Духовно воюване Ричард Инг Съдържание


Глава шестнадесет - Духа на убийство и насилиестраница15/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Глава шестнадесет - Духа на убийство и насилие

Духът на убийство и насилие ще стане много силен в последните дни. Не минава и един ден без убийства и войни в някоя точка на света. Този дух насърчава убиването и унищожението между човеците, племената и народите. Войните и конфликтите продължават да безпокоят мира на планетата земя и ще станат все по-интензивни с времето. Сведенията сочат, че около 50-60 войни се случват всяка година в различни части на света. Когато броят на войните спадне до средата – към двайсет, това представлява сравнителен мир.

Всяка година хиляди човеци биват осакатени за цял живот или убити. Хора проливат кръвта на други хора без да има видима причина. Трудно би минал ден без съобщение за някое ужасно убийство. Някои убийства са толкова жестоки, че човек знае, че само Сатана може да бъде вдъхновител на подобна жестокост.

Най-първото описание на убийство и насилие се случи когато Каин уби Авел. Битие 4:8 казва: „А Каин каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби”. от тогава насам убийствата и насилието постоянно се увеличават между и сред човеците и братята. Това, което човечеството си причинява в областта на убийството не може да дойде от никъде другаде, освен от самото дъно на ада.

В последните дни, човеците ще вървят в пътя на Кайн, ще се избиват един друг. В Юда 11 четем: „Горко им! защото ходят по Кайновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство.”

Нарастването на броя на войните, насилието и убийствата е белег на последните времена. Милиони християни ще бъдат убивани (Откровение 6:9; 13:7). Не е трудно да си представим свят, в който християните ще бъдат преследвани докато бъдат хванати, тормозени и убивани систематично. В Матей 24:9 Исус казва „Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име”. Сцената за масовите убийства вече е подредена и е поставена. Просто е въпрос на време.

Духът на Вавилон или Езавел контролира убийство и насилие. В Откровение 18:24 Словото казва: „И в него се намериха кърви от пророци и от светии и от всичките заклани на земята.” Този дух използва непростителност, ревност, гняв, гордост, огорчение, омраза, враждебност, алчност, умствен контрол и други второстепенни духове, които подготвят сцената за убийство и насилие. Вавилонската система е световна система основана на желание за власт и богатство (Наум 3:9). Нейната основа или сила е в гордостта. По времето на пророк Наум гордостта на Египет и богатствата на Етиопия бяха силите, които властваха. Те продължават да властват и днес. Националната гордост и желанието за богатство на световно ниво води до войни и завоевания. Думата „война” всъщност описва усилията на една група да използва насилие и / или убийство срещу друга група, за разлика от това един човек да убие други.

В последните дни Убийство и Насилие ще станат твърде силни. Нация ще се повдигне против нация и царство против царство (Матей 24:7). Дори сега хората изглеждат все едно са на бясно ловуване. Зверствата в Африка продължават. Организирани групи избиват цели племена африканци. Често тези жертви принадлежат на същото племе от което са и извършителите. В един момент ще се окаже, че решението за войните и насилието е открито – единно световно правителство. Така лекарството ще се окаже по-лошо от болестта, която се опитва да излекува. Това са само празни надежди.

Духът на смърт, разбира се е близък роднина. Смъртта не е задължително да дойде чрез насилие или съдействието на друг човек. Смъртта работи също и чрез болести или инциденти. Убийството, разбира се работи чрез друг човек.

Исус каза в Йоан 8:44 за Сатана: „Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща”. Самият характер на Сатана намирисва на убийство. Още от самото началото Сатана е убивал човеците. Независимо дали един човек или група от човешки същества умъртвяват друг, Сатана се наслаждава. Истории за убийства и войни изобилстват в Библията и в легендите и историята на всяка страна по лицето на земята. По времето на последните дни Сатана ще бъде хвърлен долу на земята и той ще бъде разярен (Откровение 12:8-9, 13). Поради това Сатана ще поведе война срещу църквата.

Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса; и змеят застана на морския пясък. (Откровение 12:17)

В Откровение 13:7 звярът ще повдигне война срещу светиите. „И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ”. войната представлява организирано насилие и убийство опрощавано от правителства или лидери.


Опитване да убият Исус

Когато Исус беше на земята Сатана постоянно подстрекаваше хората като ги подбуждаше да убият Исус.

Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много, и прати да погубят всичките мъжки младенци във Витлеем и във всичките му околности, от две години и по-долу, според времето, което внимателно бе изучил от мъдреците. (Матей 2:16)

В друг случай, Сатана постави идеята за убиването на Исус в умовете на фарисеите, но все още не беше неговото време, така че Исус се измъкна през тълпата (Йоан 7:30). В множество случаи фарисеите търсеха поводи да убият Исус, тъй като Той поучаваше неща, които не бяха в съгласие с техните доктрини.

И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота. А Исус им отговори: Отец Ми работи до сега, и Аз работя. Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога. (Йоан 5:16-18)

В Йоан 7:1 Библията ни съобщава: „След това Исус ходеше по Галилея; защото не искаше да ходи по Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият”. Когато най-накрая дойде времето, Исус сам позволи да бъде убит на Кръста. Духът на Убийство и Насилие работеше постоянно, за да убие Исус. Сатана продължава да използва този дух и намерения за да убие всички християни в последните дни. Той планира да раздразни правителствата, народите и хората. В своята ярост те ще извършат убийство, точно както той раздразни фарисеите, когато Исус беше още на земята.


Избиването на пророците

Силата на убийство може да бъде забелязано още и във факта, че Сатана се погрижи за смъртта на всеки пророк, изпратен от Бога до евреите, Исая, Еремия, Езекиил, Йоан Кръстител и много други пророци умряха от ръцете на враговете или от ръцете на собствените им люде. Исус оплакваше факта, че Ерусалим избива пророците изпратени от Бога.


На края

През последните дни духът на убийство и насилие ще се разпространява дори още по-яростно. Матей 24:6-7 казва: „И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове”. Ние ще видим убийство и насилие както никога преди в историята на света.

Матей 24:9 казва: „Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име”. Християните като една група ще бъдат целта на Сатана за масово / поголовно клане.

Откровение 6:9-11 говори за душите на тези, които са убити заради Божието Слово и заради свидетелството, което държат. Множества християни ще бъдат обезглавени по време на скърбите.

При освобождението факта, че човекът не е убил никого това не е необходимо да свидетелствува за наличие или липса на духа на убийство и насилие. Духът може да работи в личността бавно чрез непростителност и огорчение. Човекът може да не е извършил физическо убийство, но духът да се крие в сърцето му. Ето защо Исус каза, че ако някой мрази брат си, той вече го е убил в сърцето си. Омразата и непростителността са вратарите, който канят духа на убийство в живота на човека.
Аборти

В повечето случаи на аборт, по които аз съм работил, духът на убийство и насилие се изявява. Абортът включва духовете на убийство, както и на смърт. Над 24 милиона аборта на година по целия свят свидетелстват за успеха на този дух. Това са 24 милиона убийства на година, който се случват само в областта на бебетата. Кой знае колко много повече умират в резултат на отделните убийства и войни? В по-горния параграф аз споменах, че Езавел контролира духа на убийство. Като настоящия сатанински главнокомандващ, този противен дух контролира всичките седем управляващи духове, включително Убийство. Откровение 18:24 говори за този настоящ ден и век.


Самоубийство

Самоубийството е убиване на самия себе си и обикновено изявява себе си като змия. В един отделен случай, аз разговарях с една млада жена, която беше оскърбена, че съпругът й я напуска. Докато говорехме, Святият Дух изведнъж каза „Самоубийство”. Аз погледнах жената и попитах: „Опитвала ли си се да се самоубиеш?”. Тя веднага избухна и започна да хлипа. Тогава тя си призна, че предната вечер тя била на косъм да поеме огромно количество сънотворни, но с последният момент тя ги изхвърлила в тоалетната. Аз казах: „Самоубийство, излез в името на Исус!” Младата жена моментално започна да кашля и да се дави. Тя падна на пода, започна да се движи като змия и езикът й започна да се криви, демонът проговори със съскащ глас: „Аз няма да изляза.” Когато погледнах надолу към жената, видях мускулите по протежението на гръбначния й стълб да се накъдря все едно змията е наранила себе си около гръбначния стълб. Много скоро той напусна.

Във всеки един случай на непростителност и омраза, има потенциал за духа на убийство и за духа на насилие също да присъстват. Самоубийството работи заедно с непростителност към самия себе си и себе омраза.
Над цели нации

Убийство и насилие могат да поробят цели нации и народи. Вярвам, че нацистка Германия беше под контрола на този противен дух. Дори днес определени области от този свят са заградени за убийство и насилие. Определени народи, поради техните културни истории, са много по-склонни да изявят този определен дух. В някои от Южните тихоокеански острови, много насилствени духове се проявяват в една определена раса почти всеки път когато освобождавам – масово или лично. През цялото време хора от различни етнически предистории в същата публика остават спокойни и невъзмутими.


Връзване на убийство и насилие

Бивайки управляващ дух, убийство най-напред трябва да бъде вързан в небесни места и връзките трябва да бъдат разкъсани и отмахнати. Изгонете убийство и насилие по същия начин както и при другите духове. Вие се нуждаете да почистите цялото гнездо на духовете на огорчение, гняв, враждебност, непростителност й съответните духове. В някои случаи вие трябва да бъдете много точни: Омраза към баща, майка, мъже, жени и т.н.

Зад убийството е духа на гордост. Може да се наложи първо да премахнете гордостта. Много убийства са извършени поради гордост.

Във всеки един случай на безнадеждност, разглеждайте самоубийството като възможен дух. В случаите на гняв, особено с хора, които са били малтретирани като деца. Хора, които бият жените си, блъскат по стените вие трябва да се справите с убийство и насилие.

Юрисдикцията на седемте управляващи принца се застъпва. Ако вие поставите върховете на седем пирамиди страна до страна, техните основи ще се застъпят значително. Управляващите духове използват много духове. Изброените по-долу са само някои от духовете използвани от убийство и насилие:

Самоубийство

Непростителност

Отмъстителност

Жестокост

Омраза


Неприязън

Противен


Ревнив

Себецентриране

Алчност

НараняванеПомятане

Гняв


Огорчение

Бойни изкуства

Измъчване

Отчуждаване/ охлаждане

Негодувание

Бруталност

Завист

ПредателствоЛакомия

Аборт


Бунт / Непокорство

Неприязън

Дълга памет

Ки или Чи

Бияч

СаможивецБез любов

Без милост

Задържащ недоволство

Предателство

Гордост

МъртвороденСтрахКаталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница