Духовно воюване Ричард Инг Съдържание


Глава десет - Пригответе се за освобождениестраница9/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Глава десет - Пригответе се за освобождение

Вие трябва да вземете в предвид най-малко четири области преди да влезете в освободителна сесия. Първо, пригответе себе си; второ, пригответе човека, който ще бъде освобождаван; трето, пригответе екипа за освобождение; четвърто пригответе физическото място.


Помазанието на Святия Дух

Освобождението обикновено не се случва без подготовка, освен ако Святия Дух не поеме ръководството безпрекословно. Когато това се случи, то става в идеалната среда без да навреди никому. Просто Бог е в контрол. Например, човек може изведнъж да започне да крещи неприлични изрази по време на служба. Мога да си спомня случаи когато хора, които не са вярващи минавайки покрай входната врата на църквата започват да треперят. Те кашлят и се давят за няколко минути докато излязат демоните. На много от службите, особено по време на хвалението и понякога по време на освободителната служба, демоните се изявяват чрез хора, които започват да крещят неприлични изрази. В един от случаите демоните в една жена станаха и извикаха: „Спри да говориш за мен”. Тя грабна един бележник и го захвърли към пастора. Демонът беше моментално смъмрен и изгонен. Бог е суверен и излива помазанието Си когато и където пожелае. Много често Той действа без каквато и да е подготовка от страна на освободителния служител. В обикновените ситуации обаче служещите с освобождение се нуждаят да направят определени неща, за да се подготвят за помазанието.

Аз нямам предвид, че съществува формула чрез която да можете да създадете помазание. Вие се подготвяте за освобождение чрез своето ходене с Бога. Когато пребъдвате в Него, помазанието продължава (1 Йоан 2:27; Йоан 15:4-5, 7). Тъй като всеки християнин трябва да може да изгонва демони, самото християнското ходене трябва да ви дава достатъчно сила или помазание за да се справяте с повечето освобождения. Определени ситуации обаче изискват допълнителни усилия в областта на молитвата и поста. Исус каза, че духа на Побърканост (епилепсия) излиза само чрез пост и молитва (Мат. 17:21). Постът и молитвата увеличават вярата и молбите пред Бога не остават неотговорени.
Вашият молитвен живот

Християните трябва да се молят всеки ден. Молитвите за воюване в духа подреждат сцената за изгонването на някой особено досаден дух, който се съпротивява. Ако духовете в човека изглеждат необикновено силни, толкова много че е необходимо слово на знание или мъдрост, молете се за водителството на Святия Дух. Вие се нуждаете да знаете Божията воля и по какъв начин Той би желал да продължите по-нататък. Има и други въпроси. Какво контролират духовете (кои са контролиращите духове)? Как са влезли? Кой духове трябва да бъдат вързани? Има ли все още легални причини поради които сатана да работи? Молитвата и освободителното служение вървят ръка за ръка. Често, молитвената сесия разкрива скрити тайни и минали събития, които човекът е забравил напълно.

В един от случаите, родителите посветили своята дъщеричка на Сатана още преди тя да бъде родена. В друг случай, роднина произнася проклятие върху жената и никой не е знаел за това. Бог открива тези неща, чрез молитва. Измолете /Молете се за победата преди битката. Просто не се вмъквайте в битка без първо да сте измолили победата, въпреки че понякога Бог е милостив и освобождението успява въпреки неподготвеността на служителя.

За човека, който току-що започва своето ходене с Господа, всекидневната молитва сутрин или вечер носи много привилегии. Аз наблюдавам помазани освободителни служители, които изглеждат, че не се молят толкова, колкото аз уча хората да се молят. Тези хора обаче са обикновено стари християни, които са били евангелизатори и пастори дълги години или вече имат здраво установени взаимоотношения с Господа.

Апостол Павел ни увещава да се молим винаги. Ефесяни 6:18 казва: „молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии”.
Постът

Както споменах по-рано някои с някои демони можете да се справите само чрез пост и молитва. И както казах преди, Исус каза на учениците си, че духът на Побърканост (Епилепсия) излиза само чрез пост и молитва (Матей17:21; Марк 9:29). Много християни се плашат от поста и молитвата. По този начин лишават себе си от важни оръжия. Постът подпомага духовния растеж. Той ви помага да се откажете от плътта и душата, за да направите духа си господар. Да бъде господар над физическото тяло и душа е абсолютно необходимо за християнския вървеж на всеки един. Духът трябва да бъде под пълния контрол на Святия Дух и трябва да бъде държан в състояние на чистота за употреба от Него. Хората който постят често толкова се изтощават, че техните тяло и душа вече трудно устояват. Техните молитви и прошения просто не работят и те се отказват.

Старият Завет ни показва, че хората знаеха за постенето: „А аз, когато те боледуваха, аз се обличах във вретище, смирявах с пост душата си, и молитвата ми се връщаше в пазухата ми и се повтаряше” (Псалм 35:13) и „Когато плачех в душата си с пост, това ми стана за укор” (Псалм 69:10). Данаил пости (Данаил 9:3), както и царят (Данаил 6:18). Стихът в Йоил 2:12 говори за последните времена и казва: „Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене С всичкото си сърце, С пост, с плач, и с ридание.”

„О, ама това е в Стария Завет” ще кажете вие. Извинявайте, но новозаветните светии също постиха (Деяния 10:30; Деяния 14:23 за мъдрост и благословение; Деяния 27:33 за помощ; 1 Коринтяни 7:5 да устоят на изкушенията).

Разбира се, ако Духът не ви води да постите, това ще бъде безполезен труд. Ние трябва да питаме Бога. Ако съвестта и интуицията ви ви призовават да постите, покорете се. От друга страна, проверете дали това не е плътта ви. Тези, които не обичат постенето ще кажат: „Святият Дух ми каза, че няма нужда да постя.”. Тези, които заявяват че чакат Бог да им каже кога да постят, почти никога не им казва. Не отбягвайте поста. По-добре да постите сега и да тренирате плътта си, отколкото да плащате цената после. Постът служи като мощно оръжие при предаването на управлението на вашия дух над вашата плът и ум.
Едно чисто сърце на любов

Изгонването на демони, изцеляването на болните, възкресяването от мъртвите и пророкуването са проявления на сила в твоя живот, но това никога няма да промени сърцето ти. Силата може да те поквари. Саул имаше силата да унищожи враговете на Бога, да натрупа огромни богатства и да стане известен, но той беше непокорен и егоцентричен до края. Без любов, всичките ни дела са безполезни (1 Коринтяни 13:1-3).

Демоните знаят кога един християнин е непокорен и могат да атакуват, понеже има отворена врата чрез греха. Аз имах един случай, където един светия беше говорил публично срещу лидер и още същата нощ беше атакуван от демони. Човек може да пости, да се моли и да чете Словото непрекъснато, но ако сърцето продължава да е горделиво и любовта му да е малко, Господното помазание ще бъде ограничено. Когато ти си в освободителното служение, ти трябва да държиш сърцето си чисто и пълно с любов.
Цялото Божие всеоръжие

Цялото Божие всеоръжие трябва да бъде обличано всеки ден. Има много спорове за това как да обличаме всеоръжието. Някои дори питат: „Трябва ли да го събличам вечер, когато си лягам да спя? Все пак в естествения живот ти не спиш с оръжието.” Всъщност, Божието всеоръжие облича и се задържа. Врагът атакува и през нощта.

Ефесяни 6:13-17 описва шест елемента на въоръжението. Тези части са: шлема на спасението, нагръдника на правдата, щита на вярата, колана на истината, обувките на готовност за Евангелието на мир и мечът на Духа трябва да бъде разбрано и прието във вашия дух. Исус Христос е нашето оръжие. Той е нашето спасение, нашата праведност, Начинателят, Усъвършителят и обекта на нашата вяра, нашата истина, нашата готовност, нашият Принц на мира, нашият Меч и Словото на Бога.

Никой вярващ не би могъл да заяви, че въоръжението просто върви със спасението. Колкото е по-силен духовния растеж, толкова е по-силно оръжието. Всеоръжието покрива не от външната, но от вътрешната страна, в духа. Ние трябва да бъдем войни на пълен работен ден, а не само войни за събота и неделя, както често е наричана националната армия. Ето защо оръжието е постоянно. Ние не сме повече цивилни. Щом като ние станем новородени християни, ние влизаме в духовно воюване. Постоянното оръжие означава постоянно ходене в правда и святост. Вие трябва да бъдете в изправност пред Бога всеки ден. Поддържайте смиреност и кротост основани на покаяние и всекидневно търсене на Господа.


Божието Слово

Мечът на Духа, който е Божието Слово, представлява едно от няколкото оръжия в арсенала ни за нападане. Но слава на Бога, то снабдява всичко от което се нуждаем, защото Словото съдържа всяко духовно оръжие. Изповядвайте Словото с вяра и то ще стане ваше. Всеки освобождаващ служител трябва да има в устата си Божието Слово. Незнаенето на Словото е като да си оставиш всеоръжието в къщи. Демоните мразят да чуват Словото, особено Писанията където се говори за тяхното поражение. Невъзможно е да изброя всички стихове за воюване тъй като се използва цялата Библия /това важи за цялата Библия, но ние често казваме следното: • На нас ни е дадена цялата власт да настъпваме змии и скорпиони, и над цялата сила на врага. Нищо няма да ни повреди по никакъв начин (Лука 10:19).

 • Исус те победи. Той ограби началствата и ги изложи на показ открито, триумфирайки над тях. Той иззе ключовете на смъртта и на ада (Колосяни 2:15; Откровение 1:18).

 • И тези знамения ще следват повярвалите. В моето име бесове ще изгонват (Марк 16:17).

 • И Той им даде сила да изгонват демони. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. По този начин аз разделям и отделям душата на този човек от неговия дух и предавам пълния контрол над душата и духа на Исус Христос.

 • Чуйте Божието Слово демони. Матей 16:19 казва, че каквото и да вържа на земята ще бъде вързано на небето и каквото развържа на земята ще бъде развързано на небето. Сега аз връзвам силният на Гордост (или някой друг) над този човек в името на Исус. Аз изкоренявам всички връзки между теб и всеки друг дух в този човек.

 • Цялата глава на Исая 47.

 • Цялата глава на Откровение 18.

 • Цялата глава на Откровение 20.

 • По-велик е този, който е в мен, от този, който е в света (1 Йоан 4:4).

 • Този, у когото е Давидовия ключ, който отваря и никой няма да затваря; и затваря и никой не отваря (Откровение 3:7).

 • Аз съм очистен чрез кръвта на Исус. Кръвта изчиства (Откровение 1:5).

 • Господ ще причини сухота върху водите й (Еремия 50:38; 51:36). Аз ще пресуша моретата й и ще направя да пресъхнат изворите й.

 • Аз ще пресуша реката ти, точно както Йордан пресъхна и Божиите люде минаха по сухо за обещаната земя (Исус Навин 3:16).

 • Аз изсушавам корените ти както Господ Исус изсуши смокиненото дърво (Матей 21:19).

 • Аз строшавам двойните ти порти и портите няма да бъдат затворени. Аз ще разбия на парчета твоите порти от мед и ще строша железните лостове (Исая 45:1-2).

 • Аз разбивам стените ти точно както рухнаха стените на Ерихон (Исус Навин 6:5).

 • Аз връзвам силният в небесни места, който е над този човек ( или църква, област, дом, семейство и т.н.) в името на Исус. Ние имаме цялата власт да те вържем, защото Господ каза: „...” (Матей 18:18).

 • Ние прекъсваме всичките ти връзки (Псалм 129:4). Ние ги отхвърляме.

 • Ние разчупваме всички проклятия на грях слизащи по семейна линия от майчина и бащина страна, десет поколения назад и напред.

 • Ние заявяваме, че Господ Исус Христос стана проклет за нас, защото е писано: „...” (Галатяни 3:13).

 • Ние ти заповядваме да преклониш нозете си пред Исус и да изповядаш, че Исус е Господ, защото е писано: „...” (Филипяни 2:10-11).

 • Аз поставям кука в носа ти, въже около езика ти и пробивам челюстта ти с кука (Йов 41). (Това е много ефикасно Слово когато сте изправени пред змия, което се случва доста често.)

      Когато воювате срещу Езавел, основните глави са Исая 47, Откровение 17 и Откровение 18. Вие можете да си извадите стиховете или да им прочетете целите пасажи. Следната поредица е била използвана много пъти:

 • Аз отмахвам трона ти и го унищожавам в името на Исус. Заповядвам ти да седиш в пръстта. Ти не си царица. Ти не си девица. Нито пък си изтънчена и изнежена. Ти си просто стара вещица (Исая 47:1).

 • Ти си обикновена. Мели брашно, махни булото си, дигни полите си, открий пищялите си, мини реките. Ти си отхвърлена (Исая 47:2-3).

 • Ти не си царица. Поклони се.

      Много други стихове за воюване заслужават да бъдат наизустени. Не е необходимо да ги запаметявате точно, но не можете да изкривявате смисъла им. Демоните знаят когато вие цитирате стиховете погрешно.

Много често упоритите духове напускат когато им чета Откровение 20 глава. Ще кажа отново, че това което действа в едни случаи може да не действа в други.

Аз не мога да не наблегна на наизустяването на Писанието. Ребека Браун разказва за една случка, която е имала една тъмна нощ, когато група от сатанисти заобиколили къщата й и започнали да изпращат проклятия и зли духове върху обитателите на къщата. Два часа тя седяла в пълна тъмнина и цитирала Писанието стих след стих. Докато тя продължавала да цитира стихове за воюване и хваление, врагът не бил в състояние да влезе и вълните от зло изпратени срещу обитателите постепенно заглъхнали. Двете млади жени в дома, които не познавали Словото се почувствали незащитени и уплашени (Браун, „Той дойде да освободи пленниците”, 213-230 стр., 270-271 стр.).
Гордост

Служещият с освобождение трябва винаги да бъде внимателен, гордостта да не се вмъкне в сърцето му или сърцето й. Толкова е лесно да се възгордееш, когато видиш демоните да излизат. Ти започваш да си мислиш, че си много силен и помазан. Демоните знаят, и Бог знае. Веднъж един служител се почувствал доста горд от себе си. Въпреки че често си заповядвала да се отърве от духа на Гордост, тя никога не го направила. По времето на една освободителна сесия, тя прескочила да помага чрез молитва отстрани. Демоните й се изсмели и й казали: „Не ме карай да се смея. Ти си толкова пълна с гордост, ти не можеш да изгониш никого от нас. Ясна си ни. Ха, ха, ха.”. Жената почервеняла като домат. Тя била толкова объркана и засрамена, че се разсърдила. Няма нужда да казвам, че се нуждае от освободителна сесия за Гордостта.


     Гордостта разяжда вашето ходене с Господа. Бог много добре знае какво точно има в сърцето ви. Святият Дух е този, който освобождава и кръвта на Исус е тази, която ни дава победата. Всеки път когато си мислим, че стават чрез нашата собствена сила и святост, ние се препъваме. Ние трябва да стоим в смирение пред Господа винаги. Никой мъж или жена не могат да кажат, че те са изцелили и освободили някого. Аз никога не съм освободил или изцелил някого през живота си. Винаги Исус го правеше, чрез Своя Дух!
Вашият дух

По време на освобождение ние воюваме в духа. Поради тази причина ние трябва да обърнем внимание на състоянието на нашите духове. Бъдете чувствителни към своя дух. Това нормално ли е? Чувствате ли се подтиснати, слаби или жадни? Вероятно това е демонично угнетяване. Вероятно е необходимо да насочите повече вниманието си към областта на молитвата, четенето на Словото, поста или покорството. Вероятно вашите всекидневни занимания преуморяват тялото ви. Физическото състояние на нашите тела понякога въздейства /повлиява на нашите духове и обратното. Въпреки че ние получаваме сила чрез Святия Дух, състоянието на човешкото тяло влияе на работата на духа. Така както духът се нуждае да бъде държан на едно и също ниво, така е и с тялото. Свръхвълнението го довежда до лошо състояние. Често, след нощ, в която съм воювал в духа срещу демони виждам, че ми е трудно да заспя. Ако вие също преживявате безсъние, единственото лекарство за това е молитвата, особено молитвата на езици. Това успокоява ума и духа.

Като всеки атлет, духът трябва да бъде трениран. Много лесно става ленив. Поради тази причина, изградил съм си практика да се включвам в освободителни сесии най-малко веднъж седмично, въпреки че не винаги е възможно. Боксирането с въображаем противник или четенето на книга относно бокса не може да се сравни с качването на ринга и размяната на удари с реален противник. Доста бързо разбираш колко неефективни са някои от твоите любими идеи. Твоят въображаем удар-убиец се оказва едно мощно пъхтене. Също така виждаш кое работи и кое не. Теорията и доктрината трябва да бъдат приложени на практика; иначе те ще бъдат само празни приказки.

Апостол Яков го казва много добре в Яков 2:14: „Каква полза братя мои, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? ” Отново, апостолът казва:

Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. (Яков 2:17-18)

В стих 20 Яков казва: „Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? ” Освобождението изпитва вярата на човека, също както божественото изцеление или възкресението от мъртвите. Докато преминаваш от едно освобождение към друго, вярата ти започва да се изгражда и трудът ти става по-полезен.

Въпреки че Святият Дух осигурява силата зад всяка освободителна сесия, умът ти превежда какво Духът казва чрез интуицията. Докато умът ти е подчинен на Духа ти ще се движиш мощно срещу врага. Сътрудничеството между ума ти и Духа влиза в употреба. Когато служителите се движат в този свят, това е прекрасно. Както авторът на книгата Евреи казва в 5:14: „а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото”. За да развиете своя дух вие трябва да го тренирате чрез употреба.
Екипа за освобождение

Един добре обучен екип за освобождение е нещо чудесно. Дори когато членовете са от различни екипи, техните близки отношения в екипната работа помага в процеса. Един тим обикновено варира между три и шест човека. В случаите на бурни проявления, е по-добре екипа да бъде по-голям. Обикновено са необходими шестима души, които да придържат личността към земята когато демоните възнамеряват да хапят и ритат.

Екипът трябва да има определен лидер и помощник лидер или два. Лидерът започва сесията с молитва и насочва освобождението на глас. Помощникът подкрепя лидера със стихове, молитва и съгласие. Останалите се молят на езици и се съгласяват. Когато битката се разпали, целият тим чака Господа за разпознаване и наставление и ги препредават на лидера. Когато лидера се умори, някой скача и заема мястото му. Лидерът се движи напред докато се почувства уморен или нечие разпознаване или помазание посочи/ засвидетелствува, че той или тя трябва поемат нещата. Когато липсва координация, в битката настъпва безпорядък. Един може да гони един дъх, а друг да гони напълно различен демон.

Избягвайте съревноваването и завистта между членовете на екипа. Бог използва един и след това някой друг в повечето освободителни сесии. Често върху един човек от екипа слиза огромно помазание докато се моли за личността и след това помазанието се премества върху друг по времето на същата сесия или следващата много скоро след това.


Мястото и други детайли

Изберете място далеч от домове и райони където основното мнозинство няма да разбере какво става. Често демоните крещят колко им глас държи и честно казано понякога звучи като изнасилване или бой. Полицията понякога се появява в неподходящият момент и може да се окаже трудно да обясните защо шест човека притискат към земята пищяща и мятаща се жена.

Трябва да се избягва мъж да освобождава жена освен ако нейният съпруг, приятел или друга жена не помага или присъства. Някои умствено объркани жени може иначе да го обявят за изнасилване. Небрежността може лесно да съсипе освободителното служение. Сатана не се нуждае от много, той иска само малък процеп за да извърши мръсните си дела Дори и най-етичните лекари мъже никога не се заемат да преглеждат жена пациент ако не присъства друга жена.

Казвайте на жените да не обличат къси рокли или блузи на освободителна сесия. Ако е възможно да обличат дънки. Те също така трябва да носят бельо. Същото важи и за служителите. Импровизираната борба между служителите и обладаните хора може да породи някои неловки инциденти. Когато демоните поемат контрол над действията на човека, те плюят, крещят, дращят и хапят. Въпреки че това не е правило, това се случва достатъчно често. Дори когато жената просто си седи на стола, движенията й понякога затрудняват служителите мъже да заповядат на демоните да излязат. Ти не знаеш на къде да гледаш когато демоните започнат да се борят и да контролират тялото й.

Ще се нуждаете от одеяла на мястото където ще бъдете, за да покриете жените, които се мятат на земята. Когато бъдат обзети от демони, които искат да ритат и драскат, поставете ги на стомасите им. Ако те продължат да се борят, седенето на стол представлява опасна възможност за тях да паднат и да си ударят главата в стола или в пода.

В някои случаи демоните ще се опитат да наранят човек, който бива освобождаван като го накарат да си вдигне главата и да я блъска в циментовия под. Ясно е, че ще бъде разумно пода да бъде покрит с килим. И тъй като боли дори когато пода е покрит с килим, може би ще трябва да държите главата му или главата й повдигната над земята. Погрижете се той или тя да не могат да хапят ръцете ви. Когато човека е легнал по гръб той много лесно плюе, хапе и рита служителите. Но когато е по лице губи повечето от възможностите. Когато трябва да бъде по лице поставете под брадичката малко вестници. Иначе може да си ожули носа, лакътя и брадичката по килима докато се мята.

Ако се съмнявате, че склонността на човека към буйства и гняв ще предизвикат борба, предупредете го/ я решително да се задържат в контрол. Понякога, демоните се изявяват толкова силно, че човекът не може да контролира действията си, макар че това рядко се случва. Бог предпазва Своите работници, но ще бъде пълно безразсъдство да не бъдете подготвени. Никога не стойте точно насреща срещу седящ човек, който бива освобождаван. Ритник с добро попадение ще възпрепятства всеки служител. Никога не съм виждал лоши наранявания върху човека, който бива освобождаван, въпреки че съм виждал хора натъртени от борбата.

Обаче съм виждал пострадали освободителни служители, тъй като не са внимавали или не са се подготвили. Учудващо е колко глупави могат да бъдат хората когато се справят с демони. Те дават на личността пълна свобода да удря с юмруци, да рита, да плюе, да дращи и да хапе. Бъдете предпазливи. Необходим е само кратък миг. Разбира се в много случаи, Бог милостиво изцелява всяко нараняване, което се случва по времето на освободителна сесия. Предвидливостта и мъдростта в повечето случаи ще се възползват от ситуацията.

Веднъж помагах в молитва за един петдесятен пастор, който беше около 6’3” висок и около 250 паунда. Той беше толкова кротък човек, ние преценихме че той никога не би избухнал. Но той избухна. Той си вдигна коляното и ми счупи три ребра само за момент, който трая половин секунда. Следващите три месеца на болка ми дадоха добър урок. Бог ме изцели, но Той използва това време да ме научи на един урок. Бъдете подготвени.

В повечето случаи, хората могат да спрат своите буйни демонстрации. Напомнете това на човека ако трябва и по-рязко. Демоните ще откраднат свидетелството на човек, който е извън контрол.

В един от случаите, една млада жена започваше да трепери и физически беше извън контрол не само по време на освободителна сесия, но също и по време на хвалението или когато Божието присъствие беше силно. По време на една особена служба, Святия Дух се движеше мощно и тя започна отново да се тресе. Този път ние настояхме тя да задържи контрола чрез изповядване на нейната власт и сила чрез кръвта на Исус. След няколко минути демонстрациите утихнаха. По-късно тя изповяда, че тя толкова се е страхувала, че демоните ще започнат да се проявяват, че тя отказвала да слуша касети с хваление или да хвали Бога когато е сама. След нейният триумф над демоните, тя изгуби своя страх и колебание. Тя вече знаеше своята власт над демоните. Те никога не се изявиха в неподходящо време отново.

Също така съм открил, че когато човекът се насили да остане в контрол на своите тяло и ум, демоните отслабват и побягват.

Много често ще видите жени, съревноваващи се в областта на проявленията. Една жена в църквата мина през проявленията на викане и крещене, и следващата жена иска да отиде още по-далеч. Това свидетелства за Духовна Гордост и за дух на Езавел. Всяка от тях иска да бъде по-добра от другата. Те се състезават една с друга чрез техните демони, крещящи и проклинащи на висок глас, от който и да било. Бъдете внимателни с игрите, които демоните играят. Винаги е работа на духа на Езавел, която не иска да бъде превъзхождана.

При някои мъже духът на Бедният, Горкичкият Аз се надига като предизвиква внезапно избухване, където духът се опитва да нарани други хора. Това е както малкото дете, което търси внимание. Може би сте забелязали, че повече жени отколкото мъже залагат на демонстрациите. Всъщност повече жени се подлагат на освобождение. Мъжете имат достойнство, което да пазят, което ги предпазва да не бъдат открити. Духът на Ахав в мъжете, разбира се, който ги кара да не излизат напред и да не бъдат освободени. Когато погледнете на плодовете на техния живот, обаче те са отрицателни и често опустошителни. Те може да се чувстват, че нищо няма значение за тях, но те нямат стабилна работа, те са на ръба да се разведат и са познати като хора, които се напиват. Те дължат пари на много хора и положението на семейството е отчайващо. Разбира се за всичко това те обвиняват обстоятелствата или други хора. Явно е че трябва да насърчите тези хора да получат освобождение.

Бог позволява изпитания и нещастия да се докоснат до светиите. Ако са засегнати от болест или друг проблем за дълго време, може би е защото Бог иска да привлече вниманието им към определи области в техния живот, които не да угодни на Бога. Ти не можеш да продължиш в грях и да очакваш освобождение. Нито пък да оставиш определени области непроменени и да очакваш освобождение. Хората искат освобождение от всякакви видове проблеми, които не са толкова причинени от демони, колкото от слаба воля. Не можеш да обвиняваш за всичко демоните.

В основата си много фиктивни християни се въздържат от пълно посвещение и покорство на Бога. Те все още искат да си правят техните си неща. Те или ще имат много трудно освобождение или ако се освободят, скоро след това ще бъдат много по-зле от преди. Това е като мъж, който идва за освобождение от дух на Сексуална Похот, който след това се прибира в къщи при своята приятелка, с която живее. Някои хора си мислят, че ако се отърват от демоните техните проблеми изчезват. Те забравят, че продължават да живеят в тела от плът. Желанията и страстите на плътта винаги са там и те трябва да бъдат всекидневно озаптявани, със или без демони. Има закон на грях в плътта и не всичко е демони (Римляни 7:23).

Когато освобождението или изцелението нищо не се получава, това означава, че има нещо, което го блокира или Божията воля е освобождението или изцелението да не се случи в този момент, Бог не е авторът на болестта. Той е Господ, който ни изцелява и въпреки че Той може да е допуснал Сатана да се докосне до телата ни когато Сатана има право, но това винаги е поради някаква причина. Бог иска първо да се променят някои други неща. Вероятно наранена гордост или лоши взаимоотношения в семейството, непростителност, огорчение или любовта към себе си спира изцелението или освобождението. Няма два еднакви случая. Вие трябва да се молите за мъдрост от Бога.

Основното ударение на тази глава е Марк 16:17: „И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят”. Ако ти си вярващ; ти ще изгонваш демони в името на Исус. Без изключения.


Злоупотреба със силата

Освобождението е много мощно служение. За нещастие, ние понякога чуваме за пастори злоупотребили със властта си. Те се представят за всезнаещи и всеможещи лидери, които са помазани от Бога по специален начин. Те поставят хората си под робството, искайки всяко най-малко нещо в живота на техните събрания да бъде контролирано от църковното ръководство, дори решения като това каква кола да си купят, в кое училище да се запишат и за кого да се оженят. Освобождението предлага проявление на сила и Божие благоволение когато в действителност всеки християнин има мирото от Святия Дух да изгонва демони.

Ние сме чували за някои пастори, които използват основни познания относно освобождението, за да поставят хората си в страх, така че да бъдат манипулирани. В един случай показван по националната телевизия, пастор използвал своето така наречено освободително знание и сила за да убеди една съпруга, че тя трябва да се въвлече в незаконен секс с него като част от освободителна терапия. Аз се отвратих и осъдих всички подобни манипулации и нечестия. Такива лидери ще опитат от Божия гняв. Освобождението се гради на любов и състрадание, не на личностна страст за власт и контрол. Аз осъзнах, че такива лидери се появяват в много други служения, освободителни или други. Те разчитат на невежеството и страха от другите и разкъсват овцете.

Освободителните лидери винаги трябва да служат в любов и загриженост, никога в алчност или похот. Без любов, всичките ви усилия ще бъдат безполезни (1 Коринтяни 13:1-3). Бъдете извънредно внимателни да поддържате едно безупречно служение, лишено от всякакви подозрения и напълно отворени за другите. Ходете в истината.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница