Е. Уолдо, ученичка Сряда, 19 юни 1895гстраница6/6
Дата28.10.2017
Размер1.34 Mb.
#33328
1   2   3   4   5   6

1 Т.е. нямал това право според ортодоксалните порядки.

2 Тапас – “горещина” или “жарава”; аскетизъм, който се обяснява като търпеливо понасяне на крайностите.

1 Доктрината за недуализма, според която Абсолютът е безличностен и безформен, но на Него са присъщи определени качества или атрибути.

1 Библията, Самуил, 7-ма глава.

2 Хидростатичният парадокс е демонстриран от Блез Паскал; според това явление налягането в определена точка на една течност не зависи от обема, който изпълва течността, а от дълбочината на която се намира точката. От това следва, че огромното налягане на дълбочина например 1000м (1000т. на кв.м.) в океана ще бъде равно с налягането на водата на същата дълбочина във (вертикална) тръба с диаметър дори само 10см.

1 Безкрайността е една без второ - вечно неделима и непроявена. Под “безкрайно проявление” Свами Вивекананда има в предвид вселената, както видимата, така и невидимата. Въпреки че тя е съставена от безбройни форми, които са ограничени по самата си природа, взета като цялост, тя е винаги безкрайна; нещо повече, всяка нейна част е безкрайна, тъй като е неразривно свързана с вселената.

2 Пуруша означава душа, както и Атман, но докато Атман се използва, за да обозначи Висшия Аз, думата “Пуруша” се употребява в смисъл на принцип. Пуруша като принцип е душата, мъжкото начало или Абсолютът, докато неговият противоположен принцип е Пракрити – природата, женското начало или Енергията (Шакти).

3 В ортодоксалното индуистко общество да изучават Ведите е било позволено само на брахмините (и то само на мъжете).

4 Личностният Бог като Съхранител; другите двама са Брахма, Създателят и Шива, Разрушителят.

1 Едно от имената на Бог или мантра дадена от Гуру.

1 Влиянието на индуизма върху мохамеданството в Индия дало начало на сектата на суфите.

2 Името на военен и религиозен орден съществувал в Сирия през 11в., който бил известен с многобройните тайни убийства извършвани от неговите членове в подчинение на волята на техния предводител. Буквалното значение на думата е “ядящ хашиш” и тя се е употребявала за ордена заради обичайната практика да се използва този наркотик, за да бъдат направени убийците по-силни в задачата си.

1 Тъй като цялото творение, което съществува във времето, пространството и причинността, никога не би могло да съществува извън ума и паметта, проявяващи се като мислене, чувстване и воля – цялото пространство, време и причинност трябва да се намират в него. Затова умът е вездесъщ. Индивидуалният ум е част от вездесъщия или универсален ум.

2 Открийте, че взаимоотношенията между вас и машината е като това между работника и неговия инструмент. Никога не се идентифицирайте с инструмента.

3 Или “Който Атман избере, него спасява той”; ако това би било външна и фаталистична доктрина би означавало, че Бог избира онези, които да спаси.

1 Смята се, че индийците като нация произхождат от арийската раса, която имала много развита цивилизация.

1 Ние можем да заемем две позиции: първо, да приемем, че вселената с всички нейни проявления и самите нас, които сме изражения на определени идеи в Универсалния ум – е действителна; и второ, да заемем позицията на Адвайта, според която единствено Абсолютът - който е неделим, неизменен и необусловен - е реален, а светът е Майа. Ако приемем първата идея, че проявлението е действително, то тогава трябва да признаем и съществуването на Личностния Бог, който като нас е определена идея в Универсалния ум и е част от проявлението; от това следва, че Той също, както и ние, е реален.

2 Будизмът в действителност е бил разклонение на Веданта.

1 Букв. Въртене

2 Избрана от ученика форма на Бог, върху която той медитира.


1 Сиддха – Съвършен или адепт; просветлен духовен учител; Сиддхи – 1. Съвършенство; 2. Свръхестествени сили (у йогина).

2 Баняновото дърво има хиляди издънки и може да заема огромна площ.

3 На ума с обектите на сетивата.

4 Върховната Душа.

1 Защото не съществува абсолютно добро без никакво зло и обратно.

1 Това обяснява защо слепите хора обикновено имат по-силно развит слух и осезание.

1 “Брахман не е това, не е онова...”

1 Букв. Обичащият истината.

1 Може би Свами Вивекананда тук има в предвид физическата част от Раджа Йога или дихателни упражнения и асани.

2 Монаси от най-висшия орден.

1 Веднъж един беден човек успял да умилостиви един бог. Той му казал да си намисли три желания, които щели се изпълнят с три хвърляния на зарове. Щастливият човек съобщил новината на жена си, която веднага му казала да поиска първо богатство. На това той отговорил: “Ние и двамата имаме много малки грозни носове, заради които хората ни се подиграват. Нека първо си пожелаем красиви орлови носове.” Но жена му държала на богатството, затова хванала ръката му, за да го спре да не хвърли заровете. Човекът бързо дръпнал ръката си и веднага хвърлил заровете, възкликвайки: “Нека двамата се сдобием с красиви носове и нищо освен носове.” Моментално техните тела се покрили с многобройни красиви носове, но те се оказали такова безобразие, че и двамата се съгласили да хвърлят отново заровете, пожелавайки тяхното премахване. Това било сторено, но така те изгубили и своите малки носове! Било останало още едно желание. Изгубвайки носовете си, те изглеждали още по-грозни и от преди. И сега искали да си пожелаят красиви носове, но се уплашили да не бъдат попитани за своето преобразяване и като разкажат за него да не бъдат сметнати от всички за големи глупаци, които не могли да оправят своето положение дори с помощта на три желания. Затова и двамата се съгласили да си върнат грозните малки носове и заровете били хвърлени.

2 Според идеала поклонникът трябва да вижда Бог във всеки човек.

1 При “обикновената” смърт, умира само тялото, но умът остава във фина форма и след време приема ново тяло. Когато човек постигне Нирвана или освобождение, самият ум достига края си и се разтваря в Абсолюта; това има в предвид Свами Вивекананда под “смъртта на тялото завинаги.”

2 Т.е. “Аз съм Абсолютът.” Негативният път преминава през отричането на всички обекти на вселената и ума. Това е методът на Джнана Йога или философският анализ.

1 “Прави на другите това, което искаш другите да правят на теб.”

1 От гледна точка на Абсолюта, Личностният Бог също е относителен както и цялата вселена.

2 Т.е. идеята за Божия Син или Въплъщението на Бог.

3 Идеята за Троицата утвърждава божествения произход на човека чрез идеята за Божия Син, който дошъл като човек.

4 Джанака означава родоначалник; Крал Джанака е наричан Видеха, Безтелесния, защото бил постигнал духовно съвършенство. За него се вярва, че той е живеел и едновременно и като просветлена душа и като крал, който управлявал своето кралство и се грижел за материалните неща.

1 Този който е бил помилван вместо Исус.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница