Духовно воюване Ричард Инг Съдържание


Глава осемнадесет - Идването на Цунамистраница17/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Глава осемнадесет - Идването на Цунами

Най-великото съживление и жътва на души, които света някога е преживявал идва скоро. Но то ще бъде и последното. По средата на това съживление ще дойде гонение, което ще доведе до пълно унищожение на светиите. Звярът на Сатана ще поведе война срещу светиите и ще ги победи (Данаил 7:21; Матей 24:9; Откровение13:7). Ще бъде опасно да бъдеш християнин.

Сатана не се страхува от съживления. Той е надживял всяко съживление и е останал принц на този свят до ден днешен. Но този път ще бъде различно. Това ще включва директна конфронтация  срещу царството на тъмнината чрез духовно воюване и освобождение. Сатана иска да спре това съживление и да унищожи всички християни преди неговото царство да бъде унищожено. Скоро той ще насочи всичките си атаки към тялото Христово.

Ние трябва са устоим и да воюваме срещу сатанинските орди от демони. Ето защо Бог издига днес една армия от светии. Това ще бъде най-великата армия от мъже и жени, която някога е ходела по тази земя (Йоил 2:11). От друга страна множествата от християни ще отпадат от вярата когато бъдат разочаровани и неподготвени (2 Солунци 2:3). Някои светии ще бъдат убити и само остатък ще оцелеят през скръбта, която предстои, но повечето ще отпаднат (Матей 24:44; Откровение 6:9, 11; 12:11, 17).


Скоро ще настъпят големи промени

През 1994 г. в продължение на една седмица трима души се свързаха с мен относно тълкуване на техни сънища. И в трите случая, те бяха видели стари сгради, които били наводнени от огромна приливна вълна или цунами. Те не можели да направят нищо освен да се държат здраво. Вълната ударила сградите и отнесла повечето хора и постройки. Някои оцелели били видени да се държат за бетоновите основи. В няколкото сгради, които останали (по една във всеки сън), вътрешността била отмита или изчистена. Нищо не било останало. В единият сън, само няколко млади християни около 8 – 10 годишни оцелели. В другия сън, сънуващият излязъл на улицата след като вълната отминала и видял група хора от църквата облечени еднакво да стоят наоколо. Техните лица били бледи и очите им изцъклени. Едната жена държала връзка зелен лук и непрекъснато повтаряла ‘Аз трябва да се прибера в къщи да сготвя”.

Моето тълкувание беше това: Старите сгради олицетворяват църквата, която е на бял свят от около 2 000 години. Цунами изобразява или потоп от зли духове, които се спускат върху църквата или очистване на тялото Христово или и двете. Във всеки случай, църквата ще бъде очистена. Много светии, които продължават здраво да стискат само основните доктрини ще се намерят вън на улицата, духовна смърт. Някои няма да забележат какво става, защото са толкова съсредоточени относно нещата от живота.

Девет месеца по-късно (два месеца преди написването на тази глава), един млад пророк ме покани на обяд. Той ме попита за съня си, който току-що е имал. Той беше идентичен с другите три – същите стари сгради, цунамито и отмиването на всичко. Бог още веднъж потвърди, че скоро ще започне едно велико изчистване.

Настъпващите промени ще разклатят църквата от самите й основи. Упоритите църкви, които отказват да се движат в духовна зрялост няма да оцелеят през тези изпитания и прочиствания. Това, което си решил вчера няма да бъде достатъчно добро за днес и това, което правиш днес, няма да бъде достатъчно добро за утре. Доктрините и нивото на духовна зрялост, които са били достатъчни за твоите родители, няма да те преведе през това, което има да се случи.
Старите неща ще дадат място на новите

„Ето, идат дни, казва Господ, Когато орачът ще стигне жетваря, И линотъпкачът сеяча, От планините ще капе мъст, И всичките хълми ще се стопят” (Амос 9:13). Последните ще бъдат преди първите, младите преди старите, застояли светии. Аз също излизам от една традиционна, фундаментална църква. Когато бях новороден, аз с готовност изхвърлих непоколебимите, неприложими доктрини, които казваха, че няма такива неща като демони, говорене на езици и чудеса. Бях толкова гладен за истината, че поглъщах Библията и се потапях в освобождение със всичко, което имах. Станах старей в рамките на осем месеца. Много, които бяха християни за двадесет или тридесет години бяха против това/ ми се съпротивяха. Днес, те останаха назад твърде много. Тези, които отказват да се движат напред ще бъдат пометени (Евреи 6:1-2).

Времето за почистване на църквата се приближава бързо. Това е избрано поколение, което ще изпълни всяко пророчество и което ще вземе царствата на този свят обратно от Сатана и ще ги даде обратно на Бога (1 Коринтяни 15:24). Те ще унищожат всички Божии врагове и последният враг, който ще бъде унищожен е смъртта (стих 26). Това ще бъде битката на вековете/ на всички времена и най-накрая истинската църква на Бога ще победи!

Да, освобождението и духовното воюване не са всичко, но без знание и опитност, един светия би имал много малък шанс да оцелее във войната, която ще връхлети църквата. Можете да разчетете своя път през битката. Вие трябва да влезете в битка. Вие имате смъртен враг решен да ви унищожи. Или ще влезете в битката и да се научите да воювате, или да погинете!


Божията армия

Когато тялото Христово стане войнстваща църква, която Исус първоначално дойде да установи, Сатана ще падне от небето като светкавица (Лука 10:18).

На много места, където съм поучавал, хората са виждали един огромен ангел стоящ от ляво ми и от зад. Ангелите понякога влизат в стаята и оформят кръг около нас. Някои носят комплект оръжие, който да поставят върху учениците. Често, ангелите ме заобикалят на платформата докато проповядвам. Не се опитвам да ви убеждавам колко съм велик. Аз съм просто човек. Опитвам се да ви кажа, колко сериозно Бог гледа на своята армия.

Винаги когато се връщам от мисионерското поле поучавайки освобождение и духовно воюване, писма от места като Фиджи, Саравак, Сингапур, Малайзия и Филипини, разказващи за свръхестествени изцеления, възкресения на мъртви и започване на съживления. Когато хората воюват срещу демоничното царство те виждат войски от ангели воюващи редом с тях. Много хора виждат бели коне стоящи отстрани или идващи в църквата или Библейския колеж (Откровение 19:11, 14).други имат видения за членове на църквата или ученици облечени във военни униформи / военни доспехи. Те всички са в Божията армия.

Бог призовава осветените си, силните си (Исая 13:3). Неговата армия започва да марширува напред. Тромпетът свири. Можеш ли да го чуеш? (Йоил 1:2). Време е ти да отговориш на Неговия повик!


Приложение

Благодарим на Уилям Д. Банкс от Импакт Крисчън Букс и Франк и Ида Мае Хамонд за тяхното любезно разрешение да препечатаме диаграмата, която се намира на следващите страници.

Диаграмата първоначално е била издадена в книгата „Прасета в хола”, © 1973, публикувана от Импакт Крисчън Букс, Inc. 332 Leffingwell #101, Kirkwood, MO 63122.


Справочник

Baker, H.A. Visions Beyond the Veil. Springdale, PA; Whitaker House, 1973.

Beckwith, Martha. Hawaiian Mytholgy. Honolulu, HI; University of Hawaii Press, 1985.

Brown, Rebecca, M.D. He Came to Set the Captives Free. Springdale, PA: Whitaker House, 1986.

----------, Prepare for War. Springdale, PA: Whitaker House, 1987.

Cho, Dr. Paul Yonggi. The Fourth Dimension. South Plainfield, NJ; Bridge, 1983.

Davis, Gavan. Shoal of Time, a History of the Hawaiian Islands. Honolulu, HI;

University of Hawaii Press, 1974.

DeHaan, M. R. The Chemistry of the Blood. Grand Rapids, MI; Zondervan, 1943.

Fuchs, Lawrence, H. Hawaii Pono.Honolulu, HI: Bess, 1961.

Grubb, Norman. Rees Howells Intercessor. Washington, PA: Christian Literature Crusade, 1952.

Halley, Henry H. Halley’s Bible Handbook. Grand Rapids, MI; Zondervan, 1965.

Hammond, Frank and ida Mae. Pigs in the Parlor. Kirkwood, MO: Impact Christian Books, 1973.

Hunt, Dave, and McMahon, T.A. The Seduction of Christianity. Eugene, OR: Harvest House, 1985.

Lamb, Bob. The Overcoming Blood. Sprindale, PA: Whitaker House, 1993.

McAull, Dr. Kenneth. Healing the Family Tree, ninth edition. London: Sheldon, 1986.

Michaelson, Johanna. The Beautiful Side of Evil. Eugene, OR: Harvest House, 1982.

Montgomery, Helen Barrett. Christus Redemtor; An Outline study of the Island World of the Pacific. New York: MacMillan, 1907.

Nee, Watchman. Love Not the World. Wheaton, IL; Tyndale House, 1987.

-----------------, The Spirit of Wisdom and Revelation. New York: Christian Fellowship Publishers, 1980.

Packard, Vance. Hidden Persuaders. New York: D. McKay Company, 1957.

Penn-Lewis, Jessie. War on the Saints, unabridged ninth edition. New York: Thomas E. Lowe, 1981.

Pittman, Howard O. Demons An Eyewitness Account. Foxworth, MS: Philadelphia Publishing House.

-----------------, Placebo. Foxworth, MS: Philadelphia Publishing House.

Prince, Derek. Blessing or Curse, You Can Choose! Tarrytown, NY: Fleming Revell; 1990.

Ritchie, George G. M.D. Return from Tomorrow. Grnad Rapids, MI: Zondervan, 1978.

Whyte, Maxwell H. A. The Power of the Blood. Springdale, PA: Whitaker House, 1973.

Worley, Win. Eradicating the Host of Hell. Lansing, IL; Win Worley, 1980 Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница