Eastern Academic Journal (issn: XXXX xxxx)Дата03.01.2017
Размер34.31 Kb.
#11743

Eastern Academic Journal (ISSN: XXXX – XXXX)

Volume XX– Issue XX, XXXXXXXX 2015


Моля използвайте „Листа за проверка” преди изпращане на Вашата статия.

ЗАГЛАВИЕ

Препоръчителна дължина до 60 символа.
Автор1, Автор2 и Автор3


1 Автор - Институция

Адрес (град, Държава)Email Address

2 Автор - Институция

Адрес (град, Държава)Email Address

3 Автор - Институция

Адрес (град, Държава)Email Address


Имената на авторите се изписват– Георги В. Станчев. Уточнява се авторът за контакт.

_________________________________________________________________________________РЕЗЮМЕ Трябва да е кратко с фокус върху значимостта на изследването. Съдържанието на тази част има за цел да създаде интерес в читателя към пълният текст на статията. Дължината на текста не трябва да надвишава 250 думи.
Ключови думи: до 7 думи, подредени в азбучен ред

_________________________________________________________________________________
TITLE

First Author’s Name1, Second Author’s Name2 and Third Author’s Name3

1 First Author’s Affiliation

Address (City, Country)First Author’s Email Address

2 Second Author’s Affiliation

Address (City, Country)Second Author’s Email Address

3Third Author’s Affiliation

Address (City, Country)Third Author’s Email Address_________________________________________________________________________________

ABSTRACTIt should be a brief summary of the significant items of the main paper. It should mention the techniques used without going into methodological detail and summarize the most important results and conclusions. It should not contain literature citations and abbreviations. Remember that the Abstract is what the browsing reader first consults. A comprehensive and well-written abstract will attract a reader to consult the full paper. An abstract should not normally exceed 250 words.
Keywords: keywords list (no more than 7 placed in alphabetical order)

_________________________________________________________________________________

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Обзор върху темата, подкрепен с литературни източници, както и ясно дефинирана цел на изследването.2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Подробно изложение на използваните материали, методи, инструментариум и процедура на изследването.3. РЕЗУЛТАТИ

Представяне на резултатите в логическа последователност с включени таблици и фигури. Ясно представена значимост в сравнение с предходни изследвания.3.1 Фигури, диаграми, таблици

Таблиците, графиките и фигурите се вграждат в Word файла, независимо от вида на програмата, с която са създадени. Могат да бъдат пълноцветни или черно бели. Фигурите и графиките трябва да бъдат представени от едно цяло изображение, а не от отделни части. Текстът свършва преди и продължава след фигурите, графиките и таблиците. Допустимият максимален размер на фигурите, графиките и таблиците е 15 на 15 см. В случай, че таблиците са по-дълги, те трябва да бъдат разделени на части, не по-големи от 15 на 15 см. Ориентацията на фигурите, графиките и таблиците е Portrait. Между текста на статията и таблиците (съответно фигурите, графиките и формулите) се оставя един празен ред интервал. Поясненията към тях се центрират и изписват с размер на шрифта 10 pt. Цифрите и текстът вътре в тях се изписват с шрифт Times New Roman, размер 10 pt. Формулите се създават с вградения редактор на Word или се добавят като изображения, ако са създадени с друга програма.3.2 Фотографии и изображения

За цветни изображение препоръчителна разделителна способност 300 dpi.3.3 Уравнения

E=mc2

(1)

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщение на приносите от направеното изследване.4. СЪТРУДНИЧЕСТВО

Посочват се източниците за финансиране на изследването. Благодарност към лица (които не са съавтори) с принос към съдържанието на статията. Уточняване на възможен конфликт на интереси.5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Допълнителни материали с цел поясняване на определени точки от статията могат да се изпратят като отделни файлове в един от разпространените формати (PDF, MS Word, GIF, TIFF, etc.). Необходимо е да съдържат кратко пояснение за тяхното съдържание.6. ЛИТЕРАТУРА

При цитиране на статии се посочва фамилното име на автора и годината заградени в скоби (например Harper, 2000). В случаите с двама автори се посочват и двете фамилни имена. При трима и повече автори се посочва фамилното име на първият автор и "колектив", както и годината.


Примерно оформление на литературните източници:
Статия

Gray, C.B. (2011). Democracy where and where not. J. Soc. Sci. 7, 284-289.

Kumar, A.E., Prasad, A.S., Aarssen, L.M., Koriheva, L.K., Rossi, G. & C.J. Dortie (2009). Assessment of impacts and risks of air pollution. Ecology and Evolution, 21, 7-26.
E-journal статия

Loker, W M. (1998). The crisis of modernization in Chile. J. Ec. Sci. Available: http://www.library.arizona.edu/ej/jpe/volume_3/ascii-lokeriso.txt. Accessed on [2014-08-17].


Книга

Brooks, R.R. (1999). Plants that hyperaccumulate heavy metals. Wallingford: CAB International.


Глава от книга

Mason, J., Tluston, M. (2005). Recent developments in the prediction of global warming. In: K.L. Reekie (Ed.). Energy demand and planning. San Diego, USA: Elsevier, pp: 210-2347. СЪКРАЩЕНИЯ

Лист от използваните съкращения подредени в азбучен ред.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница