Душата на преподаването От книгата „учителят на п-р Митко ДимитровДата09.12.2017
Размер25.32 Kb.
#36385
ТипГлава
58 глава Душата на преподаването

От книгата „УЧИТЕЛЯТ“ на п-р Митко Димитров

В литературните среди е прието, че „една картина струва колкото хиляда думи“, а Хал Ърбън твърди, че „добрата история рисува

хиляда картини“ (Х. Ърбън. Златните думи, с 20).

Библията разказва истории

Библията разказва стотици лични истории. Най-главните линии на

нейния разказ засягат човечеството като цяло: Сътворението (Бит. 1, 2

гл.), грехопадението (Бит. 3 гл.) и изкуплението (пророкувано в Бит. 3:15

и развито до съвършенство в Новия завет чрез Исус Христос и Негово-

то спасително дело).

Бог разказва. Той прави това през цялото време на човешката ис-

тория, защото знае, че това е най-добрият способ за предаване на ин-

формация. Във всяка човешка съдба всеки може да съзре своята лична

опитност – съмнения, пропадане, издигане. Всичко е близко до живота,

реално като него, стойностно като него – така онова, което човек вече

знае от опит, се преплита с онова, което трябва да научи и е ново за него.

Това е ДУШАТА на преподаването.

Няма по-съвършен път за учене от този. Той е необходимата основа и

за по-дълбоко развитие на ума – аналитично предлагане или възприемане

на ПО-АБСТРАКТНИТЕ библейски истини, които отново имат НУЖДА

ОТ ДОБРА ИСТОРИЯ, за ДА БЪДАТ ИЛЮСТРИРАНИ.

Исус – най-добрият разказвач

Исус постоянно смесва абстрактните откровения с ежедневни ис-

тории. Най-въздействащи са Неговите притчи. Те са кратки, мъдри и

неподражаеми. В тях и чрез тях Исус доказва, че е Словото, Което е ста-

нало плът (Йоан 1:1, 14).

Може би най-въздействащото послание от притчите на Спасителя е разказът за ПРОЩАВАЩИЯ БАЩА. Абсолютно погрешно и крайно ненужно е то и до днес да се нарича „притчата за блудния син“, като с това се измества центърът на поучението от добротата и милостта на небесния Баща към бунта на грешащия човек (Лука 15:11-32).

Не всяка история, която Исус разказва, е истинска. Притчите са творения, които имат в себе си поука и в повечето случаи са измисле- ни с определена цел. Това е еврейски подход и може да се види много ясно в цялата Библия, както и в равинските писания (Jacob Neusner. The Babylonian Talmud). В 22-та тома на Талмуда могат да се прочетат хиляди притчи, разказани от повече от 600 равини, които знаят как да задържат вниманието на своята толкова претенциозна аудитория. Не случайно и митологията, и фолклорът, и литературата се базират на опита, поло- жен от религията.

Разказвай повече

Предлагам един еврейски анекдот, използван в Талмуда – поуката

ще откриете сами.

„Случва се един благочестив човек да казва молитвите си покрай

пътя. Минава благородник и го поздравява, но той не отвръща. Благо-

родникът го изчаква да привърши молитвите си и му казва: „Защо не

отвърна на поздрава ми? Ако бях отсякъл главата ти с меч, кой ще ми

даде сметка за кръвта ти?“ Човекът отвръща: „Почакай да те умилостивя

с думи.“ А после продължава: „Ако стоиш пред цар на човеците и твой

приятел те поздрави, би ли му отвърнал?“ „Не“, казал благородникът. „А

ако беше му отвърнал, какво щяха да ти сторят?“ „Щяха да отсекат гла-

вата ми с меч.“ Благочестивият мъж казва: „Защо не пренесем спора от

малкото към голямото: А ако стоиш пред царя на човеците, който днес

е тук, а утре – в гроба, и си такъв, какъвто аз трябва да бъда, когато стоя

пред върховния Цар на царете, Всевишния, благословен да Е, който Е и

пребъдва до века?“ Гневът на благорадника в миг се уталожава и благо-

честивият мъж продължава към дома си в мир“ (Ber. 32b et seq).

Най-голямата сила

От всички разкази, които един човек може да сподели, най-важни са

онези, които засягат СОБСТВЕНАТА му ОПИТНОСТ с Бога: „(…) раз-

кажи КАКВИ НЕЩА ти стори Бог“. „И той отиде и разгласи (…) КАК-ВИ НЕЩА му стори Исус“ (Лука 8:39). Учителю, разкажи ми!

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница