Духовно воюване Ричард Инг Съдържание


Глава четиринадесет - Духът на Антихристстраница13/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Глава четиринадесет - Духът на Антихрист

Антихрист е сила, разпространена по целия свят, също както и управляващият дух. Среща се и във църквите и извън тях. Това е силата, която се противопоставя на Божието царство. Представката „анти” предполага, че нещо е срещу или противно на нещо друго. Той е от дълго време на земята, вероятно още от времето на Едемската градина. Това е духът на религия, която почита плътта, част от Вавилонската система, която покрива земята днес.

Ще има една личност, наречена Антихрист, който ще олицетворява, всичко което е срещу Христос. В последните времена тази зла антихристка сила ще достигне своя апогей в дела и зло.
Духът на света

Духът на Антихрист е от света и говори за нещата от света. Хората, които са под властни / дават място на този дух, откликват на света, познават света, съгласяват се със света, зариват се със света и ценят нещата от света и света им отвръща. Те обичат света и света ги обича и ги слуша. Толкова, колкото света обича невярващите, толкова мрази последователите на Исус Христос. Исус каза: „Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него” (Йоан 17:14).

Политиката, правителството, бизнеса, банкерството, армията, музиката, спорта, медицината, правото, развлеченията, филмите, телевизията, образованието, религията и много други дейности са в действителност антихрист. Всичко, което е в света и се противопоставя на Бога, принадлежи на Антихрист. Всичко, което света защитава, всичко което отхвърля Отец и Сина, е Антихрист. Много християни никога наистина не са напуснали света и те напускат църквата, за да се върнат обратно в светските си занимания. По този начин вие разбирате, че те не са истински християни. Те служат на духа на Антихрист и Мамон.

Всеки път когато докоснете света, вие докосвате царството на Сатана. Христовото царство не е от този свят. Църквите са бреговото предмостие на Христовото царство обитаващо в Сатанинското царство, странници в чужда земя. Ние живеем на територията на Сатана, но ние си оставаме отделени и ясно очертаващи се. Ние излязохме от света и влязохме в Божието царство. Сатана мрази християните, защото те стоят като фарове (маяци) всред неговото тъмно царство. Сатана много би искал ние да тръгнем след похотите на този свят, заместителната система, която се противопоставя на Божия суверинитет.

Сатана поставя много клопки, чрез които са ни впримчи с грижите на този свят, чрез тръните и бодлите на дълговете, алчността, властта, материалните притежания, разкоша, разрушените взаимоотношения, парите, светските амбиции и сексуалната похот. Той подрежда света така че влиянието да засегне всеки християнин.

В Колосяни 4:14 Павел пише: „Поздравяват ви възлюбленият лекар Лука Димас”. Във Филимон 24 Павел още веднъж споменава Димас, част от „моите съработници”. Във 2 Тимотей 4:10 Павел прави следното тъжно известие: „Защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация”. Така че виждате, влиянието на света плени Димас и го убеди да напусне служението и вероятно вярата. Духът на Антихрист продължава да дърпа много християни обратно в света, дори и такива, които са видели Божията сила и са служили вярно с години.


Граждани на чужда страна

Ние живеем в света и трябва да го използваме, но не трябва да бъдем впримчени от него. Исус дойде и ядеше, и пиеше. Той използваше нещата от света, но Той никога не беше пленен от него. Ние живеем чрез Духа и можем да приемем света или да оставим. Ние притежаваме различни неща, но когато нещата започнат да ни притежават, тогава духът на Антихрист ни контролира. Ние докосваме света, но ние се учим да отделяме себе си. Ние си оставаме граждани в една чужда страна. Павел казва:

Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат; и които плачат, като че не плачат; които се радват; като че не се радват; които купуват, като че нищо не притежават; и които си служат със света, като че не са предани на него: защото сегашното състояние(Гръцки: Образът ) на тоя свят преминава. (1 Коринтяни 7:29-31)

Павел казва, че можем да имаме жени (съпруги), но не трябва да предпочитаме жените си пред Божиите неща, или нещата на света над нещата на Духа. Ние се покоряваме на Бога пред жените си и ние вършим Божиите неща, а не нещата на света, за да угодим на нашите съпруги. Любовта ни към нашите жени е на второ място спрямо любовта ни към Бога.

Ние плачем и сега вече можем да го оставим да си върви, защото поставяме Божиите неща над светските притежания и богатства. Ако изгубим притежанията и богатствата, ние не плачем, въпреки че останалата част от света би ридала за загубата. Ние знаем, че нещата от света си остават преходни и без стойност в небесния свят. Ние можем да плачем или да се радваме като останалия свят и въпреки това, това въобще може да не ни засегне, защото радостта ни е в Господа, а не в нещата от света. Ние изглеждаме като граждани на света и можем да се смеем и плачем, но ние идваме от друго царство. Живеем в света и все пак живеем извън него. (Прочетете чудесната книга на Уочман Ний, озаглавена „Не любете света”.)

Ние трябва да бъдем нащрек не само спрямо физическия свят, но спрямо демоничната сила зад него. Зад всяко нещо в света, което не е от Бога се крие демонична сила – духа на Антихрист. Всеки път, когато докоснем нещата от света, ние докосваме демоничната сила зад света. Ние трябва да бъдем много внимателни когато докосваме нещата на света. Те могат да се превърнат в примка на Сатана, в примката на ловеца (Псалм 91:3).

Всеки път когато гледате спорт или реклами, предлагащи различни средства за разкрасяване и продукти за само помощ, вие докосвате част от демоничния свят, който контролира света. Всеки път когато гледате сексуални реклами, конкурс за красота или програми, които възбуждат сексуално, вие докосвате демоничната сила на света. Всеки път когато участвате в някоя бизнес сделка, политическа дейност или някоя организация извън църквата, вие докосвате демоничния свят – духа на Антихрист.

Дейностите на света не почитат и не подкрепят Божието царство. Почти всичко извън църквата съдейства за идването на Антихрист. Индустриите за забавления, банкерство, армия, медицина, право, търговия, спорт, бизнес и дори някои религиозни псевдо християнски църкви, съдействат и подготвят идването на Антихрист. Световните дейности неизбежно ще доведат Антихрист в последното време. Вие всъщност бихте могли да забележите опозицията срещу Христос във всяка една от тези области и всички други области на живота, които не са от Бога.

Например, индустрията за забавления пласира секс, насилие и бунт (непокорство). Те също така популяризират сатанинска музика и филми. Дори детските анимации пласират демонични идеи. Банковата индустрия бавно, но сигурно, съдейства за установяването на единна световна икономическа система, характеризираща се с общество без пари, дебитни карти (кредитни карти) и знака на звяра. Световната армия е впрегнала себе си в световни конфликти и разрушения, и ще играе главна роля в потъпкването и гонението на християните в последните дни.

Медицината насърчава абортите и идеята, че съществуват само законите на природата и еволюцията, а не на Бога. Професията юрист със своята суетност, алчност и жажда за власт символизира покварата. Правителството безмилостно създава закони, които отблъскват народа далеч от Бога. Забраняват молитвата в училище, като в същото време позволява медитация и визуализация под маската на самоусъвършенстване. Образователната система преподава чародейство и безбожие. Търговията и бизнеса, самите те подтикват към алчност, световен контрол и лична изгода. Те приемат всеки продукт, стига да вади пари, като това включва порнография, алкохол или наркотици. Политическата арена подкрепя алчността за власт, пари, слава и единно световно правителство. Злото прониква във всеки сегмент от обществото, подготвяйки сцената за Антихрист. Нито човечеството, нито света са се променили ни най-малко през вековете. Хората просто са изобретили повече изкусни методи да се предават на греха.


Великият Вавилон

Целият свят съставлява вавилонската религия и система, създадена от Сатана в противопоставяне на Бога. Всичко, което съществува в света и не е от Бога попада под контрола и злото влияние на Вавилон, сатанинската империя. Вие не можете да ходите между двете. Вие или служите на Бога, или служите на Мамона. „И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й” (Откровение 18:4).

Много християнски писатели твърдят, че звярът, който се надига от морето в Откровение 13:1 олицетворява Антихрист. Стих 7 казва: „И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ”. Докато ние се занимаваме да търсим личността Антихрист, духовете на Антихрист вече работят в нашите църкви за да победят светиите. Много хора продължават да развратничат с Вавилон.

Християните трябва да бъдат много внимателни, когато вървят в този свят. Скрити клопки навсякъде чакат да ни впримчат. Чувал съм християни да заявяват, че причината да участват в съмнителни повишавания (съдействия) и бизнес сделки е, че Бог иска от тях да имат служение на даване. В деветдесет процента от случаите са чисти глупости. Повечето от тях така и така завършват с фалит и подобни християни винаги имат финансови неприятности. Ако Бог иска да им даде служение на даване, Той ще осигури успехът, който ще породи средствата, като в същото време ще запази почтеността непокътнат.

Много християни се потапят в света чрез секс. Те правят компромис със света и се наслаждават на плодовете на Вавилон. Те се промъкват в порно театрите и четат пикантни списания, като в същото време разгласяват свободата си в Святия Дух и способността им да контролират желанията си. Рано или късно те ще се предадат открито на сексуален грях.

Не можете да преминавате оградата. Рано или късно ще залитнете на страната на света. Вие трябва да излезете от Вавилон, далеч от нещата му, които подлъгват и впримчват. Дори и една малка пролука може да даде на Сатана вход в живота ти. От друга страна, излизането от Вавилон не означава, че вие трябва да станете отшелник. Приближавайте се при Бога и оставете нещата на света, които ви отвличат.

Антихрист олицетворява много повече от един различен Исус, това е световна духовна власт и система, която впримчва. Антихрист е същински Египет, който засмуква хората обратно в греха. Колко често евреите искаха да се върнат обратно в пленничество и робство, след като Бог ги изведе от Египет? Плътта прави робството понякога да изглежда привлекателно.

Духът на Антихрист се проявява в живота на християни, които продължават да ламтят за нещата от света. Те не могат да зарежат пушенето или пиенето. Те все още обичат скъпите си коли, дрехи и храна. Посланието за просперитет е плод на духа на Антихрист. То предизвиква ненаситност и гордост. Отстъпил християнин може да е жертва на духа на Антихрист. Бог иска неговите люде да преуспяват, но не чрез методите на света. Давид и Соломон преуспяваха и след това паднаха в грях чрез светски неща.


Една система от лъжи

В църквата този дух се проявява чрез непрекъсната измама и изопачаване на доктрината. Измамни духове подлъгват групи в следване на лидери, които изглеждат харизматични и естествени. Този дух се стреми да превърне истинското евангелие на царството в една светска религия на просперитет и добри дела. Църквите, които са под влиянието на този дух обичат церемониите, ритуалите и добрите дела. Можете да откриете изобилие от добри дела, но много малък духовен растеж и разбиране. Те не вярват в говоренето на езици, в делото и дарбите на Святия Дух, чудесата или свръхестествените неща. Те базират свята религия на логиката и понякога на науката. Духът ще действа чрез нещата на света и ще изопачи Божието Слово, за да пасне на света и плътта. Ето затова Павел говори толкова прямо в Римляни 8 глава относно ходенето в духа, плътта желае нещата от света; духът пожелава Божиите неща. „Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове” (стих.14).

Библията споменава духа на Антихрист по име само в четири стиха:

Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите; защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо. (1 Йоан 2:18-19)

Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата Му. (1 Йоан 2:22)

Защото доволно е миналото време, когато сте живеели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирования, в опивания, и в омразните идолослужения. (1 Йоан 4:3)

Йоан прави няколко интересни изявления. Стих 18 от 2 глава посочва, че колкото повече наближават последните времена, духът на Антихрист ще става все по-силен и многочислен. Той действа вътре в църквата, карайки хората да напускат и да основат свой собствен култ или деноминация или просто да отпаднат. Понеже днес съществуват над 261 протестантски деноминации в Америка, плодовете са явни. Кулминационната дейност на Антихрист ще доведе до отпадането споменато в Библията.

Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението, и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. (2 Солунци 2:3)

Повечето освободителни служители рядко застават срещу този дух и знаят много малко за него. Този дух се споменава първия звяр от апостол Йоан в книгата на Откровение 13 глава. Очевидно там ще бъде Антихрист, който ще се появи като личност или звяр. Но също така има много духове на Антихрист, които вече работят в света, за да подготвят сцената за идването на личността Антихрист. Като дух на последното време, с течение на времето Антихрист ще увеличава силата си.

През вековете можем да наблюдаваме едно постоянно отпадане на християни, започвайки дори от времето на Павел. В последните времена обаче ще се случи масово отпадане. Много християни ще се върнат в света или ще бъдат впримчени във фалшиви учения.


Един различен Исус

Предлога „анти” означава „срещу/ вместо” и ето защо можем да видим, че духът на Антихрист носи различен Христос от този, който се намира в Божието слово. Това е измама, която създава фалшив Исус. Няма нужда да търсиш надалеч „различен” Исус.

Свидетелите на Йехова заявяват, че Исус е бил сътворен от Бога, и по този начин отхвърлят Неговата Божественост и ролята Му в Божествеността (1 Йоан 2:22). Мормоните, казват, че Исус е брат на Сатана. Други твърдят, че Исус е филипинец, живеещ тайно в Манила.. Някои заявяват, че Той е кореец известен под името Муун. Нюейджърите казват, че Исус е древен учител, едно въплъщение на божество, като просветлените гуру от миналото. Нюеджъри, хинду и будисти твърдят, че всички ние сме Христос и имаме Христос, който свети в нас.

Нюейджърите твърдят също така, че края на света ще разкрият седем възвишени учители, включително и Исус, но той е само един от седемте. Те твърдят, че Катуми, прераждането на св. Францис е най-висшия сред учителите. Други включват тибетския учител, Буда, Хинду, гуру, индийски магьосник и шама. Кой Исус седи на трона на твоето сърце?


Вратата за Антихрист

Отварянето за духа на Антихрист е егоизма. Рийс Хауелс веднъж казал:” Проблемът не е в греха, той е егото.” (Grubb 40). Егоизмът в църквата представлява бунта срещу властта, гордост, инат и липса на покорност. Желанията на егото, което е на трона ще ви върнат обратно в света.


Освобождаване от Антихрист

Покаянието и искреното желание за служение на Бога подреждат сцената за освобождаване от духа на Антихрист. Този дух работи заедно с други управляващи духове като Езавел, Гордост и Умствен Контрол. Вие трябва да вържете тези силни и да разкъсате връзките между силния в небесни места и тези в човека.

Антихрист излиза от морето. Пресушете водите му. Продължете да изгонвате, използвайки същите техники както при другите духове. Нека Святият Дух да ви води. Антихрист работи със следните духове:

Алчност


Скъперничество

Хазарт


Жажда за богатства

Власт,


Сексуално Признаване, и Слава

Прекаляване с Развлечения, Алкохол, Наркотици, Секс, и Храна

Пълнеене

Идолопоклонничество

Гордост

СебепрославянеБеззаконие

Липса на Уважение

Магьосничество

Фалшиви доктрини

Чужди религии

Богохулство

Непокорство

Недоволство

Неверие

Съмнение


Суета / славолюбие/ самомнение

Разсъждаване

Логика

Наука


НедовериеКаталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница