужителя. М., 1986. т.5.

11 Словарь библейского богословия.

12 Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение...Кн. 2. Гл. III.

13 Архим. Киприан (Керн). Цит. съч.

14 Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение... Кн. 2. Гл. III.

15 В. Лоски. Догматическо богословие.

16 Преп. Йоан, игум. на Синайската обител. Лествица. Слово 26, п. 152.

17 Еп. Силвестър. Цит. съч. Т. 3.

18 Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение...Кн. 2. Гл. III.

19 Виж архим. Киприан (Керн). Цит. съч.

20 Пак там.

21 Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение... Кн. 2. Гл. III.

22 Пак там.

23 Цит по: архим. Киприан (Керн). Цит. съч.

24 Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение... Кн. 2. Гл. III.

25 Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение...Кн. 2. Гл. III.

26 В момента на установяването на празника църковната година е започвала през март.

27 Настольная книга священнослужителя. М., 1978. Т. 2.

28 Св. Кирил Иерусалимски. Огласителни слова. Беседа 15. П. 24.

29 Т. Флоровски. Източните отци V-VIII в.

30 Св. Дионисий Ареопагит. За небесната йерархия. Гл. 7, § 1, 2.


31 Св. Дионисий Ареопагит. За небесната йерархия. Гл. 6, § 1.

32 Прот. И. Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Нью Йорк, 1985.

33 Откъс, с малки промени, взет от книгата Архимандрит Алипий и Архимандрит Поликарп, Догматическо богословие, Курс от лекции., Манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”, Атон 2003., стр. 340 – 342.

34 Православно изповедание на вярата. Ч. 1, отговор на въпрос 20.

35 Откъс, с малки промени, взет от книгата Архимандрит Алипий и Архимандрит Поликарп, Догматическо богословие, Курс от лекции., Манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”, Атон 2003., стр. 342 – 354.

36 Св. Йоан Златоуст. Творения. Т. 2.

37 Прил. към „Православен поглед". 1868. Ч. 1.

38 От дневник за 1899 г.

39 Св. Игнатий (Брянчанинов). Слово за смъртта.

40 Св. Йоан Златоуст.

41 Св. Йоан Златоуст. Творения. Ч. 3.

42 Св. Теофан Затворник. Тълкувание на Посланието до Ефссяни.

43 С Нилус. Служител на Божията Майка и Серафимите. Божият угодник Се­рафим.

44 Св. Юстин философ. Апология II. Раннохристиянски отци на Църквата.

45 Свободен превод на някои части от книгата на Ivan Vinkov, Opsjednutost i egzorcizam, Zagreb 2004. Най-важната част от книгата е преведена, но на места има и малки допълнения от други автори. Това не е отбелязвано, както по принцип би трябвало да се направи, но, тъй като материалите са само за вътрешна употреба на студентите, не са спазвани тези предписания, защото това би изисквало още време.

46 За ангелите виж LG 49;50;69. За сатаната и за злите духове SC 6, AG3; 9; LG5; GS2;13;22; LG 48.

47 Изказване на папа Павел VI на генерална аудиенция от 15 ноември 1972 г.

48 RAHNER, K. / VORGRIMLER; H., „Opsjednutost“, в: Teološki rječnik, Forum bogoslova Đakovo, Đakovo 1992. 381.

49 Габриеле Аморт, Разказът на един екзорцист, София 2010., стр. 34-35.

50 Също, стр. 35

51 Приспособен екзорцизъм е молитвата на “големия екзорцизъм”, която екзорцистът в особени случаи и нужди приспособява към предмети или вещи.

52 Габриеле Аморт, Разказът на един екзорцист, София 2010., стр. 34.

53 При екзорцизъм, на който асистирах през 1998 г., на празника Безскверно зачатие, обсебеното лице буквално “разхвърли” двамата души, които го държаха. Екзорцистът бе отблъснат на 3 метра от мястото, където е бил, а аз получих “удар от ток” и изгаряния на ръката, които след това бързо преминаха. Екзорцизмът бе продължен и обсебеното лице бе в голяма част освободено.

54 Rimski obrednik, Naslov XI, gl. I, Tisak Nadb. tiskare, Zagreb, 1929., 363 (нататък Римския ритуал).

55 Сравни RODEWYK, Adolf, Dämonische Besessenheit heute, Patloch Verlag, Aschaffenburg, 1976.

56 BALDUCCI; Corrado, „Criterio diagnostico della possessione diabolica“ в: FIZZOTTI, Eugenio, La sfida di Beelzebul – complessita psichica o possessione diabolica?, Las – Roma 1995, 78-79.

57 АMORTH, Gabriele, Esorcisti e Psichiatri, EDB, Napoli 2002, 91.

58 Габриеле Аморт, Разказът на един екзорцист, София 2010., стр. 47.

59 SCHMIDT, Georg, Demoni među nama? – Razmatranja o suvremenom egzorcizmu, в: Demoni među nama, egzorcizam danas (Подготвил Joakim Müller), UPT, Đakovo 1998, 43-44.

60 GLANTZ, Theo, Fenomeni opsjednutosti i psiho-fizička oboljenja, в: Demoni među nama? Egzorcizam danas, UPT, Đakovo 1998, 33

61 Също, стр. 37.

62 Също, стр. 38.

63 Габриеле Аморт, Разказът на един екзорцист, София 2010., стр. 61-62.

64 Също, стр. 71.

65 PETERSDORFF, Egon von, Demoni, vještice, spiritisti, Verbum, Split, стр. 102.

66 Виж: PAVESE, Armando, Il libro nero della magia – Maghi, truffatori, ciarlatani &cialtroni in Italia oggi, Piemme, Casale Monferrato 2003.

67 PETERSDORFF, Egon von, вече цитирано, стр. 153.

68 Сравни SALVUCI; Raul, Cosa fare con questi diavoli? Indicazioni pastorali di un esorcista, Ancora, Milano 2000, стр. 150. Допълвам тук и собствения ми опит: докато извършвах екзорцизъм над обсебено лице през 1999 г., не се получи освобождение дотогава, докато не направих екзорцизъм на телефона, чрез който магьосникът е действал по гореописания начин. Телефонът, който е използван в магия, действа като уроки и създава проблеми при освобождение.

69 Габриеле Аморт, Разказът на един екзорцист, София 2010., стр. 58.

70 Също, стр. 70.

71 В случая на екзорцизма, на който присъствах, момичето бе сгодено със своя годеник и вече бяха дали да се направят поканите за сватба. Само няколко дни пред венчавката годеникът я изоставил с обяснението, че се страхува от нея.

72 Г. Аморт, Разказът на един екзорцист, София 2010., О. Иван Винков казва, че в един от екзорцизмите, които провел, демонът бил пристиснат и казал своето име: Луцифер! Той го е попитал: “Ако си Луцифер, кой тогава е Сатана?” Демонът е отговорил: “Той е моят по-стар брат според честта” В екзорцизмите, които о. Иван Винков е правил, Луцифер винаги се е явявал с висока интонация на гласа, а Велзевул - с ниска. Без значение дали са говорили с “мъжки” или “женски” глас, по време на екзорцизма при един и същ човек гласовете се сменяли.

73 Щирлей Емерсън е професор в университета в Невада, Лас Вегас, а Ивоне Сирон е съветник за психическо здраве в Министерството за децата и семейството в Невада.

74 Сравни: EMERSON, Shirley; SYRON, Yvonne, Adolescent satanism: Rebellion masquerading as religion, в Counseling & Values, януари 1995, Vol. 39, № 2, 145

75 Г. Аморт, Разказът на един екзорцист, София 2010., стр. 43

76 Kongregacija za nauk vjere, Naputak o molitvama – kojima se od Boga moli ozdravljenje, KS, Zagreb 2001, 25, 8,1.

77 Сравни De exorcismis et suplplicationibus quibusdam, Editio typica, Typis Vaticanis 1999, 78-84.

78 HOLLENWEGER, Walter J., “Izbavi nas od zla” в: Demoni među nama? Egzorcizam danas, 104.

79 Сравни TYRREL J., Bernard, Christotherapy – Healing through enlightenment, The Seabury Press, New York, 1975, 10-12.

80 Пример на такава опасност бе показан във филма The Exorcist на William Friedkin, където лекуващият терапевт, не мислейки, че става дума за демон, се обърна към лицето, което се намира в човека, и пострада от него. Този филм е правен по действителен случай с малки промени - обсебеното момче във филма е заменено с обсебено момиче.

81 Сравни PECK, Scott, Ljudi laži, IP Svetovi, Novi Sad 1991., стр. 207-213.

82 Също, стр. 209.

83 WENISCH, Bernard, Satanizam. Crne mise – Vjera u demone – Kult vještica, Đakovo 1993, стр. 83.

84 Бел. пр. Преди няколко години в Рим започнаха международни конгреси за екзорцисти, а също и в Полша от скоро съществуват курсове за обучение на екзорцисти.

85 На международния конгрес на екзорцистите в Колеваленца, Аморт е сред тези, към които е проявен голям интерес; той показал фотографии на пирони, които обсебените повърнали по време на екзорцизма и които той събрал в съд и запазил като доказателствен материал.

86 RITUALE ROMANUM ex decreto sacrosancti oecumenici Concili Vaticani II Il instuaratum auctoritate Ioannis Pauli PP II promulgatum, De exorcismis et supplicationibus quibusdam, Editio typica, Typis Vaticanis, (MIM) 1999.

87 Сравни също и Кодекс на канонично право кан. 1172,1 и 2. Преди литургичната реформа на Втория ватикански Събор съществували четири чина - степени преди приемане на тайнството на светия Ред: вратар, екзорцист, четец и аколит.

88 Студентката по педагогика Анелизе Михел починала в Клигенберг на 1 юли 1976. г. в 23-та година от живота си. Преди нейната смърт над нея били извършени 67 екзорцизма. Средствата за масово осведомяване публикуват сензационната новина:”Смърт като последствие от екозрцизъм”, въпреки, че официално било потвърдено, че причината за смъртта не са екзорцизмите, а недохранване и възпаление на белите дробове. На 21. април 1978 г. енорийския свещеник о.Алт, о.Ренц и родителите на Анелис са били осъдени на 6 месеца условно лишаване от свобода поради това, че са пропуснали консултация с лекарите и като такива са били сметнати за виновни за смъртта на Анелизе по липса на загриженост за нея.

89 Архиепископът бе запознат с моите дейности по отношение на предишни екзорцизми. Той бе и първият от всички хърватски епископи, който се сдоби с новия Ритуал на екзорцизмите: De exorcismis et supplicationibus quibusdam. Наблягаше първо да молим редовно молитвите на Църквата и молитвите на заклинание, а екзорцизъм само, ако са налице ясни знаци, показващи демонично действие. Той ми услужи със своя нов Ритуал (на латински), за да направя копие. Освен указанията, не съм използвал нищо друго от новия Ритуал. О. Мариян Архар от Словения, екзорцист с дългогодишен опит (многократно е имал семинари и духовни упражнения в Хърватска), ми каза, че е позволено да използвам и стария Ритуал, който имаме на хърватски. Потвърждение на това чух и на международния симпозиум на екозрцистите в Колеваленза, 10-16 юли 2000 г., където участваха около 200 свещеници екзорцисти и около 100 психиатри сътрудници от целия свят). Епископ, монс. Андреа Джема в своя доклад подчерта, че е говорил пред Конгрегацията за Божествения култ и Тайнствата (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum) за недостатъците и проблемите на новия Ритуал. Пред всички присъстващи той почерта, че от същата Конгрегация е получил потвърждение, че екзорцистите могат да използват освен новия, и стария Ритуал, докато новият не бъде достатъчно достъпен, за да заживее в практиката.

* New Age [Ню Ейдж] – бълг. Нова ера (епоха); срв. също Ера (Епоха) на Водолея. Запазвам чуждото название, поради факта, че то вече е придобило известна популярност в България. – Б. пр.

* Статията на полската авторка, която е духовно лице, е писана в края на 90-те години! – Б. пр.

** Тайно знание, достъпно само за избрани. – Б. пр.

90 „tablica ouija” ( słowo to jest złożeniem francuskiego i niemieckiego „tak”)./ Ouija to tablica z numerami i liczbami przeznaczona do spirytualistycznych seansów. – Бел. прев.

91 Да дам данните за ДУ на ИЛ. – Бел. прев.

* Статията е публикувана в полското списание «Effatha – Отвори се!», бр. 59/1997, с. 18–20. Вж. също: http://www.effatha.org.pl/zagrozenia/newage_3.htm

* Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „New Age“ в Уикипедия на английски ( http://en.wikipedia.org/wiki/New_Age?&oldid=323982730 )

* Предприемач, син на известния урбанист арх. Христо Генчев
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница