Духовно воюване Ричард Инг Съдържание


Глава тринадесет - Левиатанстраница12/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Глава тринадесет - Левиатан

Колко ужасен е духа на Гордост. Ако има една характеристика, която отделя Сатана от Бога това е гордостта. Всеки демон в ада е изпълнен с нея. Адам и Ева не се покориха поради гордост. И скоро след това последва бунта. Исус, който е образ и подобие на Бога е напълно противоположен. Филипяни 2:8 казва: „и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст”. Исус казва: „Защото кой е по-голям, този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз съм всред вас, като онзи, който слугува” (Лука 22:27). Гордостта, която е противоположното на смирението е водещата разлика между двете царства.


Смирение

Има много стихове, в които Исус ни учи да бъдем смирени и кротки (Матей 18:4; Лука 14:11; 18:14; Йоан 13:14-17). Апостолите също така учеха всички християни да бъдат смирени (1 Тимотей 1:15-17; 1 Петрово 5:6).

Притчи 18:12 посочва разликата между гордост и смирение: „Преди загиването сърцето на човека се превъзнася, И преди прославянето то се смирява”. накратко казано, гордостта води до унищожение, а смирението до почит. Бог обещава да сниши надменните. Исая 10:33 казва: „Ето, Господ Йеова на Силите Ще изкастри хубавите клончета със страшна сила ; Високо израсналите ще се отсекат, И издигнатите ще се снишат”. Бог иска и зачита смиреното сърце.

„Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светий: Аз обитавам на високо и свето място, Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, За да съживявам духа на смирените, И да съживявам сърцето на съкрушилите се.”(Исая 57:15)

Има много други Писания, които поучават Божиите люде да бъдат смирени: 2 Летописи 7:14; Йов 22:29; Псалм 9:12; 10:17; Притчи 16:19; Матей 18:4; 23:12; Яков 4:6, 10; Лука 14:11; 18:14; Деяния 20:19; 1 Петрово 5:5.
Гордостта ще доведе до разрушение

Исая 24:4 говори за разрушението в последните дни: „Земята жалее и повяхва; Светът изнемощява и повяхва; Високопоставените между людете на земята са изнемощели”. Пророкът отново говори за последните времена и казва: „И гордите погледи на човеците ще се унижат, и високоумието на човеците ще се наведе; а само Господ ще се възвиси в оня ден” (Исая 2:11). В Исая 5:15 той казва: „И навежда се долният човек, И унижава се големецът, И очите на високоумните се навеждат”.


Йов 41

Разширената Библия обяснява Левиатана като „Той изглежда всяко високо нещо; Цар е над всичките горделиви зверове” (Йов 41:34). Всъщност децата на Левиатан са много. Левиатан се откроява като един от най-силните и зли демони. Понякога Бог използва животни от естествения свят като змии, скорпиони, жаби и козли за да опише определени демони. Когато се стигне до Левиатан обаче, няма животно на земята, което да може да го опише, толкова е ужасно изражението му. Бог използва митическо създание, като змея, за да опише Левиатан.

Както и Езавел, така и него никой не го вижда. Но Бог казва: „Няма да мълча за телесните му части, нито за силата Му. Нито за хубавото му устройство” (Йов 41:12). Неговата свирепост го предпазва никой човек да не може да го обуздае. „Кой може да смъкне външната му дреха? Кой може да влезе вътре в двойните му челюсти? Кой може да отвори вратите на лицето му? Зъбите му изоколо са ужасни” (стихове 13 и 14). Явният отговор е „Само Бог може да го направи.” Можеш ли да обуздаеш гордостта? Никой човек не може.

(Левиатановите) Той се гордее с наредените си люспи, съединени заедно като че ли плътно запечатани; едната се допира до другата така щото ни въздух не може да влезе между тях; прилепени са една за друга, държат се помежду си тъй щото не могат да се отделят. (Йов 41:15-17)

Някои освободителни писатели заявяват, че тъй като Библията оприличава Святият Дух с въздуха или вятъра, люспите на Левиатан пречат на християните да получават неща от Бога, включително даровете на Святия Дух и потушават духовния растеж на новородените християни. Не мога да споря с това.

Когато киха блещи светлина, и очите му са като клепачите на зората. Из устата му излизат запалени факли, и огнени искри изскачат. Из ноздрите му излиза дим, като на възвряло гърне над пламнали тръстики. (Йов 41:18-20)

Казва се, че Левиатан седи в Святото Място, имитирайки принадлежностите и блокира входа, който води към Светая Светих. Той дава фалшив мир и чувство на благополучие като имитира дарбите на Святия Дух – фалшиви откровения, пророчества, думи, видения и сънища. Неговото кихане и устата му копират златния светилник със седемте светила със своите „горящи светила и огнени искри.” В нашия християнски вървеж, всичко трябва да бъде преглеждано през Божията светлина. В Святото Място човек не може да види нищо без светлината на седемте светила. Левиатан имитира и дава фалшива светлина и оттам фалшиво разбиране.

Духовната гордост води християните да се прилепят към популярни доктрини и вярвания, които ги карат да станат необучаеми. Те „хвърлят котва” около отделна истина, докато Бог иска те да се движат напред. Те се затварят в своето неразбиране на Словото, виждайки единствено през фалшивата светлина на Левиатан. Те имат законно придобити имуществени права в защитаването на своите вярвания, деноминации или църкви. Левиатан е прекъснал истинската светлина.

Левиатан имитира също така масата с присъствения хляб и дава фалшиво слово. Гордостта изопачава Словото, така че да подкрепи известни доктрини блокира всяка друга светлина върху Словото. Много християни приемат фалшифициран хляб от небето. Люспите на гордостта са толкова дебели, че те не само пречат и не допускат истината да влезе, но те пречат на фалшивата или ограничаващата доктрина да излезе.

Гордостта често навлича на хората неприятности чрез устата им. Те обичат да критикуват, съдят, да откриват чуждите грешки, да се присмиват и да предизвикват. Огнени стрели излизат от устите им. Те обичат да се доказват, да спорят и да оспорват само и само да покажат своите познания (или невежество относно) Словото. Гордостта може да клюкарства чрез молитва: „Господи, моля те помогни на брат Алфред, който пребива жена си и децата си и тича след други жени”. Гордостта може да убеди хората, че те са избрани да бъдат апостоли и пророци, защото са получили баснословно пророчество преди години, въпреки това те са останали незрели. Те са станали надменни.

Огънят и пушека от ноздрите и устата на Левиатан имитират олтара за кадене на тамян. Вместо святи молитви и хваления, които угаждат на Бога, те бълват нечисти молитви и хваления, които смърдят. Фарисеят, който каза: „Благодаря ти, че не съм като онзи човек ей там” се покланя от Гордост. Гордостта може да надигне противната си глава и да се поогледа в църквата по средата на хвалението и поклонението. Може да отвори устата си и да изговори думи на гордост посред ходатайствена молитва.

Стих 31 говори за врящо гърне или котел: „.Прави бездната да ври като котел; Прави морето като варилница за миро”. ние сравняваме дълбочината до тази част на човека, където обитава вътрешния човек – най-вътрешната част на човека. Левиатан често прави дълбокото врене като гърне с мехлем. Той афектира вашите емоции и воля. Гордостта кипи дълбоко вътре. Хора, които имат Левиатан се държат мирно и тихо в църквата. Но веднага щом си тръгнат за вкъщи обаче, Левиатан се надига и много скоро те кипват и започват да викат – крещят на съпрузите/гите си и на децата. Безпокойство, безсъние и смущение дълбоко вътре в човека често свидетелствуват за присъствието на Левиатан.

На врата му обитава сила. И всички заплашени скачат пред него. Пластовете на месата му са слепени, Твърди са на него, не могат се поклати. Сърцето му е твърдо като камък, Даже твърдо като долния воденичен камък. (Йов 41:22-24)

Хората податливи на Левиатан стават твърдоглави. Те не поглеждат нито на дясно нито на ляво, тъй като имат ограничен ум. Не можете да ги промените. Те са като бетона – всичко е объркано и напълно втвърдено в техните пътища. Техните сърца се втвърдяват. „Наковалнята” представлява долният камък на мелницата, върху който древните мелничари са стривали житото. Мелничарите са правели наковалнята от възможно най-твърдия камък. Бог нарича еврейския народ коравосърдечни и твърдоглави (Виж Изход 32:9 и Езекиил 3:7). Същото това описание се прилага за хората, които имат дух на Левиатан. Данаил 5:20 казва за цар Навуходоносор: „Но когато се надигна сърцето му, и духът му закоравя та да постъпва гордо, той биде свален от царския си престол, славата му се отне от него”.

Люспите на неговата плът са се сраснали толкова плътно, че не могат да бъдат местени. Ако люспите или коричките на една змия не могат да се местят, самата змия не може да се движи. Хората, които имат дух на Гордост ме могат да бъдат преместени и ето защо са не способни да израстват. Те здраво стискат идеи и доктрини, които спират личното израстване. Това би допуснало, че те грешат, а Гордостта никога не признава, че греши.
Повече от гордост

Левиатан символизира нещо повече от обикновена гордост. Гордостта оформя самата основа на греха. Всички видове непокорство и бунт се коренят в гордостта. Исус, самият образ на Отец, символизира смирението. Исус каза: „Аз съм смирен и кротък.” Без смирение, любов и покорност остават само голи приказки. Гордостта пречи да се покоряваме на Бога.

Гордостта работи по много недоловими начини в тялото Христово. Тя дава фалшиво чувство на мир и спокойствие. Ти можеш да чувстваш израстване, мир и утеха, но Левиатан дава фалшиви дарби и фалшиво хваление. Левиатан увива или намотава себе си около сърцето ви и вие се чувствате страхотно. Постепенно, молитвите си стават сухи, хвалението ви умира и то трудно достига тавана. Трудно е да получите слово от Бога и понякога се чудите дали Бог ви е ядосан или вече не ви говори. Ако намирате себе си в тази ситуация, може би Левиатан работи.
Над църквата

Левиатан се пльосва върху църквата като мокър парцал, който задушава. Трудно дишаш поради опресията. Неговите херметически люспи изолира Святия Дух. Една от главните задължения на Левиатан е да спира освободителното служение. Той задушава и убива помазанието. Вие можете да се молите за освобождение на хора и нищо да не се случва. Хората не се чувстват сякаш служат с освобождение, а другите не чувстват като че ли те се нуждаят от каквото и да било освобождение. Тялото Христово чезне в духовната детска градина днес се дължи предимно на делото на Левиатан.

Някои хора забелязват едно покривало над църквата. Други са преживявали плътен дим, който прави дишането трудно. Левиатан имитира Божията слава. Плода на Духа изсъхва. Не само освобождението, но изцеленията и другите дарби на Святия Дух са задушени и хорта пелтечат. Ако ви се приспива по време на служба, трудно четете Библията, във всекидневни посвещения или в молитва, и в църква, и насаме, може би Левиатан работи.
Проявления

Плужек

Понякога Левиатан е духовно разпознаван като черен плужек или охлюв. Той поставя хората в затвори и там няма свобода. Вие виждате другите да се движат в Святия Дух и жадувате да бъдете като тях. Те изглеждат сякаш се движат с 50 мили в час, докато ти се движиш с пет и то с много зор.

Левиатан е този, който управлява над църквата на Лаодикия. Той кара вярващите да мислят, че добри дела и богатство са равни на святост, и че света ги почита. Те са самодоволни, защото всеки оценява неговите добра работа и богатство.

Този грозен дух също така носи отпадналост, умствена опресия и много други емоционални проблеми. Да спира съживленията и другите форми на духовното израстване представлява една от неговите най-важни задачи. Молитвените събрания скоро загубват ревността и ентусиазма, който са имали в началото когато Левиатан работи.

Гордостта води до бунт. „Защо трябва да слушаме пастора? В крайна сметка той не е по-добър от нас. Ние не трябва да се съгласяваме с него, той трябва да се съгласява с нас. Без нас той ще остане без работа. Където има Гордост, със сигурност ще бъдат открити Бунт, Разединение и Размирици. Гордостта е тази, която казва на хората, че Бог иска да обикалят различните църкви да поставят пасторите на място. Въпреки това същите тези индивиди никога не се съгласяват който и да било.
Тирбушон

Левиатан, увиатата змия, ни напомня за тирбушон. Трудно е да извадите увъртян пирон или тирбушон от нещо. По същия начин извитостта на Левиатан прави изваждането му трудно. Писанието го описва също така като бързия, пронизителен змей.

В оня ден Господ С лютия, и великия, и якия Си нож Ще накаже левиатана, бързия змей, Да! левиатана, извиващия си змей, И ще убие змията, която е в морето. (Исая 27:1)
Многобройни глави

Левиатан има многобройни глави. Левиатан особено мрази Псалм 74:13-14, който казва:

Ти си раздвоил морето със силата Си; Ти си смазал главите на морските чудовища. Ти си строшил главите на Левиатана, Дал си го за ястие на людете намиращи се в пустинята.

Той мрази също така Писанието:

В оня ден Господ С лютия, и великия, и якия Си нож Ще накаже левиатана, бързия змей, Да! левиатана, извиващия си змей, И ще убие змията, която е в морето. (Исая 27:1)

Библията говори за главите му, но не казва колко са на брой. Ние откриваме, че Левиатан в един човек може да има различни или повече глави сравнявайки същия дух в друг човек. Например, един човек може да притежава Гордост поради тяло, Секс, света или богатства, а друг човек може да се предава на Духовна Гордост в пеенето или пророкуването. В този смисъл, точният брой на главите на се явява второстепенен.


Бог може да се справи с него

Невъзможно е за вас и мен сами по плът да се справим с Левиатан, но чрез Святия Дух ние можем да изгоним Левиатан използвайки Йов 41. Стихове 1 и 2 определено са стихове за воюване. Бог казва: „Ти не можеш, но Аз мога.” В стих 11, Той казва: „Кой Ми е дал по-напред, та да му отплатя? Все що има под цялото небе е Мое”.

Докато Еремия 50 и 51 се отнасят специфично за Великия Вавилон, забележете че Библията изброява Гордостта като един от Вавилонските помощници. Както споменахме по-рано, дискутирайки Езавел в Наум 3:9; Словото на Бога казва следното за Вавилон: „Етиопия, и Египет бяха негова сила и тя беше безгранична; Фут и ливийците бяха твои помощници”. Етиопия беше близък съюзник на Египет. Ние познаваме този град като главно пристанище на търговия, който е силно търгувал със злато, сребро и други богатства на света. Библията описва Египет като град известен със своето великолепие и гордостта на властта. Всъщност Фараона говори с почти същите изрази като Левиатан (Йов 41:1-2).

Говори и речи: Така казва Господ Йеова: Ето, Аз съм против тебе, Фараоне египетски царю, великото чудовище, което лежиш всред реките си, което си рекло: Реката ми е моя; аз я направих за себе си. Аз ще туря въдици в челюстите ти, и рибите в реките ти ще прилепя за люспите ти; и ще те извлека изсред реките ти с всичките риби в реките ти, прилепнали при люспите ти. (Езекиил 29:3-4)

Бог недвусмислено нарича Фараона на Египет дракон. Той говори също така за поставяне на кука в устата на Фараона, което е идентично със езика намиращ се в Йов 41:1.
Освобождение

Левиатан обикновено слиза като проклятие по семейна линия. Вие трябва да разчупите това проклятие чрез кръвта на Исус. Използвайте Галатяни 3:13 и помолете Бог да разчупи проклятието десет поколения назад от всяка страна на семейството.

Както и другите силни, Левиатан използва много други духове, за да покрива специфични области. Човекът трябва да се покае за своето поддаване на духовете изброени по-долу. В областта на масовото освобождение, ние караме хората застанат и устно да изповядат всеки грях на участие и да поискат прошка когато ние назоваваме имената на различните духове. Към списъкът по-долу може да се добавя и той не представлява пълния сбор на всички духове, които Левиатан използва. Децата на Гордостта са:

Гордостта на тялото

Гордостта на интелекта

Гордостта на сексуалната сила

Гордостта на светските неща

Гордостта на властта

Гордостта на парите

Идолопоклонство / Поклонение на самия себе си

Коравосърдечие

Надменен поглед

Спорене

Безполезни фантазииНетърпение

Непослушание

Нахалство

Префърцунено ходене

Нека-другите-да-го-направят

Осъждане


Себеправедност

Оплакване

Сведен поглед

Потискане

Клюкарстване

Присмиване на другите

Лош късмет

Очарователният принц

Пепеляшка

Фалшиво състрадание

Ярко въображение

Надменност

Отхвърляне на другите

Обвиняване на другите

Неуважение към авторитетите

Псуване


Критицизъм

Самомнителност

Егоизъм

Алчност


Притежаване

Самохвалство

Лъжене

ПреувеличаванеБездействие

Мързел


Безделие

Неморалност

Кавгаджийство/ тормоз

Незачитане

Анархия

ПрезрениеНесъгласие/ кавга

Суета


Изопачаване

Опресия


Богохулство

Клеветене

Осмиване

Срам


Буен гняв

Ревност


Непростителност

Превъзходство

Пиянство

Осъждане


Злословене

Арогантност

Духовна Гордост

Фалшиво смирение

Самохвалство

Предизвикателен

Спорещ

Препирня


Караница

Съмняващ се

Мамещ

НедоволствоРазрушение

Впримчване

Връзки

Мрежи


Капан

Примка


Своенравен

Заблуждение

Фалшиво проспериране

Проклинане

Измама

Мъртви делаФалшиво пророкуване

Фалшиви доктрини

Безплодност

Дълбоко нараняване

Завист

СамосъжалениеНесдържаност

Конфронтиране

Гордостта на живота

Гордостта на света

Похотта на плътта

Похотта на очите

Заблуда

НевежествоНепоучаемост

Измамливост / невярност

Лукавство

Себе-съблазняване

Упорство

Подозрителност

Упрекване

Злепоставяне

Порочност

Лакомия


Високомерие

Объркване

Омраза

НетърпимостБезразсъдна постъпка

Отмъщение

Депресия

Самоубийство

Вина

ПерфекционизъмНесправедливост

Въображение/ фантазия

Гняв

Контрол


Силно чувство за собственост

Чувство на безсилие

Хитрост

НегодуваниеКакто и във всяка друга област на освобождение, покаянието е ключа. Без покаяние, няма прощение. Без прощение, грехът продължава. А там където съществува грях, демоните притежават правото да тормозят.

Вие трябва да вържете левиатан в небесни места като управляващ дух и да прекъснете всички връзки между Левиатан и другите духове в човека.

Тъй като Левиатан живее в морето, пресушете водите му. Цитирайте Еремия 50:38 и Еремия 51:36: „Суша има върху водите му; и ще пресъхнат; защото е земя предадена на изваяни, и жителите й са полудели за страшилищата си” и „Затова, така казва Господ: Ето, Аз ще се застъпя за делото ти, и ще извърша въздаяние за тебе; ще обърна реката на Вавилон в суша, и ще пресуша извора му”. Цитирайте също така Лука 10:19: „Душе, слушай сега какво Господ Исус каза на мен и на всички вярващи: „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди”. „Поставям те под своите нозе и аз стъпвам върху главата ти”.

Аз обикновено използвам следната последователност или подобен вариант:

В името на Исус и чрез силата на Неговата кръв, аз поставям кука в челюстта ти и въже около езика ти. Пробивам челюстта ти с кука, в името на Исус.

Левиатан често се изявява като предизвиква болка и скованост в областта на врата и раменете в човека, който бива освобождаван. Духа на отхвърляне също прави това и нищо чудно, тъй като духа на Гордост играе важна роля в отхвърлянето. Човекът ще сграбчи врата си и ще криви гърба си. Понякога духа на Гордост се изявява чрез вълнения в гръбначния стълб. В други случаи той се увива около сърцето и човекът ще държи гърдите си от болка. Веднъж след като духът се изяви, вие трябва да продължите да обстрелвате със Словото. Винаги се покорявайте на Святия Дух в духовното воюване.

Ако демонът откаже да напусне в рамките на 10-15 минути, вероятно той има легално право. Човекът най-вероятно трябва да изповяда област на грях или непростителност и след това да се покае. Правилото си остава ненарушено.

Помнете, че Левиатан притежава повече от една глава. Вие трябва да последвате всички глави. Всяка една представлява мъчно преодолима и дълбока област на гордост, понякога прикрита от нашата собствена умела способност да крием своята самонадеяност и непочтеност от нас самите, а също и от другите. Фалшивото Смирение прикрива Гордостта докато правилните обстоятелства разкриват нашето истинско състояние. Всеки може да действа смирено когато се конфронтира с хора, които са над неговото положение в живота, но същия този човек ще презира хората, които той счита за под неговото ниво. Уличният просяк може да се покланя на бизнесмена, който е в своя кадилак, но той ще срита другия просяк до себе си.

Имайки вяра вържете Левиатан в небесни места и разкъсайте всички връзки, вземете власт над отделните духове на Левиатан както са изброени по-горе. Както ви води Духа, минете през отделните духове, които съставляват децата на Гордостта.

Помнете, Гордостта представлява скритата основа на всеки грях. Нашата битка с Гордостта е доживотна. Тя пречи на християните да навлязат в най-дълбоките области на Духа. Тя ни мами да си мислим, че ние сме полезни слуги на Бога защото имаме ревност, ентусиазъм, дела и всичките характеристики на добър служител на Бога. През цялото време обаче, ние правим нещата за себе си, така че да изглеждаме добре в очите на другите. Това може да бъде желание за приемане или поради простата причина, че подобни действия са част от нашата религия или доктрина. Аз, мен и себе си са мотива за нашите действия. Ако това, което правиш се базира на нещо друго, вместо на твоята любов към Бога или към твоя ближен, вероятно е потопено в гордост.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница