Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергияДата24.10.2018
Размер34.5 Kb.
#96295
Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия

1. Показател: Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия

Кратко описание:

Изчислява се като процентно съотношение между брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници и брутното крайно потребление на енергия от всички източници на енергия, определени с Директива 2009/28/EO. Използва се нормализираното количество електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи и от съоръжения за вятърна енергия, което се изчислява като инсталираната мощност на ВЕЦ и вятърни генератори за всяка година от изучавания период се умножи по средното производство на електроенергия от единица мощност за целия период.
За изчисляване на показателя Евростат е разработил приложен софтуер. Този софтуер използва динамични редове с данни от петте годишни въпросника (въглища, нефт и нефтопродукти, природен газ, електроенергия и топлоенергия, възобновяеми енергийни източници и отпадъци) определени факторни коефициенти и допълнителна информация, с които Евростат изчислява за всяка страна-членка постигнатия дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в съответствие с изискванията на Директива 2009/28/ЕО.

Измерителна единица:

Проценти

2. Цел и релевантност на показателя

Националната цел на България за дела на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. е 16%.

3. Наличност, периодичност и актуализация на данните

Наличност:

Данните са налични за периода 2004 - 2016 година.

Периодичност:

годишна

Актуализация:

Януари 2018 година

4. Институция, отговорна за разработването на показателя

Национален статистически институт.

 

 

Каталог: sites -> default -> files -> files -> metadata
metadata -> Програма за мониторинг и оценка (emep) в рамките на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха
metadata -> Програма за мониторинг и оценка (emep) в рамките на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха
metadata -> Очаквана продължителност на живота на лицата на възраст 65 години по пол
metadata -> Очаквана продължителност на живота при раждане по пол
metadata -> 1. Показател: Разходи за пречистване на отпадъчни води
metadata -> Дял на лицата на възраст 65 и повече години с риск от изпадане в бедност
metadata -> Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта
metadata -> 1. Показател: Коефициент на демографско заместване
metadata -> 1. Показател: Емисии в еквивалент на въглероден диоксид (CO2) на единица бвп кратко описание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница