Духовно воюване Ричард Инг Съдържание


Глава дванадесет - анализ на освобождениетостраница11/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Глава дванадесет - анализ на освобождението

Няма две освобождения, които да бъдат абсолютно еднакви. Но последователността по-долу конспектира една типична освободителна сесия. Представям я така че да придобиете представа какво може да се случи по време на освобождение. Това знание се надявам да премахне неоправдания страх и опасения в хора, които желаят да влязат в освободително служение или постигнат освобождение.


Практическо управляване

Нека наредим декорите. Джоан е 26 годишна жена, която невинно се рови в окулта, когато приятелка и представя дъска оуижа и „Дънджън енд Драгънс” (Подземия и Дракони), когато е била на 15. Тя трудно се задържа на работа и се чувства депресирана и желае да се самоубие. Скарала се е с приятеля си преди 8 месеца и е огорчена от това. Те са скъсали и тя не може да разговаря с него без да му крещи и вика. Неотдавна тя станала новородена християнка и е била кръстена със Святия Дух. Тя се е опитвала да се моли и да чете Библията си, но заспивала веднага щом почвала да чете или да се моли. Всеки път когато започвала да се моли на езици тя накрая започвала да вика, да псува и гърлени думи на гняв излизали от устата й.

Първо, вие трябва да консултирате Джоан, ако е възможно. Ако не е възможно поради обстоятелствата като време и място, вие поне трябва да и дадете идея какво да очаква по време на освободителната сесия. (Отнесете се до главата „Подготовка на човека за освобождение”.)

Второ, аз предполагам, че хората, които водят освобождението преди това са подготвили себе си чрез пост и молитва, ако е необходимо. В повечето случаи, християни, който ходят всекидневно с Христос нямат нужда да минават през някакви специални режими или подготовки.

Поставете я да седне на удобен стол. По един служител нека седи от всяка страна. Не сядайте, нито стойте точно срещу нея, защото може неочаквано да ви ритне или да ви удари. Осведомете Джоан, че тя трябва да се ограничава и въздържа от хапане, ритане, удряне или други физически нараняващи действия.

Служител: Нека започнем с молитва. Отче, ние идваме пред теб със скъпоценната кръв на нашия Господ Исус Христос и ние изискваме твоята закрила. Ние обличаме цялото всеоръжие на Бога – шлема на спасението, нагръдника на правдата, щита на вярата, колана на истината, обувките на готовност за Евангелието на мир, и мечът на Духа. Ние се обличаме с Господ Исус Христос, защото Словото на Бога казва, че той е нашето спасение, нашата правда, целта на нашата вяра и начинателя и усъвършителя на нашата вяра, както и нашата готовност. Нашият Господ Исус е също Принца на Мира. Той е нашият мир. Мечът на Духа е Божието Слово и Исус Христос е Божието Слово.

Ние те молим да изпратиш своите воюващи ангели, да поставиш огнен плет около нас, който да ни пази от врага, да ни обградиш/ да направиш кръг около нас със своите ангели, Господи. Ние издигаме Джоан пред теб, за да я освободиш от тези демони, които я държат в робство. Ние ти благодарим за това в името Исус. Амин.

Не е задължително началната молитва да бъде като горе посочената.

Служител: Сега, Джоан, ние искаме да се отречеш на глас от участието си в окултизма и от всеки грях, за който Святият Дух ти напомни. Помоли Бог да ти прости. (Водете я в молитвата по-долу.)

Джоан: Господи, аз се отричам от всяко участие в окултизъм. Аз заявявам на Сатана, че аз принадлежа на Исус Христос и Той е мой Господ и Спасител. Аз се отричам от всяко участие в дъските оуиджа, гледане на ръка, „Подземия и дракони” и всяка форма на магьосничество. Отче, аз се покайвам за всяко свое участие в окултни дейности и моля за твоята прошка. Аз призовавам кръвта на Исус върху моя живот.

Служител: Джоан, ти трябва да простиш на своя приятел, родители, братя, сестри и всеки, срещу когото имаш оплаквания или с когото имаш проблеми. (Още веднъж, водете я в молитва.)

Джоан: Отче, прощавам на приятеля си за това, че ме напусна и за многото неща, които имам против него. Аз те моля да ми помогнеш напълно да го приема. Прощавам на моите майка и баща, за това че не са ми помагали и поради нещата, за които имам нещо против тях. Господи, не искам да имам никакво огорчение в живота си. Господи, моля те сега да ми простиш моите грехове.

Нека Джоан да ги изговори на глас, но не толкова силно, че всеки да я чуе, особено ако е от естество, което може да нарани или постави в неудобно положение някого, включително и Джоан. Всъщност, бих насърчил Джоан да бъде по конкретна в областите, в които трябва да прости.Служител: Отче, ние заставаме с Джоан и те молим твоите велики милости да се прострат към нея като твое дете. В името на Исус Христос от Назарет, ние разчупваме всички проклятия на престъпление/ грях, които слизат по семейната линия на Джоан, десет поколения назад от всяка от страните на нейното семейство, по бащина и майчина линия. Ние изповядваме нашият Господ Исус Христос като нейно проклятие, защото е писано в Словото, че Исус стана проклет за нас, защото всеки, който виси на дърво е проклет. Отче, ние молим греховете на нейните праотци да бъдат простени.

Господи, ти чу Джоан да прощава на всички, които са съгрешили против нея, ние те молим да разчупиш всички проклятия, причинени от непростителността.

Ние разчупваме всички душевни връзки между Джоан и нейният приятел в името на Исус. Ние разчупваме всички душевни връзки между Джоан и нейната майка. Ние разчупваме всички клетви и проклятия, които са били произнесени върху нея от каквито и да било източници, в името на Исус.

Ако Святият Дух ви води да положите ръце върху главата или раменете на Джоан, направете го. Иначе, не го правете. Не трябва мъже да полагат ръце върху жена от раменете надолу, дори на гърба й. Ако самата жена или друга жена положат ръце на тези места, мъжете могат да поставят ръцете си върху техните ръце.Служител: Демони, ние ви заповядваме мирно. Ние идваме срещу вас в името на Исус. Ние ви заповядваме да не причинявате никаква ярост или повръщане. Ние връзваме силният на Езавел в небесни места. Ние завързваме ръцете и краката ти с небесни вериги. Ние ти запушваме устата. Ние прекъсваме всички връзки между теб и духовете в Джоан. Ние ги отхвърляме. Ние връзваме духът на Левиатан в небесни места.

Вържете всички силни, които Святият Дух ви покаже.Служител: Демони, ние пресушаваме водите ви. Словото на Бога казва, че Той ще пресуши моретата ви и ще причини суша. Ние правим обиталището ви безводна пустиня. Ние пресушаваме вашите морета, реки и извори. Ние събаряме портите ти. Божието Слово казва, че портите на ада няма да надделеят на църквата. Словото казва още, че Господ ще строши двойните порти, Той ще строши медните лостове и ще счупи на две железните лостове (пръти).

Ние събаряме твоите подпорки. Ние връзваме вратаря на Гордост и Магьосничество. Ние събаряме всяка стена. Камък на камък да не остане.

Ние изливаме кръвта на Исус върху теб. Тя изчиства.

Ние ви заповядваме да излезете в името на Исус. Ние имаме цялата власт над вас в Неговото име. Той ни е дал цялата власт да настъпваме на змии и на скорпиони и цялата сила над врага. Нищо няма да ни повреди. Аз ви поставям под моите крака точно сега в името на Исус и стъпвам върху вас.

По-велик е този, който е в мен, от този, който е в света. Господ Исус ви победи. Той ограби началствата и ги изведе на показ явно, възтържествувайки над тях. Исус победи Сатана.

Демоне, ти си победен враг. Ние ти заповядваме да напуснеш тази жена. Излез в името на Исус. Ние връзваме дори Сатана в небесни места. Ние прекъсваме всички връзки между теб и Сатана.

Вашите помощници трябва да се съгласят с теб и да се молят на езици. Помощникът трябва да се съгласява с теб и малко или много да повтаря твоите изявления или да добавя някои собствени. Помощникът трябва да ви предава това, което получава от Святия Дух.

Вече духовете вероятно ще са започнали да се проявяват и да излизат чрез кашляне, повръщане, задушаване, прозяване или ридаене. Ако ли не човекът би трябвало най-малко да потреперва или има стягане в стомаха или раменете и врата. Заповядайте им да се проявят и да излязат. Ако все още не са го направили, това означава че все още има някоя област на легални права, която не е била засегната. Понякога, човекът има окултни бижута върху себе си или има непростителност. Понякога в дома има предмети, които са прокълнати. Необходимо е да се погрижите първо за тези неща.

Освобождението винаги действа. Ако няма никакви проявления до 10 - 15 минути, това означава, че има области, в които демоните имат права.
Заповядване на духа да излезе

Ако има непростителност, човекът трябва да прости. Ако се намирате в разгара на битката с демоните и те крещят или се съпротивяват, използвайте следното:Служител: Демон, искам да говоря на Джоан. Заповядвам ти да излезеш. Заповядвам ти в името на Исус да освободиш Джоан и да стоиш настрана докато не те повикам. Аз искам да говоря на Джоан. Джоан, тук ли си? Кажи „Исус е Господ”.

Ако човекът не може да каже: „Исус е Господ”, демоните не са изгонени все още. Продължавайте да им заповядвате да се дръпнат настрани. Понякога те се съпротивяват, но ако продължавате да настоявате, те ще трябва да махнат. В случай с особено силни управляващи демони, може да отнеме пет минути, за да ги принудите да си идат; обаче, никога не съм имал случай, в който да не се подчинят. Когато човекът признае, че Исус е Господ, неговият глас обикновено показва, че той си е възвърнал контрола. Инструктирайте го да прости на всеки когото Святият Дух ви покаже. Ако той откаже, сесията приключва точно там. Ако той сътрудничи и веднага прости на глас, вие можете да се върнете обратно в битката.Служител: Душе, ти чу. Тя прости на приятеля си. Тя разчупи твоята легална власт. Заповядвам ти да излезеш в името на Исус.

Обикновено, демоните излизат бързо след това. Ако ли не, значи има друго легално право някъде другаде. Помолете Бог да ви го открие. След като веднъж легалното право е отречено и разчупено, демоните трябва да напуснат. Няма изключения.
Различни техники

Има много други оръжия в Духа. Различните служители предпочитат различни техники. Някои предпочитат огън от небето или жарава натрупана на главите. Някои предпочитат Божия меч, стрели, копия или градушка от камъни. Аз лично съм имал огромен успех с кръвта на Исус. Демоните не могат да устоят на кръвта.

Когато заставате срещу определени духове като Левиатан, използвайте оръжията дадени чрез Словото. Левиатан е уязвим от строшаването на главите му чрез меча на Господа, към кука в носа му, да пробиеш челюстта му с кука и да притиснеш езика му с въже. Тъй като Левиатан е описан като извиващ се, аз моля Бога да го изпъне и да го изтегли от всяко дълбоко място.

Другите оръжия включват да помолите Бога да изпрати Неговите стършели в областта да издирят всеки демон. Често, демоните ще започнат да викат, все едно стършел ги е ужилил. Помолете Бог да огрее със Своята светлина всеки тъмен ъгъл. Демоните мразят светлината.

Понякога ние заставаме на Словото, което казва: „Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях” (Матей 18:20). Ние изповядваме Словото и молим Исус да бъде всред нас и да посочи на демоните къде да отидат. Тогава казваме:”Демоне, Исус ти е показал къде да отидеш. Ние ти заповядвам да отидеш там където Исус те изпраща.”

Макар че някои църкви заявяват, че след като веднъж си заповядал на духовете да излязат, всичко автоматично свършва. Аз си позволявам да бъда на друго мнение. Библията казва, че ние трябва да ”се борим”. Думата „боря се” означава близка борба, ръкопашен бой. При освобождението, ние се сражаваме с демоните с нещо повече от обикновена молитва. Разбира се, Бог е суверен и може да освободи човека мигновено. Обаче тези случаи си остават рядкост. Повечето пъти ние се борим и бием докато демоните напуснат. Те напускат след противопоставяне, шум и физически проявления.

Филип, който беше само един дякон, стана известен поради чудесата, които Бог извърши чрез него.

И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко, И виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени. (Деяния 8:6-7)


Ако сте разпознали злия дух

Ако знаете самоличността на специфичния дух, можете да използвате Божието Слово, което специално се отнася за този демон. Например, по време на освобождение, човека понякога ще сграбчи стомаха си и ще се свие на две, особено в случаите с Езавел. Езавел обича да обитава в репродуктивните органи на жените. Тя се крие също така в мозъка на костите, особено в гръбнака. Езавел е причината за болезнена менструация и жени със този дух често абортират и трудно забременяват. Когато бъде изгонен, жени спират да страдат дори от гърч. Когато изгонваме Езавел, понякога използваме следната последователност:Служител: Езавел, ние заставаме срещу теб в името на Исус. Ние връзваме управляващият дух на Езавел в небесни места. Писано е в Божието Слово, че всяко нещо, което вържем на земята ще бъде вързано на небето. И всяко нещо, което развържем на земята, ще бъде развързано и на небето. Аз връзвам Езавел с вериги от небето. Отче, ние те молим да изпратиш твоите воюващи ангели от небето да ни помогнат да изгоним този противен дух.

Езавел, ние ти заповядваме да седнеш в прахта. Бъди обикновена. Няма трон. Ти не си царица, ти си обикновена. Ти си лъжкиня. Ти не си девица; ти си блудница. Ти не си изтънчена и изнежена; ти си една грозна, сбръчкана и стара вещица (Исая 47:1). Ние премахваме и разрушаваме всички идоли и всички жертвоприношения. Няма да има повече жертви.

Ние ти заповядваме да хванеш ръчната мелница и да мелиш брашно. Махни булото си, открий косите си, дигни полите си, открий пищялите си и премини реките. Ние откриваме голотата ти, ние явяваме срамотата ти. Ние идваме в името на Господа на Израел, Господа на Силите.

Аз пресушавам моретата ти, аз причинявам суша, пресушавам реките ти, изворите ти. Няма вода. Сухо е. (Еремия 50:38; 51:36).

Събарям портите ти. Господ е обещал на Своите деца, че Той ще ходи пред нас, така че тези порти няма да бъдат затворени. Той ще разбие медените порти и ще строши железните лостове (Исая 45:1-2). Събарям твоите подпорки. Събарям стените ти. Камък на камък да не остане.

Стани та замини за Китим, но нито там ще имаш почивка. Ти си победена. Няма сила в моретата. Търговците ти ще те оплакват. Градът ти е разрушен. Пушекът се издига до небето, точно както пушека на Содом и Гомор. Ти си победена. Младите ти мъже са унищожени. Ще станеш вдовица за един час. Ти ще понесеш загубата на своите деца. Господ казва, че Той ще те тръшне на легло и ще те изгори с огън. Аз изливам кръвта на Исус върху теб. Тя изчиства.

Понякога чета Откровение 18, 20, 21 и 22 глава на духовете; те мразят това и те отслабват, воювайте чрез Божието Слово, мечът на Духа. Старият Завет, както и Новият е ръководство за водене на война пълно с оръжия и стратегии.

Езавел обича да се крие в най-вътрешните помещения на човешкото тяло и душа. Може би ще трябва да я изолирате от нейният съпруг Ахав и от нейните деца, за да бъде освободен човекът.Служител: Аз прекъсвам всички връзки между (Алис) и нейният съпруг и ги отхвърлям. Аз прекъсвам всички връзки между (Алис) и нейните деца и ги отхвърлям. Няма да има повече жертване на деца.

Езавел в повечето случаи ще вие и крещи по време на освобождението. Окултните духове вият, а тя е царицата на магьосничеството. Тя може да започне да буйства и да се опитва да хапе, дращи и удря. Вържете я и решително заповядайте на човека, който бива освобождаван да бъде в контрол и да се въздържа от буйство. „Спри Алис. Бъди в контрол. Съпротиви се. Вземи обратно контрола над ума и тялото си.”

Чародейството открадва части от душата. След като освобождението се е осъществило, помолете Бог да изпрати ангели да съберат тези парчета от душата на Алис, които са били откраднати, да ги съживи и да ги събере обратно заедно в правилния ред с останалата част от душата на Алис.
Воюването срещу Левиатан

Има много оръжия дадени ни чрез Библията. Когато воювате срещу Левиатан, например, цитирайте Йов 41 и Исая 27:1-3.Служител: Левиатан, пресушавам моретата ти и водите ти. Връзвам те в небесни места. Пробивам челюстта ти с кука, слагам оглавник на носа ти и притискам езика ти с въже.

Аз те разделям от Езавел и Умствен Контрол. Вие няма да измъчвате тази жена. Ти свита и изкривена змия, заповядвам ти да изправиш всяка своя извивка. Изпъни се. Излез в името на Исус. Излез от сърцето й, ти навита змия. (Ако човекът се сграбчи за сърдечната област и изстене, не се притеснявайте. Продължавайте да заповядвате на духа да излезе.)

Змията често се премества от сърцето в ниско в гърба, увива се около гръбначния стълб или се изявява в горната част на раменете и врата. Личността ще хване за врата или ниско в гърба. Положете ръце на тази област, но ако вие сте мъж, а човека за когото се молите е жена, нека друга жена да положи ръце на областите, които мъжете не трябва да докосват. Тогава вие можете да положите ръцете си върху тези на другата жена. Продължете.

Служител: Ти грозна змия, на мен ми е дадена всяка власт да стъпвам на змии и скорпиони и над цялата сила на врага и нищо няма да ме повреди (Лука 10:19). Поставям те под нозете си. (Понякога аз настъпвам с краката си така както казах и духът започва да стене.)

Слушай ме сега змийо, Божието Слово казва, че Той ще убие дракона в морето (Исая 27:1). Той ще строши главите на драконите във водите, главите на Левиатан на парчета (Псалм 74:13-14). Излез в името на Исус.

Продължете да повтаряте докато врага излезе. Вашите думи ще бъдат като стрели, които го бомбардират и натрупаната сила ще го изгони. В особено трудни случаи сесиите могат да продължат около час и дори повече. В началото аз често воювах по няколко часа. Но сега сесиите ми рядко са над тридесет минути. Ако човекът за когото се молят или служителите са изморени често ще бъде разумно ако спрете и продължите друг ден. Ако служителите са изморени разбира се, могат да използвани други служители (да бъдат заменени с други служители).
Ако нищо не се случва

Помнете че освобождението винаги работи. Ако не идват резултати, най-вероятно е поради една от следните причини: (1) някъде Сатана все още има легално право; (2) Бог може да не е автора на болестта или демоничното нашествие, но Той го допуска, за да позволи на пострадалия да израстен в Него. Човекът може да откаже да израства и никога да не получи изцеление или освобождение. Например, Бог може да иска да те очисти от непростителност към твоя баща. Ако ти откажеш, духовете няма да напуснат и изцелението няма да се случи. Спомням си случаи където дългогодишни християни страдат от болести, от които ако не бъдат изцелени резултатът накрая ще бъде смърт. След много „провалени/ неуспешни” освобождения и молитви за изцеление от безброй много хора и от всеки гост, пастор или пророк, се разбира, че „зрелият” християнин живее в грях или не говори със семейството си от години поради огорчение или поради някаква друга причина. Бог прави всичко да съдейства за доброто на тези, които го обичат. Често обаче християните отказват да се справят с тези неща. Много християни изглеждат святи и праведни пред света, но при по-внимателно разглеждане имат бунт или непростителност в сърцата си или отказват да предадат скрития грях.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница