Дуня Бошнакова, директор на су „М. Драгинов”,с. ДрагиновоДата02.06.2018
Размер158.05 Kb.
#70541


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ”, С. ДРАГИНОВО

4642 с. Драгиново, ул. „Кирил и Методий” №1, тел.: 03545/2235, email: draginovo.edu@abv.bg


Дата на утвърждаване: 14.09.2016г. Утвърждавам:

Дуня Бошнакова,

директор на СУ „М. Драгинов”,с.Драгиново

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по чопсд
I клас


за учебната 2016/2017 година

хорариум: 1 час / 32 часа

седмичен

Преподавател:

/Ибриям Налбантов/32 учебни седмици по 1 час седмично – 32 учебни часа годишно
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК


по ред

Учебна седмица по ред/месец

Тема на урочната единица

Урочна единица за:

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по раздели

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1 – IX

Строеви упражнения. Команди. Общоразвиващи упражнения.

Нови знания

Участва активно в дейностите. Изпълнява команди.

посоки

Развива различни мускулни групи.2

2 – IX

Теренът и играчите

Нови знания

Ориентира се и участва в практико- приложни игри.
Прилага в игри. Съобразява действията си с групата.3

3 – X

Диагностика на физическата дееспособност – бягане на разстояние и през препятствия.

Основни правиладиагностика

Двигателни умения за бързо бягане.

старт –финал

Индивидуално изпълнение

Диагностична карта
4

4 – X

Диагностика на физическата дееспособност – скок от място.


диагностика

Умее да изпълнява отскок и презимяване.
Индивидуално изпълнение за резултат.

Диагностична карта
5

5 – X

Бягане в зигзаг и различно темпо. Игра ,,Скок, подскок“. Щафетни игри.

комбинации

Владее видовете бягане и ги прилага в различни условия.

точност

Бяга определено разстояние с различна скорост.6

6 – X

Владеене на топката-меко подаване, спиране

комбинации

Координира добре движенията на ръцете и краката.
Изпълнява двигателните действия в състезателни игри.

Текущ контрол
7

7 – XI

Ловене и подаване от статично положение и в движение. Игра ,,Кой е най-бърз“, ,,Топката пътува“.

Щафетни игри.комбинации

Точно изпълнява задачите и постига добър резултат.

цел

Проявява точност, прицизност и желание за лична изява.8

8 – XI

Подвижни игри с водене на топката, спиране на търкаляща се топка, състезание

комбинации


Прилага изучените движения в игри.
Спазва пра-вилата. Проя-вява самостоятелност.

Отчитат се положените усилия.
9

9 – XI

Пасове с едно докосване.Станционна комбинация с изучени упражнения.

комбинации

Прилага изучените движения в игри
Изпълнява упражненията в комбинации и варианти.10

10 – XI

Умения с топка – водене,гърдиране, дрибъл

комбинации

Владее техниката на боравене с топка

ритъм

Импровизира движения11

11 – прXII

Умения с топка – водене,гърдиране, дрибъл

затвърждаване

Владее техниката
Проявява самостоятелност и творчество.12

12 – XII

Движения и пространства-движение след подаване, справяне с пазачите, обръщане

комбинации

Има умения за пласиране по терена
Участва в занимания с комплексно функционално въздействие.13

13 – XII

Отнемане на топката-блокиране,шпагат

Нови знания

Изпълнява упражнението
Изпълнява цялостно упр-е

Отчитат се усилията
14

14 – XII

Отнемане на топката-блокиране,шпагат

затвърдяване

Изпълнява самостоятелно.
Изпълнява движенията

Оценява се положението на тялото и точността на движения
15

15 – I

Малки двустранни игри

Щафетни игри с бягане и скачанезатвърждаване

участва в състезателни игри
Адаптира движенията според условията.16

16 – I

Равновесни упражнения с носене на уред. Тласкане на плътна топка срещу другар. Контролно изпълнение.

затвърждаване

Изпълнява равновесен стоеж на един крак. Изтласква от гърди и лови. Импровизира движения.
Двигателните действия развиват определени мускулни групи.17

17 – I

Малки двустранни игри

Щафетни игри с бягане и скачанезатвърждаване

участва в състезателни игри
Комбинира уредите по свободен начин.

Оценяват се умения за изпълнение на

гимнастически упражнения


18

18 – I

Игри в зимни условия Хвърляне на снежни топки. Щафета с изграждане на обект.

комбинации

Владее бягане, скачане и хвърляне и ги прилага в снежни условия.
Проявява творчество и самостоятелност в нетипични условия.

Отчита се творческата активност
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОКпо ред

Учебна седмица по ред/месец

Тема на урочната единица

Урочна единица за:

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по раздели

Забележкa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

19 – II

Игри на открито. Бутане и теглене на шейна.

изпреварващо

обучение


Прилага наученото и го усъвършенства при зимни условия.

теглене

бутане


Наблюдава околната среда и взема адекватни решения за действия.20

20 – II

Вратарски техники-боксиране, избиване, плонжиране

изпреварващо

обучение


Умее да съчетава различните движения.
Изпълнява максимален брой упражнения и във варианти.21

21 – II

Равновесно ходене с отскок. Статични упражнения на земя.

затвърждаване

Изпълнява упражненията със стабилност и точност.
Постига комплексност в развитието на двигателните качества.22

22 – II

Щафетни игри с носене, провиране, прескачане, хвърляне в цел.

Игра,,Петльов бой“.комбинации

Прилага основните приложни двигателни действия в игри.
Проявява колективизъм и спортен дух.

Текущ контрол

23

23 – III

Игри ,,Гони топката“, ,,Скок, подскок врабчета“.

Последователни скокове с два крака.комбинации

Владее техническите умения за скачане и бягане.
Търси и участва в сложни игрови ситуации.24

24 – III

Бягане през препятствия.

Хвърляне на малка топка.

Игра ,,Топката на съседа“.


затвърдяване

Координира движенията си и ги изпълнява с максимална точност.
Постига високо ниво на физическа дееспособност и се самоусъвършенства.

Прилага го на различни терени и условия.Оценява се бягането, провирането, прескачането и хвърлянето
25

25 – III

Игри ,,Ти гониш“, ,,Подскчащия кръг“, ,,Улови топката“.

комбинации

Прилага различните бегови и скокови движения в игри.
Участва самостоятелно, в група или по двойки.

Текущ контрол
26

26 – III

Бягане за бързина и със смяна на посоката. Хвърляне на малка топка. Игра ,,Ъглова топка“.

затвърждаване

Бяга и хвърля в състезателни условия.
Самостоятелна изява.27

27 – IV

Ъглов удар,свободни удари-пряк и непряк удар

комбинации

Изпълнява точно движението.

Показва двигателни умения в игри.


Показва желание за изява и партнира в игрите.

Отчитат се положените усилия
28

28 – IV

Наказателен удар-дузпа

затвърждаване

Умело комбинира познати движения.
Проявява ловкост и съсредоточеност.29

29 – IV

Спортно-състезателни игри с топка.

комбинации

Играе с различни по размер топки, като подава, лови и стреля.
Стремят се към изява и по- високи постижения.

Отчитат се състезателни и организационни умения.
30

30 – V

Удоволствие от играта, клубове, велики играчи, привърженици

диагностика

Прилага наученото, показва знания и интерес
Проявява спортен дух

Диагностична карта
31

31 – V

Спортно-състезателни игри с топка, игра с глава- умения

диагностика

Използва различни начини и координира движенията си
Проявява ловкост и бързина.умения

Диагностична карта
32

32 – V

Игри по желание на учениците – с бягане, с хвърляне и скачане.

изпреварващо обучение

Включва в игрите всички усвоени двигателни движения.
Проявява самостоятелност и инициативност.

Диагностична карта
Каталог: teachers -> razpredelenia
razpredelenia -> Сед- мици Глобални теми и подтеми Вид на урока
razpredelenia -> Sou-draginovo org Работен вариант на
razpredelenia -> Годишно разпределение по история и цивилизция за 11. Клас
razpredelenia -> Учебно съдържание по български език пети клас
razpredelenia -> Годишно разпределение по история и цивилизция за клас
razpredelenia -> Литература за учебната 2011/2012 година IX клас 3 часа седмично-108 часа годишно
razpredelenia -> Годишно разпределение по история и цивилизция за клас
razpredelenia -> Програма по история и цивилизация зип kлас ХI за учебната 2013- 2014 г
razpredelenia -> Годишно разпределение по история и цивилизция за клас
razpredelenia -> Програма по български език и литература зип kлас V за учебната 2012 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница